Reklama

Apelowe „głosów zbieranie”

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

31 grudnia 2017 r.
W Uroczystość Najświętszej Rodziny z Nazaretu i na progu nowego Roku Pańskiego 2018 warto przypomnieć naszą genealogię. Jesteśmy z ręki Boga. To jest nasza pierwsza genealogia osoby. Przypomina nam o tym Psalm 139, że zanim pojawiliśmy się na tym świecie spod serca matki, Bóg nas kocha i zna każdy dzień. Następnie genealogia Narodu ochrzczonego 1051 lat temu. Staliśmy się chrześcijanami i jesteśmy w kolebce narodów Europy i świata. I dlatego Polska jest ziemią szczególnego świadectwa wiary. Ma prawo przypominać w parlamentach Europy czy świata, że prawa ustanawia się na podstawie Dekalogu i Ewangelii. One nigdy nie są przeciwne człowiekowi.

22 grudnia 2017 r.
Wczuwając się w postawę wiary Maryi, jeden z polskich biblistów pierwsze słowa "Magnificat" przetłumaczył następująco: "Moje serce drży z radości w Panu". Zapytajmy się o drgnienia naszego serca, zwłaszcza w kontekście jeszcze zbliżającej się czwartej niedzieli Adwentu. Czy nie pozwalamy zawłaszczyć tego czasu zbyt wczesnym dzieleniem się radością, śpiewaniem, muzyką... Prośmy Maryję, abyśmy, stając wobec siebie nawzajem w wigilijny wieczór, wypowiadali prawdę o sobie, wobec siebie i wobec Boga, a nie posługiwali się komunałami.

21 grudnia 2017 r.
Wejście Syna Bożego w ludzką historię poprzez Świętą Rodzinę z Nazaretu potwierdziło porządek i sensowność ludzkiej natury. Prośmy Maryję, aby nasze wspólnoty rodzinne, duchowe, narodowe nie były zafałszowane genderyzmem czy nacjonalizmem.

20 grudnia 2017 r.
Nietrudno zauważyć, ze Europa, utraciwszy pamięć, pozbyła się pojęcia sumienia. A wtedy nie ma już granic: pomiędzy dobrem a złem, prawdą a kłamstwem. Dlatego prośmy Maryję, żebyśmy zawsze pamiętali, skąd wyrastamy i jakie są nasze korzenie. I abyśmy byli wierni, bez względu na okoliczności, które idą ze świata.

19 grudnia 2017 r.
Jedną z bohaterek przełomu Adwentu jest św. Elżbieta, żona Zachariasza, a matka Jana Chrzciciela. Jej imię z hebrajskiego oznacza: "Bóg jest pełnią". Ona uczy nas, że kto ma Boga, ma wszystko, a kto nie ma Boga, traci wszystko.

18 grudnia 2017 r.
Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza ukazuje nam tajemnicę Bożego Narodzenia z perspektywy świętego Józefa. I choć słusznie nazywany jest on zaledwie cieniem Ojca niebieskiego, to uczy nas wartości ojcostwa. Módlmy się przez jego wstawiennictwo za wszystkich ojców, aby w była nich i przez nich miłość i odpowiedzialność.

17 grudnia 2017 r.
Radujemy się, że z tego miejsca, spod Oblicza Matki, rozbłyśnie Betlejemskie Światło Pokoju, dzisiaj przyniesione tutaj przez harcerzy, którzy otrzymali je ze Słowacji. A tam dotarła ta pokojowa świeca od Austriaków, którzy przywieźli ją z Palestyny, z Betlejem. Niech więc to światło promienieje i rozświetla nasze codzienne drogi. Zwróćmy także uwagę, że od płomienia tej świecy zapalono czerwone lampki tutaj, przy ołtarzu, które pokazują, że Chrystus - Światłość świata jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

16 grudnia 2017 r.
Kiedy tak patrzę na kleryków obleczonych na biało, czy kleryków ubranych w czarne sutanny, to przypominają mi się słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas święceń kapłańskich w Lublinie naszych młodych diakonów: Jeśli jest w was lęk przed przyjęciem święceń, to dobrze, bo on wzywa do odpowiedzialności za siebie i za innych. Żeby nigdy nie być podwójnym. Trzeba należeć do Boga i służyć ludziom...

15 grudnia 2017 r.
W kolejnym dniu Adwentu warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II, że każdy kryzys w Kościele i kryzys każdego stanu w Kościele, bierze się z kryzysu modlitwy. A modlitwa to najpierw słuchanie Boga zanim powie się Bogu także o tajemnicach własnego życia.

14 grudnia 2017 r.
W jednej z modlitw adwentowych prosimy, aby "nadprzyrodzona mądrość kierowała naszymi czynami". Ale pytajmy siebie, czy bez pomocy Ducha Świętego będziemy mieć odwagę do świadectwa wiary? Bardzo bolesnym przykładem, niestety, bardzo bolesnym jest odwołanie konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim, która miała być poświęcona prawu do życia każdego dziecka. Dlatego, że zapowiadano pikiety przeciwne i niepokoje społeczne. Dokąd mniejszość broniąca prawa do śmierci będzie kierowała naszymi czynami i wyborami? Maryjo, Matko Adwentu spełnionego w Chrystusie, uproś nam łaskę odwagi wiary.

13 grudnia 2017 r.
Z tego miejsca i w tych słowach: "Jestem, pamiętam, czuwam" przebija się zawsze światło prawdy i wolności. Te słowa wołają o wierność prawdzie. A nam przyszło dzisiaj żyć w czasach „unieważniania prawdy” i to już nie tylko o obozach koncentracyjnych, czy stanie wojennym, ale również o Marszu Niepodległości. Dlatego prośmy Maryję, Królową naszego Narodu, ażeby łaska i miłosierdzie Boże przeważyły szalę kłamstwa, przemocy i win.

9 grudnia 2017 r.
Jak zauważył polski poeta Leszek Długosz, w ten grudniowy adwentowy czas są najkrótsze dni, a najdłuższe noce. Ale jaki jest nasz ludzki świat? Postawmy sobie kolejne pytanie: Czy bez modlitwy Rorat, bez pomocy Ducha Świętego dla przemiany serc, bez Eucharystii nie będziemy zbiorowiskiem poddanych jakiejkolwiek władzy czy ideologii? Prośmy, abyśmy stawali się wspólnotą Narodu przez orędownictwo Maryi Królowej Polski.

8 grudnia 2017 r.
Na co dzień doświadczamy prawdy, że witraż świeci od wewnątrz. Podobnie jest z doświadczeniem wiary Maryi. Ona świeci od wewnątrz, opromieniona uprzedzającą łaską Boga. Nie tylko dla siebie, ale dla nas. Dlatego razem z Nią odkrywajmy Chrystusa jako Światło naszego życia na wszelkie drogi.

7 grudnia 2017 r.
Ojciec Święty Franciszek, przebywając na Jasnej Górze, określił, że Maryja to są schody, po których Bóg zszedł do człowieka. A wiemy, że miarą człowieka jest jego sumienie, jego otwartość na sprawy Boże i ludzkie. Dlatego niezależnie od granic trzeba nam dzielić się sercem i łaską, którą otrzymujemy.

6 grudnia 2017 r.
W kościele Księży Chrystusowców w Puszczykowie obok centralnej postaci Chrystusa Nauczyciela dostrzegłem w głównym ołtarzu dwie sceny adwentowe: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie i Zwiastowanie również Świętemu Józefowi. Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef niech będą dla nas mocą w odwadze wyznawania wiary w różnych doświadczeniach naszych wspólnot i rodzin.

1 grudnia 2017 r.
Wpatrując się w tajemnicę macierzyństwa Maryi wobec Syna Bożego, nie sposób myślą nie powracać do naszych rodzinnych domów. Jesteśmy wdzięczni za miłość naszych rodziców. W tym samym duchu dziękujemy za 830 tysięcy odważnych podpisów pod obywatelskim projektem "Zatrzymaj Aborcję". Niech rodzina polska będzie zawsze bogata w miłość i życie! I o to prosimy…

30 listopada 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy o fakcie przyprowadzenia przez Andrzeja do Jezusa jego brata Piotra. Andrzej powiedział do Piotra: Znaleźliśmy Mesjasza - Chrystusa, czyli sens życia, sens powołań! Dlatego wiara nasza nie jest tylko aktem osobistym, prywatnym, który się chowa jak do skarbca. Ale jest łaską, którą trzeba się dzielić z innymi, bo za nich jesteśmy również odpowiedzialni.

29 listopada 2017 r.
Jeśli dzisiaj w modlitwie tego wieczoru wspominamy powstanie listopadowe, czy wszelkie powstania narodowe, to nie dlatego, żeby pogłębiać martyrologium. Ale, żeby w Chrystusie widzieć sens każdego cierpienia i zwycięstwa prawdą i solidarnością, która owocuje wolnością. Bo bez Chrystusa nie będzie przyszłości…

28 listopada 2017 r.
Na progu Adwentu, który jest drogą pełną znaków i osób, warto zastanowić się nad słowami Świętego Jana Pawła II, że zadaniem Kościoła, a więc również i każdego z nas, jest zdumiewać się łaską, zdumiewać się prawdą i zdumiewać się obecnością „Emmanuela - Boga z nami”, który jest i który przychodzi.

27 listopada 2017 r.
Zmarły przed dwoma laty Ojciec Profesor Zachariasz Jabłoński zwykł mawiać, że „Pan Bóg nie liczy czasu, ale go waży”. Myślę, że te słowa bardzo dobrze można odnieść do modlitwy wzajemnej kapłanów za wiernych, a wiernych za kapłanów. Pan Bóg nie liczy modlitw, ale waży miarą serca. Tym bardziej musimy pamiętać o sobie zwłaszcza, że próbuje się na naszych oczach zmieniać historię. Na przykład, w Muzeum Historii drugiej wojny światowej w Gdańsku, w pierwszym etapie realizacji nie ukazano wkładu Kościoła Katolickiego i wielkiej ofiary kapłanów ginących na ziemi polskiej i w obozach koncentracyjnych na czele ze Świętym Maksymilianem Marią Kolbe. Dlatego pamiętajmy przed Bogiem o sobie, a Pan Bóg z pewnością odmierzy nam miarą naszego serca.

26 listopada 2017 r.
Nasze codzienne wołanie: "Przyjdź, królestwo Twoje!" zawdzięczamy Chrystusowi. A jednocześnie, już niedługo z tym wołaniem będzie współbrzmiała modlitwa Adwentu: „Przyjdź, Panie Jezu!". Musimy pamiętać, że On jest i przychodzi: "Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata". Maryjo, prowadź! Naucz nas się modlić!

25 listopada 2017 r.
Dar czasu nie jest tylko zapisem faktów historii, ale wkroczeniem Boga w życie człowieka, konkretnych ludzi i wspólnot, dzisiaj również tutaj omadlanych. Ale trzeba wspomnieć, że 33 lata temu mój poprzednik - Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak przyjął święcenia biskupie. Wpatrując się w postać i w herb Świętego Jana Pawła II, przyjął zadanie: "Stać pod krzyżem z Tobą, Maryjo". Ale wspomnijmy również wczoraj świętującego swoje już 99. urodziny, Ojca Jerzego Tomzińskiego, generała, przeora. Dziękujemy za nich jako za świadków Chrystusa i Maryi we współczesnym Kościele. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo i zanieście je również dla braci górników, a zwłaszcza dla rodzin doświadczonych ostatnio ciężkim wypadkiem na kopalni Wesoła.

24 listopada 2017 r.
Warto wspomnieć, że 3 czerwca 1979 r. Święty Jan Paweł II przed kościołem akademickim Świętej Anny w Warszawie powiedział: "Zaledwie nie ma mnie w kraju kilka miesięcy, a to społeczeństwo tak się z teologizowało. Bo wczoraj powiedziałem na placu Zwycięstwa «Jezus Chrystus» i klaskano 20 minut. Dzisiaj mówiłem: «Duch Święty» i klaszczą również kilkanaście minut. Błogosławimy wszystkim, każdemu i każdej z Was, ażeby te Boże Osoby: Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec coraz bardziej oznaczały dla każdego z nas więź głębszą i dojrzałą".

19 listopada 2017 r.
Przyszło nam żyć w czasach, kiedy mówienie o złu czy o kłamstwie jego własnym imieniem zaczyna być nazywane niedemokratyczne czy nietolerancyjne. Dlatego przyjmijmy to wołanie Świętego Pawła z dzisiejszego listu: Nie dajmy się uśpić, obudźmy się, bo jesteśmy dziećmi i synami Światłości.

18 listopada 2017 r.
W roku 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, chciejmy zauważyć pewien bardzo ważny fakt. Postęp sztuki fotograficznej sprawił, że ze zdjęć, które tutaj przysyłano wraz z duchowymi darami zrobiono portret składający się na twarz Maryi i Dzieciątka Jezus. Uwierzmy, że każdy z nas może przeglądnąć się w Jej Obliczu, aby odnaleźć się w Jej Sercu. I z tą myślą odchodźmy zawsze z tego miejsca. Jesteśmy w Sercu Matki Bożej i pozwólmy Jej działać.

17 listopada 2017 r.
Na tym miejscu jesteśmy świadkami, że bogactwo duchowe polega również na różnorodności. Tylko trzeba zawsze mieć świadomość, że jedynym fundamentem, który został położony i to przez Boga samego, jest Jezus Chrystus - Syn Niepokalanej Dziewicy, Matki Kościoła.

16 listopada 2017 r.
Długa jest droga Maryi od ciszy Nazaretu aż po milczącą zgodę na Kalwarii, gdzie przyjmuje ciało swojego Syna - naszego Zbawiciela. Niech więc Jej miłość miłosierna pomoże nam przezwyciężyć wszelkie ciemności, błędy wokół edukacji w szkołach katolickich i w szkole w Polsce. Niech również przezwycięża to zło i kłamstwo wobec postaw społeczno-religijnych naszych rodaków.

15 listopada 2017 r.
Święty Albert Wielki, który jest patronem dnia dzisiejszego, uczy nas, jak łączyć mądrość ludzką z prawdą objawioną. Ale jednocześnie ostrzega, że ktoś, kto nie poszukuje prawdy i nie mówi prawdy zaślepia swoje sumienie i wtedy kłamstwo staje się jego normą. Prośmy więc, Ducha Świętego o światło dla wszystkich rządzących i reprezentujących nasz kraj na różnych forach międzynarodowych.

12 listopada 2017 r.
Może nie wszyscy jesteśmy tego świadomi, że codziennie na Jasnej Górze sprawowana jest Eucharystia w intencji Ojczyzny. A wymownym tego znakiem jest biało-czerwona flaga na jasnogórskiej wieży. Jak przypomniał Ojciec Przeor Marian ona została tam zawieszona już 4 listopada 1918 r. To nie jest dodatek do Sanktuarium, to jest znak, że Polska od 966 roku ma Matkę i dlatego jest „Dobrą Matką”.

11 listopada 2017 r.
Do naszych intencji dołączamy również modlitwę za Kościół prześladowany, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Jest dzisiaj wśród nas Ksiądz Biskup Antonii z Syrii. Modlimy się za Kościół w jego Ojczyźnie, jak również w Iraku i za wszystkich prześladowanych chrześcijan, gdziekolwiek się znajdują.
Myślę, że dobrze to wszystko streszczą słowa Świętego Jana Pawła II, który w poemacie "Myśląc Ojczyzna" zapisał, że " w warstwie historii są obecne zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia." Miłość pokoleń wobec Ojczyzny przerasta nienawiść i gniew, i sięga poza śmierć. Niech miłość zwycięża!

10 listopada 2017 r.
W ten wieczór poprzedzający święto Niepodległości Polski warto przypomnieć prośbę Świętego Jana Pawła II z Krakowskich Błoń: "Proszę Was o to, abyście nigdy nie utracili wolności ducha, do której wciąż Chrystus wyzwala człowieka. Proszę was o to…".
A teraz oddam krzyż Księdzu Biskupowi Dariuszowi z Wilna, żeby w swoim języku nas wszystkich pobłogosławił.

9 listopada 2017 r.
Każdego dnia odkrywamy i wierzymy w tajemnicę Kościoła, który zbudowany jest na fundamencie Jezusa Chrystusa. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Kościoła, aby Kościół nie stawał się nigdy targowiskiem opinii prywatnych czy teatrem społeczno-politycznym. Ale żeby był prawdziwym Domem zjednoczenia Boga z ludźmi.

8 listopada 2017 r.
Radujemy się, że na osiem dni przed świętem Matki Bożej Miłosierdzia jest z nami Ksiądz Biskup Darius z Wilna, sprzed Oblicza Matki Bożej Ostrobramskiej. Te dwa skrzydła Jasna Góra i Ostra Brama zawsze nas łączyły. I niech tak dalej będzie, bo są to „skrzydła niezawodnej nadziei”. Ona kieruje nas ku Bogu, a jednocześnie jest wyrażeniem naszych pragnień, które zanosimy przez Maryję.

7 listopada 2017 r.
W najbliższych tygodniach z Ewangelii usłyszymy jakżeż aktualne słowa Chrystusa: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono… Wielu bowiem przyjdzie pod Moim imieniem i będą mówić". Dlatego stajemy przed Obliczem Matki, żeby wreszcie zrozumieć, że źródłem prawdy i wszelkiego prawa jest Bóg objawiony w Chrystusie. Nie wchodźmy na drogi kompromisu, bo one wcześniej czy później nie przynoszą dobra.

6 listopada 2017 r.
Przeżywając każdy rodzaj modlitwy, czy to indywidualnej czy wspólnotowej, miejmy przekonanie, że modlitwa jest zdobywaniem wewnętrznej siły, aby opowiadać się za Bogiem w każdej sytuacji i w każdej próbie…

31 października 2017 r.
Tragicznie podzielony świat potrzebuje jedności. Przypomnijmy, że sam Chrystus modlił się i modli o jedność tych, którzy w Niego wierzą. Dlatego bądźmy świadomi, że do nas należy to zadanie budowania jedności. Ale odrzucając Chrystusa nigdy jej nie będzie. Niech to wreszcie zrozumieświat, który nas otacza i za który my też bierzemy odpowiedzialność

30 października 2017 r.
Starołacińskie adagium podkreśla, że „świat chce być oszukiwany”. Ale kiedy dzisiaj znów zaczyna się walka z krzyżem Chrystusa, świat musi usłyszeć zwłaszcza w tych dniach, kiedy stajemy nad grobami naszych najbliższych, że poza Chrystusem nie ma życia… Nie ma życia wiecznego,a jest tylko pustka i nicość.

29 października 2017 r.
Świętując dzisiaj stulecie istnienia parafii Najświętszej Rodziny z Nazaretu w naszej Bazylice Archikatedralnej, wprowadziliśmy kolejne relikwie do kaplicy męczenników, Błogosławionej Siostry Kanuty, nazaretanki. Jest ona jedną z jedenastu sióstr, które ofiarowały swoje życie za życie mężów rodzin w Nowogródku. Zginęły śmiercią męczeńską w 1943 roku. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj toczy się batalia i spór o rodzinę.A bez pomocy Bożej i bez naszej ufnej wiary nie przezwyciężymy kryzysu.
Dlatego prośmy:
Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, Patronie rodzin, módl się za nami!
Błogosławione Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami!

28 października 2017 r.
We wspomnienie Świętego Jana Pawła II, 22 października 2017 roku, Ojciec Święty Franciszek zadał nam proste, ale jakżeż bardzo trudne pytanie. Do kogo należę? Wiemy, że odpowiedź na to pytanie pokazuje kierunek i sens życia. A Święty Jan Paweł II udowodnił nam, jak może działać łaska Boga w sercu pojedynczego człowieka, nie tylko dla niego, ale dla innych. Idźmy tą drogą…

27 października 2017 r.
Dzień 27 października 1956 roku był ostatnim dniem internowania Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Pragnął on wracać do Warszawy poprzez Jasną Górę, ale nie pozwolono mu na to. Przybył tutaj dopiero 2 listopada 1956 r. I zapowiadał, że "przyjdzie nowych ludzi plemię", które ma zwyciężać miłością społeczną nad nienawiścią społeczną. Błogosławimy tej drodze zwycięstw i nadziei, przez jego wstawiennictwo.

26 października 2017 r.
Od pokoleń na tym miejscu modlimy się i śpiewamy Monstra Te esse Matrem – „Okaż się nam Matką”, a jakoś mniej słuchamy Jej polecenia: „Uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie”. A On nie zmienia, ani Dziesięciu Bożych Przykazań, ani wymagań Ewangelii, chociażby w obronie życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

25 października 2017 r.
Pozwólmy zaskoczyć się Chrystusowi! Tego uczy nas Maryja. Trzeba tylko uwierzyć, a wtedy przyjdzie nowa nadzieja, którą w Nim pokładamy i moc Jego miłości.

24 października 2017 r.
W poemacie „Ewangelia” Karol Wojtyła pytał nas, czy jest w nas i na naszych ulicach coraz więcej prawdy, czy coraz mniej? W encyklice „Veritatis splendor” mówił o blasku prawdy, która zwycięża siłą samej prawdy. A my jesteśmy tutaj również po to u Królowej Słowa Wcielonego, byśmy rozpoznawali prawdę i byli jej świadkami. Żeby prawda była prawdą, a „Polska była Polską”.

23 października 2017 r.
Kiedy w roku 1909 skradziono korony Matki Bożej Jasnogórskiej, te przyozdobione przed 300-laty, dzisiejszy patron Święty Józef Bilczewski Arcybiskup Lwowski, przyczynił się szczególną prośbą o nowe korony do Świętego Piusa X, żeby nie dopuścić do ukoronowania koronami idącymi od cara rosyjskiego. I warto jeszcze wspomnieć, że przez 28 lat na placu przed Szczytem Jasnogórskim, gdzie dzisiaj stoi figura Niepokalanej Matki stał właśnie pomnik cara. To on chciał być tutaj panem i królem, a Maryja miała być u niego królową na służbie. Dlatego prośmy, aby historia Polski była dla nas mądrością i siłą wewnętrzną, idącą od tronu Pana.

22 października 2017 r.
Przed 39 laty Święty Jan Paweł II inaugurował swój pontyfikat. Wyniósł w tym czasie na ołtarze bardzo wielu świętych i błogosławionych, również z polskiej ziemi. Słusznie mówi się, że święci są jak gwiazdy, trudno je osiągnąć, ale w ciemności pokazują drogę. Dlatego prośmy, żeby Święty Jan Paweł II stał się Patronem Europy pokazującym nowe drogi…

20 października 2017 r.
Kończy się dzień poświęcony w naszej Ojczyźnie Świętemu Janowi z Kęt. Ten święty Profesor dowodzi niezmiennie, że nie ma sprzeczności pomiędzy nauką a wiarą, pomiędzy rozumem a wiarą. A jednocześnie nie pozwala nam zwątpić w prawdę. Bo inaczej nie zrozumiemy, co to znaczy „czynić prawdę w miłości”. A Święty Jan z Kęt rozpoznając prawdę, czynił miłość potrzebującym.

19 października 2017 r.
Dzisiaj mija również 33. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że wówczas, w czasach strajków, gdzie on był również duszpasterzem świata pracy, dziwiono się w świecie, że polski robotnik modli się w miejscach swojej pracy, prosi o spowiedź, o Mszę świętą. Historia powraca… Dzisiaj znów świat dziwi się, że Polacy modlą się na różańcu. Nie przeciwko komuś, ale że się modlą. A my wiemy, że bez modlitwy nie dokona się żadna dobra przemiana: ani w Polsce, ani w Europie, czy w świecie.

18 października 2017 r.
Pragnę wyrazić radość i wdzięczność wraz z wami, że mogę dzisiaj duchowo pielgrzymować do chrzcielnicy w moim parafialnym kościele Świętego Zygmunta w Szydłowcu. Gdzie właśnie ujrzałem światło Bożej mocy: Ojca i Syna i Ducha Świętego. A dzisiaj przedziwnym zamysłem woli Boga to światło, które mnie przyciągnęło tutaj, na Jasną Górę, mogę udzielać również wam wszystkim tutaj obecnym i łączącym się z nami, gdziekolwiek przebywają. Niech więc to światło nadziei i miłości z Jasnej Góry nigdy nie zagaśnie w naszych sercach i na naszej ziemi.

11 października 2017 r.
11 października 1962 r., Święty już dzisiaj Jan XXIII inaugurował Sobór Watykański II, który jest szczególnym darem Boga dla człowieka na przełomie XX i XXI wieku. Dziękujemy dzisiaj Bogu za tego Papieża Dobroci, w którym Chrystus objawił siebie jako Dobry Pasterz. Dlatego przyjmijmy to błogosławieństwo pasterzy Kościoła Częstochowskiego, w imieniu całego Kościoła dla sprawy jedności wiary i łączności pomiędzy duchowieństwem, rodzinami i wszystkimi członkami naszego Kościoła.

10 października 2017 r.
Ze zdumieniem odkrywamy, że wśród październikowych tytułów naszej Matki i Królowej jest jutrzejsze wspomnienie
Matki Odkupiciela. Wsłuchajmy się w słowa jednego z polskich, śląskich księży poetów:
Jakżeż spojrzeć na Ciebie,
Matko Odkupiciela,
we współczesnym świecie
dalekim od ciszy Nazaretu,
od Twojego bezgranicznego
"tak" wobec Boga?
Nie umysłem, bo zniewolony,
nie wolą, bo za słaba,
nie sercem, bo za trwożliwe.
Chyba tylko prostotą dziecka.
Uczmy się tego spojrzenia.

27 września 2017 r.
Na wzór Maryi – razem z wami – ogarniając z wdzięcznością wobec Boga dar naszego życia, każdego i każdej z nas, pragnę wypowiedzieć słowa poezji Karola Wojtyły:
"Ktoś długo pochylał się nade mną [dobrem]".
"Miłość mi wszystko wyjaśniła,
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała".

26 września 2017 r.
We fragmencie dzisiejszej Ewangelii Święty Łukasz mówi o pragnieniu widzenia się z Jezusem Maryi i osób najbliższych. A Jezus, nie przekreślając więzów krwi, wskazuje na wspólnotę ducha mówiąc, że "wszyscy są dla mnie tak bliscy, jak matka, bracia, siostry, jeśli słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. Potwierdźmy tę prawdę w naszych wspólnotach i we wspólnocie Kościoła, która nie wyklucza nikogo, chyba że sam chce się od niej oddalić. Dlatego prosimy: Matko Kościoła, módl się za nami!

25 września 2017 r.
Któryż to już raz w oczach Maryi widzimy nie tylko niepokój, ale również dalekowzroczność? Ona widzi nas swoim macierzyńskim sercem i wspomaga. Ale od nas zależy, na ile my zaufamy Bogu, tak jak Ona.

24 września 2017 r.
Jeśli na sposób Maryi będziemy odważnie zawierzać się Bogu we wszystkich okolicznościach życia, to ani świat, ani grzech, ani wszelki zamęt nie będą dla nas groźne.

23 września 2017 r.
Pod koniec dnia, który jest poświęcony w kościele Świętemu Ojcu Pio, warto rozważyć jego ostrzeżenie, które może być zaadresowane do każdego z nas i do każdej wspólnoty, że tego, czego mamy się najbardziej lękać, to tzw. świętego spokoju i pewnej nawet harmonii pomiędzy duszą ludzką a szatanem. Dlatego prosimy Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła, Królową Rodzin o pomoc na każdy czas.

22 września 2017 r.
We wspólnocie Kościoła doświadczamy prawdy, że wiara i miłość nie mają granic. Dlatego radujemy się wiernością Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w przybywaniu tutaj, na to miejsce. Bo wtedy poszerza się każda granica poprzez nasze sumienia i serca. Niech ta droga Ewangelii i Eucharystii nigdy nie ustaje.

20 września 2017 r.
Zdajemy sobie sprawę, że w tajemnicy powołań zachodzi sprzężenie zwrotne pomiędzy naszymi rodzinami, wspólnotami parafialnymi i dziełem powołań i odpowiedzialności kapłanów. Dobrze to wyraził zmarły już ksiądz prof. Janusz Pasierb w swoim bardzo krótkim wierszu: „Lęk, aby nie być podwójnym, bo to się wiąże ze sprawą istnienia Boga, przed którym się stoi”.

19 września 2017 r.
Dzisiaj w godzinach popołudniowych pożegnaliśmy Pasterza Diecezji Kieleckiej, Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana, ongiś też żołnierza Wojska Polskiego. W jednej z homilii uczył nas, że gdy jako chrześcijanie podniesiemy głowy i staniemy w obronie wartości – a po Bogu największą wartością dla nas jest Ojczyzna – to wówczas wrogie tendencje i systemy albo będą odrzucone, albo przynajmniej zahamowane. Dlatego prośmy Maryję o odwagę w wyznawaniu naszej wiary.

18 września 2017 r.
Uwierzmy w moc modlitwy wstawienniczej. I pytamy się, skąd jest jej siła? Z Chrystusa, który jest „wczoraj, dziś, Ten sam na wieki”, Jedyny Pośrednik. Ale to z Jego woli, Maryja stała się naszą Pośredniczką i główna Patronką Polski. Obok Najświętszej Maryi Panny mamy Świętego Wojciecha biskupa męczennika, Stanisława ze Szczepanowa, Świętego Stanisława Kostkę, Świętego Andrzeja Bobolę. I postawmy drugie pytanie: czy zasłużymy – poprzez naszą wierność i modlitwę – na szczególne orędownictwo i Patrona Polski w osobie Świętego Jana Pawła II?

17 września 2017 r.
Nadzieja, którą tutaj rozważaliśmy i przekazujemy innym, jest ufnym spojrzeniem na ręce Boga i jest żarliwym wołaniem o Jego obecność. Każda modlitwa przyzywa Boga. Szczególne wstawiennictwo Maryi, Matki niezawodnej nadziei jest również dla nas drogą do rozwiązania różnych spraw: osobistych, wspólnotowych narodowych.

16 września 2017 r.
W lipcu 2016 roku Ojciec Święty Franciszek na Wawelu przypomniał, że w życiu społeczności i różnych wspólnot są dwa rodzaje pamięci: negatywna i pozytywna. Pozytywna jest na wzór Maryi - dziękczynna Bogu za wszystko, co nam uczynił i czyni. Pamięć negatywna jest skierowaniem obsesyjnym w stronę zła, zwłaszcza innych. Dlatego pamiętajmy, że w tym samym przemówieniu Papież podał nam przykład pozytywnej pamięci - listu i pojednania Episkopatu Polski z Episkopatem Niemieckim. Zwłaszcza w kontekście obecnych napięć trzeba o tym przypominać w pamięci Kościoła i Narodu.

14 września 2017 r.
Wspominając dzisiaj dar życia i męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, przypomnijmy sobie, że kiedy głosił prawdę, mówiono, że to jest "seans nienawiści". Nie rozumiemy również, dlaczego dzisiaj, kiedy Kościół przypomina prawdę o życiu człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, mówi się, że jest to jakaś "nowa mowa" dla Europy i również dyskryminacja wobec kobiet. Dlatego prośmy Matkę Wcielonego Syna, Matkę Chrystusa Ukrzyżowanego, Matkę Bolesną, żeby nauczyła nas mądrości, która nie jest z tego świata.

13 września 2017 r.
Zmarły dzisiaj nad ranem Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, Pasterz Kościoła Kieleckiego, przybywał tutaj, przed Oblicze Matki, zwłaszcza z ludźmi pracy. Jego zawołaniem biskupim było: In vinculo communionis" – W więzach wspólnoty. I trzeba przyznać, że wiele się nacierpiał z tego powodu, że pouczał nas, abyśmy nie byli anonimowym tłumem, zbiegowiskiem, ale wspólnotą ludzi żyjących prawdą, solidarnością i miłością. Niech Matka Miłosierdzia, wyprosi Mu spojrzenie Miłosiernego Syna.

12 września 2017 r.
Wspomnienie zwycięstwa na Kahlenbergu pod Wiedniem przypomina nam słowa króla Jana III Sobieskiego: "Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył". Uwierzmy tutaj, w obliczu Matki wskazującej na Syna, że Bóg zawsze zwycięża w człowieku, największe zwątpienia, ciemności grzechu i śmierci.

11 września 2017 r.
Wśród wielu tytułów, którymi przywołujemy Maryję, jest również tytuł: "Matko Dobrej Przemiany", nawiązujący do cudu w Kanie Galilejskiej. Ale rozumiemy, że każda przemiana, również przez wstawiennictwo Maryi, nie dokonuje się poza Jej Synem i Duchem Świętym, którzy wskazują na Ojca.

8 września 2017 r.
Odejdziemy dzisiaj ze szczytu Jasnej Góry, jak również ze szczytu Jubileuszu 300-lecia koronacji w zwyczajność. Ale uwierzmy, że od dzieła Odkupienia w Chrystusie i przez Chrystusa nie ma takiego czasu, który wymknąłby się Chrystusowi jako Odkupicielowi człowieka i świata, pomimo różnych niepokojów. Dlatego również w tym zwyczajnym czasie odkrywajmy wstawiennictwo Jego Matki, Matki Odkupiciela.

7 września 2017 r.
Uwierzmy na nowo, że tak jak Duch Święty ukształtował Maryję na Matkę naszego Zbawiciela, tak dzisiaj pragnie ukształtować serca i umysły każdego z nas, każdej naszej wspólnoty. Abyśmy byli jedno poprzez prawdę, miłość i przebaczenie. Prośmy również Świętego Jana Pawła II, abyśmy na jego wzór umieli zawołać o moc Ducha Świętego dla odnowy oblicza i ludzi… „tej ziemi”.

6 września 2017 r.
Przed błogosławieństwem chciałbym wypowiedzieć pewne świadectwo. Kiedy miałem możliwość pielgrzymowania do obozu koncentracyjnego w Dachau, na ziemi niemieckiej, spotkałem tam różaniec zrobiony z chleba. Był on świadectwem, że głód Boga jest większy od głodu chleba i jest zwycięski. Maryjo, zwyciężaj!

5 września 2017 r.
Nasze stawanie tutaj, na Jasnej Górze, w Obliczu Matki i Jej Syna, Święty Jan Paweł II nazwał "świętym nawykiem Polaków". Rozumiemy, że nawyk to nie jest przymus. To nie jest nawet przywilej dla wybranych, ale to jest pragnienie odpowiedzi na miłość Matki Bożej i wskazanie na Syna.

4 września 2017 r.
Mało kto z pielgrzymów przybywających tutaj, na Jasną Górę, zdaje sobie sprawę z tego, że 4 września 1939 roku, przeszedł do historii naszego miasta jako dzień jednej z największych zbrodni hitlerowskich wobec ludności cywilnej, pędzonej do katedry, do kościoła świętego Zygmunta pod ostrzałem karabinów maszynowych i pistoletów. Zginęło wówczas kilkaset osób nie tylko w tych wymiarach, ale też na innych miejscach i ulicach. Dlatego również z grupą pielgrzymów kieleckich obecnych dzisiaj na czuwaniu modlitewnym przeżywamy kolejną stację przebijania się prawdy o pogromie kieleckim. Prosimy o pomoc Maryję, abyśmy w Polsce również poprzez formacje seminaryjne, świadectwo kapłanów, wypraszając na kolanach prawdę, umieli się z nią przebijać dla świadectwa wobec narodów świata.

3 września 2017 r.
Na progu nowego roku szkolnego naszych dzieci i młodzieży trzeba podkreślić, że to sam Chrystus zajął się katechizacją, kiedy upomniał się o prawa dzieci do Niego: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im!" Dlatego czymś bardzo niezrozumiałym jest fakt, że od rodziców żąda się kolejnych deklaracji o przystąpieniu ich dzieci do nauki religii w naszych szkołach. Pamiętajmy o tym, że to rodzice, wychowawcy, katecheci, kapłani mają pierwsze prawo do wychowania, a nie portale społecznościowe.

2 września 2017 r.
Jest pewnym znakiem czasu, że kiedy polscy rolnicy pielgrzymują na Jasną Górę, w diecezji warszawsko-praskiej, w Radzyminie, w miejscu obrony z sierpnia 1920 r., rozpoczęła się peregrynacja kopi Obrazu Jasnogórskiego. Jesteście nazywani - jak Ksiądz Arcybiskup Stanisław powiedział - tymi, którzy "żywią i bronią". I miejmy świadomość, że Maryja jest z woli Chrystusa Tą, która jest "Przedziwną Pomocą i Obroną".

30 sierpnia 2017 r.
Tutaj, na Jasnej Górze, wobec Matki, którą uznaliśmy za Królową, doświadczamy prawdy, że Kościół i Naród są jak dwie splecione ze sobą do modlitwy ręce. Dlatego nie dziwmy się, że ci, którzy odmawiają miejsca Chrystusowi w Europie, w świecie i w Polsce, uderzają raz w Kościół, a raz w Naród. Królowo Polski, módl się za nami!

29 sierpnia 2017 r.
W mądrości Kościoła odczytujemy dzisiaj wspomnienie śmierci Świętego Jana Chrzciciela, obok tajemnicy jego narodzin jest to niezwykłe wspomnienie świadka Chrystusowego. Ale tym niedoścignionym świadkiem pozostaje zawsze Najświętsza Maryja Panna. Dlatego rozumiemy, że to właśnie Jej obraz zawisnął na bramie Stoczni Gdańskiej przed 37 laty, w czasie zmagań o solidarność i o prawdę. Dlatego dziwimy się, że dzisiaj nie wszyscy odczuwamy potrzebę stawania wobec Niej. Prośmy więc Maryję, Matko, trudnej jedności Polaków, módl się za nami!

24 sierpnia 2017 r.
Chciałbym powtórzyć za Świętym Augustynem: niech nasze wyznanie wiary, stawania wobec Oblicza Matki wskazującej na Syna, będzie rodzajem zwierciadła, w którym przeglądajmy się każdego dnia. Żeby zobaczyć, czy wierzymy w to, co wypowiadamy i każdego dnia przeglądajmy się w Jej Obliczu. Uczyńmy rachunek sumienia wszyscy i każdy bez wyjątku: Jak często przeglądam się w Jej Sercu, tutaj i na innym miejscu Jej macierzyńskiego wstawiennictwa?

20 sierpnia 2017 r.
Ktoś może nas zapytać, dlaczego tak często przywołujemy rocznice: 300-lecia koronacji, 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie, 100-lecia w Fatimie. A to jest ten sam cel, żeby nie utracić pamięci o wielkich dziełach Boga uczynionych dla nas przez Maryję. Dlatego, że utrata pamięci duchowej pozbawi nas sił. A my chcemy być mocni w wierze, nadziei i miłości.

17 sierpnia 2017 r.
Dzisiaj, gdy świat współczesny proponuje, aby sprawy religii i Ojczyzny zepchnąć tylko do spraw prywatnych i wstydliwych, trzeba nam prosić Maryję o odwagę wiary - dar Ducha Świętego dla codziennego świadectwa.

16 sierpnia 2017 r.
Gdyby ktoś chciał nas zapytać, gdzie tkwi źródło i fenomen osoby i posługi Świętego Jana Pawła II wobec Chrystusa w Jego Kościele, należy zawsze wskazać na Maryję. Zarówno z jego kościoła Chrztu, gdzie wpatrywał się w tajemnicę obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jak również z Kalwarii Zebrzydowskiej i Jasnej Góry. A żywym dowodem słuszności tej drogi jest biskup Łukasz, który tutaj przed trzema laty, jako pierwszy przeor jasnogórski przyjął święcenia i służbę w biskupim charakterze. Dlatego pamiętajmy o pasterzach całego Kościoła, tak jak pamiętamy tutaj o Następcach Świętego Piotra, tak wiernie już od czasu Soboru Watykańskiego II.

14 sierpnia 2017 r.
Wielokrotnie na tym miejscu słyszeliśmy już słowa Świętego Jana Pawła II: "Tutaj zawsze byliśmy wolni". Zaświadczamy dzisiaj, że na fundamencie wiary w Chrystusa - Syna Dziewicy Maryi – Polska, ciałem i duszą jest prawdziwie jednością i całością. Królowo Polski, módl się za nami!

13 sierpnia 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazał nam sytuację z tonącym Piotrem, do którego skierował pytanie: „Czemu zwątpiłeś małej wiary?” Pokazuje tym samym, że ma prawo od nas żądać również wiary w Siebie, która będzie odpowiedzią na miłość Boga. I tego uczy nas Maryja, zgadzając się na rolę, którą Bóg Jej wyznaczył dla nas. Bądźmy mocni w wierze!

12 sierpnia 2017 r.
Z pewnością zdumiewa nas fakt, że w rankingach świata, w odpowiedzi na pytanie o najbardziej wpływową kobietę, większość wskazuje na Maryję. Stąd niezrozumiałe jest to, że nasza maryjność, polska maryjność, jest atakowana jako przesadny kult, wprost ubóstwienie Maryi. A my w Niej znajdujemy drogę do Syna. Dlatego prosimy słowami Świętego Jana Pawła II: "Maryjo, nie przestawaj nas przybliżać do swojego Syna i do tajemnicy Jego Ciała i Krwi w Eucharystii”.

11 sierpnia 2017 r.
W znanej pieśni śpiewamy:
„Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała,
Od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem Jej okryty…”.
Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry! Dzisiaj w Was pielgrzymuje rozradowana Polska. Dlatego dziękujemy za wasze świadectwo wiary, pomimo wszelkiego utrudzenia i bólu. Ale jednocześnie ogarniamy modlitwą i błogosławieństwem tych wszystkich, którzy podejmują Was w różnych wymiarach służby, na poszczególnych etapach drogi. Potrzebne jest nam to świadectwo wiary dla nas samych, dla Europy i świata.

10 sierpnia 2017 r.
Po raz kolejny przywołajmy słowa Świętego Jana Pawła II, który mówił, że Europie, światu i Polsce również, potrzebna jest „nowa ewangelizacja”. Rozumiemy, że tu nie chodzi o jakiś nowy program wiadomości, informacji, a nawet znajomość Ewangelii na pamięć. Tutaj chodzi o „nowe przylgnięcie do Jezusa”, sercem i umysłem, ciałem i duszą. Tak, jak wskazuje na to Maryja, która przygarnia Syna do Serca, ale przekazuje Go nam. Uczmy się w tej szkole!

9 sierpnia 2017 r.
Męczennica z Auschwitz Święta Edyta Stein potwierdza prawdę, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest również Ojcem Jezusa Chrystusa. Dochodziła do tej prawdy nawet poprzez ciemność ateizmu, żeby przejść z religii żydowskiej do osobistego przyjęcia Jezusa Chrystusa. Dlatego miała odwagę napisać, że „gdy patrzy się na życie po Bożemu, nie ma przypadków. A wszystko jest układające się w sensowną całość pod opieką wszechwidzącego Oka Opatrzności Bożej”.

7 sierpnia 2017 r.
Na tytułowej stronie jednego z tygodników katolickich możemy odnaleźć obraz pielgrzymującego ludu, a zarazem zadanie: "Życie uczyńmy pielgrzymką". Jednak z tym zadaniem związane jest również inne: Miejmy świadomość celu…, do Kogo idziemy i z Kim idziemy.

6 sierpnia 2017 r.
W ten dzisiejszy wieczór potwierdzamy, że pierwszą stacją Przemienienia Pańskiego jest Tajemnica Wcielenia Syna Bożego pod Sercem Maryi. To Ona jest również u początku każdej naszej przemiany.

4 sierpnia 2017 r.
Patron dnia dzisiejszego - święty Jan Maria Vianney kiedyś powiedział, że „powinnością chrześcijanina jest modlić się i miłować”. A sprawdzianem tego jest konfesjonał. Idźmy tą drogą! Ale dzisiaj w sposób szczególny złączmy w tej modlitwie intencje cierpiącego i zmagającego się z chorobą Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana, Seniora Diecezji Kieleckiej. Uzdrowienie chorych, módl się za nami!

3 sierpnia 2017 r.
Wspominając dzisiaj datę urodzin Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3 sierpnia 1901 roku, przywołajmy jego wciąż aktualne słowa, że "Naród, który chce żyć w jedności i pokoju, musi być najpierw jednością w sobie. Bo człowiek, który nie ma w sobie prawdy, nie mówi prawdy; człowiek , który w sobie nie ma pokoju, nie udzieli pokoju; człowiek, który nie ma w sobie miłości, miłości nie przekaże i człowiek, który nie ma mądrości, drugiemu jej nie udzieli". Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami!.

28 lipca 2017 r.
Stojąc dzisiaj na tym miejscu, musimy sobie uświadomić, że dar koron Diecezji Cortone /Włochy/ jest związany z Jubileuszem 300-lecia koronacji obrazu koronami, które zostały skradzione. A te, które są dzisiaj na Jej Obliczu i Obliczu Jej Syna, są kopią tamtych koron. Dlatego nie lękajmy się, że te czy inne korony są najważniejszym punktem tego spotkania, ale na wzór Ojca Świętego Franciszka, zawsze z tego miejsca zabierzmy „dar spojrzenia Matki”, Jej zatroskane oczy i wnieśmy Ją w naszą codzienność.

27 lipca 2017 r.
Przywołując dar pielgrzymek papieskich do tego miejsca, przed Oblicze Matki wraz z Synem, chciejmy dzisiaj zrobić kolejny rachunek sumienia, słowami Świętego Jana Pawła II: "Prawda nie sączy oliwy do ran, aby nadto nie piekły... prawda musi boleć". I jeszcze ostatnie pytanie: „Czy więcej prawdy jest na naszych ulicach, czy coraz mniej?” Matko Jedności, módl się za nami!

8 lipca 2017 r.
W ostatnich dniach powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czy cywilizacja Zachodu ostoi się bez odniesienia do Jezusa Chrystusa i do „tablicy wartości” z Nim związanych? My dzisiaj potwierdzamy: Musimy być maryjni… Nie ma innej drogi do Chrystusa, Jedynego Zbawiciela świata i człowieka.

29 czerwca 2017 r.
W jednej z modlitw dzisiejszej Uroczystości znajdujemy taką myśl: „Ty, który uciszyłeś burzę na morzu, żeby nie zatonęła łódź Twoich uczniów, zachowaj swój Kościół od wszelkiego zamętu”… Prosimy więc, o jedność w wierze…

26 czerwca 2017 r.
Nie zapominajmy, że Maryja Jasnogórska jest tą samą, którą przyzywamy w tajemnicy Matki Nieustającej Pomocy. To wspomnienie będziemy przeżywać w dniu jutrzejszym. Dlatego jesteśmy Narodem obfitującym w nadzieję, która rozlewana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego.

25 czerwca 2017 r.
Przyzwyczailiśmy się na tym miejscu do tytułu Matki Bożej, jako "Przedziwna Pomoc i Obrona". A jednocześnie trzeba nam ciągle na nowo zdobywać świadomość, że Ona jest darem miłości Ojca, który przez Ducha Świętego przygotował Ją na Matkę Zbawiciela. A za dar Jej osoby, na wzór Świętego Jana Apostoła trzeba wziąć odpowiedzialność i wprowadzić Maryję do swojego domu.

24 czerwca 2017 r.
Podziwiamy, jak odwieczna miłość Boga objawiła się poprzez Maryję. Ona pozwoliła tej miłości działać w sobie poprzez człowieczeństwo Syna Bożego. Dzisiaj wspominamy również postać Świętego Jana Chrzciciela, w którym objawiła się wielkość Boga, ale jednocześnie aż po świadectwo męczeńskiej śmierci. Cieszę się, że dzisiaj Bóg, w sposób szczególny objawia się już w posłudze apostolskiej nowego biskupa – biskupa Andrzeja. Dlatego prośmy w intencjach Kościoła w Polsce, o przejrzyste świadectwo wiary w jego trudnych dziejach.

23 czerwca 2017 r.
W szkole Jezusa i Maryi miłość nie ma granic. Trzeba więc na nią odpowiadać każdego dnia i powtarzać tak, jak pacierz.

22 czerwca 2017 r.
W dniu jutrzejszym, będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które wskazuje na tajemnicę miłości Ojca i w tej przestrzeni trzeba nam również spojrzeć na godność ojca w Dniu Ojca. Uczyńmy wszystko, ażeby macierzyństwo i ojcostwo nigdy się nie zatraciło na ziemi polskiej. A te nowe propozycje: „rodzic pierwszy, rodzic drugi” umniejszają nasze człowieczeństwo. Dlatego prośmy Maryję i Najświętsze Serce Jezusa o wierność.

21 czerwca 2017 r.
Przychodzimy tutaj codziennie, aby dobrze odczytywać znaki czasu i rozróżniać głosy, które rozlegają się wokół nas. A jednym z takich głosów jest, "abyśmy nie przesadzali w kulcie maryjnym, który przesłania nam Chrystusa". Nie dajmy się tym głosom. Wszelkie umniejszanie roli Maryi nie prowadzi w głąb tajemnic Chrystusa. Niech relikwie Krzyża Świętego, którego stróżami są Ojcowie Oblaci na Świętym Krzyżu, przypomina to, na kolejne pokolenia Polaków.

20 czerwca 2017 r.
Aby wiara i miłość były mocne i odpowiedzialne, to muszą być rozumne, uczymy się tego w szkole Maryi. Dlatego musimy być czujni, żeby – zwłaszcza polityczni „korektorzy katolicyzmu” – nie uczyli nas wiary i miłości miłosiernej. Prośmy o to przez szczególne wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. Aby miłość i wiara były mocne.

19 czerwca 2017 r.
Stojąc w Obliczu Matki wskazującej na Syna, uwierzmy w siłę i moc wzajemnej modlitwy. Chrystus Pan wyraźnie powiedział: „Proście Ojca w imię Moje, a to wam się spełni. O cokolwiek wspólnie prosić będziecie… Wie Ojciec, czego wam potrzeba wpierw nim Go poprosicie”. „Ale niebo - jak mówi poeta - potrzebuje potwierdzenia naszych pragnień”, zarówno tych indywidualnych i tych wspólnych.

16 czerwca 2017 r.
W swojej ostatniej encyklice Święty Jan Paweł II pouczył nas, że wiara i rozum są jakby dwoma skrzydłami unoszącymi nas ku najwyższej Prawdzie. Dlatego dziwi nas i boli, że czasami rozum ludzki sprzeciwia się wierze. A mamy tego dowód, bo usunięto klucze z herbu Wadowic, pomimo tego, że klucze zawsze oznaczają gotowość przyjęcia kogoś do domu. Dziwią nas te znaki sprzeciwu i nieraz profanacji teatralnych osoby Jana Pawła II. Dlatego prośmy Świętego z Wadowic, abyśmy umieli łączyć wiarę z rozumem.

15 czerwca 2017 r.
Nasze dzisiejsze publiczne wyznanie wiary w obecność Chrystusa, idącego razem z nami wraz z Jego Matką ulicami naszych miast, uświadamia mam, że to nie jest przywilej, że to nie jest łaska tej czy innej partii rządzącej. To jest prawo religijnej wolności człowieka, dane mu od Boga od początku, od dzieła Stworzenia poprzez dzieło Odkupienia.

14 czerwca 2017 r.
Radujemy się, że jesteśmy dzisiaj znów razem. Dnia 9 kwietnia 2016 roku razem z Księdzem Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim ponawialiśmy Śluby Jana Kazimierza w Katedrze we Lwowie. Za ten akt jedności dzisiaj, jeszcze raz z serca dziękuję i życzę, żeby nasza wspólna Matka była dla nas znakiem jedności i niezawodnej nadziei, dla Polski, Ukrainy, Europy i świata.

13 czerwca 2017 r.
Pomiędzy 13 a 18 czerwca 1972 roku, było zaledwie pięć dni. Ale były to dni zmagań, inwigilacji Służb Bezpieczeństwa wobec osoby śp. księdza infułata Józefa Wójcika i Sióstr Służek z Mariówki. To oni tutaj wykradli Obraz Nawiedzenia. Dlatego wspominamy ich dzisiaj przed Obliczem Maryi. Wspomnijmy jeszcze Sługę Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego, który będąc szykanowany uczył nas wierności wobec Kościoła według swojego hasła: "Maria spes nostra" – "Maryja jest naszą nadzieją". Idźmy więc razem z Nią w naszą codzienność i w nasze życie.

11 czerwca 2017 r.
Pragniemy podziękować za liczne świadectwa wiary, wyrażone poprzez „Marsze dla Życia i Rodziny”, które odbywały się w wielu miastach Polski. Jest to dowód, że dobrze wsłuchujemy się w słowa Świętego Jana Pawła II z jego pielgrzymki sandomierskiej: "Stawajcie w obronie życia, bo wtedy ocalimy miłość".

3 czerwca 2017 r.
Postawiono kiedyś pytanie Świętemu Janowi II, jaka jest treść jego modlitwy. Odpowiedział: "Radość i nadzieja, ale także lęk i bojaźń współczesnego człowieka". Odnajdźmy się w tych treściach, a jednocześnie prośmy słowami jego modlitwy wypowiedzianej tutaj, na Jasnej Górze: "Maryjo, powiedz Chrystusowi o nas. Temu Chrystusowi, którego dziś przyszliśmy na nowo zaprosić w nasze życie”.

2 czerwca 2017 r.
Przez modlitwę różańcową starajmy się połączyć to prorocze wołanie Świętego Jana Pawła II sprzed 38 lat: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!" oraz zbliżający się Akt ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi – przez biskupów polskich w Zakopanem – naszego Narodu, zarówno Polaków w kraju, jak i za granicą. Bo każda dobra przemiana będzie zwycięstwem Maryi w nas i przez nas.

31 maja 2017 r.
Na kolejnym Apelu Jasnogórskim potwierdzamy prawdę, wypowiedzianą kiedyś przez Cypriana Kamila Norwida, że "nie będzie jedności narodu bez przebudzenia sumień".

30 maja 2017 r.
Pisał kiedyś Roman Brandstaetter o tajemnicy Eucharystii, że jest to godzina, bez której nie moglibyśmy istnieć. Myślę, że te same słowa można również odnieść do naszej „godziny narodowej szczerości” – Apelu Jasnogórskiego. Bez tej godziny Polska nie byłaby Polską. Miejmy tego świadomość, prosząc o jedność i pokój dla naszej Ojczyzny oraz rodaków w kraju i za granicą.

29 maja 2017 r.
Przedłużając myśli Ojca Tomasza z obecnego rozważania, trzeba podkreślić, że nasze domy mogą zmieścić cały świat, ale cały świat nie zastąpi nam domu.

28 maja 2017 r.
Maryja jest pierwszym świadkiem człowieczeństwa Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego ostrzega nas przed wszelką manipulacją albo wprost zaprzeczeniem praw ludzkiej natury. Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest wywyższeniem ludzkiej natury. Radujmy się, że mamy nadzieję i przyszłość w Chrystusie.

27 maja 2017 r.
Święty Jan Paweł II określił kiedyś, że "Imię Jezus Chrystus to cierpienie przezwyciężone miłością". Myślę, że te słowa można zaadresować dzisiaj w stronę wszystkich wymiarów pracowników służby zdrowia. W jakimkolwiek jesteście zadaniu – jesteście ludźmi dźwigającymi cierpienie miłością miłosierną. I za to niech będzie Bóg uwielbiony.

26 maja 2017 r.
Dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach pojęciowego zamętu, potrzeba nam tej świadomości, że wartość życia każdego z nas bierze początek spod serca matki i troski ojca.

25 maja 2017 r.
W dawnym kalendarzu liturgicznym dzień dzisiejszy jest dniem Wniebowstąpienia Pańskiego, ostatnio przeniesiony na niedzielę. A ta tajemnica przypomina nam spełnienie obietnicy Jezusa, że odchodząc wyciąga nad nami błogosławiące ręce. Jego ręce są dachem nad światem, ukazującym opiekę i miłość miłosierną Boga nad nami. Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

24 maja 2017 r.
Nie tylko piękne rocznice, święta, czy uroczystości maryjne, ale codzienność ukazuje prawdę, że Maryja jest dla nas Przedziwną Pomocą, Obroną i Wspomożycielką – jak mówi kolekta dzisiejszej modlitwy mszalnej – „na wszystkie doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne”.

20 maja 2017 r.
Jesteśmy dzisiaj świadkami przedziwnej tajemnicy Kościoła. Bardzo się cieszę, że jest pośród nas Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, który jest biskupem seniorem Diecezji Włocławskiej. Częstochowa była kiedyś, do 1925 r., częścią tamtej diecezji. Sukcesja apostolska, którą dzisiaj przeżywamy również z racji nominacji nowego biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Częstochowskiej, biskupa nominata Andrzeja, jest wyrazem jedności wiary i pokoju. Jedności wiary powinna charakteryzować Polaków zarówno w kraju, jak i poza granicami.

19 maja 2017 r.
Bardzo słusznie zauważono, że żyjemy w czasach, kiedy umysły zachodnie, jak nigdy dotąd, uczyniły Boga obcym. Dlatego tym bardziej potrzeba nam świateł i mocy Ducha Świętego. Abyśmy byli tak otwarci, jak Maryja i Jej Niepokalane Serce, przyjmując naszego Pana i Zbawiciela.

11 maja 2017 r.
Przypominane daty z historii naszego Narodu to nie tylko wspominanie, ale to jest również czas świadectwa zmagań o wierność łasce Boga. Przez pośrednictwo Maryi upraszajmy nadal jedność pomiędzy biskupami i kapłanami, osobami życia konsekrowanego, naszymi rodzinami, które na co dzień starają się o wierność, razem z nami i z naszym błogosławieństwem.

10 maja 2017 r.
Dzielę z Wami radość, że tak jak na początku pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, Jasna Góra została wyznaczona na stację modlitewnego zawierzenia, tak również 13 maja br. w łączności z Ojcem Świętym, który w tym dniu będzie przebywał w Fatimie, Jasna Góra ma swoją stację: Wniebowstąpienie. Dlatego serdecznie zapraszamy do łączności z nami, gdziekolwiek jesteście. Pragniemy, aby miłość Niepokalanego Serca Matki Chrystusa i Kościoła, rozlewała się w sercach naszych, w każdej rodzinie i w każdej wspólnocie.

8 maja 2017 r.
Przeżywając dzisiaj uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, przywołajmy ducha poezji i zarazem modlitwy Świętego Jana Pawła II. Myślał właśnie o tym Patronie, kiedy mówił, że to imię zostało przypieczętowane krwią na posadzce przez króla Bolesława. Nie zapominajmy o tym Świętym Przymierzu, bo z tym imieniem nasza ziemia - podkreślał dalej - ujrzała, że jest związana z Niebem. I wszelkie rozdzielanie Narodu, państwa i Kościoła jest bolesna raną. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, módl się za nami!

6 maja 2017 r.
Błogosławiony Ojciec Święty Paweł VI, który na zakończenie Soboru Watykańskiego II określił Maryję jako Matkę Kościoła, powiedział kiedyś, że nie można mówić o Kościele, gdy nie dostrzega się w nim obecności Maryi. Potwierdzamy to również dzisiaj, teraz i tutaj. Maryja jest na każdej drodze człowieka, gdziekolwiek się udaje i gdziekolwiek przeżywa swoją radość i dramat.

5 maja 2017 r.
Pierwsze dni maja zwykło się dzisiaj nazywać długim weekendem. Ale wszyscy rozumiemy, że nie ma amnestii od prawdy i totalnej wolności, która nie jest podporządkowana prawdzie. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami!

3 maja 2017 r.
Każda uroczystość, czy święto maryjne stawia nas wobec pytań o dojrzałość naszej wiary, o głębię naszego zawierzenia Bogu na wzór Maryi. To pytanie powraca zarówno na ziemi polskiej, jak i dla naszych rodaków poza jej granicami. Bo słusznie pisał poeta ks. Jan Twardowski: "Pochwalono chrześcijaństwo,
że tak długo rosło,
że jest już takie dojrzałe i mądre.
A ono wspięło się Matce Bożej na kolana
i powiedziało do ucha,
że tak na dobre,
to się jeszcze nie rozpoczęło".
Królowo Polski, módl się za nami!

30 kwietnia 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy Chrystusa idącego z uczniami do Emaus i wyjaśniającego im zawiłe proroctwa w Księgach Objawionych. Chrystus jest nie tylko Tym, który łączy nas poprzez słowa Księgi, ale chce, abyśmy byli z Nim związani, jako z Osobą naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy więc Maryję - Matkę Słowa Bożego, aby wypraszała potrzebne światło dla rozumienia Pisma i spotkań z Jezusem.

28 kwietnia 2017 r.
Stając w obliczu Matki wskazującej na Syna, trzeba nam się zdumieć znakami naszego czasu… Ojciec Święty Franciszek przemawiał dzisiaj na uniwersytecie muzułmańskim Al-Azhar w Egipcie. Natomiast w Europie, a konkretnie na Papieskim Uniwersytecie La Sapienza – Mądrość w Rzymie, w 2008 roku, nie pozwolono papieżowi Benedyktowi XVI na udział w inauguracji roku akademickiego i wygłoszenie przemówienia. Dlatego prosimy: Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami! Królowo Pokoju, módl się za nami.

27 kwietnia 2017 r.
W duchu dziękczynienia, wspominamy dzisiaj kanonizację świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Myślę, że możemy zdobyć się na pewne porównanie. Jak w XIII wieku św. Franciszek i św. Dominik otworzyli „na nowo” świat ku Chrystusowi poprzez swoją świętość i autentycznie chrześcijańską postawę, tak święci Jan XXIII i Jan Paweł II w mocy Ducha Świętego ukazali nowe oblicze Kościoła. Kochajmy Kościół! Dziękujmy Bogu za jego mądrość w mocy Ducha Świętego, a wtedy oprzemy się każdej głupocie i słabości.

12 kwietnia 2017 r.
Jednym z najpilniejszych zadań Kościoła, i to wewnątrz w Kościele, jest zaniepokoić człowieka, obudzić jego sumienie. Ale właśnie w tym celu, aby przebudzone sumienia i przemienione łaską Boga radowały się zwycięstwem Chrystusa nad złem i śmiercią.

11 kwietnia 2017 r.
Wielokrotnie Święty Jan Paweł II pouczał nas, że człowiek nie może żyć bez miłości, że nie zrozumie siebie, jeśli jej osobiście nie dotknie. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy za te dotknięcia „miłością większą” przez Siostry Zgromadzeń Błogosławionego Ojca Honorata. Za dotknięcia miłością dzieci, młodzież, kapłanów, cały Lud Boży.

10 kwietnia 2017 r.
Wielki Tydzień jest czasem trudnej prawdy o nas i czasem niespokojnych pytań. Dlatego kochajmy Kościół, bo jak mówił Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, "gdy naród miał usta zamknięte, Kościół przechowywał prawdę i mówił prawdę".

9 kwietnia 2017 r.
Wchodząc w ostatni tydzień Wielkiego Postu i wsłuchując się dzisiaj już w opis Męki Zbawiciela według Świętego Mateusza, chyba głębiej rozumiemy, że to my jesteśmy współuczestnikami tego dramatu miłości. Albowiem nikt z nas nie wymówi się, że jest bez winy… Matko Odkupiciela, módl się za nami!

8 kwietnia 2017 r.
W dniu jutrzejszym, w Rzymie w obecności Ojca Świętego Franciszka młodzież z Krakowa przekaże symbole Światowych Dni Młodzieży do Panamy. I warto przywołać słowa, które wprost oświetlają drogę naszego pielgrzymowania, wypowiedziane przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza: „Bez słowa Bożego przechowywanego w pamięci Kościoła nie ma dostępu do pełnej prawdy”. Maryjo, prowadź…

7 kwietnia 2017 r.
Na wczorajszej modlitwie apelowej zacytowałem słowa drugiego biskupa Częstochowy Zdzisława Golińskiego, że „Częstochowa powinna słynąć nie tylko Jasną Górą, ale i jasnymi ludźmi”. I dzisiaj nam się zabieliło… Są jaśni nasi Ojcowie i Bracia Paulini. Rozumiemy, że to jest tylko zewnętrzny znak. Ale chodzi o to, abyśmy byli jak najbardziej Chrystusowi, Maryjni i ludźmi sumienia. I tym zadaniom z Księdzem Biskupem Stanisławem Stefankiem, z serca błogosławimy.

6 kwietnia 2017 r.
W Listach św. Pawła Apostoła spotykamy zdumiewające zdanie, że "w moim ciele dopełniam udręki cierpień Chrystusa". Przedziwna tajemnica: każdy człowiek, a zwłaszcza cierpiący i chory jest zaproszony do współcierpienia z Jezusem. A to oznacza również do współzwycięstwa z Chrystusem nad grzechem, słabością i śmiercią.

5 kwietnia 2017 r.
Dokładnie 9 kwietnia 2016 r. we Lwowie wraz z Księdzem Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim odnowiliśmy Akt zawierzenia i ślubowań króla Jana Kazimierza w 360. rocznicę tego wydarzenia. Ale rozumiemy, że tutaj nie chodzi o najpiękniejsze akty ponawiane w 1956 r., w Millennium 1966 r., czy w ostatnim akcie uznania i przyjęcia Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Tutaj chodzi o treść wewnętrzną. Dlatego podejmujemy rekolekcje, żebyśmy nauczyli się na nowo Dziesięciu Bożych Przykazań i Credo - wyznawania wiary: w Kogo wierzymy i Komu wierzymy. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

4 kwietnia 2017 r.
Dziękując dzisiaj diecezji kieleckiej i ziemi świętokrzyskiej za to wierne pielgrzymowanie przed Obliczem Maryi, chcę przywołać obraz z waszej katedry, gdzie Maryja też wskazuje na swojego Syna, podobnie jak w jasnogórskim wizerunku. A kiedy stoi pod krzyżem, wpatruje się w Syna i tym samym pokazuje nam światło na drogi naszej słabości, grzechu i mrocznej beznadziejności. Wskazuje na Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka.

3 kwietnia 2017 r.
Okres Wielkiego Postu jest czasem łaski, a jednocześnie sposobnością do głębszego wsłuchiwania się w przesłanie Ewangelii Chrystusa i głos Jego Matki. Umiejmy odróżniać te głosy, które idą od Boga, od tych, które na nowo próbują określać nam granice etyki i moralności.

2 kwietnia 2017 r.
Wierzymy, że to spod serca Matki, Święty Jan Paweł II wskazał nam następujące drogi: "Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni ani sensu. Pamiętajcie: Nie ma wolności bez prawdy! Nie ma solidarności bez prawdy i miłości!"… I jeszcze jedno pouczenie: "Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała."

31 marca 2017 r.
Już za dwa tygodnie będziemy przeżywać tajemnicę Golgoty i daru Matki z wysokości krzyża. Maryja uczy nas, nie tylko wierności Bogu, ale również wiarygodnego świadectwa przynależności do Jezusa.

30 marca 2017 r.
Wciąż jesteśmy świadkami, że Europa traci dawną mądrość i wiarę. Dlatego stawiamy pytanie; Czy można bez Boga, bez Chrystusa mieć program walki ze złem i dobrobytu dla człowieka i ludzkości? Maryja staje się pierwszym świadkiem Chrystusowej i naszej drogi odrodzenia.

29 marca 2017 r.
Od blisko 300 lat przywołujemy na tym miejscu Maryję jako naszą Matkę i Królową. Ale musimy przebijać się przez ową królewskość, żeby ciągle na nowo odkrywać Ją jako Matkę, znającą życie, cierpienie i każdego z nas...

28 marca 2017 r.
Wielokrotnie, ale zwłaszcza w tym czasie przyzywajmy Maryję jako Matkę trudnej jedności. Zarówno jedności z Bogiem, jak i pomiędzy nami. A o tym przypomina nam również dzisiejsza Ewangelia, w której człowiek chromy czekający na to uzdrowienie 38 lat nad sadzawką, został uzdrowiony i usłyszał: "Wyzdrowiałeś, ale nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego już nie przydarzyło". On chyba nie zrozumiał tego ostrzeżenia i doniósł na Jezusa. Wówczas Żydzi zaczęli Go prześladować. Umiejmy przyjąć trudną prawdę w sumieniu i w sercu wobec Boga, i wobec siebie.

27 marca 2017 r.
W godzinach przedpołudniowych, razem z młodzieżą maturalną z mojego miasta i od miejsca mojego Chrztu, modliłem się o światła Ducha Świętego na ich drogi życia, a nie tylko na egzamin maturalny. Przypomnijmy słowa, które proroczo wypowiedział Święty Jan Paweł II: "Uważajcie, bo są w świecie fałszywi nauczyciele, którzy głoszą wam antyewangelię i antykościół. Nie idźcie za nimi… Bądźmy ludźmi nadziei w Bogu.

26 marca 2017 r.
Dzisiaj, w Ewangelii usłyszeliśmy Chrystusa, który przedstawił siebie jako Światłość świata. Kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życie. Uwierzmy, że nie straci życia ten, kto je buduje na Krzyżu Chrystusa.

25 marca 2017 r.
Dzisiejsza Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest potwierdzeniem, że Pan Bóg dotrzymuje słowa, albowiem dał nam swojego Syna. Zaś każde poczęte i narodzone dziecko jest dowodem, że Bóg nie zniechęca się do człowieka, nawet wobec jego źle użytej wolności.

24 marca 2017 r.
Wobec tego, co przeżywamy w Polsce, w Europie czy w świecie, warto po raz kolejny przywołać słowa Świętego Jana Pawła II: "Uwierzcie, na dobre i na złe, że Bóg jest, i jest miłosierdziem". Dlatego posłał swojego Syna, który przez Maryję stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

23 marca 2017 r.
Dzisiaj, kiedy rozpowszechniła się, albo raczej – można powiedzieć – rozpanoszyła tendencja spychania wiary do sfery prywatnej, bardzo ważne i potrzebne jest nasze wspólne pielgrzymowanie. Zarówno tutaj, przed obraz Matki Bożej, jak i na każde miejsce, gdzie Bóg przyzywa nas swoją odkupieńczą łaską w Chrystusie.

22 marca 2017 r.
Na drogach Wielkiego Postu przywołajmy postać Świętego Jana Pawła II z jego ostatniej stacji życia na ziemi. Kiedy trzyma w rękach krzyż, uczestnicząc duchowo w Drodze Krzyżowej. On wie, jakimi drogami nas prowadzić. I dzisiaj trzymajmy się Chrystusa, a z Nim przejdziemy przez życie do Życia.

18 marca 2017 r.
Przy Niepokalanym Sercu Maryi i za wstawiennictwem Świętego Józefa uczmy się wciąż od nowa godności i powołania mężczyzny, męża i ojca. Znamiennym dowodem, również duchowego ojcostwa są papieskie pierścienie ofiarowane dla Świętego Józefa. W obrazie Świętego Józefa w Kaliszu znajduje się pierścień Świętego Jana XXIII, natomiast Święty Jan Pawła II podarował swój pierścień dla Świętego Józefa czczonego w wadowickiej Górce Ojców Karmelitów. To są żywe dowody wstawiennictwa i szczególnej pomocy Świętego Józefa.

16 marca 2017 r.
Droga maryjna jest wpisana w życie Kościoła na ziemi polskiej od samego początku, od momentu naszego Chrztu. Ale uczmy się od Świętego Jana Pawła II owych złożonych rąk i zgiętych kolan, aby wstając i wychodząc z naszych domów, świątyń, stawać się świadkami wiary. I temu z serca błogosławię. Błogosławionej drogi maryjnej!

11 marca 2017 r.
Święty Jan Paweł II powiedział wprost: „Nie będzie zjednoczenia Europy, kiedy nie stanie się Europą ducha”.

10 marca 2017 r.
W ostatnich dniach na ulicach Warszawy niesiono tablicę z napisem: „Czarna Madonna miała wybór”, właśnie z konturami naszej Matki i Królowej. Tak, potwierdzamy. I dziękujemy Jej za to, że dała nam Pana i Zbawiciela. Pamiętajmy, że „tam, gdzie rozlewa się zło, jeszcze więcej obfituje łaska” Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

9 marca 2017 r.
W słynnej książce "Raport o stanie wiary" kard. Józef Ratzinger w roku 1986 pisał: "Kryzys koncepcji Kościoła, kryzys moralności, kryzys, który dotknął kobiety ma tylko jeden ratunek. Ratunek, który skutecznie przetrwał przez wszystkie wieki historii chrześcijaństwa, a jest nim Maryja". Czas, by wreszcie świat, Europa i Polska przyjęły ten Ratunek na nowo…

8 marca 2017 r.
W modlitwie i przepowiadaniu Jasną Górę nazywamy często Kaną polskiego Kościoła. A w Kanie Galilejskiej Jezus, spełniając prośbę Maryi i odpowiadając cudem, uwypuklił godność i rolę „geniuszu kobiety”. Życzymy i prosimy dla Was, abyście potwierdzały w sobie i dla innych „geniusz kobiety”.

7 marca 2017 r.
W roku 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, jak i 100-lecia Fatimy uwierzmy na nowo w moc modlitwy różańcowej, bo w niej Maryja dowodzi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

6 marca 2017 r.
W duchowej spuściźnie Świętego Jana Pawła II znajdujemy słowa mówiące, że każde dobrze przeżyte "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo" to jest odkrycie i odbudowanie w nas miłości Boga na wzór Maryi. Potwierdzajmy tę miłość!

5 marca 2017 r.
W całym Kościele modliliśmy się dzisiaj, aby postępując na drogach Wielkiego Postu, wchodzić coraz bardziej w głębię tajemnicy i zrozumienia Chrystusa. Winniśmy sobie uświadomić, że należąc do Chrystusa, jesteśmy i będziemy kuszeni, prowokowani, aby na zło odpowiadać agresją. Ale w Chrystusie, przez wstawiennictwo Maryi, zawsze zwyciężymy.

3 marca 2017 r.
Święty Jan Paweł II wielokrotnie uczył nas, że nie ma życia na próbę, miłości na próbę i śmierci na próbę. Dzisiaj mówimy również: nie ma kapłaństwa na próbę. Dlatego w naszych kościołach modlimy się w intencji kapłanów, o ich przejrzystość i wierność łasce, żeby przekazywali ją tym, którym mają służyć. Ale wszelkie interpretacje, że intencją Ojca Świętego Franciszka jest aby pokazywać i atakować złem w pseudosztukach jest nadinterpretacją i krzywdą dla Kościoła na ziemi polskiej.

1 marca 2017 r.
Tutaj, na Jasnej Górze, w „szkole Maryi” zdobywamy pewność, że tylko w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym człowieczy los i ludzki proch odzyskują swoją wartość i nadzieję życia…

28 lutego 2017 r.
Maryja zawsze wskazuje nam na swojego Syna, Jedynego Odkupiciela człowieka. A On wskazuje na dary Ducha Świętego, zwłaszcza na tym nowym progu Wielkiego Postu: Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To On doprowadzi was do całej prawdy, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Bożym i to On was uczyni świadkami, aż po krańce ziemi.

22 lutego 2017 r.
Święty Jan Paweł II bardzo często podkreślał, że zadaniem uniwersytetów i szkół wyższych jest służyć prawdzie. A to oznacza dźwigać w górę, ku człowieczeństwu. Temu dziełu i zadaniu służy również film, który wszedł na nasze ekrany "Zerwany kłos", o błogosławionej Karolinie Kózkównej. Ona woła do nas – wobec tych prowokacji, które idą przez naszą Ojczyznę – wybierajcie: błogosławieństwo czy przekleństwo, życie czy śmierć. Maryjo, Matko życia, módl się za nami.

21 lutego 2017 r.
To zdumiewające, że kiedy w Warszawie rozpoczęło się pokazywanie prowokacyjnego przedstawienia "Klątwa", Pan Jezus nas uprzedził, mówiąc w ostatnią niedzielę wprost do każdego z nas: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują". Bo sztuka nie jest po to, aby demaskować człowieka jako wstrętnego obrzydliwca. Ale jako istotę Bożą, stworzoną na obraz Boga samego. Dlatego prośmy: My chcemy Boga w naszych rodzinach, w książce, w szkole, w teatrze, w naszej Ojczyźnie, w każdym wymiarze naszego życia i serca.

16 lutego 2017 r.
W jednej z modlitw Święty Jan Paweł II mówił: "Maryjo, z tego miejsca wielkiego zawierzenia widać Polskę i cały Kościół… Zawierzam Ci wszystko i wszystkich". Z całą pewnością do pogłębienia tego aktu nie przyczynia się ponad 100 tysięcy wróżbitów i pseudowyznawców New Age w Polsce, zarejestrowanych według polskiego prawa. Czymże – wobec takiej liczby – jest wspólnota zaledwie 27 tysięcy kapłanów posługujących na ziemi polskiej.
Maryjo, uproś nam łaskę uświęcenia w prawdzie!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 lutego 2017 r.
W kontekście ostatnich naszych przeżyć społecznych... możemy przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II, że poczucie grzechu jest jakby termometrem życia religijnego. Bez odniesienia do Boga zatraca się granice zła, nienawiści, kłamstwa.
Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

14 lutego 2017 r.
Warto dzisiaj przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II z Gniezna, z czerwca 1979 r., że narody słowiańskie przez szczególne pośrednictwo świętych Cyryla i Metodego zdumiały się, że Ewangelię głosi się w ich rodzimym języku. Każdy z narodów Europy, niech dzisiaj odkrywa siebie w tajemnicy Chrystusa, Maryi i Kościoła.

13 lutego 2017 r.
W setnym roku Objawień w Fatimie, każdy 13. dzień miesiąca przypomina nam to maryjne orędzie. „Niebo jest otwarte…, ale czy dorastamy do tych wymagań łaski i przemienionego życia

12 lutego 2017 r.
Ilekroć stajemy wobec Oblicza Matki i Jej Syna, zdajemy rachunek sumienia, a jednocześnie egzamin z naszego człowieczeństwa i wiary. Bo Maryja, Cała Piękna tego nas uczy… I stawiamy sobie pytanie: Czy my bardziej ufamy Bogu, czy sobie?

11 lutego 2017 r.
Na wzór Maryi, na każde doświadczenie wiary, zarówno to radosne, jak i trudne, winniśmy odpowiedzieć wdzięcznym Magnificat: „Uwielbiaj duszo moja Boga, za wielkie rzeczy, które mi czyni…”

10 lutego 2017 r.
W jutrzejszym Orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Franciszek pouczy nas, że winniśmy być zdumieni łaską Boga, którą codziennie otrzymujemy. Tutaj, na tym miejscu, w sposób szczególny doświadczamy miłości miłosiernej Boga przez Jej Niepokalane Serce, które nas dźwiga i wspiera.

04 lutego 2017 r.
W jutrzejszej Ewangelii usłyszymy bardzo zobowiązujące słowa Jezusa: "Wy jesteście solą ziemi; Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,13-14). Czy dorastamy do tych słów, czy dorabiamy sobie inne miary, mówiąc: powinniśmy być, ale nie umiemy. Wy jesteście...

03 lutego 2017 r.
Podziwiamy mądrość Kościoła, który ukazuje nam bliskość tajemnic pierwszego piątku i pierwszej soboty każdego miesiąca. Obrazy Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi są przed naszymi oczyma w naszych domach. Niech ta mądrość będzie zawsze mocą polskich domów.

02 lutego 2017 r.
Uwierzmy na nowo w moc tłumaczenia imienia Maryi przez Świętego Jana Pawła II, że jest to „świat odnowiony miłością”. Bóg to sprawił i potrzebuje dzisiaj naszego serca, naszego umysłu i naszego świadectwa.\

01 lutego 2017 r.
Jutrzejsze święto tradycja Kościoła nazywa "Świętem Spotkania". Przyjmijmy tę nazwę jako zadanie. Bo kto oddala się od Maryi, ten nie znajdzie drogi ku Chrystusowi.

26 stycznia 2017 r.

26 stycznia 2017 r.
W naszych wspólnotach i w naszej Ojczyźnie codziennie przeżywamy różne tajemnice, poczynając od radosnych poprzez trudne. Ale pamiętajmy, że odkąd Maryja wypowiedziała swoje „tak” dla Boga i Chrystusa, również i nas nosi pod swoim Sercem.

25 stycznia 2017 r.
Czuwając przy Maryi, która jest „pełna łaski”, chcemy doświadczyć tego, co przeżył Święty Paweł Apostoł, gdy usłyszał: „Wystarczy ci mojej łaski”. Uczyńmy wszystko, aby łaska, którą otrzymujemy, nie okazała się daremna...

24 stycznia 2017 r.
Na co dzień możemy doświadczyć, bliskości i daru spojrzenia Matki z Jej bardzo prostym przesłaniem: Nie lękajcie się! Chrystus jest z wami! Nieśmy więc, tę ufność i nadzieję...

23 stycznia 2017 r.
Stawiamy sobie kolejne, bardzo zasadnicze pytanie: Czego uczy nas codziennie Maryja? Uczy nas, że prawda o nas samych, niezależnie od tego, kim jesteśmy, musi mieć miarę służebności, bo inaczej może się obrócić przeciwko człowiekowi.

22 stycznia 2017 r.
Sprawa, czy nawet tajemnica utraconej jedności Kościołów chrześcijańskich, jak również sprawa utraconej polskiej solidarności w wymiarach duchowych, to nie jest tylko kwestia prywatna czy nawet społeczna. To jest tajemnica zmagania się Boga o człowieka, o każdą wspólnotę, również o naród polski. Maryjo, Matko jedności, przyczyń się za mani!

21 stycznia 2017 r.
Bez rozpoznawania prawdy, nigdy nie będzie pomiędzy nami jedności. To odnosi się zarówno do Kościoła, do Narodu, jak i do naszych wspólnot. Dlatego prośmy Maryję, która jest Matką jedności spraw Bożych i spraw ludzkich, o codzienną pomoc.

20 stycznia 2017 r.
W dniu dzisiejszym warto przypomnieć, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest prawie równoległa do czasów naszej Konstytucji. Dlatego nie powinno dziwić, że kolejni prezydenci kładą rękę na Biblię i wypowiadają słowa: "Niech Bóg błogosławi Amerykę".
Dlaczego u nas, tego rodzaju gesty rządzących naszym krajem są widziane jako klerykalizm polityki, a jednocześnie politycy układają nowe dekalogi i normy etyczne do przegłosowania... Dlatego prośmy: "Królowo Polski, bądź z nami w każdy czas".

19 stycznia 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy zapis, że tłumy garnęły się do Jezusa. Ale każdy z nich, każdy człowiek otrzymał potrzebną łaskę: uzdrowienia, potrzebną siłę. Czyż nie podobnie jest z nami? Czy to na jasnogórskich błoniach, czy tutaj w kaplicy... Potwierdza to świadectwo Ojca Świętego Franciszka: "Otrzymałem dar spojrzenia Matki". Niech to będzie naszym udziałem, ale i naszym świadectwem.

18 stycznia 2017 r.
Byłoby wielką naiwnością sądzić, że bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i wszystkie wydarzenia, które przeżyliśmy w roku poprzednim – 1050-lecie Chrztu, Akt uznania Chrystusa naszym Panem i Zbawicielem, Światowe Dni Młodzieży, pobyt Ojca Świętego na Jasnej Górze – mają tylko wymiar ludzki. To jest dar Matki, który otrzymujemy także w tym roku, w 300-lecie Koronacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i 100-lecie objawień Maryi w Fatimie. Nie jesteśmy sierotami, mamy Matkę…

17 stycznia 2017 r.
Słusznie podkreśla się, że chrześcijaństwo jest religią napięcia pomiędzy tym, co już się wydarzyło, a pomiędzy tym, co jeszcze przed nami. A źródłem niezawodnej nadziei jest zawsze: "wczoraj, dziś, ten sam, także na wieki, Jezus Chrystus". Dlatego ktoś, kto zdaje się nie zauważać tego odniesienia, niech nie przekonuje świata i ludzi o dobru wspólnym.

16 stycznia 2017 r.
W bliskości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przyjmijmy aktualność słów Świętego Jana Pawła II, który podkreślił, że każda jedność wymaga oczyszczenia pamięci i gotowości do przebaczenia. Każda jedność...

15 stycznia 2017 r.
Wielką troską Świętego Jana Pawła II było, aby w najwyższym poszanowaniu na ziemi polskiej było duchowe i fizyczne macierzyństwo i ojcostwo. A każde dziecko, które tutaj dzisiaj wpatruje się w Oblicze Matki i Syna, i każde dziecko naszych rodzin, również to oczekiwane, jest dowodem, że Pan Bóg nie wypuszcza z rąk swego stworzenia. Tylko umiejmy Mu być wdzięczni…

14 stycznia 2017 r.
Na tym miejscu od pokoleń uczymy się i przeżywamy tajemnicę Kościoła. Z pomocą przychodzi nam Litania loretańska, która najpierw podkreśla, że Maryja jest Matką Chrystusa i Zbawiciela, a następnie zwracamy się do Niej, jako Ucieczki Grzeszników, Wspomożenia Wiernych, Królowej Polski. To jest nasza odpowiedź: pierwszeństwo łaski, a dopiero później tajemnica grzechu…

13 stycznia 2017 r.
Do tych rocznic wskazanych przez Ojca Wiesława i do 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, dołączmy jeszcze jedną rocznicę. Mianowicie, 13 stycznia 1964 roku Biskup Karol Wojtyła otrzymał nominację na Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Już wtedy wskazał, że wielkim niebezpieczeństwem jest usuwanie niektórych prawd wiary na margines. Prośmy go, abyśmy byli zawsze całością i jednością w wierze.

12 stycznia 2017 r.
W duchu Maryjnego "Magnificat" chcemy dzisiaj zaświadczyć, że nasze serca drżą z radości w Panu i przed Maryją, bo obudzono w nas nową nadzieję na jedność w Ojczyźnie na fundamencie wiary.

10 stycznia 2017 r.
Jeden z polskich teologów zauważa, że to nie jest przypadek, iż europejskość kojarzy się coraz częściej z odejściem od norm moralnych. Chciałbym przy tym przypomnieć i powiedzieć: Nie wyrażamy zgody! Bo to nie jest przypadek, że po raz kolejny ośmiesza się Wizerunek Jasnogórskiej Matki swoistym „przymknięciem i przymrużeniem oka”, żeby odejść od norm… Żeby nie przyjąć prawdy o Matce Bożej i o Jej Synu w historii Narodu.

9 stycznia 2017 r.
Ojciec Święty Franciszek wskazał na dwie drogi współczesnego świata, które są bardzo niebezpieczną chorobą. Pierwszą jest znieczulenie sumienia, a drugą - doprowadzenie do rozpaczy. Dlatego w duchu Świętego Jana Pawła II ośmielam się powiedzieć: "Jak nigdy dotąd, potrzeba nam mocy nadziei, która jest siłą przebicia od Boga, na wszelkie ciemności życia i śmierci".

8 stycznia 2017 r.
Sakrament Chrztu Świętego dał nam wolność dzieci Boga. Dlatego trzeba sobie tym bardziej uświadomić o zagrożeniach różnego rodzaju wolności. Od wolności do samooszukiwania siebie poprzez nazywanie zła dobrem… poprzez wolność zniesławiania świętości i wartości chrześcijańskich. Maryjo, Matko Chrystusa i prawdziwej polskiej wolności, módl się za nami…

7 stycznia 2017 r.
Weszliśmy w kolejny rok od Jubileuszu Chrztu Polski. Wiara, która otrzymaliśmy w darze ustawiła na naszych drogach Boże Przykazania. Dlatego, jak mówi współczesna kolęda: „przestańmy złem się bawić” i nie dyskutujmy na temat Bożych Przykazań, które można by zmieniać poprzez głosowanie..

6 stycznia 2017 r.
Bez odniesienia do Chrystusa i bez tradycji dzisiejsze Orszaki Trzech Króli nie miałyby sensu. Również chrześcijaństwo, które nie jest związane z życiem, które nie byłoby etyczne i moralne, też nie ma sensu i przyszłości. Dlatego prośmy o wierność przez przyczynę Maryi.

5 stycznia 2017 r.
W dramacie Karola Wojtyły „Zdumienie nad Jednorodzonym" Autor podkreśla, że Maryja nie tylko odkrywa światło w Chrystusie, ale że On jest Światłem. Dlatego nie pozwólmy, aby ogarnęła nas ciemność, która poza Chrystusem jest źródłem wszelkich podziałów.

4 stycznia 2017 r.
Na przełomie starego i nowego roku ogłoszono w Europie i świecie, że słowem dominującym w 2016 roku jest pojęcie „postprawdy”. Czyli, że nie ma już obiektywnej prawdy… Dlatego prośmy Maryję, żeby nie przestawała nas przybliżać do Bożego i Jej Syna, Który jest Prawdą, Drogą i Życiem.

2015-12-09 13:39

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W nowym blasku

„Te Deum laudamus” za szczęśliwie zakończoną renowację bazyliki Świętej Rodziny w Częstochowie z głębi serc popłynęło w tej świątyni. 21 listopada, w 36. Diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży, uroczystości przewodniczył abp Wacław Depo.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodych – uroczystej dziękczynnej Mszy św. za szczęśliwie zakończoną renowację archikatedry przewodniczył abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski dokonał także poświęcenia odnowionej świątyni.

CZYTAJ DALEJ

Każdy z nas kradnie i nawet o tym nie wie? VII przykazanie w praktyce

2023-02-03 21:15

[ TEMATY ]

kradzież

Adobe.Stock

Łamiemy VII przykazanie… nie będąc tego świadomi. W jakich obszarach życia jesteśmy najbardziej narażeni na kradzież?

1) Praca

CZYTAJ DALEJ

Przewodniczący Episkopatu: będziemy pochylać się nad synodalnością Kościoła

2023-02-06 15:37

[ TEMATY ]

synod

flickr.com/episkopatnews

Abp Stanisław Gądecki

Abp Stanisław Gądecki

W niedzielę rozpoczęliśmy w Pradze Europejskie Kontynentalne Zgromadzenie Synodalne, podczas którego będziemy podejmować temat powierzony nam przez papieża Franciszka, czyli synodalność Kościoła – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który razem z delegacją z Polski bierze udział w obradach zgromadzenia kontynentalnego Synodu w Pradze.

Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 5 lutego od Eucharystii pod przewodnictwem abp. Jana Graubnera, metropolity praskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Czech. „Treści, które zostały poruszone w homilii przez abp. Graubnera, mocno łączą się z tymi, o których mówił dzisiaj podczas Mszy św. kard. Jean–Claude Hollerich. Obydwaj zwrócili uwagę na słabość kondycji duchowej współczesnego człowieka. Akcentowano fakt, że należymy do cywilizacji bogatej, w której zanika potrzeba głębszej duchowości, osadzenia się w przestrzeni duchowej” – mówił abp Gądecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję