Reklama

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczyna obchody jubileuszowe

Szkoła pod opieką św. Józefa

Margita Kotas
Edycja częstochowska 13/2001

W przeddzień uroczystości św. Józefa, w niedzielę 18 marca br. Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej uczciło swego Patrona, rozpoczynając jednocześnie obchody jubileuszowe 50-lecia swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej. O godz. 9.00 maleńka sala gimnastyczna zamieniła się w scenę, na której wystawiono misterium poświęcone św. Józefowi, a o godz. 10.00 w kaplicy seminaryjnej Mszy św. odpustowej przewodniczył abp Stanisław Nowak. Za pośrednictwem Radia Fiat we Mszy św. mogli uczestniczyć wierni całej archidiecezji, która szczycić się może tak niezwykłą szkołą.

Józef, syn Jakuba z rodu Dawida

W niedzielny ranek na dziedzińcu Niższego Seminarium, zwykle cichym i pustym, panuje gwar .kontrolowany.. Przedstawiciele seminarzystów witają przyjeżdżających z różnych stron Polski rodziców oraz gości, kierując ich do tradycyjnie pełniącej rolę sceny teatralnej starej, maleńkiej sali gimnastycznej. Tuż za budynkiem głównym Seminarium ciągle trwa budowa sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. W .staruszce. jak zwykle ciasno, ale nie przeszkadza to artystycznym duszom w wyczarowaniu atmosfery sprzyjającej odbiorowi przedstawienia. Kiedy miejsca honorowe na widowni zajmują abp Stanisław Nowak oraz przybyli wraz z nim ks. inf. Marian Mikołajczyk i ks. prał. Marian Pabiasz, zjawia się św. Józef. Pochyla się nad drewnianą ławą i wprawną ręką przykłada do kawałka drewna hebel. Obok niego stoi jego ojciec Jakub. Obaj pełni pokory i poddani woli Bożej. Płyną wydarzenia z życia tego, który będąc przybranym ojcem Jezusa, pozostał cichym i niemalże nieobecnym na kartach Ewangelii.

Tradycją Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie są misteria o św. Józefie. .To już chyba dziesiąte . przypomniał Ksiądz Arcybiskup. . Już czas zebrać je razem i opublikować.. Tegoroczne misterium o Patronie wystawili uczniowie klasy II, a przedstawienie dopełniła piękna piosenka poświęcona św. Józefowi.

Śladami Patrona i wielkich poprzedników

Msza św. odpustowa sprawowana w kaplicy seminaryjnej rozpoczyna obchody 50. rocznicy działalności NSD. Słowa powitania wygłasza rektor ks. dr Jerzy Bielecki, wyrażając radość z obecności tak abp. Stanisława Nowaka, który przyjął honorowy patronat nad obchodami jubileuszu, jak i członków Komitetu Honorowego. Na odpust w .Szkole św. Józefa. przybyli: ks. prał. Wincenty Kochanowski, ks. inf. Marian Mikołajczyk, ks. prał. Jan Związek, ks. prał. Kazimierz Szymonik, ks. prał. Marian Pabiasz, ks. kan. Krzysztof Bełkot oraz przełożeni z różnych okresów historii NSD: ks. prał. Grzegorz Ślęzak, ks. kan. Andrzej Oleś, ks. prał. Marian Dumała i ks. kan. Adam Hrabia.

Kaplica św. Józefa wypełniona jest po brzegi . zasługa to rodziców seminarzystów. Bez ich chrześcijańskiego i patriotycznego wychowania nie byłoby powołań tak wielu młodych ludzi . podkreśla Ksiądz Rektor. Niewątpliwie w procesie kształtowania charakteru ogromną rolę odgrywają również pedagodzy, a pedagogów o wielkim formacie na przestrzeni 50 lat szkole nie brakowało. W swym słowie ks. dr Jerzy Bielecki wspomina postać pożegnanego 15 marca br. śp. prof. Krzysztofa Wielguta, który przez 31 lat pracował w NSD, oddając młodzieży swe prawe serce i liczne talenty. Wreszcie, ukazując zadania szkoły, Ksiądz Rektor podkreśla, że jej celem najważniejszym .jest wpajanie takich wartości, jak: umiłowanie Boga i ojczyzny, poszanowanie tradycji narodu i państwa oraz Kościoła.. .Chcemy prosić dzisiaj dobrego Boga, aby czas jubileuszu przyczynił się do wzrostu duchowego, intelektualnego i materialnego seminarium. . zaznacza Rektor, wyrażając nadzieję, że w najbliższych miesiącach uda się zakończyć budowę sali gimnastycznej, aby we wrześniu, podczas uroczystego zjazdu absolwentów szkoły pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, seminarium mogło godnie przyjąć gości.

W homilii skierowanej do zgromadzonych na Mszy św. abp Stanisław Nowak wskazuje raz jeszcze na postać Patrona Seminarium. Pan Bóg Ojciec . Ten, Który jest . powołał go osobiście, by był duchowym ojcem Jego Jedynego Syna. Odtąd całe życie św. Józefa, jego miłość do Maryi, jego ludzka zaradność życiowa miały być wprzęgnięte w tajemnicę Boga Wcielonego. Św. Józef dotykał spraw Boskich i przybliżał tę świętość ludziom. Śladem św. Józefa, do świętości Boga zbliżają się alumni Niższego Seminarium, rozeznając powołanie. Wielu z nich w przyszłości zbliży się do Boga przez kapłaństwo, ale będą też tacy,

którzy, jak św. Józef, świętość osiągną w życiu rodzinnym. Ksiądz Arcybiskup wskazał na piękno czasu wzrastania, ale i na jego trudy i niepokoje. .W sercu młodego człowieka ma się dokonać cud. Ma się on stać pięknym człowiekiem. Bo człowiek nie jest, człowiek staje się.. Tak często młody człowiek pyta, czy jest sens stawać się, ale bez tego procesu, bez stałego nawracania się, człowiek musi zginąć. W obliczu zagrożeń współczesnego świata, konformizmu i pokus bylejakości Metropolita wskazał na Niższe Seminarium jako na miejsce szczególne. Tym mocniej cieszy fakt, że częstochowskie Niższe Seminarium, jako jedno z dwóch tego typu placówek w Polsce, przez 50 lat objawia młodzieży Boga. Mimo lat trudnych, lat prześladowania, nie zostało zlikwidowane, przetrwało i jest dziś prawdziwym klejnotem w koronie Matki Bożej. Radość tę podzielają rodzice alumnów, którzy w darach ołtarza złożyli ufundowany dla wspólnoty seminaryjnej ornat, oraz sami pedagodzy, których darem jubileuszowym jest kielich.

Mszę św., podczas której abp Stanisław Nowak poświęcił dobudowaną nawę boczną kaplicy św. Józefa oraz organy ufundowane przez redaktora naczel-

nego Niedzieli ks. inf. Ireneusza Skubisia, zakończyły krótkie przemówienia przedstawicieli rodziców i dziekana alumnów. A potem przyszedł czas na obiad i na odpustowe atrakcje, do których małoseminarzyści wszystkich klas przygotowali się bardzo solidnie.

Uroczysty Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu 50-lecia Niższego Seminarium Duchownego odbędzie się pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, w dniu 29 września br. (sobota)

Reklama

Świadectwo kapłana rannego pod Giewontem

2019-09-10 13:17

Polska pod Krzyżem

To jest coś znacznie więcej niż film, to wielkie świadectwo i znak dla Polski. To zaproszenie, to wezwanie, by stanąć pod Krzyżem, zaprzeć się się samego siebie, wziąć go i naśladować Jezusa. W Krzyżu zwycięstwo dla Kościoła i Polski, dla każdego z nas! Prosimy Was z całą mocą - odczytajcie ten znak.


Przeczytaj także: "Polska pod Krzyżem" w łączności duchowej z Jerozolimą

Polska pod Krzyżem – Polacy wypełniają duchowy testament św. Jana Pawła II

Jan Paweł II w 1997 roku wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”. 22 sierpnia 2019 roku pod krzyżem na Giewoncie ks. Jerzy Kozłowski został trzykrotnie rażony piorunem. Ten krzyż jest symbolem wiary w Polsce przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jego replika stanie przy ołtarzu polowym na lotnisku we Włocławku podczas wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku, w Zakopanem wzywał Polaków: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na Polskę od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: „Sursum corda” – „W górę serca”. Trzeba żeby cała Polska od morza aż po Tatry patrząc w stronę krzyża na Giewoncie słyszała i powtarzała: „Sursum corda”.

W sierpniu tego roku, we Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej, podczas wycieczki w góry, na Giewoncie, stojąc trzy metry od krzyża ksiądz katolicki został trzykrotnie rażony przez piorun. – Pomyślałem, że skoro jestem Księdzem, to mogę udzielić rozgrzeszenia ludziom obecnym na szczycie i którzy schodzą z niego, bo może ktoś z nich jest ranny. Uczyniłem wielki znak krzyża, błogosławiąc wszystkich ludzi tam obecnych – wspomina ks. Jerzy Kozłowski.

W ten sposób kapłan dokonał absolucji, czyli całkowitego odpuszczenia win, przeznaczonego na godzinę śmierci. – Odczytujemy to wydarzenie jako znak dla całej Polski – podkreśla Maciej Bodasiński, organizator wydarzenia „Polska pod Krzyżem”. – Ksiądz jest uosobieniem Chrystusa na ziemi, został trafiony przez piorun trzy razy i odpuścił wszystkim tam obecnym grzechy, jakby biorąc cierpienie na siebie. Ten obraz koresponduje z tym, co wydarzyło się na Kalwarii… Myślę, że nie powinniśmy zamykać oczu na to wydarzenie. Niech ono stanie się jeszcze mocniejszą zachętą do tego, by stanąć pod krzyżem w najbliższą sobotę – zaprasza Bodasiński.

Replika krzyża z Giewontu będzie obecna na miejscu modlitwy „Polska pod Krzyżem” na lotnisku we Włocławku. – Na szczycie ktoś zapytał mnie, czy krzyż na Giewoncie zabija. Odpowiedziałem, że gdyby tak było my powinniśmy być martwi, a wszyscy poniżej nas powinni żyć, a jest dokładnie odwrotnie – opowiada ks. Jerzy i dodaje – Oddaję moje cierpienia za Kościół w Polsce i w tym bólu łącze się z Panem Jezusem.

Jako ludzie wierzący, wiemy, że to właśnie z Krzyża płynie uzdrowienie, uwolnienie i wszelkie łaski. Wydarzenie „Polska pod Krzyżem” ma być aktem postawienia krzyża w centrum życia w Polsce, w centrum wszystkich wydarzeń, jakie dzieją się w naszym kraju. Tylko w ten sposób możemy doświadczyć mocy wielkiej Miłości, która z niego płynie.

• POLSKA POD KRZYŻEM (14.09.2019) to wydarzenie otwarte. Uczestnicy mogą przyjechać bez wcześniejszej rejestracji.

• 10 września 2019 r. o godz. 11:00 na stronie internetowej zgłoszonych było 670 miejsc, w których wierni będą się modlić w łączności duchowej z uczestnikami wydarzenia głównego we Włocławku. Proponowany program dla parafii dostępny jest pod adresem: https://polskapodkrzyzem.pl/#mapa

• Na stronie internetowej polskapodkrzyzem.pl dostępny jest spot (video) POLSKA POD KRZYŻEM, który można bezpłatnie pobierać i udostępniać na stronach parafialnych oraz w mediach.

PROGRAM:

09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu 10:45 Zawiązanie wspólnoty 11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne 11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz 13:00 Przerwa na posiłek 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15:15 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego 17:30 Konferencje: ks. Dolindo Ruotolo (odtworzenie homilii w wersji audio) oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek. 18:30 Przerwa 20:15 Droga Krzyżowa 22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)

AKREDYTACJE:

Prosimy dziennikarzy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu POLSKA POD KRZYŻEM do piątku – 13 września do godz. 12:00 na adres mailowy: media@polskapodkrzyzem.pl lub w formie sms – tel. 664 540 247.

Proszę podać imię nazwisko, nazwę redakcji, opcjonalnie adres mailowy lub numer telefonu).

14 września od godz. 9:00 będą wydawane identyfikatory prasowe uprawniające do:

1. otrzymania informacji prasowych w wersji papierowej (możliwość wysyłki mailem po podaniu adresu mailowego)

2. realizacji materiałów prasowych na terenie lotniska Kruszyn podczas wydarzenia

3. korzystania z namiotu dla dziennikarzy w pobliżu głównego ołtarza, w którym dostępnych będzie 10 stanowisk (bez sprzętu komputerowego).

Więcej informacji:

Biuro Prasowe media@polskapodkrzyzem.pl tel. tylko dla dziennikarzy: 664 540 247

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Brazylia: zginął polski misjonarz ks. Kazimierz Wojno

2019-09-22 18:51

o. ak, kg (KAI) / Brasilia

W nocy z soboty 21 na niedzielę 22 września został zamordowany polski misjonarz ks. Kazimierz Wojno, znany jako Padre Casemiro. Był on misjonarzem „fidei donum”, tzn. diecezjalnym (nie zakonnym) i pochodził z diecezji łomżyńskiej.

©MaverickRose – stock.adobe.com

Ks Kazimierz Andrzej Wojno urodził się 3 lutego 1948 w miejscowości Skłody Borowe w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1973. Był m.in. notariuszem sądu biskupiego. Od wielu lat był proboszczem parafii Matki Bożej od Zdrowia (Paróquia Nossa Senhora da Saúde) w stolicy kraju – Brasilii.

Według policji padł on ofiarą rabunku a następnie morderstwa. Z parafii skradziono wiele przedmiotów kultu religijnego. Duchowny miał związane nogi, ręce i szyję. Pracujący jako dozorca w parafii 39-letni José Gonzaga da Costa też został związany, ale zdołał się uwolnić, po czym wezwał pomoc.

Na Wielkanoc tego roku prowadzona przez ks. Kazimierza parafia została okradziona, m.in. zrabowano wtedy tabernakulum, które po trzech dniach znaleziono na skupie złomu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem