Reklama

XIII Diecezjalna Pielgrzymka Różańcowa

Niedziela toruńska 31/2006

Tradycyjna 13. Diecezjalna Pielgrzymka Różańcowa odbędzie się do dwóch miejsc, według rejonów diecezji:
5 sierpnia (sobota) - do Matki Bożej Śnieżnej w Lisewie (rejon toruński i grudziądzki),
9 września (sobota) - do Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lub. (rejon brodnicki).
Różaniec święty to jedna z najpiękniejszych modlitw, tak bardzo polecana przez Kościół. Składa się ze słów Bożych i anielskich, które tak często powtarzamy w Modlitwie Pańskiej i Pozdrowieniu Anielskim. Święci i wielcy ludzie szczególnie ukochali Różaniec. Również w dzisiejszych czasach nietrudno zauważyć, iż każda dusza kochająca Boga chętnie odmawia tę modlitwę. Różaniec to skuteczna broń przeciw wszystkim wrogom naszej duszy. Z różańcem w ręku pokonamy wszelkie zło, wytrwamy w dobru i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny uprosimy sobie i bliźnim błogosławieństwo Boże. W Różańcu jest siła, która pomaga przezwyciężać wszelkie trudności. Trzeba tylko chcieć z wiarą wziąć te ziarenka do ręki, a serce zwrócić ku Bogu. Różaniec jest najpiękniejszym darem Maryi. Jako członek Żywego Różańca, odmawiasz go codziennie, rozważając tylko jedną tajemnicę, a liczy się to tak, jakbyś odmawiał i rozważał całe dwadzieścia.
Jeszcze chwila i znów będziemy razem; czy to w Lisewie czy w Nowym Mieście Lub. Żywy Różaniec w diecezji toruńskiej raz do roku „sprawdza swoje siły” i dodaje sobie ducha, spotykając się razem. Pragnie się wzmocnić i świętować. Potrzeba, byśmy znów byli razem i ośmielili się do działania w naszych parafiach. Choć zwyczajnie w ciągu roku rozproszeni, jednak świadomi, iż złączeni jesteśmy Różańcem w służbie Maryi i Kościoła na chwałę Wszechmocnego Boga.
Przygotujmy się zatem do sierpniowej czy wrześniowej pielgrzymki. Przybądźmy też wszyscy, cały Żywy Różaniec, który zrzesza ok. 25 tys. ludzi.
A oto powody, dla których w tym roku musimy być tam wszyscy:
- 350-lecie obrony Jasnej Góry;
- 50-lecie Ślubów Jasnogórskich;
- 10-lecie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Toruniu.
Pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i dużej liczby kapłanów, wielkie zgromadzenie ludu różańcowego rozpocznie 5 sierpnia swoje uroczystości w Lisewie, a w Nowym Mieście Lubawskim - 9 września.
Wielkie pielgrzymki Żywego Różańca w diecezji toruńskiej udają się dzięki zaangażowaniu księży dziekanów i proboszczów, a także zelatorek Róż w poszczególnych parafiach. Jest w naszej diecezji wielka przychylność i dobra aura dla ruchu różańcowego. Przybądźmy więc dla samych siebie - po roku musimy znów być razem, by nabrać mocy, entuzjazmu, ochoty do życia i działania dla dobra naszego toruńskiego Kościoła.
Nasz Żywy Różaniec, od czasu pierwszej pielgrzymki do Rywałdu, jest pierwszym przyjacielem Seminarium Duchownego w Toruniu. To już 10 lat. Byłoby pięknie, gdybyśmy z okazji naszej pielgrzymki wsparli Seminarium dodatkowym groszem. Zelatorki tradycyjnie zbiorą ofiary od tych z Róży, którzy mogą i chcą przekazać swój dar serca, choćby symboliczny. Następnie w pochodzie ofiarnym na placu przy kościele lub Rynku, w czasie uroczystej koncelebry wręczymy głównemu celebransowi - Księdzu Biskupowi ten wyraz naszej przyjaźni do kleryków.
Plan spotkania
- godz. 9.00 - ćwiczenie pieśni na placu celebry
- godz. 10.00 - uformowanie się w kościele procesji ze sztandarami i chorągwiami oraz z diecezjalnym sztandarem Żywego Różańca i przejście na plac przykościelny (w Lisewie) lub na Rynek (w Nowym Mieście Lub.)
- godz. 10.30 - Msza św. pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego.
Tradycyjnie w procesji wręczymy Księdzu Biskupowi znaki naszej przyjaźni dla kleryków w 10. rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Seminarium
O godz. 12.15 nastąpi przerwa na odpoczynek i herbatę, a o godz. 13.00 odbędzie się Droga Krzyżowa, po której nastąpi pożegnanie i zakończenie pielgrzymki.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Abp Paglia: przyjdzie dzień, gdy zasiądziemy przy wspólnym stole

2020-09-25 14:59

[ TEMATY ]

Abp Paglia

TV Trwam

Abp Vincenzo Paglia uczestniczył webinarze poświęconym udziałowi sztucznej inteligencji w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Spotkanie on-line przygotowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z Microsoftem i IBM.

Wystąpienie prezesa Papieskiej Akademii Życia było skoncentrowane na etycznym wymiarze rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego w kontekście pandemii COVID-19, która ma poważny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w wielu rejonach świata. Spotkanie miało na celu także wskazanie drogi, którą powinniśmy podążać budując bezpieczeństwo żywnościowe w czasach popandemicznych.

Abp Vincenzo Paglia zaapelował do firm i przedsiębiorców o przyjęcie kodeksu etycznego dla sztucznej inteligencji, który został opracowany w Watykanie podczas konferencji Papieskiej Akademii Życia na początku bieżącego roku. „Sztuczna inteligencja musi mieć podstawy etyczne i nie może zapominać o godności człowieka” – mówił prezes Papieskiej Akademii Życia.

„Mamy nadzieję, że wkrótce nadejdzie dzień, gdy wszyscy, nie wykluczając nikogo, usiądziemy przy jednym stole, ciesząc się dobrym jedzeniem i pysznym winem. Nikt nie powinien być głodny i spragniony. Niestety pandemia oddala tę perspektywę. Po raz pierwszy od 30 lat wskaźnik ubóstwa na świecie wzrósł o 8 proc. 100 milionom osób grozi życie w skrajnej nędzy, czyli w stanie, w którym człowiek nie ma zapewnionych podstawowych dóbr potrzebnych do życia, takich jak jedzenie czy woda – powiedział abp Paglia. – Nasze spotkanie ma na celu refleksję, jak sztuczna inteligencja może pomóc w zmianie tej smutnej rzeczywistości. Ona musi być zawsze w służbie człowiekowi. Musimy pamiętać, że życie jest czymś więcej niż tylko informacją zawartą w kodzie DNA i nie da się go zawrzeć na nawet najbardziej pojemnym nośniku danych czy zredukować do algorytmu. Zapominając o tym ryzykujemy, że stracimy z oczu godność ludzkiego życia. Pandemia sprawiła, że teraz wyraźniej dostrzegamy kwestie kluczowe dla naszej epoki, zwłaszcza los planety i zamieszkującej ją ludzkości”.

Prezes Papieskiej Akademii Życia przypomniał, że systemy oparte na sztucznej inteligencji znacząco przyczyniły się w ostatnich latach do poprawy procesów produkcji i dystrybucji żywności. Służą one m.in. do optymalizacji zasobów, wymiany myśli technicznej i naukowej, pomagają zarządzać magazynami i redukcją odpadów, ułatwiają dostęp do rynków i usług finansowych.

Hierarcha zaznaczył, że powinniśmy pracować nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji szczególnie na tych obszarach, które są najbardziej narażone na zagrożenia klimatyczne, polityczne, gospodarcze i społeczne. Nie wolno też zapominać o bardzo zaawansowanych badaniach, które mają umożliwić produkcję żywności dla terenów gdzie panuje głód.

Zdaniem prezesa Papieskiej Akademii Życia świadomość wielkiego potencjału jaki oferują nowe technologie wymaga jeszcze większej odpowiedzialności. „W czasach kryzysu sztuczna inteligencja powinna zostać wykorzystana do poprawy życia ludzi – zapewnienia im bezpieczeństwa żywnościowego. Musimy dostrzegać nie tyle populację, lecz każdego człowieka i jego niepowtarzalną godność, która jest Bożym darem. Tymczasem bywa, że współczesne społeczeństwo technologiczne marginalizuje słabsze podmioty. Musimy pracować usilnie nad tym, by cyfrowe korporacje nie zabierały nikomu wolności, ale działały zawsze w demokratycznym nurcie” – powiedział abp Paglia.

Wśród prelegentów, oprócz prezesa Papieskiej Akademii Życia, znaleźli się: dyrektor generalny FAO Qu Dongyu, prezes Microsoftu Brad Smith i wiceprezes IBM John Kelly III.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję