Reklama

Ogólnopolskie rekolekcje dla Duszpasterzy Akademickich

Być ludzkim księdzem, by stać się Bożym kapłanem

Każdego roku duszpasterze akademiccy z całej Polski gromadzą się na kapłańskich rekolekcjach. W tym roku spotkaliśmy się w Przysieku, w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej. Rekolekcje prowadził jezuita z Wrocławia - o. Wojciech Ziółek SJ. Chciałbym podzielić się z czytelnikami Niedzieli kilkoma myślami z tych rekolekcji, które, choć skierowane do kapłanów, mogą stać się przedmiotem refleksji każdego wierzącego.

Niedziela toruńska 31/2006

O chrześcijańskim przeżywaniu kryzysów „południa życia”

Każdy z nas przeżywa w swoim życiu kryzysy, ale nie każdemu udaje się przez nie przejść zwycięsko. Kryzysem może być nasz grzech, zniechęcenie, nawał problemów codzienności czy też niezrealizowana chęć przemiany świata. Bardzo często pojawia się on w „południu życia”, czyli ok. 40 roku życia.
Pocieszanie: trzymaj się! będzie dobrze! - to często puste słowa, które tak naprawdę odgradzają człowieka od tego, co w momentach kryzysu jest istotne. A ważny jest Pan Bóg i to, czego może On dokonać w nas w czasie kryzysu. Najgorszą opcją, wg Ojca Wojciecha, są wszelkie rozwiązania siłowe i „łamanie” człowieka - czy to przez niego samego, czy przez innych. Powoduje to bowiem zamknięcie się na Boga i na Jego łaskę, rodzi oschłość, perfekcjonizm i rygoryzm w kontaktach z drugim człowiekiem. Taka postawa odgradza nas od radości, która jest przecież jednym ze znaków świętości.
Można co prawda w ten sposób uporządkować swoje życie, swoją codzienność, ale nie uda się zasmakować Bożej miłości i tego, czego doświadczyli wielcy grzesznicy Ewangelii: Maria Magdalena, celnik Zacheusz czy dobry łotr. Ich kryzys został dotknięty przez Jezusa, oni oddali się Jemu, a w zamian doznali wyzwolenia, które stało się w nich źródłem radości.
Mam się nauczyć czekać i ufać, że moja udręka ma swój cel. Nie mam prowadzić sam siebie, ale mam pozwolić Bogu, by mnie prowadził.

Bezwstydny grzesznik

Reklama

Każdy z nas jest grzeszny. Nigdy nie będziemy mogli spojrzeć panu Bogu w oczy, bo byśmy oślepli! Musimy dostrzec swój grzech. Musimy uznać go za własne dziecko. To jest szkoła chrześcijańskiej i kapłańskiej pokory. Musimy stanąć w całej swojej nagości przed Bogiem i pozwolić mu umyć nasze nogi - oto gest miłości i szacunku Boga do człowieka, również do tego, co w nas brudne, słabe i grzeszne. Jedną z definicji czystości jest przejrzystość wobec Boga i siebie samego, a ta nie musi pokrywać się z niewinnością i bezgrzesznością.
Może nam w jej osiągnięciu przeszkadzać obraz Boga wymagającego, ciągle niezadowolonego, skrupulatnie rozliczającego nas z faktów i stawiającego coraz większe wymagania. Jeżeli nie uwolnimy się od takiego zafałszowanego obrazu Boga, to nigdy nie zasmakujemy Jego miłości i nie będziemy w stanie kochać.
O. Ziółek przypominał też nam, kapłanom, że ludzie nie potrzebują tylko kogoś, kto będzie ich pouczał i strofował, lecz potrzebują kogoś, kto umyje im nogi, kto pochyli się nad ich słabością i pokaże, że ich akceptuje. Dojrzała miłość polega na akceptacji niedojrzałości. Ksiądz w konfesjonale ma odpuszczać grzechy, a nie zgadzać się na łagodny wymiar kary; ma umywać nogi, a nie zmywać głowę. Zdarza się jednak czasami, że ksiądz, który bądź nie akceptuje swojego grzechu, bądź wbił się w ciasny kaftan reguł, praw i schematów, nie potrafi zaakceptować słabości drugiego człowieka. Taki,ksiądz, zamiast leczyć, będzie ranił. Będzie bowiem jak faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy nie rozumieli Jezusa i mieli mu za złe kontakty z celnikami, prostytutkami i wszelkiej maści grzesznikami.
Tymczasem Jezus uczy nas, że to nie grzech jest tragedią, ale tragedią jest nasza nieumiejętność wykorzystania go. Musimy pamiętać, że tylko to potrafimy kochać, co nam zostało przebaczone i że większa jest miłość tego, komu więcej odpuszczono.

„Bądź dobry dla innych, bo na niewinność jest już za późno”

Trzeciego dnia rekolekcji przypadło wspomnienie św. Alojzego Gonzagi. W tym dniu sprawowaliśmy Mszę św. w kościele Świętych Janów w Świerczynach. O św. Alojzym można w skrócie powiedzieć dwie rzeczy: prowadził nieskalane życie i całkowicie oddał się drugiemu człowiekowi (umarł, służąc chorym). Niewinnością i służbą drugiemu człowiekowi zasłużył na niebo. Dla nas na niewinność jest już za późno, bo każdy z nas ma swoje „za uszami”, ale na służenie innym mamy ciągle czas! Dobroć względem człowieka i oddanie się jemu są drogą do zbawienia.

Zagubiona i zmęczona owca

Zarówno kryzysy, jak i nasza niedoskonałość, grzech - zwłaszcza ten, który nieustannie powraca - rodzą przygnębienie i zmęczenie. Towarzyszą im wyrzuty sumienia, częste poczucie winy. Zrywamy się do rozpaczliwej pracy nad sobą, robimy coraz to nowe postanowienia, składamy sobie i Bogu obietnice. I nic się nie zmienia. Przychodzi zniechęcenie i rozpacz lub oschłość i perfekcjonizm.
Cóż mogę uczynić? Mogę stanąć przed Panem Bogiem i modlić się, tak jak św. Ignacy Loyola, tuż przed swoim nawróceniem.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Relacje między dwoma XX-wiecznymi świętymi mistykami: Janem Pawłem II i Ojcem Pio

2020-09-23 07:50

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

O. Pio

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Prowincja Krakowska

Relacje między dwoma XX-wiecznymi świętymi mistykami: Janem Pawłem II i Ojcem Pio. Rozmawiałem o tym z Stefano Campanellą, dyrektorem telewizji Padre Pio TV, płodnym pisarzem, autorem m.in. książek o Papieżu Polaku i Kapucynie z Gargano.

- Czy mógłby pan wyjaśnić, dlaczego możemy mówić o szczególnej relacji Karola Wojtyły z Ojcem Pio? Głównie mówi się tylko o listach pisanych przez Wojtyłę do ​​Ojca Pio...

Copyright Archiwum "Voce di Padre Pio

Kard. Karol Wojtyła z grupą kapłanów w San Giovanni Rotondo

Kard. Karol Wojtyła z grupą kapłanów w San Giovanni Rotondo

- To prawda, wspominane są z reguły co najmniej trzy listy napisane przez Wojtyłę do Ojca Pio, które związane są z dwoma cudami dokonanymi za wstawiennictwem padre Pio: uzdrowienie dr Wandy Półtawskiej oraz syna prawnika z Krakowa.

- Kard. Deskur był świadkiem szczególnych więzi między Janem Pawłem II a Ojcem Pio, dwóch postaci, które odegrały wyjątkową rolę w historii Kościoła, tak różnych, a jednocześnie podobnych do siebie. Rozmawiał pan na ten temat z kard. Deskurem...

- Tak. 30 stycznia 2004 r. miałem zaszczyt zostać przyjęty w Watykanie przez kard. Deskura, aby porozmawiać o relacjach między Janem Pawłem II i Ojcem Pio. Kardynał był bezpośrednim świadkiem niektórych wydarzeń, które łączą Papieża i Padre Pio. Był także osobą, która wysłuchała wielu zwierzeń Jana Pawła II, ponieważ był z nim związany solidną i długą przyjaźnią, która rozpoczęła się w seminarium w Krakowie. Deskur powiedział mi, że koledzy Karola Wojtyły z seminarium już od pierwszych lat postrzegali go jako wyjątkowego człowieka - odkryli, że ma dar „modlitwy natchnionej”. „W godzinie medytacji wszyscy kręcili się, obserwowali, kto wchodzi, kto wychodzi. Wojtyła był jedynym, który nigdy się nie ruszał, całkowicie skupiony na modlitwie” – powiedział mi kardynał. Ale przy tej okazji ujawnił mi również, że papież bardzo mało mówił na temat życia wewnętrznego i zawsze był „bardzo powściągliwy we wszystkim, co dotyczy jego życia duchowego”.

- Ten sposób „zanurzenia się” w głębokim dialogu z Bogiem charakteryzował również Ojca Pio – w tym byli podobni do siebie. Dwaj święci, dwaj mistycy. Ale Wojtyła, już jako Jan Paweł II, w dalszym ciągu przeżywał swoją wiarę w sposób mistyczny...

- Ci, którzy przeczytali „Positio” (zbiór dokumentów wykorzystywanych w procesie) procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II, poinformowali mnie również, że co najmniej dwóch świadków zadeklarowało, że widzieli papieża w tak intensywnej modlitwie, że wydawało się to dialogiem z kimś niewidzialnym, który był przed nim: raz miało to miejsce w Ogrodach Watykańskich, a drugi przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

- Po okresie seminaryjnym drogi ks. Wojtyły i ks. Deskura rozeszły się. Spotkali się ponownie w Rzymie w okresie Soboru Watykańskiego II. I to właśnie w tamtych latach miały miejsce wydarzenia, które łączą Wojtyłę, Ojca Pio i Deskura. Czy mógłby je pan przypomnieć?

- Tak, ponieważ w listopadzie 1962 r. abp Wojtyła, który był w Rzymie, dostał wiadomość o ciężkiej chorobie Wandy Półtawskiej, jego duchowej córki i przyjaciółki (mówili do siebie: brat i siostra). Wtedy Wojtyła przypomniał sobie kapucyna spotkanego w 1948 r. w czasie rzymskich studiów i postanowił prosić tego Bożego kapłana o modlitwę za przyjaciółkę. I to w tym momencie pojawił się ks. prał. Deskur, który pomógł mu nawiązać korespondencję z Ojcem Pio.

17 listopada 1962 r. Wojtyła napisał list, który Deskur zobowiązał się wysłać do San Giovanni Rotondo za pośrednictwem urzędnika z Sekretariatu Stanu, kom. Angelo Battisti, który był duchowym synem Ojca Pio i często go odwiedzał. Battisti osobiście zaniósł list Ojcu Pio – gdy mu go przeczytano wypowiedział słynne zdanie: „Jemu nie można odmówić”.

Copyright Archiwum "Voce di Padre Pio

List kard. Karola Wojtyły do o. Pio

List kard. Karola  Wojtyły do o. Pio

Kilka dni później, w ramach przygotowań do operacji usunięcia guza, Półtawska została poddana nowym badaniom, które wykazały, że guz całkowicie zniknął. Wiadomość ta natychmiast dotarła do bp. Wojtyły, który czuł się zobowiązany podziękować Ojcu Pio - 28 listopada napisał drugi list, który za pośrednictwem ks. Deskura i kom. Battisti został dostarczony Ojcu Pio, który przy tej okazji powiedział: „Bogu niech będą dzięki!” I to właśnie wtedy wręczył oba listy kom. Battisti, dodając: „Zatrzymaj je, bo pewnego dnia staną się ważne”. Battisti schował je do szuflady i zapomniał o nich. Przypadkowo odnalazł je w tym samym roku i w tym samym miesiącu, w którym ich autor został papieżem.

- Były też inne epizody?

- Tak, jesienią 1974 r. kard. Wojtyła znowu był w Rzymie i gdy zbliżała się rocznica jego święceń kapłańskich (1 listopada 1946 r.), postanowił uczcić tę rocznicę właśnie w San Giovanni Rotondo i odprawić Mszę św. przy grobie Ojca Pio.

Copyright Archiwum "Voce di Padre Pio

Kard. Karol Wojtyła z grupą kapłanów w San Giovanni Rotondo

Kard. Karol Wojtyła z grupą kapłanów w San Giovanni Rotondo

- A ks. prał. Deskur był tym, który często organizował podróże kardynała po Włoszech i towarzyszył mu. To on zorganizował też wyjazd do Apulii.

- Również w tym przypadku ks. prał. Deskur odegrał ważną rolę. Zadzwonił do inż. Pietro Gasparri, który był jednym z kierowników „Casa Sollievo della Sofferenza” („Dom Ulgi w Cierpieniu”, szpital w San Giovanni Rotondo założony na życzenie Ojca Pio, który zgodnie z jego wolą został przekazany Stolicy Apostolskiej – przyp. W.R.). Gasparri został wysłany przez Watykan do San Giovanni Rotondo, aby zająć się niektórymi aspektami zarządzania szpitalem, dlatego Deskur, jako urzędnik Stolicy Apostolskiej, zwrócił się bezpośrednio do niego (jako ciekawostkę dodam, że inż. Gasparri był bratankiem kard. Gasparri, sekretarza stanu Benedykta XV i Piusa XI).

Ks. prał. Deskur poinformował go o przybyciu polskich księży, prosząc o zorganizowanie ich pobytu oraz powiadomienie braci z klasztoru i władz świeckich. Inż. Gasparri zrobił to z należytą starannością. Jednak ze względu na szereg perypetii (1 listopada był szczególnie deszczowy) grupa składająca się z kard. Wojtyły, ks. prał. Deskura i 6 innych polskich księży przybyła bardzo późno wieczorem, około godziny 21. Jednak mimo późnej pory polską delegację przywitali przedstawiciele władz zakonnych i miejskich. Oczywiście kard. Wojtyła nie mógł odprawić Mszy św. przy grobie Ojca Pio w dniu swych święceń, chociaż tego tak bardzo pragnął. Zrobił to następnego dnia, pozostając w San Giovanni Rotondo do rana 3 listopada. Udał się tylko z krótką wizytą do sanktuarium w miejscowości Monte Sant’Angelo. Podczas krótkich homilii wygłaszanych w czasie Eucharystii miał okazję wyrazić cały swój podziw dla kapucyna z San Giovanni Rotondo.

- Dzięki kard. Deskurowi odkrył pan wiele niezwykłych faktów, które mówią o szczególnej relacji Wojtyły z Ojcem Pio, a także o postaci samego Jana Pawła II...

- Kard. Deskur powiedział mi tylko część tego, co wiedział, ponieważ, jak mi wyjaśnił, „o wielu rzeczach dowiedziałem się podczas spowiedzi i nie mogę ich ujawnić”.

Wśród faktów, które mi opowiedział, były rzeczy bardzo ważne. Pewnego dnia bp Michalik poprosił papieża, by powiedział mu coś więcej na temat jego związków z Ojcem Pio. Jan Paweł II wyznał wtedy, że od samego początku była to szczególna relacja.

Kiedy w pierwszych dniach kwietnia 1948 r., jako młody ksiądz, Wojtyła udał się do San Giovanni Rotondo, kapucyn wyjawił mu to, z czego nie zwierzył się nigdy nikomu, nawet spowiednikom, a mianowicie, że oprócz pięciu ran stygmatów i drugiej rany na piersi miał również ranę na plecach, podobną do tej, która zrobiła się Jezusowi, gdy niósł krzyż (patibulum) w drodze na Kalwarię. Ta rana „najbardziej bolała”, ponieważ była „ropiejąca” i nigdy nie była „leczona przez lekarzy”.

Kard. Deskur opowiedział mi wiele innych faktów, ale nie mogłem wtedy nic więcej opublikować. Kiedy jednak Jan Paweł II został beatyfikowany, stwierdziłem, że mogę swobodnie podać coś więcej do publicznej wiadomości.

Dar „natchnionej modlitwy”, począwszy od seminarium, o czym już wcześniej mówiłem. Inny fakt związany jest z Fatimą.

W 1997 r. kard. Deskur udał się do Coimbry na polecenie Papieża, aby spotkać się z siostrą Łucją, jedną z trzech widzących z Fatimy, aby zapytać, czy akt zawierzenia ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi wraz ze wszystkimi biskupami świata został dokonany w sposób, w jaki chciała Madonna. Na zakończenie rozmowy, po zapewnieniu, że konsekracja odbyła się w odpowiedni sposób, kardynał zapytał zakonnicę, czy ma „przekazać Ojcu Świętemu jakąś wiadomość od Matki Bożej”, na co siostra Łucja odpowiedziała: „Nie trzeba, bo Madonna mówi do niego bezpośrednio”. Jest to kolejny dowód na mistyczne życie Jana Pawła II. Ale wszystkie te fakty pokazują również, jaką ważną rolę w życiu papieża odgrywał kard. Deskur.

CZYTAJ DALEJ

Zakończyła się kolejna tura rozmów liderów PiS ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy

2020-09-24 20:34

[ TEMATY ]

polityka

Adobe.Stock.pl

W czwartek po godz. 20 zakończyło się kolejne posiedzenie kierownictwa PiS w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy.

Dotyczyło ono oceny osiągniętego porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. Istotą tego porozumienia jest wola wspólnej i solidarnej pracy dla Polski - poinformowała w czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W spotkaniu, które trwało ok. 3 godzin, uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wiceprezesi PiS Adam Lipiński oraz Antoni Macierewicz, b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Wiceminister obrony Marcin Ociepa z Porozumienia poinformował w czwartek w RMF FM, że członkowie Zjednoczonej Prawicy umówili się, żeby kontynuować rozmowy koalicyjne w piątek. (PAP)

ipa/ brw/ par/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję