Reklama

Tydzień Maryjny

Od chwili, gdy Chrystus uczynił Maryję naszą Matką, ludzkość otrzymała najczulszą Opiekunkę i największą Orędowniczkę u Boga w Niebie. Obecność Maryi w życiu powierzonego Jej Kościoła jest nieustająca i wciąż żywa. Przyjmuje to różnoraki wymiar, dokonuje się w sposób niezwykły w objawieniach i cudach. Uobecnia się w przekazywanych orędziach, znakach na niebie czy łzach, pojawiających się na obrazach lub figurach. Kryją się w tym wszystkim wielkie Boże tajemnice. Tutaj logika ziemska staje się bezradna wobec logiki Boskiej, której nie można zgłębić i wyjaśnić.

Jednym z najbardziej ukrytych i tajemniczych objawień Maryi było pojawienie się łez na Jej wizerunku w katedrze lubelskiej 3 lipca 1949 roku. Maryja nie wypowiedziała wtedy żadnych słów, nie przekazała żadnego orędzia. Niektórzy za przyczynę Jej płaczu podają wydarzenia, które się rozegrały i miały nastąpić - II wojna światowa i komunizm. Jednocześnie cichość i tajemniczość tego wydarzenia wskazuje na jego niepowtarzalność i nieprzemijalność. Głęboka troska Maryi o los swych dzieci, wyrażająca się w płaczu powinna wszystkich skłonić do refleksji nad własnym życiem.

Cud w katedrze lubelskiej wpłynął na powstanie żywego kultu Matki Bożej i czczenia Jej katedralnego wizerunku. Każdego trzeciego dnia miesiąca dla upamiętnienia tego wydarzenia w świątyni ma miejsce czuwanie wieczorne. 3 lipca poprzedza tzw. ´Tydzień Maryjny´, który jest czasem przygotowania do obchodów kolejnej rocznicy cudu, a także czasem rekolekcji. W tym roku ów tydzień trwał od 25 VI do 3 VII. W związku z Rokiem Jubileuszowym temat rozważań skoncentrowany był na Maryi - Matce Miłosierdzia. Czas ten przebiegał pod hasłem "Im więcej naśladuję Matkę Bożą, tym głębiej poznaję Boga", zaczerpniętym z rozważań św. Faustyny. Parafia archikatedralna poświęciła również kolejny numer swej gazetki "Z Maryją ku Wspólnocie" tej problematyce, by pomóc w lepszym przeżyciu rekolekcji. W każdym dniu rozważany był inny temat, problematyka skupiona była wokół: Matki Bożej w tajemnicy miłosierdzia, Orędzia ufności i miłosierdzia, Naśladowania Matki Miłosierdzia, Totus Tuus - Apostoła miłosierdzia, Miłosierdzia Bożego w posłannictwie Królowej Apostołów, Matki Kościoła-Matki, Pierwszej w pielgrzymce wiary, Ikony miłosierdzia, Matki Miłosierdzia - znaku naszych czasów. Każdego dnia po Mszy św. wieczornej od 20.00 trwało czuwanie, które kończył Apel Jasnogórski. Rozważania przygotowywały lubelskie parafie, m.in. OO. Kapucynów, św. Antoniego, św. Maksymiliana Kolbego, św. Jadwigi, św. Rodziny, św. Józefa, a treść rozważań skupiała się wokół Matki Miłosierdzia.

Maryja jest dla każdego z nas wzorem ufności i zawierzenia Bogu. Z Jej postawy należy przyjąć do własnego zachowania: ufność, zawierzenie, ubóstwo w duchu, uniżenie, pokorę i cierpliwość. Wiara jest wewnętrzną dyspozycją człowieka, która w ufności odsłania pełnię zawierzenia Bogu. Powinniśmy zaufać Bożej miłości, jednocześnie w sprawach wiary kierować się rozumem. Pokora odsłania całą pełnię prawdy o człowieku, jego świadomość dokonanego zła, niedoborów, jednocześnie wartości i dobra. Maryja jako Wspomożycielka Wiernych okazuje niezwykłą wrażliwość na swoje dzieci. Przy tym jest bramą dla nich do Bożych tajemnic, pomaga poznawać Boga, dostrzega wszystkie potrzeby i problemy, nawet te najmniejsze. Uczy, jak być wrażliwym na drugiego człowieka. Matka Boża jest znakiem wszechczasów. W niej uobecniają się wielkie zamysły Ojca Niebieskiego; jest drzewem rodzącym Owoc najdoskonalszy. Powinniśmy Jej całkowicie zawierzyć za przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II, którego zawołaniem są słowa-Totus Tuus. Matka Kościoła jest także Matką Wcielonego Miłosierdzia. Swoje serce oddała Bogu, lecz jednocześnie kryje w nim cały Kościół. Nasze serca przy jej sercu muszą się kształtować na wzór Jezusa. Serce przez świat współczesny jest odrzucane, świat stawia za wzór mózg - potencjał intelektualny. Dzieje się tak, gdyż serce jest źle rozumiane. Przecież serce to nie samo uczucie, lecz w ujęciu biblijnym to całe duchowe wnętrze człowieka. Zranione serce Jezusa nie tylko ukazuje cierpienie Bożego Syna, ale przede wszystkim objawia Jego miłosierdzie. Boskie serce Maryi przebite mieczem boleści wstawia się za wszystkimi. Wizerunek Miłosierdzia Bożego kieruje naszą uwagę na serce Jezusa. Nie jest ono widoczne, lecz ręka wskazuje na nie, by ukazać źródło miłosierdzia. Maryja jest także chlubą naszego narodu. Naród jest rzeczywistością zbawczą i religijną, a Kościół nosi jego oblicze. Narody są bogactwem Kościoła, wnoszą do niego swoją specyfikę i kulturę, w nich Bóg umieszcza szczególne znaki. Maryjność nie jest znamienna tylko dla Polski, początki chrześcijaństwa na Węgrzech związane są z Maryją, Anglia przed reformacją określana była jako "lenno Najświętszej Marii Panny" . Maryję określa się też ikoną miłosierdzia. Ikona to nie tylko dzieło sztuki Wschodu, ale także specyficzny dogmat - streszczenie prawdy wiary.

Centralne uroczystości maryjne miały miejsce 3 lipca 2000 roku na placu archikatedralnym. Mszy św. odpustowej przewodniczył biskup płocki Stanisław Wielgus, były rektor KUL, który także wygłosił okolicznościową homilię. Mszę św. Koncelebrowali: abp Józef Życiński, bp Ryszard Karpiński, bp Mieczysław Cisło, duszpasterze archikatedry, rektor seminarium duchownego oraz proboszczowie lubelskich parafii. Na obchody 51 rocznicy objawień przybyły rzesze wiernych, których nie był w stanie pomieścić plac archikatedralny. Po uroczystej liturgii odbyła się procesja różańcowa ulicami miasta. Wierni niosąc obraz Płaczącej Pani zatrzymywali się przy pięciu polowych ołtarzach, usytuowanych przy Bramie Krakowskiej, klasztorze OO Karmelitów, kościele Świętego Ducha oraz przy kościele OO Jezuitów i na palcu archikatedralnym. Rozważania do poszczególnych stacji przygotował znany biblista KUL - ks. prof. Józef Kudasiewicz. Uroczystość śpiewem uświetnił Chór Archikatedralny pod kierownictwem Mirosława Ziomka. Obchody tygodnia maryjnego zakończyły się Apelem Jasnogórskim i udzieleniem błogosławieństwa przez wszystkich obecnych biskupów.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wakacje na Chorwacji. Zobacz jakie zasady obowiązują turystów

2020-07-07 11:12

[ TEMATY ]

podróże

Chorwacja

Adobe.Stock.pl

Chorwacja w pełni otworzyła granice dla obywateli RP – zniesione zostały wszelkie obostrzenia oraz obowiązek odbywania kwarantanny po wjeździe do Chorwacji.

Przekraczający granicę mają obowiązek przekazania służbie granicznej swoich danych kontaktowych (miejsce pobytu, nr telefonu komórkowego, e-mail), które będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celach epidemiologicznych.

W celu przyspieszenia i uproszczenia odprawy granicznej, służby graniczne sugerują zarejestrowanie się na stronieZobacz W chwili obecnej formularz rejestracyjny jest dostępny w języku chorwackim i angielskim, a za kilka dni będzie również możliwość rejestracji w języku polskim.

Obywatele RP nie muszą na granicy okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność wjazdu do RCH.

Władze RCH nie wymagają okazania testów na COVID 19 przy przekraczaniu granicy.

Obowiązkiem podróżnych wjeżdżających do Chorwacji jest stosowanie się do wymogów epidemiologicznych, o których obywatele są informowani podczas przekraczania granicy (wręczana ulotka) lub drogą elektroniczną.

Podróżujący mogą skorzystać z aplikacji Zobacz w celu dokonania rejestracji przyjazdu, co przyspieszy procedury podczas odprawy granicznej. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaną przesłane zalecenia epidemiologiczne.

Podróżni korzystający z usług medycznych, a nieposiadający karty EKUZ (lub innego uznawanego w Chorwacji ubezpieczenia zdrowotnego) zobowiązani są do pełnej odpłatności za te usługi. Sugerujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, obejmującego usługę transportu medycznego.

Chorwacja uruchamia coraz więcej połączeń międzynarodowych. Więcej informacji na:Zobacz

Aktualne informacje dotyczące zaleceń zdrowotnych i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa można śledzić na stronie internetowej Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego: Zobacz

Przypominamy! Chorwacja leży poza strefą Schengen – wjazd możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Wymóg dotyczy również najmłodszych obywateli RP.
Od 1 lipca br. polscy policjanci rozpoczęli swoją letnią służbę w chorwackiej części wybrzeża Adriatyku.

W razie pilnej potrzeby polscy turyści mogą skontaktować się z przedstawicielami polskiej policji telefonicznie:

- PULA (Istarski Policyjny Okręg Administracyjny) – kontakt do aktualnie pełniącego służbę polskiego funkcjonariusza: ++ 48 696 497 086,

- BIOGRAD (Zadarski Policyjny Okręg Administracyjny) – kontakt do aktualnie pełniącego służbę polskiego funkcjonariusza: + 48 665 631 437,

- MAKARSKA (Splicko-Dalmatyński Policyjny Okręg Administracyjny) – kontakt do aktualnie pełniącego służbę polskiego funkcjonariusza: + 48 695 177 713,

- TROGIR (Splicko-Dalmatyński Policyjny Okręg Administracyjny) – kontakt do aktualnie pełniącego służbę polskiego funkcjonariusza: + 48 664 980 375,

Wszystkie dane aktualizowane są na bieżąco na stronie Zobacz

UWAGA jeżeli podczas swojego podróżowania chcesz zwiedzieć Medjugorie to w chwili obecnej jest to bardzo utrudnione.

Obecnie do wjazdu do Bośni i Hercegowiny bez szczególnych restrykcji uprawnieni są jedynie obywatele Czarnogóry, Chorwacji i Serbii.

Obywatele Polski mogą wjechać do BiH tylko:


przez tzw. korytarz w Neum na trasie Dubrownik – reszta Chorwacji;
w celach biznesowych, po okazaniu na granicy negatywnego testu na SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu 48 h oraz zaproszenia bośniackiej osoby prawnej;
jeśli są małżonkami obywatela BiH;
jeśli są zawodowymi kierowcami, których tranzyt przez BiH trwa nie dłużej niż 12 godzin.

CZYTAJ DALEJ

Apel abp. Jędraszewskiego do wiernych archidiecezji krakowskiej o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich

2020-07-07 17:43

[ TEMATY ]

Kraków

abp Marek Jędraszewski

wybory 2020

Bożena Sztajner/Niedziela

Abp Marek Jędraszewski

Abp Marek Jędraszewski w opublikowanym dziś na stronach archidiecezji krakowskiej Apelu o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich prosi o opowiedzenie się za kandydatem, „którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywanie ich dzieci”.

– W imię miłości do Ojczyzny i w duchu wielkiej za nią odpowiedzialności bardzo proszę Was wszystkich, abyście w najbliższą niedzielę, jak najliczniej wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich – napisał abp Marek Jędraszewski w Apelu do wiernych archidiecezji krakowskiej o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich. Metropolita krakowski zachęca do głosowania także osoby starsze, które „dobrze pamiętają czasy walki z Kościołem i jego nauczaniem”.

Abp Marek Jędraszewski apeluje o głosowanie „zgodnie z właściwie ukształtowanym sumieniem” i opowiedzenie się za tym kandydatem, „którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywanie ich dzieci”.

Metropolita krakowski zauważył, że tegoroczne wybory prezydenckie w Polsce odbywają w stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Abp Jędraszewski przywołał papieskie nauczanie z IV pielgrzymki do ojczyzny, gdy Ojciec święty mówił, że prawdziwą i autentyczną wolność, w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i narodowym, można budować jedynie na tym fundamencie, jakim jest Dekalog.

Poniżej pełna treść apelu abp. Marka Jędraszewskiego:

Apel
arcybiskupa metropolity krakowskiego
do wiernych Archidiecezji Krakowskiej
o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich

„Mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!”. Tak przejmująco wyrażał swą miłość do Polski św. Jan Paweł II Wielki w 1991 roku w Kielcach, w czasie swojej IV Pielgrzymki do Ojczyzny. W jej trakcie z wielką mocą głosił wszystkim swoim rodakom, że prawdziwą i autentyczną wolność, w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i narodowym, można budować jedynie na tym fundamencie, jakim jest Dekalog. Przez całe swe życie święty Papież wiernie służył Bogu, Kościołowi i Polsce, domagając się, aby jej dzieje nigdy nie toczyły się – jak pisał w poemacie Myśląc Ojczyzna… – „przeciw prądowi sumień”.

Drodzy Siostry i Bracia!

W imię miłości do Ojczyzny i w duchu wielkiej za nią odpowiedzialności bardzo proszę Was wszystkich, także osoby starsze, które dobrze pamiętają czasy walki z Kościołem i jego nauczaniem, abyście w najbliższą niedzielę, 12 lipca br., jak najliczniej wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich i zgodnie z właściwie ukształtowanym sumieniem opowiedzieli się za tym kandydatem na urząd prezydenta RP, którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywanie ich dzieci.

Niech św. Jan Paweł II Wielki, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku, będzie dla Was wszystkich natchnieniem we wspólnym zmaganiu o autentyczną wolność. Wolność bowiem „stale trzeba [na nowo] zdobywać, [gdyż] nie można jej tylko posiadać” (por. Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna…).

Z serca Was, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię
+Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kraków, 7 lipca 2020 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję