Reklama

Niedziela Kielecka

Liczy na was Chrystus

Niedziela kielecka 8/2019, str. IV-V

[ TEMATY ]

KSM

Archiwum

Młodzi z KSM-u z bp. Janem Piotrowskim

W diecezji kieleckiej 25 lat temu reaktywowane zostało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Wcześniej komuniści zakazali działalności Stowarzyszenia. Wydawało im się, że nigdy się nie odrodzi i że jego likwidacja w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku to jego ostateczny kres. Tak się jednak nie stało.

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wiąże się nierozłącznie z historią Akcji Katolickiej w Polsce. W 1930 r. erygowano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu, a papież Pius XI zatwierdził statut organizacji. Wtedy to rozpoczęto budowanie struktur Akcji Katolickiej w diecezjach. Po ujednoliceniu struktury organizacji powstały: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, w skład których weszli dotychczasowi członkowie działającego od 1919 r. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Te młodzieżowe stowarzyszenia podporządkowane były Akcji Katolickiej. Posiadały one jednak odrębność: prowadziły własną działalność posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. W okresie międzywojennym młodym z KSM-u przyświecało jedno hasło: Budujmy Polskę Chrystusową. W 1934 r. stowarzyszenia liczyły 100 tys. członków. Ówczesna działalność KSMM i KSMŻ prowadzona była na czterech płaszczyznach: religijnej, kulturalno-oświatowej, charytatywnej i społeczno-patriotycznej.

Wojna i odrodzenie

Wybuch II wojny światowej spowodował, że działalność Akcji Katolickiej w Polsce została zaprzestana. Po wojnie władze komunistyczne kontynuowały działania hitlerowców, zabraniając wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Jednak na skutek bałaganu administracyjnego funkcjonował KSMM w archidiecezjach: krakowskiej i poznańskiej. Niestety, nie udało się reaktywować KSMŻ, którego odpowiednikiem miał być powołany przez kard. Adama Sapiehę Żywy Różaniec Dziewcząt. W 1953 r. po dalszych represjach władz komunistycznych rozwiązano KSMM I ŻRD. Wielu KSM-owiczów zamordowano, wielu skazano na śmierć lub więzienie. Aż trudno uwierzyć, że mimo nasilających się represji KSM kontynuował swą działalność nieoficjalnie.

Reklama

Na reaktywację trzeba było czekać do 10 października 1990 r., kiedy to Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret powołujący do życia KSM jako ogólnopolską organizację i nadając jej kościelną osobowość prawną. Trzy lata później 12 lutego 1993 r. dokonano rejestracji stowarzyszenia KSM, nadając mu także osobowość cywilno-prawną. Po reaktywacji KSM-u św. Jan Paweł II w przemówieniu mówił: „Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.

KSM Diecezji Kieleckiej

Początki KSM w naszej diecezji miały miejsce w Proszowicach w 1993 r. Ks. Jan Kukowski, ówczesny wikariusz, wysłał pięcioro młodych ludzi z parafii na wakacyjne kurso-rekolekcje do „Domu Orłów” w Zębie koło Zakopanego. Po wakacjach powstało kierownictwo w oddziale parafialnym. Udało się zorganizować spotkanie 200 młodych ludzi z dekanatu proszowickiego i sędziszowskiego z udziałem bp. Kazimierza Ryczana i księży z dekanatów. Stopniowo zaczęły powstawać oddziały w kolejnych parafiach, m.in. w Kościelcu i w Koniuszy.

Oficjalnie 23 lutego 1994 r. biskup kielecki Kazimierz Ryczan wydał dekret o erygowaniu stowarzyszenia. W tym historycznym dokumencie czytamy: „Mając na uwadze dobro duchowe młodzieży katolickiej oraz potrzebę ożywienia duchem Ewangelii porządku doczesnego, działając na podstawie przepisów prawa kościelnego, eryguję Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kieleckiej, które będzie działać na jej terenie i będzie miało siedzibę w Kielcach”. Bp Ryczan Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kieleckiej oddał pod opiekę patronów – św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kóźkówny. „Początki były trudne, bo wszystko było nowe – wspomina ks. Stanisław Zieliński, pierwszy asystent diecezjalny w latach 1994-97 – wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem uczyliśmy się od KSM-u krakowskiego, poza tym wiele razy trzeba było pojechać do Warszawy, by uprawomocnić nasz KSM”. Wreszcie 6 maja 1994 r. Szef Urzędu Rady Ministrów nadał kieleckiemu KSM-owi osobowość prawną. Po ks. Stanisławie kolejni asystenci z ramienia Kościoła czuwali nad stowarzyszeniem: w latach 2000-01– ks. Tomasz Cieniuch, 2001-06 – ks. Bogdan Adamus, 2006-11 – ks. Sylwester Iwan, a od 2011 – asystentem jest ks. Marek Blady. Obecnie funkcję prezesa Zarządu KSM Diecezji Kieleckiej pełni Tomasz Gębski z parafii pw. św. Jadwigi w Kielcach.

Kształtować młodych

– Zjazd Diecezjalny to najważniejsze spotkanie w roku wszystkich KSM-owiczów. Ustalamy wtedy plan roczny naszych działań, a co dwa lata są wybierane władze w diecezji – mówi ks. Marek Blady. – Chcemy docierać do młodych i dla nich organizujemy coroczne wydarzenia, np. Pielgrzymkę Młodych Diecezji Kieleckiej do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, Wieczór z bł. Karoliną (18 listopada), Nocną Drogę Krzyżową z Kielc na Święty Krzyż czy Konferencję Walentynkową – kiedy to zapraszamy znanego prelegenta, np. ks. Piotra Pawlukiewicza, o. Adama Szustaka, ks. Michała Olszewskiego, Szymona Hołownię czy tak jak w tym roku małżeństwo Monikę i Marcina Gomułków. Zaproszeni goście mówią w przystępny sposób o miłości, przyjaźni, wierze – mówi ks. Blady. Właśnie spotkania z takimi ludźmi, którzy mogą dać świadectwo z własnego życia, bardzo mocno zapadają w serca młodych słuchaczy.

Najnowszym projektem, który przynosi niesamowite efekty są „Bierzmoreko”, czyli weekendowe dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania. Spotkania odbywają się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. Są one prowadzone metodami aktywizującymi, słowo głoszone przez księży jest połączone ze scenkami przedstawianymi przez młodzież z KSM-u lub z krótkimi filmikami przybliżającymi omawiane zagadnienie.

Wielu z młodych nabrało odwagi wiary, zrozumieli, że obok siebie mogą znaleźć wierzących rówieśników. Julia, uczestniczka tego spotkania, opowiada, że oprócz wielu nowych przyjaciół spotkała tam jeszcze Kogoś: – Poznałam bliżej jeszcze jedną Osobę, a mianowicie Jezusa. Byłam z Nim bliżej niż kiedykolwiek, jadłam z Nim śniadanie, obiad i kolację i był przy mnie w każdej chwili. Nawet jakbym, była tam sama to miałabym przyjaciela – Jezusa. Czułam w sercu, że moje życie się zmienia. Nowe znajomości i bliskość Boga dały mi „kopniaka” do działania. Teraz wiem, że nie mogę się przejmować błahostkami, ale iść i nie poddawać się, mieć swoje zdanie.

Perły rzadko spotykane

Po takich modlitewnych spotkaniach młodzież zaczyna się angażować w życie wspólnoty parafialnej. Jak sami mówią, wcześniej, niektórzy z nich przychodzili na Msze św., żeby ją „odbębnić”, dziś dla nich Eucharystia jest duchowym przeżyciem, zrozumieli, jak wielki jest to dar. W podobnym stylu prowadzone są rekolekcje przed przyrzeczeniami dla wszystkich członków i sympatyków KSM-u. Magda z Buska-Zdroju, która rozpoczyna przygodę z KSM-em, tak wspomina ten czas: „Poznaliśmy fantastycznych ludzi, którzy zajmują się KSM-em od wielu lat. Tłumaczyli nam, jak to wszystko wygląda u nich w oddziałach, dzielili się swoimi doświadczeniami. Dzięki temu zobaczyliśmy, co powinniśmy poprawić u nas, abyśmy funkcjonowali lepiej”.

– Po odpowiednim przygotowaniu, by stać się pełnoprawnym członkiem KSM-u kandydaci składają swoje ślubowanie na ręce Księdza Biskupa. Przyrzekają pracę nad sobą, wierną służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynienie dobrze bliźnim oraz bycie dobrym członkiem KSM – mówi ks. Marek Blady.

W czasie ostatnich przyrzeczeń w Skale biskup Jan wzywał młodych, aby dawali przykład rówieśnikom, jak żyć w przyjaźni z Bogiem, Młodych nazwał perłami. – Jesteście jak perły, rzadko spotykane, które ciężko znaleźć. Wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyjechaliście jesteście perłami naszej diecezji – mówił Ksiądz Biskup 16 grudnia.

23 lutego w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej odbyły się uroczyste obchody 25-lecia KSM Diecezji Kieleckiej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12 Mszą św. Później był obiad i uroczysta gala, podczas której wszyscy wspominali to, co było i opowiadali o znaczeniu stowarzyszenia w ich życiu. Spotkanie zakończył bal jubileuszowy.

Formacja duszy i ciała

– To, co najistotniejsze, do czego zobowiązujemy wszystkich członków, to cotygodniowe spotkania formacyjne w oddziałach – mówi ks. Marek Blady. – Spotykając się z rówieśnikami, młodzi ludzie umacniają się w wierze, omawiają aktualne wydarzenia, którymi żyje Kościół, świat i które są im bliskie. Podstawą jest wspólna modlitwa. Prawdziwy duch KSM-u to formacja ciała i duszy. Najważniejsza jest relacja z Panem Bogiem, nie zapominając o właściwych relacjach z drugim człowiekiem. Po to są rekolekcje, wspólna modlitwa, zaangażowanie młodych w liturgię w parafii. Organizując wspólne wyjazdy dla dzieci, ferie, festyny rodzinne, sprawiają, że w parafiach czuje się ducha jedności i mobilizacji do działania – mówi ks. Blady, dodając, że młodzi ludzie są zaradni – sprzedając kremówki wadowickie, flagi, wieńce adwentowe, pozyskują w ten sposób środki na swoją działalność. Wspólnie spędzany czas w kinie, teatrze czy bardziej rozrywkowo na kręglach, dyskotekach, łyżwach, nartach i wędrówkach górskich jest świetną okazją do integracji, do otwierania się wśród osób, które myślą i czują podobnie – podkreśla.

Zapraszamy do KSM-u

Trzy razy w roku organizowane są ogólnopolskie zjazdy, podczas których przedstawiciele poszczególnych diecezji prezentują swoją działalność, dzielą się swoimi doświadczeniami i opracowują formy współpracy. W całej Polsce do KSM-u należy ok. 15 tys. osób. Stowarzyszenie działa prawie we wszystkich diecezjach. – Nie da się ukryć, że KSM wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu, co nie jest łatwe i naprawdę trzeba podziwiać młodzież, że im się chce, że znajdują czas na formowanie się, i na poszczególne akcje. W diecezji mamy 10 oddziałów (Bieliny, Bodzentyn, Busko-Zdrój – św. Albert, Chęciny, Kielce – Duch Święty, Kielce – św. Jadwiga, Leszczyny, Łopuszno, Skała, Stojewsko) – wyjaśnia Tomasz Gębski, prezes Zarządu KSM DK. – Dla mnie KSM jest jak rodzina. Ludzie pozytywnie nastawieni do życia, na których zawsze można liczyć. To dzięki KSM-owi zacząłem otwierać się na ludzi, zacząłem brać aktywny udział w życiu Kościoła, co pomogło mi zbliżyć się do Chrystusa. Młodzież, która przez cnotę, naukę i pracę jest gotowa służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie przez swoje działanie w parafiach, diecezjach czy na szczeblu ogólnopolskim pokazuje, że nie tylko słowami modlitw można wielbić Chrystusa!

Widząc zaangażowanie tak wielu młodych, jest nadzieja, że stowarzyszenie będzie się rozwijać. – Bardzo ważne jest, by młodzi ludzie pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu i czuli się odpowiedzialni za funkcjonowanie danego oddziału, to jest bardzo istotne, na przykład podczas zmian personalnych księży – mówi ks. Marek, zachęcając wszystkich młodych do wstąpienia w szeregi KSM-u. – Tu znajdziecie wielu przyjaciół, a przede wszystkich Jezusa Chrystusa – mówi.

2019-02-20 11:35

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowe osoby i miły czas

2020-02-14 09:52

[ TEMATY ]

KSM

Karolina Krasowska

Spotkanie w kawiarni "Pod Aniołami"

Szybkie katolickie randki to propozycja KSM dla tych, którzy szukają swojej drugiej połowy o podobnych wartościach. Druga edycja tego wydarzenia pod nazwą Walentynkowe Love odbyła się 13 lutego w zielonogórskiej kawiarni "Pod Aniołami".

- Jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży postanowiliśmy zorganizować szybkie randki dla osób, które wyznają wartości chrześcijańskie. To już druga edycja tego wydarzenia organizowanego przez nasze stowarzyszenie - mówi Sara Doumbia. - Chcemy, aby uczestnicy randki poznali tutaj nowe osoby i miło spędzili czas zbliżających się Walentynek.

W spotkaniu uczestniczył Kamil z Zielonej Góry. - O randkach dowiedziałem się na facebooku. Zainteresowałem się, poczytałem trochę więcej i pomyślałem, że po prostu spróbuję. Chcę się dobrze bawić, zobaczyć jak to wygląda, bo po raz pierwszy mam styczność z tego typu wydarzeniem – powiedział uczestnik spotkania.

– Koleżanka zaproponowała to spotkanie. Długo jestem sama, więc stwierdziłam, że a nóż się uda – dodała Agnieszka z Zielonej Góry.

CZYTAJ DALEJ

Płock: jutro konferencja prasowa przed 90. rocznicą pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego

2020-02-16 18:44

[ TEMATY ]

Faustyna

miłosierdzie Boże

pl.wikipedia.org

Eugeniusz Kazimirowski, Jezu ufam Tobie, 1934

Konferencja prasowa, zapowiadająca wydarzenia związane z 90. rocznicą pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej - co miało miejsce 22 lutego 1931 roku w Płocku - odbędzie się jutro (17 lutego) na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Św. Faustyna Kowalska przybyła do tego miasta 90 lat temu, w roku 1930.

Konferencję prasową przygotowującą do 90. rocznicy pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej w obrazie „Jezu, ufam tobie”, zaplanowano 17 lutego (poniedziałek) o godz. 11.00, na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Ponadto w tym roku przypada 90. rocznica przybycia św. Faustyny Kowalskiej do Płocka.

W programie spotkania dziennikarskiego znajdzie się także wizja lokalna w rozbudowywanym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Na konferencję zapraszają: ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku oraz s. Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Uczestniczyć w niej będą również: architekt Jacek Jaśkowiec i kierownik budowy Jacek Dobrzyński.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy kierować na adres: rzecznik@diecezjaplocka.pl; tel. 502-215-545.

***

Płock, to jedno z miast, poza Krakowem i Wilnem, związanych ze św. siostrą Faustyną Kowalską (1905-1938), jej objawieniami Jezusa Miłosiernego oraz kultem Bożego Miłosierdzia.

Św. s. Faustyna Kowalska, nazwana później „sekretarką Bożego Miłosierdzia”, urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec, jako trzecia córka z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marianny (z domu Babel). W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia w Warszawie. Od początku pobytu w zakonie była „obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej i mistycznej”.

W 1930 r. św. Faustyna zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, spędziła w nim lata 1930-1932. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego. Wydarzenie to tak opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-1938: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /.../. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.

S. Faustyna usłyszała też życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego. Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, a Papież Polak wprowadził nowe święto kościelne - Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu - szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” - te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, który 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę.

W domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata. Aktualnie trwa kompleksowa rozbudowa tego sanktuarium. Docelowo powstaje kościół na 1,5 tys. miejsc (w miejscu objawienia Jezusa Miłosiernego, zaplanowano prezbiterium nowego kościoła), 50-osobowy dom pielgrzyma, nowe Muzeum św. Siostry Faustyny.

W 80. rocznicę objawień św. Faustyny, 22 lutego 2011 r., biskup płocki Piotr Libera przyjął w swym herbie biskupim wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido - Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie - Bóg jest Miłością”. W liście pasterskim do wiernych napisał wtedy, że wizerunek Chrystusa z wizji św. Faustyny „ma przypominać, że zawsze jesteśmy objęci czułą Miłością Boga, że ta Miłość, nawet, gdy nie jest kochana, nawet, gdy zostaje odrzucona, wciąż czeka na grzesznika i dla każdego ma otwarte ramiona”.

CZYTAJ DALEJ

Przygotowania do 90. rocznicy pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego

2020-02-17 20:16

Adrianna Sierocińska

W tym roku przypada 89. rocznica pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego i 90. rocznica przybycia św. siostry Faustyny Kowalskiej do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Św. s. Faustyna po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie” właśnie w Płocku, 22 lutego 1931 roku. Konferencją prasową rozpoczęto przygotowania do jubileuszu 90. rocznicy pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego, pod hasłem „Odkryj miejsce, które wybrał Jezus”.

Podczas konferencji ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, znajdującego się na terenie klasztoru, przekazał, że 22 lutego otwarta zostanie wystawa poświęcona św. Faustynie w Płocku pt. „U źródeł Bożego Miłosierdzia”. Z kolei w Niedzielę Miłosierdzia (19 kwietnia) zostanie zainaugurowana mobilna wystawa o św. siostrze Faustynie i płockich objawieniach. Powstanie również ekipa ewangelizacyjna, która będzie odwiedzali parafie z wystawą.

Ponadto od 5 marca rozpocznie się cykl spotkań „Rozmowy o Miłosierdziu”. Bohaterami comiesięcznych spotkań będą świadkowie Bożego Miłosierdzia i płockiego sanktuarium. Początek comiesięcznego spotkania - około godz. 17.45, po przypadającej w każdy 5. dzień miesiąca o godz. 17.00 Mszy św. wotywnej o św. s. Faustynie Kowalskiej. Natomiast od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy (5-8 kwietnia) w Sanktuarium zostaną zorganizowane wieczorne Rekolekcje dla Zapracowanych, zaś od 29 czerwca do 1 lipca - Ogólnopolskie Rekolekcje dla Księży. Poprowadzi je znany jezuita o. Dariusz Kowalczyk.

- Planujemy także akcję pod nazwą „Smak Miłosierdzia”. Każdego 22. dnia miesiąca, począwszy od marca, w Godzinie Miłosierdzia, zaraz po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, od godz. 15.30 do 16.30 w bramie sanktuarium chcemy wspierać biednych i potrzebujących, przekazując im paczki żywnościowe. Ich przygotowanie będzie mógł wesprzeć każdy, składając na ten cel ofiarę, albo zakupując „bułeczki św. siostry Faustyny”. Naszym zamiarem jest, aby w przeddzień 90. rocznicy pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego w Płocku, a więc 21 lutego 2021 roku zorganizować w sanktuarium uroczysty poczęstunek dla osób potrzebujących – przekazał inicjator rocznicowych wydarzeń.

W Katolickim Radiu Diecezji Płockiej emitowane będą „Rozmowy o Miłosierdziu”. Przewidziano też wiele rocznicowych publikacjach w płockim „Gościu Niedzielnym”. W promocję rocznicy czynnie włączy się także Zakon Rycerzy Jana Pawła II.

Siostra Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przypomniała szczegóły związane z objawieniem Jezusa Miłosiernego. To właśnie w Płocku miał miejsce początek orędzia o Miłosierdziu Bożym, to w tym mieście Jezus polecił namalować obraz „Jezu, ufam Tobie”. Obiecał, że jeśli ktoś będzie Go w nim czcił, ten nie zginie. Także w Płocku polecił, by było święto Bożego Miłosierdzia.

- Jezus przekazał nam w Płocku tajemnicę Bożego Miłosierdzia. To też zadanie i odpowiedzialność, bo On nas kiedyś zapyta, co zrobiliśmy z tą wiedzą. W swym orędziu zwrócił też uwagę na „miłosierdzie ducha” - jeśli nie damy Mu z siebie czegoś, co zaowocuje na życie wieczne, to albo nie damy Mu nic albo damy niewiele. Jezus przemawia do nas przez obraz. On jest syntezą całości orędzia, z obrazu czytamy całość orędzia, całość Ewangelii. Najpierw trzeba „przeczytać” obraz, by zaufać Jezusowi, dopiero na końcu, na dole, czytamy podpis pod obrazem „Jezu, ufam Tobie”. Gdy przeczytamy obraz, poznamy miłosierdzie w życiu i z głębi serca powiemy „Jezu, ufam Tobie” – zapewniła s. Jolanta Pietrasińska ZMBM.

Uczestnikiem konferencji był także Jacek Dobrzyński, kierownik rozbudowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przypomniał, że inwestycja rozpoczęła się w 2015 roku. Do chwili obecnej wykonano 92 % stanu surowego zamkniętego. Całe zadanie inwestycyjne wykonano w około 50 %.

- W roku 2019 r. ukończono prace związane z 26-metrową wieżą wznoszącą się nad miejscem pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego. Aktualnie odbywa się pokrycie dachu na głównej części kościoła. W tym roku chcielibyśmy dokonać połączenia dachu z istniejącymi kamienicami, wykonać budowę ścianek działowych, instalację wewnętrzną (elektryczną i sanitarną), wykonać prace przy zagospodarowaniu terenu przy sanktuarium – wyliczył Jacek Dobrzyński.

Natomiast architekt Jacek Jaśkowiec podczas wizji lokalnej nowo powstającej części sanktuarium przyznał, że jego umiejscowienie w centrum zabudowanego Starego Miasta było nie lada wyzwaniem. Gdy budowa dobiegnie końca, rozpocznie się etap projektowania i wykonywania wystroju wnętrz sakralnych. Natomiast już od roku na 26-metrowej wieży nowego sanktuarium można oglądać 6-metrowy krzyż. Jest on oświetlony kolorami błękitnym i czerwonym, które mają przypominać dwa promienie, oznaczające krew i wodę wypływające z boku Zbawiciela na obrazie „Jezu, ufam Tobie”.

Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć spot reklamowy zapowiadający 89. rocznicę objawień Pana Jezusa Miłosiernego w Płocku - hasło kampanii to „Odkryj miejsce, które wybrał Jezus”. Od lutego spot jest emitowany w Nowym Kinie Przedwiośnie w Płocku, przed seansami filmowymi.

***

Płock, to jedno z miast, poza Krakowem i Wilnem, związanych ze św. siostrą Faustyną Kowalską (1905-1938), jej objawieniami Jezusa Miłosiernego oraz kultem Bożego Miłosierdzia.

Św. s. Faustyna Kowalska, nazwana później „sekretarką Bożego Miłosierdzia”, urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec, jako trzecia córka z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marianny (z domu Babel). W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia w Warszawie. Od początku pobytu w zakonie była „obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej i mistycznej”.

W 1930 r. św. Faustyna zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, spędziła w nim lata 1930-1932. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego. Wydarzenie to tak opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-1938: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /.../. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.

S. Faustyna usłyszała też życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego. Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, a Papież Polak wprowadził nowe święto kościelne - Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu - szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” - te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, który 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę.

Na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata, rocznie około 14-15 tysięcy osób. W ciągu minionych 8 lat miejsce w miejscu objawień modlili się pielgrzymi z 74 krajów. Aktualnie trwa kompleksowa rozbudowa tego sanktuarium. Docelowo powstaje kościół na 1,5 tys. miejsc, 50-osobowy dom pielgrzyma, nowe Muzeum św. Siostry Faustyny.

W 80. rocznicę objawień św. Faustyny, 22 lutego 2011 r., biskup płocki Piotr Libera przyjął w swym herbie biskupim wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido - Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie - Bóg jest Miłością”. W liście pasterskim do wiernych napisał wtedy, że wizerunek Chrystusa z wizji św. Faustyny „ma przypominać, że zawsze jesteśmy objęci czułą Miłością Boga, że ta Miłość, nawet, gdy nie jest kochana, nawet, gdy zostaje odrzucona, wciąż czeka na grzesznika i dla każdego ma otwarte ramiona”.

eg / Płock

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję