Reklama

Z wizytą w parafii

Siedem wieków tradycji

Już po raz 8. w ciągu 18 lat biskupstwa bp Roman Marcinkowski odwiedził parafię Łęg - tym razem, by odbyć wizytację kanoniczną i udzielić sakramentu bierzmowania. Przez 18 lat już 494 parafian z Łęga przyjęło ten sakrament z rąk Biskupa Romana.

Parafia pw. św. Katarzyny w Łęgu

Patronka parafii: św. Katarzyna Aleksandryjska
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. św. Katarzyny
Dekanat: bielski
Miejscowości: Brelki, Brzechowo, Chudzynek, Cieszewko, Kostery, Kowalewo, Kozłowo, Kozłówko, Krajkowo, Łęg Kasztelański, Łęg Kościelny, Łęg Probostwo, Łężek, Mogielnica, Mokrzk, Psary, Siemienie, Wilkęsy
Proboszcz: ks. kan. Wojciech Stasiak
W parafii działają: Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialna Rada Gospodarcza, Akcja Katolicka, koła Żywego Różańca (3), chór męski, schola, ministranci, asysta procesyjna, grupa młodzieżowa
Współpraca: Ochotnicza Straż Pożarna
Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00, 16.00

Historia i teraźniejszość

Uroczystość, która miała miejsce 27 września br., zgromadziła wielu parafian. W ich imieniu sprawozdanie z działalności złożył proboszcz parafii Łęg ks. kan. Wojciech Stasiak. Jak zaznaczył, parafia weszła w okres nowenny przed 700-leciem parafii i 600-leciem kościoła. Oba te wydarzenia przypadną w 2009 r. Ksiądz Proboszcz przypomniał też historię tej starożytnej wspólnoty, która została wydzielona z ogromnej podówczas terytorialnie parafii Bielsk, sięgającej aż pod Sierpc. Do Łęga dołączono nawet leżący pod samym Sierpcem Goleszyn. Natychmiast pobudowano pierwszy drewniany kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W 1409 r. proboszcz Jan z Łęga zbudował dzisiejsze prezbiterium, zaś w latach 1474--76 Mikołaj Dołęga z Łęga ufundował nawę. W II poł. XVII w. nastąpiła degradacja kościoła: zniszczone zostało sklepienie, zrzucone malowidła. Jednak w XVIII i XIX w. kościół remontowano. Gruntownego odnowienia świątyni dokonał obecny proboszcz ks. kan. Wojciech Stasiak, duszpasterzujący w Łęgu od 1973 r. Kościół parafialny położony jest centralnie - mieszkańcy najdalszych miejscowości mają do kościoła ok. 6 km.
Jak poinformował Ksiądz Kanonik, parafia liczy obecnie 2110 osób - to o 700 osób mniej od chwili, gdy obejmował urząd proboszcza. Powody zmniejszenia wspólnoty to wg ks. W. Stasiaka migracja, ujemny przyrost i upadek gospodarstw mniejszych niż 15 ha.
Ksiądz Proboszcz dokonał też charakterystyki swojej wspólnoty. Przyznał, że parafianie łęscy są pracowici, gospodarni, i oszczędni, a także - mimo przeżywanych braków materialnych - bardzo ofiarni.
Niestety, wiele osób pozostaje bez pracy. Inne minusy to brak solidarnego działania w niektórych wioskach, zanik poczucia odpowiedzialności za życie religijne czy brak współpracy niektórych rodziców z Kościołem i szkołą w trosce o wychowanie.

Duszpasterstwo

Reklama

Wśród ważniejszych wydarzeń duszpasterskich Ksiądz Kanonik wymienił odpusty parafialne: św. Katarzyny i Matki Bożej Szkaplerznej. Zwłaszcza uroczystość ku czci Matki Bożej cieszy się dużą frekwencją wiernych. 14 lutego w miejsce dawnego wspomnienia św. Walentego obchodzona jest Quadraginta, czyli doroczne nabożeństwo eucharystyczne.
Od ostatniej wizytacji przeprowadzono w parafii jubileuszowe Misje św. pod hasłem Jezu, ufamy Tobie. Co roku w stałych terminach odbywają się rekolekcje adwentowe i wielkopostne, po których parafianie przez dłuższy czas przystępują do Komunii św. W niedzielę, zależnie od pory roku, we Mszy św. uczestniczy od 30 do 35% wiernych. W ubiegłym roku przystępowali oni do Stołu Pańskiego ok. 30 tys. razy. W udzielaniu Komunii św. Księdzu Proboszczowi pomaga nadzwyczajny szafarz Eucharystii.
Frekwencja podczas rekolekcji adwentowych wynosi 75%, wielkopostnych - 90%. W dodatkowych nabożeństwach (majowe, Różaniec) uczestniczy jednak niewiele osób, znacznie lepiej wypada uczestnictwo w Drodze Krzyżowej, odprawianej od 1974 r.
Chorzy mogą skorzystać z sakramentów bezpośrednio przed świętami w domu. Uroczystości komunijne odbywają się w Zesłanie i niedzielę Trójcy Świętej. Kandydaci do bierzmowania i dzieci komunijne korzystają przynajmniej raz w miesiącu z dodatkowej katechezy parafialnej. Duszpasterstwo najmłodszych obejmuje m.in. także spowiedź na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, a także triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Niestety, zmniejszyła się frekwencja dzieci i młodzieży na Mszy św. Według Księdza Kanonika, wielu rodziców nie praktykuje systematycznie i nie stawia dzieciom wymagań w tym względzie.
W życie parafii angażuje się wielu świeckich. Swą działalność przedstawili oni na spotkaniu w nowej parafialnej świetlicy, którą przy okazji wizytacji poświęcił Biskup Roman. Przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych mówili o dobrej współpracy z Księdzem Proboszczem, który wspiera cenne inicjatywy. A jest ich sporo. Już samo to, że spotkanie mogło odbyć się w nowej świetlicy, jest zasługą m.in. Akcji Katolickiej, której członkowie nie poprzestali na wykorzystaniu funduszy z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, lecz sami organizowali imprezy przynoszące dochód, przeznaczony później na remont obiektu. Członkowie AK opiekują się także młodzieżą gromadzącą się w świetlicy, a także kierują organizacją wyjazdów na pielgrzymki czy akcje diecezjalne. Z AK współpracują także członkowie rady duszpasterskiej.
Ciekawostką w parafii Łęg jest fakt istnienia męskiego chóru (zwykle kobiety chętniej śpiewają), który uświetnił także Mszę św. z udziałem Księdza Biskupa. W oprawę muzyczną liturgii angażuje się także 23-osobowa schola, zaś troskę o piękno Eucharystii podejmuje grupa ministrancka. O właściwą oprawę procesji eucharystycznych dba asysta procesyjna, skupiająca osoby o dojrzałej religijności. Należą do niej głównie kobiety, choć jest też kilku mężczyzn. Do asysty należą też dzieci komunijne, które sypią kwiaty i noszą różaniec procesyjny. Jak niemal wszędzie, tak i w Łęgu działają koła Żywego Różańca. Na razie są trzy, lecz marzeniem zelatorek jest, by było ich przynajmniej pięć. W parafii istniał niegdyś oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, grupa ta jednak rozpadła się. Być może KSM powstanie z młodych ludzi skupionych obecnie przy świetlicy parafialnej.
„Tu bije serce parafii” - mówił o zaangażowanych katolikach Ksiądz Proboszcz, te słowa potwierdził także bp Roman Marcinkowski. „Patrzę na wasze zaangażowanie i dziękuję, że ze swego życia, tak bardzo przecież obfitującego w pracę i trud, zdołaliście wygospodarować tyle czasu, by jeszcze ofiarniej służyć Panu Bogu i Kościołowi” - mówił Ksiądz Biskup.

Dokonania materialne

Z osiągnięciami parafii w dziedzinie materialnej zapoznał Księdza Biskupa przedstawiciel rady administracyjno-gospodarczej. Od ostatniej wizytacji w parafii ufundowano 32 dębowe ławki, nowe konfesjonały, ołtarz, lektorium i stalle. Dokonano także renowacji i konserwacji chrzcielnicy, wyremontowano kruchtę i zakrystię, ufundowano dwie tablice ku czci poprzednich proboszczów, wyremontowano dom parafialny i świetlicę. W części parafialnych mieszkań wymieniono okna i drzwi, zbudowano także nową łazienkę.
W planach Księdza Proboszcza i rady gospodarczej jest jeszcze dokończenie remontu chóru, przygotowanie mieszkania dla księdza emeryta, konserwacja dachów i nowe tynki na budynkach parafialnych, wstawienie witraży do kościoła, a także urządzenie parkingu przy cmentarzu.
Ponieważ prace wykonane w parafii od ostatniej wizytacji wpisują się w ogrom wszystkich prac dokonanych pod kierunkiem ks. kan. Wojciecha Stasiaka, warto też zapoznać się z pozostałymi, wykonanymi wcześniej dziełami materialnymi. W latach 1973-77 pobudowano nową plebanię, zaś w ciągu całego czasu duszpasterzowania Księdza Proboszcza dokonano gruntownego remontu kościoła, obejmującego wymianę więźby dachowej, zerwanie i położenie nowych tynków, wymianę instalacji elektrycznej, usunięcie sześciu kolumn wewnątrz świątyni, budowę nowego chóru i zasklepienie kruchty w stylu neogotyckim, położenie nowego sufitu i posadzki marmurowej (marmur Morawica-Bolechowice), wymianę wszystkich okien i drzwi, kapitalny remont organów, restaurację ołtarza głównego oraz konserwację zabytkowych obrazów św. Józefa i Matki Bożej Szkaplerznej. Prace wykonywane były pod kierunkiem warszawskiego architekta inż. Henryka Siudera. O tym, jak trudny był remont kościoła, niech świadczy chociażby fakt, że aby umieścić nowy sufit, trzeba było zainstalować 16-tonową kratownicę z przęsłami używanymi do budowy mostów. Na szczęście wszystko udało się wykonać i dziś - po wyposażeniu wnętrza stylizowanymi meblami - świątynia olśniewa swym pięknem.

Wizytacja

W programie wizytacji kanonicznej znalazły się odwiedziny u chorych, spotkanie z grupami i ruchami parafialnymi, modlitwa na cmentarzu oraz uroczysta Msza św. połączona z ingresem i sakramentem bierzmowania. Modląc się na cmentarzu parafialnym, Ksiądz Biskup polecił Bożemu miłosierdziu wszystkich duszpasterzy, budowniczych kościoła, a także wszystkich zmarłych parafian i spoczywających na terenie parafii. „Widzimy niejednokrotnie krzyże postawione na polach czy przy drogach, tam, gdzie w czasie wojny lub w wypadkach zginęli i zostali pochowani ludzie. Ich również polećmy dobremu Bogu” - zachęcał Ksiądz Biskup.
Podczas wieczornej Eucharystii Biskup Roman wygłosił kazanie, w którym powiedział m. in.: „Wasza parafia będzie przeżywała znamienne rocznice. Pomyślcie kochani, ile przez te siedem wieków odbyło się tu bierzmowań, ile pokoleń ten sakrament przyjęło, ilu ludzi poprzez głębsze zjednoczenie z Chrystusem uobecniało Boga. Przez ich obecność Bóg był obecny w ich życiu. Wy w 2003 r. otwieracie się na obecność Ducha Świętego, chcąc publicznie opowiedzieć się za Bogiem. Jeżeli masz kogoś kochać, to tylko Jego - nic i nikt nie jest od Niego ważniejsze. To jest wasz świadomy wybór” - mówił Biskup Roman do bierzmowanych.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

5. rocznica ŚDM w Krakowie: Drogowskazy papieża Franciszka dla młodych

2021-07-27 11:34

[ TEMATY ]

ŚDM w Krakowie

ŚDM

papież Franciszek

Monika Rybczyńska/Biuro Krajowe ŚDM

Piąta rocznica Światowych Dni Młodzieży w Krakowie skłania do przypomnienia głównych wątków orędzia, jakie 2, 5 milionom młodych z całego świata przekazał tam papież Franciszek. Układa się ono w 10 przejrzystych drogowskazów.

1. Dzięki wam świat może być lepszy!

CZYTAJ DALEJ

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Lubartów. U boku św. Anny

2021-07-28 09:10

Paweł Wysoki

Od głoszenia Ewangelii nie ma emerytury.

Przesłanie orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych szczególnie mocno wybrzmiało w sanktuarium św. Anny w Lubartowie. 26 lipca na modlitwie u stóp babci Pana Jezusa zgromadzili się mieszkańcy miasteczka oraz pielgrzymi. Odpustowej Eucharystii przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda; sprawowali ją abp Stanisław Budzik oraz kapłani z diecezji lubelskiej i siedleckiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję