Reklama

Oto jest dzień, który uczynił Pan!

Ks. Jacek Żórawski
Edycja zamojsko-lubaczowska 13/2005

„Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan!
Alleluja, Alleluja!
Radujmy się, radujmy się, bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy
To dlatego, że On zmartwychwstał!”.

Życie nasze nie jest łatwe ani lekkie. Niesie ze sobą wiele kłopotów, trosk i bólów. Różne są tego powody, często od nas niezależne. Bezrobocie, poszukiwanie pracy za granicą, wzrastające ceny przy niskich zarobkach, korupcja, afery, złe stosunki międzyludzkie, propagowanie obyczajów sprzecznych z naszą chrześcijańską moralnością - to wszystko nie nastraja nas optymistycznie. Jeśli do tego dołączy się brak zdrowia, niepowodzenia, wtedy łatwo o przygnębienie.
W tej szarej monotonii życia staje jednak przed nami przedziwny, jedyny w roku dzień. Zmartwychwstał Pan! Radujmy się, radujmy się, bracia. Ten dzień, który uczynił Pan, niesie nam radość. Ale nie tylko radość. Ten dzień daje nam poznać sens naszego życia. Sens naszych szarych dni, trosk, kłopotów i bólów. Pozwala nam spojrzeć na życie w pełniejszym wymiarze. Radujmy się, radujmy się, bracia, bo Zmartwychwstały Zwycięzca śmierci, piekła i szatana jest wśród nas!
Ojciec Święty, inaugurując w roku 1978 swój pontyfikat, powiedział krótkie, ale znamienne słowa: „Nie lękajcie się”. Są to słowa Chrystusa: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka” (J 14, 27). Nie obca jest nam radość płynąca z tego, że Zmartwychwstały jest wśród nas. Kościołowi i nam nie obca jest świadomość mocy i potęgi duchowej Zmartwychwstałego żyjącego z nami. To jest potężny punkt oparcia dla trudów i walk naszego życia. Jezus Zmartwychwstały jest zawsze z nami: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31).
Radujmy się, bracia, bo Chrystus Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Odkupiciel zapewnia nas, że życie nie kończy się grobem, ale trwa wiecznie. „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne” (J 5, 24). „A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 44). Codziennie w pacierzu wypowiadamy słowa: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Prawda o zmartwychwstaniu wydaje się nam bardzo odległa, jakby mało dotyczyła obecnego życia. Ale wszystko, co się zaczęło, musi się zakończyć, dopełnić.
Będzie to największe wydarzenie w dziejach ludzkości i świata. Tylko jeden moment był jemu podobny, gdy Bóg stwarzał świat z nicości. Powiedział wtedy: „Niechaj się stanie” (Rdz 1, 3) i zaczął powstawać świat. Drugi raz powie Bóg: Niech się stanie koniec życia na ziemi. Wszyscy umarli powstaną i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego z nieba na ziemię z mocą i wielkim majestatem. W każdej Mszy św. o to się modlimy, mówiąc: „Oczekujemy Twego przyjścia w chwale” (Mszał rzymski).
Teologowie uczą, że ciała zmartwychwstałych będą obdarzone nadzwyczajną pięknością w zależności od czynionego dobra za życia ziemskiego, lub znoszonych udręk, cierpień i prześladowań dla Chrystusa. Wszystkie braki, ułomności, jakie ma człowiek w swym ciele, będą usunięte. Ciało nasze nie będzie już nigdy podlegać cierpieniom ani śmierci, nie będzie się męczyć czy starzeć, będzie lotne jak myśl. Nie będzie potrzebowało pokarmu ani ubrania.
Wiara w zmartwychwstanie napomina nas, że życie jest jedno, niepowtarzalne i decyduje o całej naszej wieczności. Nie możemy go przegrywać, żyjąc z dala od Boga lub w grzechach. Chrześcijanin swym życiem przygotowuje się do wielkiego przeżycia, do spotkania się z Bogiem, który Jest miłością w chwili swej śmierci, a później do wielkiego, wspaniałego wydarzenia - zmartwychwstania swego ciała. Dlatego radujmy się, bracia!

Papież dzwonił do matki Vincenta Lamberta

2019-07-19 17:57

pb (KAI/I.Media/vaticannews.va/lifesitenews.com) / Reims

Papież dzwonił do matki Vincenta Lamberta, Viviane, aby udzielić jej wsparcia, kiedy walczyła o życie swego syna. Franciszek się nie dodzwonił, zostawił więc wiadomość. Sprawę ujawniła sama Viviane Lambert w wywiadzie dla portalu LifeSiteNews, opublikowanym 18 lipca.

peddhapati / Foter.com / CC BY

Pośrednikiem między papieżem a matką Lamberta był arcybiskup Lyonu kard. Philippe Barbarin. To on poinformował Viviane Lambert, że widział się z papieżem i że poprosił Franciszka o skontaktowanie się z nią.

- Powiedział, żebym przejrzała ostatnie wiadomości [w telefonie]. Nie czytałam wszystkich, bo było ich tak wiele. I rzeczywiście była tam wiadomość po włosku, którą przetłumaczono dla mnie na francuski. Poruszające i bardzo osobiste przesłanie - wyznała Viviane Lambert.

Vincent Lambert po wypadku w 2008 r. był sparaliżowany i żył w stanie minimalnej świadomości. Na wniosek żony i lekarzy, wbrew prośbom rodziców, którzy chcieli go przenieść do ośrodka opieki, francuski wymiar sprawiedliwości wydał zgodę na jego uśmiercenie. Lambert marł 11 lipca, dziewięć dni po tym, jak został odłączony od sztucznego nawodnienia i odżywiania.

Po śmierci 42-letniego mężczyzny papież napisał na swym koncie na Twitterze: „Niech Bóg Ojciec przyjmie w swe objęcia Vicenta Lamberta. Nie budujmy cywilizacji, w której eliminowane są osoby, których życie nie wydaje się nam dość godne, by dalej mogły żyć. Każde życie ma wartość, zawsze”.

Opowiadając o swych przeżyciach w rozmowie z portalem LifeSiteNews Viviane Lambert przyznaje, że wciąż jest w szoku po zbrodni, którą popełniono na jej synu. „Na szczęście – dodaje – zachowałam swoją wiarę, inaczej byłabym nie tylko smutna, ale też zrozpaczona”. Przyznaje, że jest pełna nadziei, cieszy się, że Vincent nie należy już do katów, lecz do Boga. Podobnie jak prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah jest ona przekonana, że jej syn zmarł jako męczennik współczesnego społeczeństwa. Teraz będzie się wstawiał za Francję, która nie zasługuje na taki los – dodaje matka zmarłego 11 lipca mężczyzny.

Ona sama apeluje natomiast o modlitwę w intencji doktora Vincenta Sancheza, który zawyrokował o śmierci jej syna. Przyznaje, że sama próbuje to robić, choć czasem jej serce się buntuje. Podkreśla, że trzeba się modlić, mając na względzie dobro innych pacjentów, a także los tego człowieka po śmierci. Nawrócenia się zdarzają – przypomina Viviane Lambert.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Drohiczyn: ingres bp. Piotra Sawczuka

2019-07-20 09:23

mip, tk / Drohiczyn (KAI)

W sobotę odbędzie się ingres biskupa Piotra Sawczuka do katedry drohiczyńskiej. Nominację dla dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej ogłoszono 17 czerwca.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

Uroczystość ingresu rozpocznie się o godz. 11.00 w katedrze Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Sawczuk. W liturgii uczestniczyć będą parlamentarzyści, ministrowie i samorządowcy, a także biskupi i duchowni w wielu diecezji.

W mieście spodziewane są duże utrudnienia w ruchu drogowym. - Ulice Kościelna, Jana z Drohiczyna, Farna oraz Plac Kościuszki będą dla zamknięte – informuje kanclerz kurii ks. Zbigniew Rostkowski.

Liturgia transmitowana będzie za pośrednictwem diecezjalnej telewizji internetowej, TVP Białystok oraz Radia Podlasie.

Bp Piotr Sawczuk został mianowany przez papieża Franciszka biskupem drohiczyńskim 17 czerwca br. Zastąpi on biskupa Tadeusza Pikusa, który ze względów zdrowotnych prosił Stolicę Apostolską o zwolnienie z pełnionego urzędu.

Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. Jego rodzice – Henryk i Zofia - prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa dra Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. "Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły" i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii.

W 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk był notariuszem i sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza, zaś od 2003 do 2013 r. kanclerza siedleckiej Kurii Diecezjalnej. Od 2009 r. był wikariuszem generalnym diecezji.

Był wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Przez cały czas pracy w kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat biskupów siedleckich w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji.

23 stycznia 2003 ks. Sawczuk został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tegoż gremium. 20 września 2010 r. Benedykt XVI podniósł go do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 Benedykt XVI mianował ks. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

Bp Sawczuk opublikował książkę „Kornica – dzieje pisane krwią i kredą”, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej. Jest także autorem wielu artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie”, a także w „Echu Katolickim”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem