Reklama

Mała NIEDZIELA

„Małą Niedzielę” przygotowała: Bożena Kupiec
Niedziela w Chicago 13/2005

Czy to jest możliwe?

W Poranek Wielkanocny wszyscy biegli do Pana Jezusa, aby przekonać się, czy Maria Magdalena mówiła prawdę. Święci Piotr i Jan ścigali się nawet w drodze, bo każdy z nich chciał być na miejscu pierwszy, a gdy zamiast Pana Jezusa zobaczyli Anioła - wystraszyli się i oniemieli ze zdumienia. Idący do Emaus dwaj uczniowie tak byli rozżaleni z powodu śmierci swojego Pana, że nie poznali Pana Jezusa, gdy w drodze dołączył do nich i rozmawiał z nimi. Dzień Zmartwychwstania był w Jerozolimie dniem niezrozumiałego zaskoczenia. W każdym domu i na każdej ulicy było głośno o „zniknięciu” Pana Jezusa z grobu.

A gdzie w tym czasie była Maryja?

Ewangelia nie mówi o Niej ani słowa. Czy do Niej nie dotarła wiadomość o Zmartwychwstaniu? A może była czymś bardzo zajęta? Ależ nie! Ona po prostu wierzyła, że Jej Syn zmartwychwstanie - i zupełnie Jej to nie zdziwiło. Podczas gdy inni płakali po Jego śmierci, Ona ani na chwilę nie zwątpiła i tylko z wiarą oczekiwała spełnienia Bożej obietnicy. A gdy wszyscy z ust do ust przekazywali sobie zadziwiającą wiadomość o Panu Jezusie, Ona przypominała sobie słowa Anioła wypowiedziane podczas Zwiastowania: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37).
Maryjo, naucz nas wierzyć i ufać tak jak Ty!

Symbole Zmartwychwstałego Pana Jezusa

Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego z chorągiewką w ręku - to symbol Chrystusa Króla.

Krzyż z przewieszoną czerwoną stułą - jest znakiem Chrystusa Kapłana, który złożył siebie na ofiarę za grzechy ludzi.

Paschał - to duża świeca, którą święci się uroczyście w Wielką Sobotę. Jej płomień symbolizuje nowe życie Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

Baranek wielkanocny - figura przedstawiająca baranka z czerwoną chorągiewką jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem.

Święconka - to pokarmy poświęcone w kościele w Wielką Sobotę, a spożywane podczas uroczystego śniadania wielkanocnego.

Pisanki, kraszanki - jaja wielkanocne pokryte wzorami, które wykonuje się różnymi technikami, Jajko, z którego wylęga się kurczak, to symbol rodzącego się życia.

Czy wiesz, co to znaczy?

WIELKANOC
Najstarsze i największe święto chrześcijańskie. Obchodzone było łącznie z żydowskim świętem Paschy już przez pierwszych chrześcijan.
Chrześcijanie świętują Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zapowiedzią, że po śmierci także zmartwychwstaniemy.
Święto to jest „ruchome” (tzn. nie ma stałej daty) i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Od tego, w którym dniu w danym roku obchodzimy Święta Wielkanocne, uzależnione są daty innych świąt, takich jak: Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało.

Reklama

O co pytają dzieci?

Czy świat się kiedyś skończy?
(zmartwiona ośmiolatka)
Owszem, pewnego dnia. Ale nie wiadomo kiedy. Może za kilka tysięcy lat? Nie ma więc potrzeby się martwić. Jeśli jakieś niemądre osoby doprowadziłyby do wojny atomowej, to zginęłaby większość ludzi na ziemi, ale to by jeszcze nie był prawdziwy koniec świata.
Pismo Święte mówi, że przed końcem świata przyjdzie Pan Jezus i zabierze ze sobą tych, którzy Go kochają. Pismo Święte mówi, że kiedy skończy się ten świat, nastanie nowe niebo i nowa ziemia.

Dlaczego Pan Bóg nie przyjdzie już teraz?
Bóg sam wyznaczył czas, kiedy Pan Jezus ma wrócić na ziemię. Ale tego nie wie nikt oprócz Niego samego. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy i ciągle daje ludziom szansę, żeby przestali być samolubni, niedobrzy i nieposłuszni; i żeby wreszcie zaczęli słuchać Pana Jezusa.
Ludzie wierzący w Boga powinni się modlić i w każdej chwili być gotowi na powrót swojego Pana.

Reklama

Wielka Brytania: lekarze chcą odłączyć 5-letnie dziecko od aparatury podtrzymującej życie

2019-07-19 12:34

rk (KAI/LifeSiteNews.com) / Londyn

O losach 5-letniej dziewczynki, którą brytyjscy medycy chcą odłączyć od urządzeń podtrzymujących życie, rozstrzygnie sąd. Choć dziecko zgodził się przyjąć włoski szpital pediatryczny w Genui, londyńska placówka medyczna sprzeciwia się temu, by rodzice zorganizowali i opłacili transport córki. Komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali – Charlie Gard i Alfie Evans – zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury utrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

AR

Tafida Raqeeb, córka imigrantów z Bangladeszu, straciła przytomność kilka miesięcy temu na skutek pęknięcia naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Mimo operacji, pięcioletnie dziecko nie odzyskało przytomności, a lekarze Royal London Hospital zwrócili się do sądu, by ten pozwolił na odłączenie pacjentki od aparatury, która zapewnia jej życie w stanie półprzytomności. Tafida reaguje na ból, daje niekiedy oznaki życia.

Rodzice Shalina i Mohammed poprosili o pomoc włoskich pediatrów z Instytutu im. Gianniny Gaslini w Genui – szpitala o światowej renomie. Ci, po zapoznaniu się z dokumentacją i konsultacji z brytyjskimi lekarzami, zgodzili się interweniować. Rodzice mają jedynie zorganizować i opłacić transport. O losach dziecka ma ostatecznie zdecydować brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Włoscy komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury podtrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

W lipcu 2017 roku w londyńskim hospicjum dla dzieci zmarł liczący niespełna rok Charlie Gard, cierpiący od urodzenia na rzadką chorobę genetyczną. Wcześniej Trybunał Europejski polecił odłączyć wszystkie aparaty zapewniające życie małego pacjenta. Szpital dziecięcy pw. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gotów zaopiekować się chłopcem.

W ubiegłym roku na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców został odłączony od aparatury Alfie Evans. Nastąpiło to na 11 dni przed drugą rocznicą urodzin dziecka, cierpiącego na niedobór transaminazy GABA. Jego rodzice bezskutecznie walczyli o przetransportowanie syna do watykańskiego szpitala pediatrycznego. Pomoc w tej sprawie oferował także prezbiteriański szpital pediatryczny w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem