Reklama

Hołd i pamięć

2018-04-30 11:29

Anna Wyszyńska
Niedziela Ogólnopolska 18/2018, str. 26

Michał Janik/TV Niedziela
Anna Fenby Taylor – wnuczka Zofii Kossak (z prawej) i Lidia Dudkiewicz – redaktor naczelna „Niedzieli” wpatrzone w portret wielkiej pisarki

Konferencja pt. „Zofia Kossak (1889-1968). W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych”, która odbyła się 25 kwietnia 2018 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, była kolejnym etapem dwudniowego święta upamiętniającego wybitną pisarkę

Konferencja została zorganizowana w mieście, które dla Zofii Kossak – po opuszczeniu stolicy po upadku Powstania Warszawskiego – było ważnym przystankiem między życiem w kraju i 12-letnim pobytem na emigracji. Tutaj spisała dramatyczne wspomnienia z pobytu w Auschwitz-Birkenau i przyczyniła się do reaktywowania zamkniętej w czasie okupacji „Niedzieli” – drukowała na jej łamach i wchodziła w skład zespołu redakcyjnego. Pozostawiła też inne trwałe i mocne ślady – niektóre są dopiero odkrywane.

Honorowymi gośćmi, których przywitała dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD, byli: wnuczka Zofii Kossak Anna Fenby Taylor, rektor AJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, senatorowie RP: Artur Warzocha – który był inicjatorem konferencji, oraz Ryszard Majer, o. Mariusz Tabulski – definitor generalny Zakonu Paulinów, a także redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz.

Do bogactwa wątków życia Zofii Kossak, w które była wpisana działalność literacka, społeczna i polityczna, nawiązał sen. Warzocha. Przypomniał m.in., że zaangażowanie pisarki w działalność konspiracyjną w ramach Rady Pomocy Żydom „Żegota” podczas okupacji doprowadziło do uratowania kilku tysięcy ludzkich istnień. Warto pamiętać również o jej heroicznej postawie w czasach państwa komunistycznego.

Reklama

– Jednocząca się Europa musi mieć fundamenty, a mówiąc o fundamentach, musimy powiedzieć też o patriotyzmie i o wartościach chrześcijańskich – stwierdził sen. Majer. Zauważył, że Zofia Kossak łączy w swojej twórczości wartości chrześcijańskie i patriotyczne, a w jej życiu widoczne są miłość do ojczyzny i szacunek dla ludzi – zarówno rodaków, jak i tych, którzy wybrali Polskę jako miejsce swojego zamieszkania.

O wartościach, które wyznaczały kierunek życia i twórczości Zofii Kossak, mówiła red. Dudkiewicz. Zwróciła uwagę, że pisarka, poproszona o wypowiedź po swoim powrocie z emigracji, powitała zgromadzonych na lotnisku pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”. Te słowa nie zostały nigdzie zacytowane, a część przedstawicieli mediów w popłochu opuściła lotnisko. Red. Dudkiewicz mówiła o związkach Zofii Kossak z „Niedzielą”. Przypomniała, że pisarka udała się do bp. Teodora Kubiny z inicjatywą, by wznowić to ważne przedwojenne pismo katolickie. W odrodzonej „Niedzieli” publikowała przez rok swoje wspomnienia z obozu Auschwitz-Birkenau, pt. „Lager”. Redaktor naczelna zapewniła, że „Niedziela” nadal będzie pielęgnować pamięć o pisarce. Wiele tekstów poświęconych Zofii Kossak, którą red. Dudkiewicz nazwała „strażniczką cywilizacji łacińskiej”, opublikowano już w „Niedzieli”, kolejne są w przygotowaniu. – Za odwagę, mądrość i wartość twórczości Zofii Kossak należy się hołd. Kwiaty, które w 50. rocznicę śmierci przysłał na jej grób prezydent RP Andrzej Duda, są w pełni zasłużone – powiedziała naczelna „Niedzieli”.

Także w okresie komunizmu Zofia Kossak była wierna wyznawanym wartościom, m.in. w 1966 r. odmówiła przyjęcia nagrody państwowej – był to jej protest przeciwko „zaaresztowaniu” Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedzał polskie parafie. Mówił o tym o. Tabulski z Jasnej Góry.

Ogromne wrażenie wywarła na słuchaczach wypowiedź wnuczki pisarki: Anny Fenby Taylor. Wspominała Zofię Kossak jako kochającą i troskliwą babcię, która nie zaniedbywała żadnej okazji, aby ukazywać wnukom piękno i harmonię świata. W listach kierowała do nich serdeczne słowa, które rodzice po wielokroć odczytywali im na dobranoc.

Podczas konferencji w AJD wykłady wygłosili: prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Joanna Jurgała-Jureczka oraz przedstawiciele Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: dr Konrad Ludwicki, dr Beata Łukarska, dr Joanna Warońska, dr Leszek Będkowski, mgr Ewelina Dziewońska-Chudy i dr Elżbieta Wróbel.

Jak zaznaczyła na zakończenie prof. dr hab. Elżbieta Hurnik z Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD, konferencja ukazała wymiar patriotyczny i duchowy twórczości, a także życia Zofii Kossak.

Dla AJD konferencja była prologiem innego ważnego wydarzenia: przekształcenia uczelni w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, co nastąpi już 1 czerwca 2018 r. O tym fakcie mówiła rektor AJD prof. Anna Wypych-Gawrońska. W odniesieniu do osoby Zofii Kossak podkreśliła, że jest to wielowymiarowa postać, o której „nie dość mówić, nie dość ją poznawać, nie dość ją rozumieć”.

Tagi:
Zofia Kossak

Reklama

Zofia Kossak komiksowo

2019-05-17 07:19

Jolanta Kobojek

Zofia Kossak zmarła przed 51 laty. Dla współczesnych dzieci jest to czas tak samo odległy, jak czasy napoleońskie. To jednak nie przeszkadza im, by odkrywać twórczość tej wybitnej autorki. Inspiruje ona także do przekładania na współczesne formy dotarcia do czytelnika coraz młodsze pokolenia. W czwartek 16 maja w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowano spotkanie z twórczością Zofii Kossak. W programie znalazło się m.in. rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego „Zofia Kossak na nowo – komiksowo” oraz spektakl teatralny na podstawie baśni Zofii Kossak w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic pt. „Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata”. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa prac laureatów konkursu.

Grzegorz Gadacz/Niedziela
Zobacz zdjęcia: Zofia Kossak komiksowo

Z inicjatywą zapoznania najmłodszych z twórczością pisarki związanej z Częstochową wyszedł senator, Artur Warzocha. „Jest potrzeba, żeby zachęcić dzieci do czytania tej literatury, ponieważ jest pewna wyrwa pokoleniowa, jeżeli chodzi o jej znajomość. Przez pewien czas jej dzieła znajdowały się w spisie lektur, ale później z nich zrezygnowano” – tłumaczy senator, który był także pomysłodawcą zeszłorocznej konferencji poświęconej życiu i twórczości Zofii Kossak zorganizowanej w Senacie RP i na częstochowskiej uczelni.

Władze Uniwersytetu nie trudno było namówić do podjęcia kolejnej inicjatywy związanej z jedną z najwybitniejszych poetek XX w. „Cieszy to, że możemy nagrodzić tych, co zainteresowani literaturą, opracowali ją w formie komiksowej. Jest to jest dowód na to, że uczelnia może inspirować pewne działania wokół szerzej rozumianej nauki” - powiedziała rektor, Anna Wypych-Gawrońska. Na uroczystą galę laureatów zaproszona była m. in. Anna Fenby Taylor, wnuczka Zofii Kossak. „Młodzi są najważniejsi, bo są naszą przyszłością. A całe życie mojej babci związane było z wychowaniem młodych ludzi. Cieszę się, że jej twórczość wciąż może w tym pomagać” - mówiła z radością Taylor.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Paradyż: Nowi diakoni oraz nowe posługi

2019-12-09 09:14

Ks. Adrian Put

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nasze seminarium duchowne przeżywało bardzo podniosłą uroczystość. Tego dnia bp Stefan Regmunt udzielił święceń diakonatu oraz kandydatury i posługi akolitatu klerykom naszego seminarium.

Ks. Adrian Put
Nowi diakoni naszej diecezji

- Taki dzień jak ten, kiedy udzielane są święcenia i posługi posiada w kalendarzu seminaryjnym szczególne miejsce. To zapewne dlatego przełożeni seminaryjni wybierają na te obchody taki uroczysty dzień jak dzisiejszy czyli święto Matki Bożej – powiedział bp Stefan Regmunt. Właśnie w tak uroczysty dzień w kościele seminaryjnym święcenia diakonatu otrzymali kl. Łukasz Bajcar ze Szprotawy i kl. Jarosław Marszałek z Głogowa.

Kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu otrzymał kl. Konrad Jasiewicz z Kolska, zaś posługę akolitatu przyjęli alumni z IV roku: kl. Tomasz Dragańczuk z Lubska, kl. Paweł Marciniak z Lubiszyna oraz kl. Seweryn Szczotko ze Słońska.

Na ten dzień do seminarium w Paradyżu przyjechała najbliższa rodzina, kapłani, bliscy i przyjaciele nowych diakonów oraz ustanowionych akolitów i kandydatów do święceń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wysłannik ONZ u papieża: jak chronić miejsca kultu religijnego?

2019-12-09 21:09

pb / Watykan (KAI)

Papież Franciszek przyjął dziś na audiencji Miguela Angela Moratinosa, wysokiego przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. przymierza cywilizacji. Przedstawił on przyjęty we wrześniu plan działań ONZ w dziedzinie ochrony miejsc kultu religijnego. Audiencja trwała 40 minut.

Włodzimierz Rędzioch

Były minister spraw zagranicznych Hiszpanii poinformował po spotkaniu, że rozmawiał z papieżem także o Dokumencie nt. Ludzkiego Braterstwa, podpisanym przez Franciszka w lutym w Abu Zabi wraz z wielkim imamem kairskiego uniwersytetu Al-Azhar Ahmedem al-Tayebem. Moratinos zauważył, że dokument ten i wyrażone w nim uniwersalne wartości zostały uwzględnione we wspomnianym planie ONZ.

Plan działań w dziedzinie ochrony miejsc kultu religijnego przedstawił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres 12 września. Przemawiając w siedzibie organizacji nazwał go „ważnym krokiem w walce z nienawiścią i przemocą w świecie”.

- Nasz świat stawia czoła wzrostowi antysemityzmu, nienawiści antymuzułmańskiej, atakom na chrześcijan i nietolerancji wobec innych grup religijnych. Tylko w ostatnich miesiącach zabito żydów w synagogach, muzułmanów w meczetach, chrześcijan w czasie modlitwy - podkreślił Guterres przedstawiając plan wypracowany na jego prośbę przez Moratinosa po masakrze w meczetach w Christchurch w Nowej Zelandii, synagodze w Pittsburghu w USA i kościołach katolickich w Sri Lance.

Według sekretarza generalnego ONZ, „miejsca kultu religijnego są ważnymi symbolami w naszej zbiorowej świadomości”. - Kiedy ludzie są atakowani z powodu swej religii lub swoich przekonań, całe społeczeństwo zostaje osłabione. Miejsca kultu na całym świecie powinny stanowić spokojną przystań, sprzyjającą refleksji i pokojowi, a nie miejscami przelewu krwi i terroru. Ludzie na całym świecie powinni móc wyznawać i praktykować swą wiarę w pokoju - zaznaczył Guterres.

Plan działań, który w zamyśle Guterresa ma dopełnić przedstawiony w czerwcu br. plan walki z mową nienawiści, zawiera rekomendacje, mające pomóc państwom w ich wysiłkach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa miejscom kultu, a także zalecenia dla ONZ, zwierzchników religijnych, społeczeństwa obywatelskiego i dostawców internetu.

Jedną z propozycji jest rozpoczęcie przez ONZ światowej kampanii medialnej, wspierającej wzajemny szacunek i zrozumienie, a także stworzenie „kartografii miejsc kultu religijnego na całym świecie, aby uzyskać interaktywne narzędzie internetowe umożliwiające ukazanie powszechności miejsc kultu i przyczyniające się do wspierania szacunku i zrozumienia ich głębokiego znaczenia dla poszczególnych osób i wspólnot na wszystkich kontynentach.

Ze swej strony Moratinos oświadczył wówczas, że „sukces planu zależeć będzie od jego wprowadzania w życie i trwałego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, a szczególnie państw członkowskich ONZ, w aktywne działania na rzecz ochrony miejsc kultu”. Dodał, że plan działań zostanie dopełniony przez światowy program ochrony tzw. celów miękkich, w tym miejsc kultu, przed zagrożeniem terrorystycznym. Wypracowany on zostanie przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Walki z Terroryzmem. Będzie miał on na celu „wzrost zdolności łagodzenia [zagrożenia], zarządzania kryzysowego i planowania środków nadzwyczajnych przez państwa członkowskie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem