Reklama

Maryjny Karczew

Piotr Chmieliński
Edycja warszawska (st.) 10/2005

Miasteczko słynęło kiedyś z jarmarków bydła. W czasie II wojny światowej było centrum wyrobów mięsnych dla stolicy. Dziś słynie z przepięknych ołtarzy przygotowywanych przez wiernych na uroczystość Bożego Ciała i z wizerunku Matki Bożej Karczewskiej.

Karczew a Jasna Góra

- Pobożność karczewiaków jest tradycyjna, maryjna - mówi ks. prał. Wiesław Nowosielski, proboszcz parafii św. Wita w Karczewie. Podkreśla szczególne związki Karczewa z Jasną Górą. Wielu miejscowych parafian co roku pielgrzymuje w sierpniu na Jasną Górę. Niektóre warszawskie pielgrzymki do duchowej stolicy Polski przechodzą zresztą przez Karczew, gdzie korzystają z gościnności i posiłków przygotowywanych przez Księdza Proboszcza i miejscową ludność. Sam ks. Nowosielski wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę. Jest nawet konfratrem Zakonu Paulinów. Jakby tego było mało, z parafii w Karczewie pochodzi dwóch paulinów: o. Arkadiusz Niedziółka i o. Andrzej Laskus. Są i inne powołania: dwóch parafian z Karczewa przygotowuje się obecnie do kapłaństwa w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, a jeden w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Tarchominie.
- Piękną tradycją od dziesiątków lat w naszej parafii jest śpiewanie, i to przez mężczyzn, Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny. Odprawiane są w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św. Dużą popularnością wśród wiernych cieszy się także nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Każdego 22. dnia miesiąca o 16.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, potem odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, adorujemy Pana Jezusa, a wszystko kończy się Mszą św. o godz. 18.00 w intencjach składanych przez wiernych do specjalnej puszki „Jezu, ufam Tobie”. Po parafii pielgrzymuje też, bardzo chętnie przyjmowany przez parafian, obraz Jezusa Miłosiernego - mówi Ksiądz Proboszcz.
W parafii działa wiele grup i wspólnot. Są: ministranci, bielanki, lektorzy, czcicielki św. Franciszka, tercjarki, Ruch Rodzin Nazaretańskich, oaza, 22 kółka różańcowe. W kierowaniu parafią Księdzu Proboszczowi pomaga Rada Duszpasterska. No i oczywiście dwóch księży wikariuszy, których pracę i zaangażowanie ks. Nowosielski bardzo chwali.

Zaszczepić w sercach miłość

Parafia licząca ok. 7 tysięcy mieszkańców starzeje się. Liczba zgonów znacznie przewyższa liczbę urodzin. Za wyjątkiem zakładów drobiarskich w mieście nie ma dziś żadnego przemysłu. Ludzie jeżdżą więc pracować do Warszawy, Otwocka i innych większych miejscowości. Dużymi problemami są - jak wymienia Ksiądz Proboszcz - bezrobocie, pijaństwo i plotkarstwo. - Staramy się tym wszystkim problemom jakoś zaradzić. Chcemy przede wszystkim zaszczepić w ludzkich sercach prawo miłości, żeby ona dominowała w ich szarym, niełatwym życiu - tłumaczy ks. Nowosielski.
Od 5 lat w parafii wydawane jest pisemko Vitus. Na blisko 30 stronach czytelnik może znaleźć wiele ciekawych informacji z życia parafii, w tym ładne, kolorowe fotografie. W piśmie dominują jednak teksty formacyjne. W numerze styczniowo-lutowym z tego roku moją uwagę zwrócił Leksykon Papieży przygotowany przez ks. Romana Kota. Przypomniano również i objaśniono główne prawdy wiary oraz omówiono w skrócie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Stałą rubryką są komentarze do czytań liturgicznych z niedziel przypadających na okres datowania numeru. Ze stopki redakcyjnej dowiadujemy się, że pismo redagują: Wiesław Leśniewski, Violetta Leśniewska-Olszewska, Dariusz Olszewski oraz wikariusze ks. Cezary Szałkowski i ks. Roman Kot.

Ołtarze piękne i ogromne

Największą dumą mieszkańców Karczewa są przepiękne, ogromne ołtarze Bożego Ciała. - To tradycja tego ludu. Sprawia im radość, że mogą swoją wiarę uzewnętrznić i przekazać tradycję młodemu pokoleniu - mówi ks. Nowosielski. - To jest czyn społeczny. Ofiara poszczególnych mieszkańców z danej ulicy - dodaje o. Arkadiusz Niedziółka, paulin z Jasnej Góry, który pochodzi z Karczewa i doskonale zna miejscową tradycję budowania ołtarzy w Boże Ciało.
Przy ołtarzach przez całe Boże Ciało trwają modlitwy. O 19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wzniesienia ołtarzy. Następnie o 20.00 jest Różaniec, a o 21.00 Apel Jasnogórski.

Reklama

Piękno parafialnej świątyni

Parafia w Karczewie istnieje od 1541 r. Chociaż są osoby, które twierdzą, że istniała już w XIII w. Rodzina Karczewskich założyła wieś Karczewo, stanowiącą część dóbr otwockich, i zbudowała w niej drewnianą świątynię. Natomiast w 1632 r. kanclerz koronny Kazimierz Bieliński wzniósł kościół murowany. Został on przebudowany sto lat później. Kościół konsekrował w 1733 r. biskup płocki Andrzej Załuski. W 1865 r. w mieście wybuchł pożar i z kościoła pozostały tylko szczątki. Odbudowany kościół w 1915 r. konsekrował kard. Aleksander Kakowski. Podczas ostatniej wojny kościół wiele wycierpiał, ale wszystkie zniszczenia dało się naprawić.
Dziś jest to jeden z najpiękniejszych kościołów na Mazowszu. Późnobarokowa świątynia posiada trzyprzęsłową nawę główną. W prezbiterium, w ołtarzu głównym znajduje się czczony od niepamiętnych czasów wizerunek Matki Bożej Karczewskiej. Po bokach zawieszono duże obrazy czterech Ewangelistów. Ciekawy element architektoniczny tworzy złocona ambona, umieszczona na filarze. Ma kształt łodzi skierowanej dziobem w poprzek kościoła. Łódź ozdobiona jest masztem z żaglem, orłem, kotwicą i siecią rybacką. U dołu przedstawione są fale.
We wklęsłych ścianach bocznych kościoła umieszczono ołtarze: Przemienienia Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przy drzwiach wejściowych do świątyni wiszą obrazy Dobrego Pasterza i Syna Marnotrawnego. W kaplicy „Ecce Homo” warto zwrócić uwagę na bogato rzeźbioną w gipsie figurę „Chrystusa u słupa”. Do najstarszych zabytków świątyni należy krzyż gotycki wiszący naprzeciw ambony. Ciekawie prezentują się trzy obrazy Michała Andriollego przedstawiające: św. Kazimierza, Chrystusa w grobie oraz Matkę Bożą Smutną.
W parku przed kościołem uwagę zwracają: dzwonnica z XVIII w., pomnik Chrystusa Króla ufundowany przez kupców karczewskich w 1936 r. oraz figura Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
500 metrów od kościoła znajduje się cmentarz grzebalny założony w 1812 r. - Miejscową, bardzo piękną tradycją jest, że po każdej Mszy św., szczególnie w niedziele, wierni nawiedzają groby swoich bliskich na cmentarzu - mówi ks. Nowosielski. Na cmentarzu warto zwrócić uwagę na kaplicę Bielińskich, magnatów i właścicieli majątku Otwock Wielki; mogiłę żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej; grób Józefa Geislera, lekarza, który w 1890 r. odkrył lecznicze właściwości mikroklimatu otwockiego.

Msze św. w parafii św. Wita w Karczewie ul. Ks. Żaboklickiego 12
Niedziele i święta: 7.00, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

Kard. Nycz: mam nadzieję, że beatyfikacja kard. Wyszyńskiego osłabi podziały

2019-10-21 15:13

tk, archwwa / Warszawa (KAI)

Nadzieję na to, że beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego przyczyni się do zmniejszania głębokich podziałów w polskim społeczeństwie wyraził dziś kard. Kazimierz Nycz. Jeżeli poważnie się zastanowimy nad tym, co mówił kard. Wyszyński, to coś w nas musi drgnąć – powiedział KAI metropolita warszawski tuż po tym, jak ogłosił datę tego wydarzenia. Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia odbędzie się 7 czerwca przyszłego roku na Placu Piłsudskiego.

Episkopat.pl
Kard. Kazimierz Nycz

Pytany o to, czy pamięć o postaci kard. Wyszyńskiego jest wystarczająco dobrze w Polsce zakorzeniona, kard. Nycz odpowiedział: „Trzeba położyć główny akcent na jego duchowość, bo dużo więcej wiemy o kardynale Wyszyńskim jako mężu stanu i kimś, kto bronił człowieka, Kościół, ojczyznę”.

Metropolita warszawski ocenił, że trzeba też wydobyć teksty Prymasa, zwłaszcza wydawane obecnie kolejne tomy „Pro memoria”. Jego zdaniem, zapiski te pokazują osobowość Prymasa - wielką i znaczącą - a równocześnie ukazują go jako dobrego pasterza, który w tamtych trudnych czasach potrafił prowadzić Kościół.

Kard. Nycz ocenił, że w swoich zapiskach czynionych każdego dnia przez kilka dziesięcioleci kard. Wyszyński „odsłania się” jako wielki człowiek miłości bliźniego, aż do miłości nieprzyjaciół. „Przyznaję, bijąc się w piersi, że od tej strony tak bardzo go nie znałem – powiedział metropolita warszawski. - Potrafił to, czego my czasem dziś nie potrafimy, to znaczy odróżniać człowieka od grzechu. Z grzechem walczył, ale człowieka, każdego człowieka, szanował i w tym znaczeniu będzie wzorem na nasze czasy” – dodał hierarcha.

Pytany o to czy beatyfikacja kard. Wyszyńskiego może wpłynąć na zmniejszenie głębokiego podziału w społeczeństwie, kard. Nycz powiedział: „Jeżeli rzeczywiście podejdziemy do tej beatyfikacji, osoby Prymasa i poważnie się zastanowimy nad tym, co mówił i że to, co mówił jest w wielu wypadkach aktualne i ponadczasowe - to coś tam w nas musi drgnąć. Problem jest w czymś innym: żeby drgnęło na dłużej, a nie tylko na 7 czerwca i o to bym bardzo prosił już teraz” – powiedział metropolita warszawski.

Podczas dzisiejszego briefingu z dziennikarzami kard. Nycz zapowiedział też, że w każdy trzeci czwartek miesiąca, od listopada do maja, w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbywać się będą konferencje pod hasłem "Myśląc z Wyszyńskim".

Ponadto 28. dnia każdego miesiąca, a więc w dniu śmierci Prymasa Tysiąclecia - 28 maja 1981 r. - na msze sprawowane wieczorem w katedrze warszawskiej będą zapraszani biskupi z różnych polskich diecezji, a po liturgii będzie wykład o kard. Wyszyńskim.

Uroczystości beatyfikacyjnej 7 czerwca 2020 będzie przewodniczył prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniu kolejnych obchodów Dnia Dziękczynienia. "To będzie wspaniały motyw i powód do dziękczynienia" - zaznaczył kard. Nycz.

Metropolita warszawski stwierdził, że przed całym Kościołem w Polsce stoi teraz zadanie dobrego przygotowania się do tego wydarzenia, w tym poznawania i przybliżania sobie i innym postaci Prymasa Wyszyńskiego. Dodał, że wiele instytucji i podmiotów, w tym media, czeka teraz wielka praca. Dodał, że bogactwo materiałów archiwalnych, radiowych i telewizyjnych może bardzo przybliżyć osobę Prymasa.

Archidiecezja Warszawska uruchomiła dziś oficjalny serwis internetowy poświęcony osobie Stefana Wyszyńskiego: www.prymaswyszynski.pl Rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński zaprosił wszystkie zainteresowane instytucje do współtworzenia tego serwisu, który, jak dodał, ma cel informacyjny i formacyjny.

Podczas briefingu zaprezentowano też logo beatyfikacyjne, które będzie towarzyszyło przygotowaniom do beatyfikacji jak i podczas samej uroczystości. W grafice wykorzystano autograf kard. Stefana Wyszyńskiego, wzbogacony o krzyż i aureolę.

***

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1989 r. a zakończył 6 lutego 2001 r.

Watykańska część procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych. Kongregacja wyznaczyła relatora, tym samym rozpoczął się etap studium i udowadniania heroiczności cnót sługi Bożego.

Dekret o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia datowany jest na 18 grudnia 2017 r.

Diecezjalny etap procesu ws. cudu toczył się w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ponieważ to tam, w 1988 roku, nastąpiło domniemane uzdrowienie młodej osoby za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego. Chodzi o niewytłumaczalne medycznie zdarzenie, dotyczące 19-latki, która zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Proces diecezjalny w sprawie cudu zakończył się 28 maja 2013 r. podczas uroczystej sesji w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Licząca 300 stron kompletna dokumentacja medyczna oraz zeznania świadków zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

29 listopada 2018 r. konsylium lekarskie uznało to zdarzenie za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia.

24 września 2019 r. zebrała się komisja kardynałów i biskupów, która potwierdziła autentyczność uzdrowienia za wstawiennictwem sługi Bożego i zaopiniowała pozytywnie papieżowi.

2 października br., podczas audiencji dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Giovanniego Angelo Becciu, papież Franciszek upoważnił Kongregację do ogłoszenia dekretu o cudzie.

***

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez matkę Elżbietę Czacką zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK.

25 marca 1946 Pius XII mianował go biskupem lubelskim (sakrę nominat przyjął 12 maja tegoż roku), a 22 października 1948 powołał go na arcybiskupa Gniezna i Warszawy oraz Prymasa Polski. Na konsystorzu 12 maja 1953 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, ale ówczesne władze nie zezwoliły nowemu purpuratowi na wyjazd do Rzymu po odbiór insygniów kardynalskich. Przyjął je z rąk Piusa XII dopiero 18 maja 1957.

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia "Porozumienia", które 14 lutego 1950 podpisali przedstawiciele Episkopatu i władz państwowych. Mimo to, sytuacja coraz bardziej się zaostrzała i 25 września 1953 prymas został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

W ostatnim miejscu internowania napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, wygłoszonych następnie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 jako Jasnogórskie Śluby Narodu. 26 października 1956 ks. prymas wrócił do Warszawy z internowania. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. W okresie rodzącej się "Solidarności" pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego.

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb kardynała w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy ludzi

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Arcybiskup Paryża z nietypowym zaproszeniem dla dzieci na całym świecie

2019-10-21 21:17

azr (KAI) / Paryż

Arcybiskup Paryża Michel Aupetit zachęca dzieci z całego świata do udziału w konkursie na rysunek przedstawiający paryską katedrę Notre-Dame. Najlepsze prace zostaną wydrukowane na osłonie rusztowań, ustawionych wokół remontowanej świątyni.

pixabay.com

Konkurs przygotowany przez arcybiskupa Paryża z myślą o dzieciach ze wszystkich krajów na świecie potrwa do 1 marca. Do tego czasu dzieci mogą nadsyłać rysunki, przedstawiające katedrę "jaką znają i jaką sobie wyobrażają". Najlepsze spośród nadesłanych prac, zostaną wydrukowane na osłonie rusztowań, a także w specjalnej publikacji, przygotowanej z okazji rocznicy tragicznego pożaru paryskiej świątyni.

"Wasza dzisiejsza refleksja jest dla nas ważna, ponieważ to wy będziecie w przyszłości tymi młodymi i dorosłymi, którzy przybędą do tej odnowionej katedry, której drzwi będą dla was szeroko otwarte" - mówi w imieniu metropolity Paryża wikariusz generalny stołecznej diecezji, bp Benoist de Sinety.

Prace konkursowe można nadsyłać na adres: Opération “Dessine-moi Notre-Dame” 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris Francja

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem