Reklama

Serwis przemyski

Oprac. ks. Kazimierz Gadzała
Edycja przemyska 41/2003

10 września. W Medyce bp Stefan Moskwa celebrował Mszę św. w I rocznicę nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiej Ikony. Ksiądz Biskup udzielił również sakramentu bierzmowania grupie gimnazjalistów.

14 września. Bp Stefan Moskwa gościł w Żeglcach, gdzie dokonał konsekracji kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

17 września. Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krośnie nawiedziła Matka Boża w znaku Jasnogórskiego Obrazu. Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył abp Józef Michalik, pensjonariusze Ośrodka dziękowali Panu Bogu za 10 lat funkcjonowania Domu Pomocy. Kapelanem Domu od 2000 r. jest ks. Jan Klich.

18 września. W Dębowcu k. Jasła (diecezja rzeszowska), w ramach trzydniowych modlitw w intencji ludzi doświadczonych krzyżem cierpienia, bp Stefan Moskwa celebrował Mszę św. dla chorych i seniorów.

18-19 września. Metropolita przemyski abp Józef Michalik przebywał w rodzinnym Zambrowie (diecezja łomżyńska), na okoliczność przyjęcia zaszczytnego tytułu: Honorowy Obywatel Zambrowa. Ksiądz Arcybiskup poświęcił także pomnik wybitnego duszpasterza i proboszcza parafii Świętej Trójcy ks. Henryka Kulbata, w 20. rocznicę jego śmierci. W programie wizyty znalazło się również „klasowe” spotkanie, w 45. rocznicę matury w zambrowskim Liceum Ogólnokształcącym.

20 września. Do sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu (bazylika archikatedralna) przybyło ponad 1000 osób z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie (katedra), na czele z ks. prob. Stanisławem Macem. Pątnicy z Rzeszowa uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Stefan Moskwa.

22-24 września. W Domu Rekolekcyjnym w Maćkowicach odbył się zjazd księży, którzy jako alumni odbywali służbę wojskową w Brzegu k. Wrocławia (1973-75). Uczestnicy zjazdu zwiedzali Przemyśl i okolice oraz Lwów. Na żołnierskie spotkanie przybyło 30 kapłanów żołnierzy z różnych diecezji, a zorganizowali je księża żołnierze z archidiecezji przemyskiej, na czele z ks. majorem Andrzejem Surowcem, proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Oprac. ks. Tadeusz Biały

Z życia Seminarium Duchownego

22 września. Po wakacyjnej przerwie wrócili klerycy wszystkich lat studiów, by rozpocząć nowy rok formacji duchowej i intelektualnej. W pierwszy wieczór konferencję wstępną wygłosił rektor Seminarium ks. Marian Rojek.

25 września. Wspólnota seminaryjna przeżywała inaugurację nowego roku akademickiego 2003/2004. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. koncelebrowanej w seminaryjnej kaplicy przez abp. Józefa Michalika, bp. Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa, bp. Adama Szala - sufragana przemyskiego, kanoników Kapituły Katedralnej, księży przełożonych i profesorów Seminarium, spowiedników kleryckich, proboszczów miasta Przemyśla, dziekanów archidiecezji oraz księży gości, m.in. rektorów Seminariów Duchownych z Gródka Podolskiego na Ukrainie, z Tarnowa, Rzeszowa i Sandomierza. Po Mszy św. uroczystość kontynuowana była na auli seminaryjnej. Zebranych powitał rektor Seminarium ks. Marian Rojek. Następnie prefekt studiów ks. Janusz Trojnar odczytał sprawozdanie z działalności Seminarium w roku 2002/2003. Wykład inauguracyjny pt. Epistemologiczny postulat prawdy w kontekście pluralistycznej teologii religii wygłosił ks. Norbert Podhorecki - wykładowca teologii dogmatycznej. Z kolei odbyła się immatrykulacja alumnów roku pierwszego. Za włączenie ich do grona studentów Instytutu Teologicznego i kleryków Wyższego Seminarium Duchownego podziękował kleryk Michał Boba z parafii Kraczkowa. Potem głos zabrali goście uczestniczący w uroczystości: bp Edward Białogłowski - sufragan z Rzeszowa, ks. Jan Daniel Szczurek - prodziekan Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie oraz ks. Jan Niemiec - rektor Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. Uroczystość inauguracyjną zakończyło wystąpienie abp. Józefa Michalika oraz Gaudeamus igitur w wykonaniu kleryckiego chóru.
Po uroczystym obiedzie odbyła się pierwsza w nowym roku akademickim konferencja pedagogiczna. Omówiono kalendarium wydarzeń seminaryjnych na najbliższe miesiące, zaprezentowano alumnów pierwszego roku oraz alumnów roku piątego, którzy niebawem mają przyjąć kandydaturę do święceń diakonatu i kapłaństwa.

26 września. Na pierwszym w nowym roku akademickim posiedzeniu Rady Wydziału Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Seminarium przemyskie reprezentował rektor ks. Marian Rojek.

27 września. W seminaryjnej czytelni czasopism odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej. Spotkaniu przewodniczył metropolita przemyski abp Józef Michalik.

27 września. W kaplicy seminaryjnej została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana uprzedzająca liturgiczne wspomnienie św. Wacława. Mszy św. przewodniczył ks. Wacław Partyka - wykładowca sztuki sakralnej, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Wacław Siwak - wykładowca teologii dogmatycznej i ojciec duchowny.

27 września. Zainteresowani alumni mieli możliwość podziwiania wykonawców X Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbył się w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

28 września. Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w koncelebrowanej Mszy św., która inaugurowała nowy rok pracy duszpasterskiej młodzieży archidiecezji przemyskiej. Eucharystii sprawowanej w bazylice archikatedralnej przewodniczył abp Józef Michalik metropolita przemyski.

Reklama

Bp Piotrowski prosi o pomoc dla rodzin strażaków poszkodowanych w akcji ratowniczej

2019-09-16 13:29

dziar / Kielce (KAI)

Poważny uraz i śmierć - to smutny skutek udziału strażaków w akcji gaszenia pożaru w Radlinie, w związku z czym biskup kielecki Jan Piotrowski wystosował komunikat do wiernych, w którym prosi o wsparcie rodzin strażaków.

©Mike Mareen – stock.adobe.com

Gromadzeniem środków finansowych zajmuje się Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego, na konto którego można kierować wpłaty z dopiskiem „Pomoc”. Numer konta znajduje się na stronie internetowej diecezji kieleckiej.

Zdarzenie, które miało miejsce kilka miesięcy temu, w nocy z 10 na 11 maja br., biskup kielecki przypomina w komunikacie. Podczas gaszenia pożaru budynku gospodarczego w Radlinie (gmina Górno), w wyniku wybuchu butli z acetylenem ranni zostali dwaj strażacy ochotnicy.

„Pan Grzegorz Wdowiak z Leszczyn doznał poważnego urazu nogi, nie może pracować, a ma na utrzymaniu żonę i czworo dzieci. Pan Zdzisław Synowiec z Woli Jachowej zmarł 22 maja. Pozostawił żonę i dwoje dzieci” – przypomina bp Piotrowski. I apeluje: „Zwracam się do strażaków naszej diecezji, jak i do wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc dla rodzin obu strażaków. (…). Jestem przekonany, że w duchu chrześcijańskiej solidarności wspomożemy rodziny poszkodowanego i zmarłego strażaka”.

Komunikat jest odczytywany w kościołach diecezji kieleckiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Serce domu już bije

2019-09-16 23:54

Agnieszka Bugała

Agnieszka Bugała

- Nie widziałem fotografii przedwojennej kaplicy w Małkowicach – mówił Abp Józef Kupny – ale chciałem, aby wnętrze tej odnowionej kierowało myśli ku Panu Bogu, ku niebu.

Pobłogosławiono dziś (16 września) kaplicę i poświęcono stół ołtarza w Domu św. Józefa w Małkowicach. Wszyscy – w wystąpieniach oficjalnych i poza nimi – podkreślali, że kaplica to dar abp. Józefa Kupnego, powstała z jego troski, zaangażowania i funduszy.

Zobacz zdjęcia: Kaplica w Domu św. Józefa w Małkowicach

- Odkąd Caritas rozpoczęła w Małkowicach swoją działalność, kaplica była konieczna. Ona funkcjonowała już troszkę wcześniej, ale dopiero teraz otrzymała właściwy wystrój i jest już miejscem godnym tego miana – mówił w rozmowie z Niedzielą abp Kupny.

- Wnętrze kieruje myśli ku Panu Bogu, ku niebu. Cieszymy się bardzo, że w tym domu jest serce, miejsce, w którym można z Panem Jezusem rozmawiać i nabierać sił. Zależało mi na tym, aby wystrój kaplicy tworzył określony klimat, dlatego rzeczywiście, konsultowałem kolejne kroki podejmowane przy powstawaniu tego miejsca. To nie jest tak, że coś się namaluje i to ma wartość religijną. Gdybyśmy czytali dokumenty Kościoła, to okazałoby się, że to Kościół orzeka o tym, że dany obraz ma charakter religijny a nie odwrotnie. Jeśli ktoś zrobi, np. instalację i sam stwierdzi, że to dzieło religijne, to Kościół nie musi potwierdzić tego stwierdzenia – mówił metropolita.

Abp podkreślił, że autor projektu kaplicy, artysta plastyk Jerzy Masternak był otwarty na wszystkie sugestie i odczytywał rolę, jaką to miejsce ma spełniać.

- Starałem się, aby wnętrze kaplicy pomagało modlącym się, dlatego mamy obraz Matki Bożej w Częstochowskiej Ikonie, obraz Jana Pawła II, wielkiego świętego i w głównej nawie kaplicy obraz św. Józefa, który opiekuje się Jezusem. Tak było w Izraelu, że we wczesnym okresie dziecko było pod opieka matki, ale gdy chłopak dorastał, to uczeniem pism zajmował się ojciec. I tu mamy obraz Józefa zajmującego się dorastającym Jezusem – mówił pasterz.

- Zwykle w tych przedstawieniach ich obojga – Jezusa i Józefa – Jezus trzyma krzyż. Ja poprosiłem artystę, aby Jezus trzymał baranka. Z jednej strony symbol – to przecież sam Jezus jest Barankiem, który składa siebie w ofierze – ale jednocześnie z tego obrazu bije wielkie ciepło, Jezus niesie baranka, którym mógłby być każdy z nas – to wyobrażenie dodaje otuchy, koi serce – dzieli się abp Józef i dodaje, że św. Józef naprawdę pomaga. - Siostry zakonne oddają świętemu wielką cześć – w każdym zakonie jest figura, albo obraz św. Józefa i one się do niego zwracają. Mają też taki zwyczaj, że swoje prośby piszą na karteczkach, albo dają świętemu małą torbę i tam umieszczają – wyjaśnia. Może i w Małkowicach mieszkańcy Domu św. Józefa zechcą śmielej powierzać mu swoje potrzeby?

Kaplica powstawała przez ostatnich 5 lat. Wcześniej była nieużywana od 1950 r., kiedy komunistyczne władze odebrały Siostrom Elżbietankom budynek (od 1912 r. w neogotyckim budynku siostry miały swój klasztor i prowadziły dom opieki zgodnie z charyzmatem. Po 1945 r. siostry zajęły się opieką nad sierotami, jako oddział ówczesnej Caritas. Po rozwiązaniu Caritas Dom Dziecka upaństwowiono) i kaplicę zamieniono na magazyn i suszarnię prania. W 2015 r. po raz pierwszy od ponad 70 lat miejscem spotkania abp. Józefa Kupnego z fundatorami środków na remont budynku było właśnie pomieszczenie pełniące wcześniej rolę kaplicy. Już wtedy okazało się, że konieczne będzie nie tylko wyposażenie jej w niezbędne przedmioty liturgiczne, ale gruntowny remont. Abp Józef podarował wtedy na użytek podopiecznych Caritas paramenty liturgiczne, ornat, ampułki, lekcjonarze, w tym cyborium, stuły oraz alby po bp. Józefie Pazdurze.

W czasie uroczystej Mszy św. pokropiono wodą wnętrze i ołtarz, poświęcono go i okadzono, następnie, na ołtarzowej desce, zagościły białe obrusy, wniesiono świece i krzyż. Homilię, pełną radości i wdzięczności za dar kaplicy dla podopiecznych Caritas, wygłosił ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor wrocławskiej Caritas.

Podkreślił rolę św. Józefa, który realnie opiekuje się Domem w Małkowicach. - Przez ostatnie 5 lat budynek w Małkowicach bardzo się zmienił. Wymieniono wszystkie okna, odremontowano drugie piętro, odnowiono poddasze, zainstalowano drugą windę, a teraz trwają pracę przy odświeżaniu elewacji. Prace idą bardzo dynamicznie, dzieje się to dzięki wsparciu św. Józefa, a ta kaplica ma być sercem całego domu – mówił.

Niespodzianką na zakończenie Eucharystii był odczytany przez ks. Adama Łuźniaka dekret arcybiskupa wrocławskiego nadający ks. Dariuszowi Amrogowiczowi godność kanonika gremialnego kapituły metropolitalnej wrocławskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem