Reklama

Anna Frąckiewicz

Po tętniącym życiem lecie nadchodzi okres refleksji, jesiennej zadumy. To doskonała okazja, by wrócić do źródeł, dokonać weryfikacji nowych spostrzeżeń, poglądów, zatrzymać się nad życiem. Wydawnictwo Księży Marianów wyszło na przeciw naszym potrzebom. Wśród jesiennych nowości tego wydawnictwa każdy z pewnością znajdzie odpowiednią dla siebie pozycję książkową, która pomoże odkryć na nowo podstawowe prawdy.

Jedną z propozycji Wydawnictwa Księży Marianów jest książka " Pod skórką cytryny" autorstwa Domenico Pezzini. Jak wyjaśnia sam autor, tytuł książki sugeruje, że "pod powierzchnią stanowiącą najbardziej zewnętrzną ´szatę´ przedmiotów, zdarzeń, osób można znaleźć wiele rzeczy; uwaga z jaką się ową ´skórkę´ zdejmuje, by dostać się do miąższu, to jest owa chwila refleksji, tak niezbędnej, by się czegoś nauczyć". Właśnie przez ową chwilę refleksji przeprowadza nas autor, zatrzymując się na sprawach ważnych i codziennych. "Chodzi o to, aby pod ´skórką´ tego, co bezużyteczne i banalne, chcieć dostrzec przejaw świeżości i piękna otaczającego nas świata i zapragnąć zachwycić się nim" - pisze autor.

Kolejną nowością tego wydawnictwa jest "Smak szczęścia", książka napisana przez założyciela wspólnoty "Arka" - Jean´a Vanier´a. Jest to swoistego rodzaju wykład moralności arystotelesowskiej poczyniony w odniesieniu do czasów współczesnych. Autor za Arystotelesem dotyka takich podstawowych wartości jak: moralność, przyjaźń, życie, prawda, cnoty.

Na uwagę z pewnością zasługuje również książka ks. Mieczysława Głowackiego "Pięć kamieni z Medjugorie". Na temat Medjugorie ukazało się już na rynku polskim wiele pozycji, prezentujących ten temat najczęściej od strony świadectw osób biorących bezpośrednio udział w wydarzeniach. Tymczasem owoc pracy ks. Głowackiego to syntetyczna prezentacja orędzi Królowej Pokoju - tzw. pięciu kamieni. Autor dokonuje wyczerpującej analizy próśb Maryi o modlitwę sercem, nawrócenie i częstą spowiedź, umiłowanie Eucharystii, zachowanie postu w środy i w piątki, wreszcie o częste rozważanie słów Pisma Świętego. Ci, którzy już wcześniej interesowali się tą problematyką, a sięgną po tę pozycję, uzyskają szczegółowe odpowiedzi na niepokojące ich pytania.

"Ojciec Pio. Nadeszła godzina Aniołów", której autorem jest Giovanni Siena, to pozycja, do której przeczytania zachęcać nie trzeba. Autor - długoletni przyjaciel Ojca Pio - podjął próbę napisania tej książki za jego namową. Oprócz licznych przykładów obcowania Ojca Pio z Aniołami, zainteresowani znajdą w niej również pogłębioną refleksję teologiczną.

Wydawnictwo Księży Marianów przygotowało również pozycje teologiczne dla tych, którzy chcą pogłębić swoją katolicką świadomość. Jedna z nich, autorstwa B. J. Groeschel´a, nosi tytuł "Najważniejsze pytanie życia. Czy będę zbawiony?". "Jeśli w chwili obecnej jako jednostka nie interesujesz się zbytnio swym ostatecznym losem, nie sięgaj po tę książkę. Tylko cię zdenerwuje" - pisze autor. Omawiana pozycja składa się z ośmiu rozdziałów. Autor przeprowadza nas od rozważań na temat grzechu i związanych z tym spustoszeń na płaszczyźnie duszy każdego człowieka, poprzez nadzieję, której uosobieniem jest Jezus, aż do konkretnych prawd na temat zbawienia. "Katolicka wiara chrześcijańska zapewnia tak wiele bogatych i głębokich przemyśleń. Czy pragniesz zastanowić się bliżej nad prawdami naszego zbawienia, pokarmem duszy? Wejdźmy zatem na pola gotowe do żniwa" - zaprasza autor.

Natomiast drugą pozycją, dotykającą bezpośrednio zagadnień teologicznych, są "Rozmowy jesienne". Ich bohaterem jest Yves-Marie Congar, wybitny teolog, z którym rozmawia Bernard Lauret. Owe rozmowy dotkają problemów trudnych, które nie zawsze chętnie są podejmowane. Sobór Watykański II, laickość w Kościele, Kościół a Islam i Judaizm, ekumenizm czy teologia wyzwolenia to tylko niektóre z omawianych zagadnień.

Zachęcam do skorzystania z bogatej oferty Wydawnictwa Księży Marianów. Myślę, że warto sięgnąć przynajmniej po jedną z wyżej wymienionych pozycji.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: w niedzielę rozpocznie się nabożeństwo czterdziestogodzinne przed Wielkim Postem

2020-02-20 18:14

[ TEMATY ]

Częstochowa

Jasna Góra

Wielki Post

nabożeństwo

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Modlitwa o dobre przygotowanie do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, o powołania zakonne i kapłańskie do Zakonu Paulinów w roku jubileuszowym założyciela bł. Euzebiusza, o trzeźwość narodu wpisze się tegoroczne intencje nabożeństwa czterdziestogodzinnego Adoracji Najświętszego Sakramentu na Jasnej Górze. Stanowi ono tradycyjnie przygotowanie do Wielkiego Postu i rozpocznie się w najbliższa niedzielę.

W modlitewne czuwanie włączają się poszczególne grupy działające i posługujące na Jasnej Górze: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, Sodalicja Mariańska, Asysta Jasnogórska, Jasnogórskie Chóry: Żeński „Kółeczko” oraz Mieszany im. Królowej Polski, Bractwo NMP Królowej Korony Polski, Jasnogórska Rodzina Różańcowa i Bractwo Eucharystyczne, a także wierni Częstochowy i pielgrzymi.

Czterdziestogodzinnemu nabożeństwu towarzyszą specjalne intencje adoracji i modlitw. W tym roku jest to wynagrodzenie za zniewagi Najświętszego Sakramentu, za wszystkie grzechy przeciwko życiu, za rozlew krwi na świecie, wojny i terroryzm.

W roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II wierni dziękować będą za dar jego pontyfikatu dla Kościoła i świata. To to będzie też czas szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii dla Kościoła i sakramentu święceń i kapłanów. Wśród intencji błagalnych będzie podejmowana modlitwa o dobre przygotowanie do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i o powołania zakonne i kapłańskie do Zakonu Paulinów w roku jubileuszowym 750. rocznicy śmierci założyciela bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia.

- Chciejmy zatrzymać się, rozeznać swoją sytuację życiową, wejść z wiarą w Wielki Post. Nie zmarnujmy tego czasu - zachęca kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak. – To spotkanie z Bogiem, nawet doświadczenie tych zgiętych kolan, zimnej twardej posadzki będzie kruszyło nasze oporne serca i zbliżało nas do Boga – zwraca uwagę kustosz.

W czasie trwania nabożeństwa w jasnogórskiej bazylice wystawiony jest Najświętszy Sakrament – w niedzielę, 23 lutego, po Mszy św. o 11.00 do godz. 21.00, w poniedziałek od godz. 5.00 do 21.00 i we wtorek od godz. 5.00 do 18.00. W tym czasie pielgrzymi i mieszkańcy Częstochowy mogą włączać się w modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwo zakończy się we wtorek, 25 lutego, o godz. 17.00 nieszporami z kazaniem, które wygłosi bp senior Antoni Długosz.

Czterdziestogodzinne nabożeństwo ma bardzo bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”.

Nabożeństwo to polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas: przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat.

Nie ma pewności co do tego, kiedy powstało czterdziestogodzinne nabożeństwo, ani kto je zapoczątkował. Najprawdopodobniej, jego korzenie można odnaleźć już w średniowiecznym (XIII-XIV) zwyczaju przenoszenia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego właśnie na czterdzieści godzin.

Dzięki ciągłości czterdziestogodzinnego nabożeństwa przerodziło się ono w adorację wieczystą. Od roku 1534 wystawiano Najświętszy Sakrament do adoracji w monstrancji. W roku 1548 Filip Neriusz wprowadził czterdziestogodzinne nabożeństwo w Rzymie, a papież Klemens VIII w 1592 roku nakazał odprawiać je we wszystkich kościołach Wiecznego Miasta. W roku 1553 jezuici - jako główni propagatorzy - zaprowadzili czterdziestogodzinne nabożeństwo także poza Italią. Św. Ignacy Loyola bardzo zachęcał do urządzania w czasie karnawału trwających dwa dni lub czterdzieści godzin wystawień Najświętszego Sakramentu jako przebłagania za grzechy popełnione w tym okresie.

W XVI w. uroczyste wystawienia Najświętszego Sakramentu, trwające najczęściej czterdzieści godzin, organizowane były przeważnie w sytuacjach publicznych katastrof czy niebezpieczeństwa.

Papież Klemens VIII wydał w 1592 r konstytucję , która zaprowadziła w Rzymie nieprzerwany cykl uroczystych wystawień Najświętszego Sakramentu, odbywający się po kolei w różnych kościołach, w każdym po czterdzieści godzin. Wśród intencji Klemens VIII zalecał pokój” „Módlcie się o zgodę wśród chrześcijańskich książąt, módlcie się za Francję [Francja była wówczas szczególnie zagrożona], módlcie się, by wrogowie naszej wiary, straszliwi Turcy, którzy w swej pełnej pychy zaciekłości grożą zniewoleniem i zniszczeniem całego chrześcijańskiego świata, mogli być powaleni prawicą Wszechmogącego Boga”.

W 1731 r. papież Klemens XII wydał chyba najistotniejszą instrukcję regulującą sposób odprawiania czterdziestogodzinnego nabożeństwa, znaną później jako “Instructio Clementina”.

Papież Benedykt XIV, który w wydanej w 1748 r. encyklice „Inter Cetera” zalecał, by odprawiać przed Wielkim Postem czterdziestogodzinne nabożeństwo, które miało ochronić wiernych przed niebezpiecznymi rozrywkami oraz być formą pokuty za popełnione grzechy. Do dziś pozostało związane właśnie z okresem rozpoczęcia Wielkiego Postu.

CZYTAJ DALEJ

Droga Krzyżowa z kard. Stefanem Wyszyńskim

2020-02-23 19:33

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Warszawa

Droga Krzyżowa

kard. Wyszyński

źródło: archwwa.pl

W piatek 28 lutego na ulicach Starego Miasta w Warszawie odbędzie się Droga Krzyżowa z kard. Stefanem Wyszyńskim. Będzie to zarazem uroczyste wprowadzenie odrestaurowanego Cudownego Krucyfiksu Baryczków do archikatedry warszawskiej.

Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17:30 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście.

Mottem tej szczególnej Drogi Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu będą słowa “Bądź wola Twoja jako w niebie… tak i w Warszawie”.

Drogę Krzyżową zakończy Msza św. pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego oraz adoracja Cudownego Krucyfiksu.

Organizatorami nabożeństwa na Starym Mieście są: Akcja Katolicka wraz z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Instytut Prymasa Wyszyńskiego, parafie: katedralna oraz Nawiedzenia NMP na Przyrynku oraz kościół akademicki św. Anny w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję