Reklama

Ciechanowskie Spotkania Muzealne

16 lat Spotkań

Marian Konrad Klubiński
Edycja płocka 31/2007

Rok 2007 to 16. rok Ciechanowskich Spotkań Muzealnych, to również rok wielu ważnych rocznic o charakterze ogólnopolskim. Organizatorzy postanowili na początku roku 2007 swoimi spotkaniami włączyć się w obchody tych rocznic. Spotkania w roku bieżącym odbywają się zgodnie z założeniem systematycznie raz lub dwa razy w miesiącu.
W styczniu gościem spotkań była polska harfistka Anna Faber i wybitny wokalista, kompozytor, aranżer multiinstrumentalista Piotr Antoni Sawicki. Koncert zatytułowany był „Anielska muzyka kolęd”. Kolejne spotkanie (14 lutego) poświęcone było promocji książki dr. Tadeusza Bartosia „Ścieżki wolności”. Spotkaniu towarzyszył koncert w wykonaniu japońskiej skrzypaczki Satomi i Karola Marianowskiego, znanego wiolonczelisty. Oboje byli studentami Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Satomi studiowała u prof. Krzysztofa Jakowicza (był gościem CSM).
W marcu odbyły się dwa spotkania. Dziennikarz telewizyjny i prasowy Marek Zając, znany m.in. z programu „Między niebem a ziemią”, był gościem spotkań 13 marca. Wygłosił wtedy wykład pt. „Od Ratzingera do Benedykta”. Drugie spotkanie poświęcone było pierwszej rocznicy śmierci ks. Jana Twardowskiego. Wiersze ks. Twardowskiego recytował aktor Mateusz Damięcki, a wieczór ubogacony był muzyką Telmana, Vivaldiego, Bartoka, Bacewiczówny w wykonaniu młodych artystek Zofii Endzelm i Magdaleny Strychały z Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obie skrzypaczki studiują u prof. Krzysztofa Jakowicza i profesor Jakimowicz-Jakowicz. Podczas spotkania z prof. dr. hab. Mirosławem Chałubińskim (19 kwietnia), który mówił o Erichu Frommie, wystąpił chór akademicki z ChAT z Warszawy pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Chór Akademicki w Ciechanowie gościł po raz drugi, pierwszy raz wystąpił w okresie bożonarodzeniowym i zaprezentował pieśni adwentowe i kolędy, 19 kwietnia wykonał przepiękne pieśni pasyjne i wielkanocne. Chór męski składa się z studentów ChAT i prawosławnych kleryków studiujących na ChAT w Warszawie.
Wielkim wydarzeniem kulturalnym tego sezonu było Spotkanie w Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyznie 24 maja. Odbyła się w tym dniu promocja książki „Wygnanie z Arkadii” i spotkanie z jej autorem Stanisławem Załuskim, a wszystko powiązane było z obchodami 50-lecia TMZC. W tym uroczystym dniu odbył się też koncert muzyki Karola Szymanowskiego. Koncertowały skrzypaczki Marta Podejko i pianistka Agnieszka Kozło. Obie artystki są studentkami Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Marta Podejko studiuje w klasie prof. K. Jakowicza. Starosta ciechanowski Sławomir Morawski wsparł finansowo koncert muzyki Szymanowskiego.
W czerwcu również odbyły się dwa spotkania. 12 czerwca gościł w Ciechanowie opat tyniecki o. dr Bernard Sawicki, z wykształcenia pianista, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Wygłosił on wykład pt. „Miejsce Polski w Europie - szopenowskie oblicze św. Benedykta”. Opat, jak przystało na muzyka pianistę, wykonał kilka znanych utworów Fryderyka Chopina. Spotkanie, które odbyło się w Dworku Bąkowskiej, przyjęte było owacjami. O. Sawicki otrzymał od organizatorów Statuetkę św. Piotra autorstwa Marka Zalewskiego. W spotkaniach mnisi z opactwa Tynieckiego brali udział już po raz trzeci (wcześniej byli to: o. Leon Knabit i o. Adam Kozłowski).
Drugie czerwcowe spotkanie odbyło się 21 czerwca i w całości poświęcone było Karolowi Szymanowskiemu z racji 125. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci. Gościem była prof. Zofia Helman. Wygłosiła bardzo ciekawy wykład pt. „Karol Szymanowski w kręgu kultury śródziemnomorskiej i orientalnej”. Wykład był ilustrowany muzyką Karola Szymanowskiego.
W pierwszym półroczu odbyło się osiem Spotkań Muzealnych. Po przerwie wakacyjnej (lipiec-sierpień) kolejne spotkania będą poświęcone Wyspiańskiemu, Korzeniowskiemu i gen. Andersowi, będą też krótkie koncerty muzyki Szymanowskiego. Organizują się w ten sposób w obchody ustanowionego przez Sejm RP Roku Karola Szymanowskiego oraz Roku Stanisława Wyspiańskiego. Pierwszy z nich to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, drugi zaś - to malarz, pisarz, genialny wizjoner, i inscenizator teatralny. Senat RP ustanowił obecny rok Rokiem Generała Władysława Andersa, natomiast UNESCO - na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rok 2007 Rokiem Józefa Conrada-Korzeniowskiego z racji 150. rocznicy urodzin. Warto podkreślić, że obchody Conradowskie objęte są patronatem Prezydenta RP.
Obecny rok, jak widać z tej relacji, jest dobrym czasem dla spotkań, trwających już od 16 lat. We wrześniu br. spotkamy się po raz 150. Warto przypomnieć, że Ciechanowskie Spotkania Muzealne wspierane są finansowo przez Prezydenta Miasta Ciechanowa i Starostę Ciechanowskiego.

Reklama

Rekolekcje adwentowe z ks. Pawlukiewiczem

2019-12-02 15:38

Salve NET

Czekamy na Pana Jezusa. Jakieś sprytne dziecko zauważyło, że przecież Pan Jezus jest cały czas w Kościele: i w tabernakulum, i jak ksiądz mówi kazanie. I jak ksiądz czyta Ewangelię, to czyta słowo Chrystusa. Chrystus jest obecny. Jak to więc jest, że my czekamy na kogoś, kto jest obecny? To jest wielka tajemnica, że Bóg jest i Bóg przychodzi - mówi ks. Piotr Pawlukiewicz.

youtube.com

Zapraszamy na pierwszy odcinek rekolekcji ks. Piotra, kolejne będą ukazywały się w każdy poniedziałek adwentu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA

2019-12-05 18:38

PKN ORLEN

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

Artur Stelmasiak / Niedziela
Konferencja PKN Orlen

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy ENERGA. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, Koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Ok. 90% wyniku EBITDA Grupy ENERGA pochodzi z dystrybucji, co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom. Zakup Grupy ENERGA przez ORLEN umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez ORLEN inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Transakcja umożliwi między innymi efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Zakup akcji Grupy ENERGA to także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności, w którym PKN ORLEN konsekwentnie umacnia pozycję. Realizacja transakcji oznaczałaby powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji, niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez PKN ORLEN, Grupy ENERGA oraz Grupę LOTOS umożliwiłoby stworzenie drugiej pod względem liczby punktów infrastruktury, dysponującej 133 punktami ładowania, zapewniającej dobre pokrycie geograficzne.

Rozwój Grupy ORLEN w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla Klientów i Akcjonariuszy. W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.

Przejęcie Grupy ENERGA oznacza również wymierne korzyści dla jej pracowników oraz społeczności lokalnych. Pracownicy z branży energetycznej zatrudnieni w ENERGA, których deficyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN.

Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie. Z punktu widzenia podatkowego, Grupa ENERGA zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu.

Niezmienna pozostanie również polityka sponsoringowa Grupy ENERGA. Utrzymane zostanie wsparcie dla lokalnej społeczności. PKN ORLEN aktywnie już działa w tym zakresie na Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorganizowanie tegorocznej edycji największej polskiej imprezy motoryzacyjnej – VERVA Street Racing w Gdyni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem