Reklama

Z wizytą w parafii

Na Mariackiej

18 września bp Roman Marcinkowski wizytował parafię pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Parafia należy do najmłodszych w diecezji - istnieje od 1987 r.

Niedziela płocka 42/2005

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

Patron parafii: Matka Boża Królowa Polski
Tytuł kościoła: Kościół parafialny pw. Ducha Świętego
Dekanat: mławski
Miejscowości: Mława (część), Borowe, Lewiczyn, Łomia, Łomia Leśniczówka
Proboszcz: ks. kan. Wiesław Gutowski
Wikariusze: ks. Rafał Michalak, ks. Grzegorz Ślesicki, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Katecheci: s. Faustyna Ordak, ks. Roman Jankowski, ks. Sebastian Krupniewski, Mirosława Dusza, Alicja Epa, Katarzyna Jurkiewicz, Iwona Kupniewska, Grażyna Nagucka, Anna Podowska, Wioletta Walczak-Sych, Anna Więckowska, Małgorzata Wiśniewska, Beata Wójciak, Mariusz Dziubiński, Mariusz Olszak,
Organista: Benedykt Piechocki
Zakrystianka: s. Romana Józefowicz
W parafii działają: rada parafialna, asysta procesyjna, grupy modlitewne, dorośli pełniący posługi liturgiczne, parafialny zespół charytatywny, Akcja Katolicka, Ruch Światło-Życie i Oaza Rodzin, chór parafialny, apostolat „Margaretka”, duchowa adopcja dziecka poczętego, biblioteka parafialna, rodzina misyjna, Wspólnota Mariacka, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, Wspólnota Ewangelizacyjna „Woda Żywa”, ministranci, lektorzy, schola dziecięca, ZHR, zuchy.
Kaplica: w Lewiczynie (szkoła)
Domy zakonne na terenie parafii: dom Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, w kaplicy w Lewiczynie raz w miesiącu o 14.00

Charakterystyka parafii i duszpasterstwo

Jak poinformował Księdza Biskupa w swoim obszernym sprawozdaniu proboszcz, ks. kan. Wiesław Gutowski, na terenie parafii mieszka 2 850 rodzin katolickich. W niedzielnej Eucharystii bierze udział około 44% ze zobowiązanych do udziału. W zależności od okresu liturgicznego przed wieczorową Eucharystią odprawiane są nabożeństwa okresowe. W środy przed Mszą św. o godz. 18.00 jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od 2001 r. Droga krzyżowa i Różaniec odprawiane są również dla dzieci. W pierwsze czwartki miesiąca jest Godzina święta, w pierwsze piątki - adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwsze soboty adoracja trwa do godz. 21.00 i kończy się Nieszporami i Apelem Jasnogórskim. Przez 4 dni w tygodniu przed wieczorną Eucharystią trwa godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Katechizacją objęte są: 3 przedszkola, 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, 3 zespoły szkół, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na terenie parafii są też szkoły katolickie: podstawowa, gimnazjum i liceum. Uczy się w nich 230 osób. W ostatnim roku powstała grupa 13 dorosłych animatorów, prowadzących małe grupy kandydatów do bierzmowania.
Wzmocnieniem wiary parafian jest udział w Pieszej Pielgrzymce z Mławy lub z Płocka na Jasną Górę. Organizowane są również pielgrzymki autokarowe do sanktuariów maryjnych. Młodzież wyjeżdża na spotkania do Lednicy i na Europejskie Spotkania Młodych, bierze też udział w pielgrzymce do Rostkowa. Ważnym wydarzeniem jest odpust ku czci Matki Bożej Królowej Polski i związany z nim „Mariacki Festyn Rodzinny”. Parafia angażuje się również w organizację wydarzeń ogólnomławskich.
Od kwietnia 2004 r. wydawana jest parafialna Gazeta Mariacka (ukazało się 5 numerów), rozprowadzane są też inne tytuły prasy katolickiej. Od 5 lat na wizytę duszpasterską przygotowywany jest dla każdej rodziny specjalny Informator Parafialny, zaś od Bożego Narodzenia 2004 r. parafia dysponuje stroną internetową: www.mariacka20.pl (już w czasie wizytacyjnej niedzieli można było się na niej zapoznać m.in. ze sprawozdaniem Proboszcza i relacjami z pracy grup parafialnych).

Grupy parafialne

Reklama

Wizytówką parafii jest pokaźna liczba działających w niej grup. Ministrantów jest 43. Służbę przy ołtarzu pełnią w ciągu całego tygodnia, a formację pogłębiają podczas spotkań co 2 tygodnie. Najmłodsi parafianie z artystycznym zacięciem odnajdują swoje miejsce w 29-osobowej scholi, istniejącej od powstania parafii, a od niedawna towarzyszy jej sekcja dęta flażoletów. Dziś scholę prowadzi ks. Zbigniew Paweł Maciejewski. Przy parafii działają także Gromady Zuchowe: „Zielone słoneczka” - dla dziewcząt, i „Nocne elfy” - dla chłopców. Blisko trzydzieścioro zuchów uczestniczy w stałych spotkaniach formacyjnych, zabawach, wycieczkach krajoznawczych, koloniach i biwakach.
Do grup młodzieżowych w parafii Matki Bożej Królowej Polski należy Ruch Światło-Życie, ZHR oraz lektorzy. 9 lektorów kolejno codziennie czyta słowo Boże na Mszach św. Swój warsztat doskonalą na regularnych spotkaniach formacyjnych. Od ponad 15 lat działa w parafii Ruch Światło-Życie. Dziś gromadzi 15 osób, skupionych w dwóch grupach. Moderatorem jest ks. Maciejewski. Długą historią może także poszczycić się Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, zainicjowany przed 11 laty przez ówczesnego proboszcza ks. H. Lewandowskiego. Harcerze włączają się w życie religijne parafii i życie społeczne miasta, starają się także pielęgnować wartości patriotyczne. Ich kapelanem jest ks. Grzegorz Ślesicki.
Koło Akcji Katolickiej to jedna z grup, do której należą dorośli parafianie. Działające od 1996 r. koło liczy sobie dziś 9 członków. Co roku organizują drogę krzyżową ulicami miasta, a w dzień odpustu parafialnego loterię fantową. To właśnie Akcja była inicjatorem powstania biblioteki parafialnej, której księgozbiór liczy obecnie 4 tys. tytułów. Oprócz książek dostępne są także kasety video.
Do asysty procesyjnej należy 50 dorosłych parafian, a także grupa dziewcząt sypiących kwiaty. Do uświetniania liturgii przyczynia się zaś 23-osobowy chór mieszany, który istnieje w parafii od 14 lat. Kieruje nim organista Benedykt Piechocki. Chór, mający w repertuarze 90 pieśni, występował także w innych miastach, a na swoim koncie ma wyróżnienia i nagrody na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Ciechanowie.
W parafii co roku od 30 do 50 osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, modląc się przez 9 miesięcy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Modlitwa to także charyzmat 4 kolejnych grup: Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, Rycerstwa Niepokalanej, kół Żywego Różańca, oraz Apostolatu „Margaretka”. Do Rycerstwa należy 140 mieszkańców parafii. W ciągu roku jego członkowie odprawiają 9 nowenn. W szerzeniu kultu Niepokalanej wspomagają ich zelatorki 6 kół różańcowych. Apostolat „Margaretka” podejmuje zaś codzienną modlitwę za konkretnych kapłanów.
Od 9 lat działa w parafii Oaza Rodzin, którą stanowi jeden krąg, złożony z 5 rodzin. Duchowemu wzrostowi oazowiczów służyć mają comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne oraz rekolekcje wakacyjne.
Parafialny zespół charytatywny z niewielką przerwą istnieje od 1993 r. Organizuje on zbiórki pieniędzy i darów materialnych, a jego członkowie włączają się także w akcje, organizowane przez Caritas.
Nie tylko dzieci i młodzież są zaangażowane w służbę ołtarza: prawie 80 osób dorosłych również angażuje się w oprawę liturgii. Szczególną posługę pełni dwóch nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii: Zbigniew Kowalski i Tadeusz Turowski.
Materialną stroną parafii zajmuje się Rada Parafialna, w której skład wchodzi Komitet Budowy Kościoła. Skupia ona przedstawicieli ulic, wiosek i bloków z obszaru parafii, oraz fachowców w pracach remontowo-budowlanych.
W działalność ekumeniczno-misyjną angażuje się 12-osobowa Rodzina Misyjna bł. Bolesławy Lament. Jej członkowie modlą się za misjonarzy i misjonarki, a także organizują spotkania z nimi, aby lepiej poznać warunki pracy na misjach i związane z tym potrzeby.
Działania na płaszczyźnie charytatywnej, społecznej i kulturalnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, prowadzi Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”. Jedną z jego inicjatyw jest poradnia rodzinna, w której wykwalifikowani wolontariusze udzielają pomocy w różnorodnych problemach.
Charyzmat modlitewno-ewangelizacyjny posiada wspólnota „Woda Żywa”, której celem jest promowanie wiary chrześcijańskiej we współczesnym świecie poprzez formację, rekolekcje, kursy, współpracę z innymi stowarzyszeniami i wspólnotami, zarówno katolickimi, jak i innych Kościołów chrześcijańskich.

Dokonania materialne

Ważnym dokonaniem było dokończenie budowy kościoła parafialnego i jego konsekracja 8 października 2000 r. Przygotowanie do budowy rozpoczął pierwszy proboszcz parafii ks. prał. Stanisław Welenc, kontynuowali zaś kolejni proboszczowie: ks. Janusz Cegłowski i ks. Ireneusz Żurawski, jednak budowę rozpoczął dopiero ks. kan. Henryk Lewandowski. Owocem jego posługi i zaangażowania parafian było zbudowanie i urządzenie wnętrza kościoła oraz jego otoczenia.
Przed konsekracją wyposażono kościół w ławki i meble w prezbiterium, zamontowano dzwony elektroniczne, wykonano instalację wody deszczowej, uporządkowano teren wokół kościoła i urządzono zieleń, położono polbruk i wykonano alejki, parking, oświetlenie i odwodnienie terenu, zaimpregnowano mury kościoła. Wykonano też prace adaptacyjne w dawnej kaplicy a także wymieniono okna na plebanii.
Po konsekracji kontynuowano rozpoczęte prace budowlane i remontowe w kościele oraz w domu parafialnym. Wykonano resztę oświetlenia, parkan, ławki, uregulowano kwestie prawne działek.
Na kościele wykonano obróbki blacharskie, zamontowano płotki przeciwlawinowe. Założono nowe nagłośnienie do kościoła oraz dla scholi. Zamontowano jedenastogłosowe organy piszczałkowe, rozpoczęto ich remont i rozbudowę. Wymieniono żarówki na energooszczędne i założono reflektory oświetlające obraz Matki Bożej, ambonę i pulpit. Poświęcono ofiarowany parafii obraz Jezusa Miłosiernego, a przed kościołem - figurę Matki Bożej Niepokalanej, dar jednej z parafianek. Zakupiono sprzęt liturgiczny i wyposażenie, m.in.: 25 ornatów, kapę, welon eucharystyczny, alby, komże, stuły, obrusy ołtarzowe, naczynia liturgiczne, 3 komplety lekcjonarzy, 2 mszały. Ostatnim nabytkiem są 4 nowe konfesjonały, które zostały poświęcone podczas wizytacji. Mieszkańcy Lewiczyna wyremontowali sami salę, gdzie jest odprawiana Msza św.
W domu parafialnym wykonano podłączenie do instalacji deszczowej, sukcesywnie wymieniano część okien, zaadaptowano bądź odnowiono pomieszczenia na spotkania dla grup, w bibliotece parafialnej zrobiono łazienkę. Wykonano nową instalację domofonową. Prawie wszystkie pomieszczenia w domu parafialnym pomalowano. Zrobiono nową klatkę schodową. Na zlecenie Caritas wykonano kotłownię olejową i prowadzono prace porządkowe przy Stacji Opieki. Na plebanii przeprowadzono remont kuchni, pokoju stołowego i gościnnego.
W zamierzeniach są dalsze prace przy remoncie i rozbudowie organów (docelowo mają posiadać 22 głosy), wykonanie nowych ławek do kaplicy i na chór, wentylacji, obłożenie warstwą klinkieru ściany na zachodnim szczycie kościoła, dalsze prace przy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb grup parafialnych. Modernizacji wymaga instalacja grzewcza w domu parafialnym, sam zaś dom należy ocieplić i pomalować oraz wymienić pozostałe okna. Remontu wymaga również kancelaria parafialna.

Przebieg wizytacji

Wizytacja rozpoczęła się od spotkania Księdza Biskupa z młodzieżą zaangażowaną w działalność grup (sprawozdania złożyli lektorzy, przedstawiciele ZHR i oazowicze), następnie o godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św. z udziałem dzieci, przed którą mówili o swej działalności przedstawiciele grup, gromadzących najmłodszych parafian.
Przedstawiciele grup, skupiających dorosłych parafian złożyli sprawozdania przed Mszą ingresową o godz. 12.00. „To, co dzisiaj usłyszałem - powiedział w kazaniu Ksiądz Biskup - to było jedno wielkie przesłanie, jakie tutejsi parafianie do mniej dzisiaj kierowali. Przesłanie, w którym wyrazili troskę o swoją więź z Panem Bogiem, o to, by ich wiara była żywa; o to, by ta wspólnota była nieustannie dynamizowana, by była żywą cząstką Kościoła.
W tę parafię wpisuje się nieustannie wielu ludzi, którzy nie tylko przychodzą, by brać od innych, ale by ją współtworzyć. Im zależy na dobru parafii. Każda grupa pokazuje, co może z siebie dać, by ubogacić tę parafię, by być bardziej podatnym narzędziem Jezusa”.
Po południu Ksiądz Biskup spotkał się z siostrami ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny w ich domu zakonnym, następnie z katechetami i dyrektorami szkół. W programie wizytacji znalazła się także Msza św. z udziałem chorych, starszych i niepełnosprawnych parafian.

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święci Archaniołowie – Michał, Rafał i Gabriel


Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi patronem, święty Michale.

29 września Kościół katolicki obchodzi święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

Imię Michał, wzięte z hebrajskiego Mika´el, znaczy "Któż jak Bóg".

Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to Autor ostatniej księgi Pisma Świętego czyli Apokalipsy - św. Jan Apostoł: "I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie" (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami św. Michał Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest on duchem czystym, oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w ich uszczęśliwianiu. Przed przyjściem Chrystusa na ziemię, nazywano św. Michała księciem narodu wybranego. Prorok Daniel zalicza go do jednego z pierwszych książąt. Zapewnia, że tylko Michał Archanioł może pomóc w walce z wrogiem. W Nowym Testamencie św. Michał kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach.

Pierwsze znane święto ku czci świętego Michała Archanioła sięga połowy czwartego wieku. Obchodzono je 8 maja na Monte Sant´Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech, gdzie miał się objawić Książę chórów anielskich. Św. Papież Bonifacy I w V w. poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał corocznie, dnia 29 września obchodzić rocznicę tego faktu. Święto rozciągnięto na Kościół powszechny i do dziś je obchodzimy. Świętego Michała obrały sobie za szczególnego patrona Niemcy, Austria i Francja. Belgia w kulcie świętego Michała stara się dorównać Francji. Ruś zasłaniająca Kościół przed niewiernymi ze Wschodu, obrała go sobie za szczególnego opiekuna. W Ameryce północnej kult świętego Michała wyraża się między innymi przez budowanie licznych kościołów ku jego czci, a także nadawanie przy chrzcie imion Michał i Michalina.


W Polsce kult św. Michała Archanioła był bardzo żywy. Rycerstwo polskie doznawało cudownej pomocy św. Michała w walkach z niewiernymi. Powstały bractwa i cechy rzemieślników pod jego wezwaniem, budowano także ku jego czci kościoły i kapliczki, poświęcano mu instytucje kościelne i świeckie. Znane są przysłowia ludowe związane z imieniem lub świętem św. Michała Archanioła: "Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała", "Na Michała łowcy chwała", "Jaki Michał, taka wiosna". Święty Michał Archanioł jest obecnie znany i czczony przez cały świat katolicki. Dał on się poznać jako zwycięski wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca chwały prawdziwego i wielkiego w swej mocy i potędze Boga.


Imię Gabriel znaczy: "Mąż Boży" lub "Wojownik Boży".

Z tym imieniem spotykamy się w Starym Testamencie, w księdze proroka Daniela. Najpiękniejszą jednak misję spełnił św. Gabriel w Nowy Testamencie, kiedy zwiastował Zachariaszowi w świątyni w Jerozolimie narodzenie syna - św. Jana Chrzciciela oraz kiedy Najświętszej Maryi Panny zwiastował narodzenie Pana Jezusa - Syna Bożego. Te dwa wydarzenia szczegółowo opisał św. Łukasz w swojej Ewangelii. Niektórzy z pisarzy kościelnych nazywają św. Gabriela aniołem stróżem Świętej Rodziny. Prawie wszystkie obrządki chrześcijańskie umieściły wspomnienie świętego Gabriela tuż przed lub po uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Tak było i w liturgii rzymskiej do roku 1969, kiedy to przełożono pamiątkę na dzień 29 września. Papież Pius XII w 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Kult św. Gabriela jest znacznie mniejszy niż kult św. Michała. Imię Gabriel jest już coraz rzadziej spotykane.


Hebrajskie imię Rafał: "Bóg uleczył". Jest ono związane z biblijną opowieścią o Tobiaszu.

W tej opowieści święty Rafał mówi sam o sobie: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański"(Tb 12, 15). Święty Rafał doznawał czci jako patron chorych i podróżnych. W Polsce imię Rafał należy do dość popularnych. Wśród znanych postaci imię to nosili: błogosławiony ojciec Rafał z Proszowic, św. Rafał Kalinowski, błogosławiony ojciec Rafał od św. Józefa - karmelita, którego beatyfikował w 1983 roku papież Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Abp Skworc do księży dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich: Niedziela „to perła w koronie”, której trzeba strzec

2020-09-29 21:16

[ TEMATY ]

Niedziela

arcybiskup

Niedziela

KEP

„To perła w koronie”, której trzeba strzec - tak mówił o świętowaniu niedzieli do księży dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich abp Wiktor Skworc. Ich spotkanie rozpoczęło się we wtorek późnym popołudniem w Katowicach. To gremium opracowuje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Spotkanie potrwa do czwartku (1 października).

Abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, na rozpoczęcie spotkania przypomniał, że tematem trzeciego roku programu duszpasterskiego w Polsce - Eucharystia daje życie - są słowa: "Posłani w pokoju Chrystusa." To program na lata 2021/22, który koncentruje się na Eucharystii jako tajemnicy świętowania i apostolatu.

- O świętowaniu niedzieli nigdy dość. Serdecznie więc proszę i zachęcam, aby sprawa niedzieli jako dnia Pańskiego i jego świętowania mocno wybrzmiała w naszym programie i w zwyczajnym nauczaniu pasterzy Kościoła w Polsce - mówił arcybiskup do zgromadzonych księży. Dodał, że przyszłość naszej Ojczyzny powinna być budowana na wartościach. - Wartością pierwszą pośród wartości jest na pewno rodzina, chroniona Konstytucją i niedziela. „To perła w koronie”, której trzeba strzec - wskazywał.

Dajcie ludziom w niedzielę odpocząć! - apelował hierarcha. Przypomniał, że o prawo do niedzielnego odpoczynku zmagali się strajkujący robotnicy Wybrzeża i Górnego Śląska. Sprawa ta powraca akurat w 40-tą rocznicę podpisania społecznych porozumień. - Promujmy niedzielę jako święty dzień chrześcijaństwa i kultury europejskiej tak jak inne europejskie kraje - nawoływał. Zaznaczył też, że powinnością duszpasterzy jest budowanie i umacnianie wartości niedzieli jako dnia dla Boga i człowieka.

- Nie możemy się zgodzić na dyktaturę różnych organizacji, korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które nie biorą pod uwagę kosztów społecznych - mówił dodając, że wolna niedziela to element naszej kulturowej tożsamości. - Jako duszpasterze apelujemy, aby się liczono z nakazem świętowania niedzieli, zapisanym w III Bożym przykazaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. To z nim łączymy obronę dnia Pańskiego – dnia zmartwychwstania Chrystusa – dnia dla chrześcijan świętego - wskazywał arcybiskup.

Przypomniał, że Konferencja Episkopatu Polski wielokrotnie wypowiadała się na temat niedzieli, m.in. udzielając poparcia inicjatywie NSZZ "Solidarność" dążącego do ograniczenia handlu w niedzielę.

- Niedziela – jako święto Boga i człowieka, jest integralnie związana ze świętowaniem - podkreślał arcybiskup. Zaznaczał, że "w sytuacji odradzającego się powoli życia społecznego trzeba środkami oddziaływania duszpasterskiego odbudowywać parafialne wspólnoty, gromadząc je wokół ołtarza, pamiętając, że to nie my gromadzimy, a Chrystus."

Oceniał, że zawieszenie życia parafialnego i duszpasterstwa dokonało się nagle, z kolei odbudowanie życia religijnego w parafii będzie wymagało czasu. - Wierni muszą dojść do wewnętrznego przekonania, że zagrożenie minęło, a postepidemiczna codzienność wymaga aktywności, zaangażowania i działania przez włączenie się w odtworzenie międzyosobowych relacji na każdym szczeblu - apelował. - Oby każde spotkanie na Eucharystii prowadziło do odbudowania świadomej i odpowiedzialnej wspólnoty - dodawał metropolita katowicki.

W przemówieniu cytował też słowa kard. Roberta Sarah’a: Z radością powróćmy do Eucharystii! - Aby świętować i odpoczywać - dodał na koniec.

Spotkanie Księży Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich rozpoczęło się we wtorek późnym popołudniem w Katowicach. To gremium opracowuje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Temat trzeciego roku realizacji programu duszpasterskiego to "Posłani w pokoju Chrystusa." Motto biblijne brzmi „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Spotkanie potrwa do czwartku (1 października). Księża dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich tradycyjnie spotykają się dwa razy w roku, w poszczególnych diecezjach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję