Reklama

Niedziela Przemyska

Ty wiesz, że Cię kocham

Pod tym hasłem, już po raz 10. w Krośnie odbywało się Forum Charyzmatyczne. To czas łaski, formacji i wielbienia, a dla uczestników duchowej odnowy.

Niedziela przemyska 40/2020, str. IV

[ TEMATY ]

Przemyśl

forum charyzmatyczne

Ks. Maciej Flader

Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal

Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal

Krośnieńskie forum charyzmatyczne na stałe wpisało się kalendarz wydarzeń duszpasterskich archidiecezji przemyskiej. Co roku przybywa tu ok. 2 tys. ludzi. Jednak w tym roku z uwagi na epidemię ograniczono liczbę uczestników, tak aby zachować wszystkie normy reżimu sanitarnego.

Historia

Geneza powstania tego wydarzenia sięga lat 90. Kiedy proboszcz parafii św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie – ks. prał. Jan Bielec uczestniczył w rekolekcjach prowadzonych przez zespół Mocni w Duchu. Wówczas zawiązała się relacja, która po przejściu ks. Jana do Krosna zaowocowała najpierw rekolekcjami parafialnymi, a później forum. Jak opowiada sam ksiądz proboszcz: – Już od 30 lat mam kontakt z Mocnymi w Duchu i od zawsze nosiłem w sobie takie pragnienie, by zaprosić ich do parafii. Kiedy przybyłem do Krosna, zaprosiłem ich na rekolekcje parafialne. Przez dwa lata z rzędu prowadzili 3-dniowe rekolekcje, potem, ponieważ ludzie nie mieścili się już w kościele, powstał pomysł, żeby te spotkania odbywały się w większej hali. Drugim impulsem był mój udział w rekolekcjach dla kapłanów. Ojcowie prowadzący te rekolekcje modlili się za poszczególne diecezje. Kiedy modlili się za archidiecezję przemyską, wtedy jeden z nich powiedział, żeby w mieście, gdzie był papież, gdzie stoi jego figura, zorganizować forum charyzmatyczne, a to spotkanie będzie zmieniać oblicze tego miasta – mówi ks. Jan Bielec.

Reklama

W tym roku wyjątkowo forum odbywa się w kościele. Z jednej strony powoduje to ograniczenia związane z liczbą uczestników tego wydarzenia, a z drugiej strony jest to motyw, aby więcej ludzi poznało sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. – Poza tym, w kościele mamy przestrzeń, szczególne miejsce, uświęcone obecnością św. Jana Pawła II i dlatego konferencje głoszone tutaj jeszcze bardziej otwierają na obecność Ducha Świętego – podkreśla ks. Bielec.

Aktualna sytuacja epidemiczna spowodowała także zmianę daty oraz dni, w których odbywa się forum charyzmatyczne. Wiąże się to z pewną niedogodnością, bo piątek jest dniem pracującym, ale z drugiej strony, powstał przy tym pomysł, żeby w niedzielę dać możliwość parafianom doświadczyć pewniej namiastki atmosfery forum poprzez ewangelizację na każdej Mszy św. odprawianej w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Hasło

Tegoroczne forum odbywało się pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Jana: Panie, Ty wszystko wiesz, wiesz, że Cię kocham. Jest owocem modlitwy i rozeznania zarówno wspólnoty z Krosna, jak i wspólnoty Mocni w Duchu, która animuje całe wydarzenie. – Chodzi o to, byśmy odnaleźli siebie w Piotrze. Słabym, zdradzającym, ale który jest pytany o miłość wobec Jezusa, który jest wierny – mówi Inga Pozorska z Mocnych w Duchu.

Reklama

Jak zauważył o. Remigiusz Recław, jezuita: – W tej postawie św. Piotra każdy może się odnaleźć, bo każdy doświadcza tego, że nie chce ranić, a rani. Czasem jest to splot różnych wydarzeń, na które nie mamy wpływu, bo ktoś ma takie słabości, taką historię życia. Już tyle razy przebaczył albo oberwał i jest mu trudno sobie z tym poradzić. Musi coś przerobić i zderza się z tym pytaniem, czy będę kochał, czy nie będę? Czy będę wierny krzyżowi, czy spod niego ucieknę?

Owoce

Jubileuszowa edycja Forum Charyzmatycznego prowokuje także pytania o owoce tego wydarzenia. Zapytany o nie o. Remigiusz, który od lat prowadzi to wydarzenie, wskazuje na owoce fizyczne i duchowe: – Są osoby, które z roku na rok dają świadectwo uzdrowień fizycznych, są także ludzie, którzy spowiadają się na forum przyprowadzeni przez małżonka, więc są spowiedzi po bardzo wielu latach, są decyzje o przebaczaniach i pojednaniach w rodzinie – wylicza jezuita. Jednak forum to także wydarzenie o pewnym zasięgu, które jednoczy wszystkie wspólnoty z okolic i ośmiela do dalszego działania. – Tutaj jest zawsze taki moment połączenia wszystkich ruchów charyzmatycznych, więc to jest coś bardzo cennego dla jedności i podejmowania wspólnego działania, bo to wydarzenie łączy te grupy pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, który zawsze jest z nami, a one potem podejmują inne działania w parafii, już na bazie tego połączenia, które się dokonało przez forum – podkreśla o. Remigiusz.

Owoce tego wydarzenia zauważa także ks. Jan Bielec, organizator forum: – Cieszę się tym, co się dokonało w parafii. Wiele osób pomaga w organizacji forum i widzę, jak ci ludzie otwierają się na Boga i na pomoc innym. Powstało wiele grup modlitewnych w okolicy i widzę, jak ci ludzie chcą umacniać się duchowo i wzrastać w dziele Ducha Świętego. Ja zawdzięczam to, co się tutaj dzieje, Bogu i ludziom, którzy otwierają się na Ducha i chętnie pomagają.

Forum to także wydarzenie, które jednoczy wszystkie wspólnoty z okolic i ośmiela do dalszego działania

Owocami tego wydarzenia są także doświadczenia poszczególnych uczestników. Z Ustrzyk Dolnych do Krosna na forum charyzmatyczne przyjechała cała rodzina Wernerów – Marcin i Alicja z czwórką dzieci: Sewerynem, Alą, Zosią i Łucją. – Na forum jesteśmy po raz czwarty. Zawsze jest to miejsce, gdzie możemy zaczerpnąć doświadczenia Boga. Jest to okazja, aby na nowo zaprosić Jezusa do relacji małżeńskich i rodzinnych. Dla mnie bardzo budujące jest to, że mój Kościół głosi o mnie Dobrą Nowinę o tym, że znów mogę zacząć od nowa, podnieść się i wrócić do Niego i powiedzieć: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, wiesz, jaki ja jestem, znasz moje życie.

Organizacja

W przygotowaniu i organizacji forum charyzmatycznego bierze udział kilkadziesiąt osób. – To wielkie przedsięwzięcie logistyczne – mówi Marzena Moskal, organizator forum. – Zaczynamy od modlitwy za to wydarzenie w naszej wspólnocie, a Pan Bóg nam przysyła ludzi. Jest kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy przychodzą z potrzeby serca, żeby pomóc i ich pomoc jest nieoceniona. Jak mówią sami wolontariusze: – Pracujemy w kilku sekcjach. Sami korzystamy także z tych treści. Wymieniamy się i jest okazja do współpracy i miłości bliźniego, tak aby służyć innym, ale także korzystać z tego, co tu się dzieje. Przez to współdziałanie także tworzy się nasza wspólnota, a Pan Bóg wszystkim kieruje.

2020-09-30 11:18

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Forum Charyzmatyczne w Szczecinie

Pokarmem dla każdego człowieka wierzącego jest modlitwa. To spotkanie Serca Bożego z sercem człowieka jest najwspanialszą formą wyrażenia uwielbienia, także dziękczynienia, a zarazem zaniesieniem przed niebieski tron próśb

Z wielu wątków modlitwy niezwykle ważne znaczenie ma modlitwa w Duchu Świętym – modlitwa charyzmatyczna. Od 30 maja do 2 czerwca Hala „Netto Arena” w Szczecinie stała się niemal europejskim centrum tejże rozmowy z Bogiem podczas kolejnego Forum Charyzmatycznego. Nasza biskupia stolica stała się zwornikiem trzech błogosławionych dni, które napełnione były niezwykłym bogactwem ducha, różnorodnego odcienia modlitewnych darów, jak również Słowa Bożego obficie zasiewanego przez wielu cenionych rekolekcjonistów, co przekładało się na tworzenie prawdziwej, braterskiej wspólnoty ożywionej darami Ducha Świętego. Trwające od piątkowego poranka aż do niedzielnego popołudnia Forum w tym roku za hasło przewodnie obrało sobie słowa z Dziejów Apostolskich: „Otrzymacie Jego moc” (Dz 1,8). Według organizatorów, a więc Wspólnoty „Lew Judy” posługującej przy parafii NMP Bolesnej w Mierzynie, której przewodzi ks. kan. Piotr Skiba: „Forum Charyzmatyczne jest formą rekolekcji dla każdego, które przeżywamy w czasie Nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Duchowość maryjna jest szczególną cechą naszego Forum. Pragniemy z Matką Bożą i przez Jej pośrednictwo trwać na modlitwie, aby jak Apostołowie w Wieczerniku przyjmować moc Ducha Świętego i Jego dary zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który przeżywamy pod hasłem «W mocy Bożego Ducha». W programie Forum będzie m.in.: głoszenie Słowa Bożego, okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania, Msza św., Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o uzdrowienie, modlitwa o wylanie Ducha Świętego i Jego darów, wspólna i indywidualna modlitwa w ciszy, śpiew pieśni oraz możliwość kupienia książek i materiałów ewangelizacyjnych. Forum to 3 dni uwielbienia Boga przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny w atmosferze wspólnoty wiary, zjednoczonej na Eucharystii”.

CZYTAJ DALEJ

YouTube zablokował transmisję Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu z Niepokalanowa

2021-04-10 10:03

Z wielkim żalem pragnę poinformować, że w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia nasza Telewizja Wiekuistego Słowa EWTN Polska, została pozbawiona możliwości transmisji "na żywo" Adoracji Wieczystej Najświętszego Sakramentu z Niepokalanowa oraz jakiejkolwiek innej transmisji na naszym kanale YouTube.

Od przeszło 2 i pół roku Adoracja Wieczysta Najświętszego Sakramentu na naszym kanale, cieszyła się ogromną popularnością o wymiarze globalnym, co wielokrotnie potwierdzały katolickie media na świecie i w Polsce. Pozbawienie nas możliwości transmisji LIVE w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia uznajemy za nieprzypadkowe oraz wyraz dyskryminacji wobec społeczności katolików na świecie, pragnących oddawać cześć Bogu Stwórcy według swoich tradycji i standardów.

CZYTAJ DALEJ

Australia: zmarł kard. Edward I. Cassidy

2021-04-10 12:22

[ TEMATY ]

kardynał

Episkopat.pl

Dziś rano zmarł w wieku 96 lat kardynał Edward I. Cassidy, były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Przyszły purpurat urodził się 5 lipca 1924 r. w Sydney (Australia). Po ukończeniu Parramatta High School w Sydney, wstąpił do służby cywilnej Nowej Południowej Walii i przez około trzy miesiące służył w Ministerstwie Transportu i Ruchu Drogowego. W lutym 1943 r. zaczął uczęszczać do St Dove's Seminary, Springwood, a od następnego roku do St Patrick's College, Manly, gdzie ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 23 lipca 1949 roku w katedrze Sydney, i został włączony do prezbiterium diecezji Wagga Wagga gdzie a w latach 1950-1952 posługiwał jako wikariusz w parafii Yenda.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję