Reklama

Papieska Barka w Trepczy

Marek Łobaza
Edycja przemyska 37/2007

Pan kiedyś stanął nad brzegiem... - słowa tej ulubionej pieśni Papieża Jana Pawła II znane są chyba wszystkim czytającym ten artykuł. Właśnie o „Barce” Jan Paweł II powiedział: „...Ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy usłyszałem wyrok konklawe. I z nią, tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie Błonia pod Kopiec Kościuszki. Dziękuję Ci, pieśni oazowa!”. Gdy Ojciec Święty zaczął ją śpiewać będąc w Polsce w 1979 r., autor polskiego tekstu tego hiszpańskiego utworu - ks. prof. Stanisław Szmidt SDB, został przez swych studentów - kleryków seminarium w Lądzie - okrzyknięty tekściarzem Jego Świątobliwości. „Barka” była śpiewana zawsze w trakcie wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II w Polsce, była też śpiewana przez Polaków goszczących w Watykanie za życia polskiego Papieża i jest śpiewana do dziś - w trakcie Mszy św., w Dniu Papieskim, w rocznice odejścia do Pana naszego ukochanego Ojca Świętego.
Pamięć o Papieżu, który swoim prawie 27-letnim pontyfikatem „odmienił oblicze ziemi” trwa na całym świecie, a w sposób szczególny w Jego rodzinnym kraju, gdzie przybiera różne formy. Bardzo ciekawą i pomysłową postać upamiętnienia pontyfikatu Papieża Polaka przybrała ona w pięknie położonej nad Sanem Trepczy - małej, podsanockiej miejscowości - za sprawą pomysłodawcy całego przedsięwzięcia ks. Piotra Rymarowicza, proboszcza tamtejszej parafii. Zauważył on, że „Barka” - już zawsze kojarzona z Janem Pawłem II - jest nie tylko tytułem ulubionej papieskiej pieśni, ale także określeniem rybackiej łodzi. Właśnie dzięki temu skojarzeniu powstała Papieska Barka, pomnik, na którym Papież Jan Paweł II stoi na pokładzie łodzi-barki i z jej pokładu błogosławi wszystkim przejeżdżającym przez tę miejscowość. Ten oryginalny pomnik to znak wdzięcznej pamięci miejscowej wspólnoty parafialnej o „Piotrze naszych czasów” - Synu Polskiej Ziemi, Wielkim Rybaku Serc Ludzkich, Niezłomnym Sterniku Łodzi Kościoła (jak można przeczytać na pamiątkowej tablicy w kształcie ryngrafu umieszczonej poniżej łodzi). Pomnik powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu parafian - mieszkańców Trepczy i Międzybrodzia oraz licznych przyjaciół w kraju i poza jego granicami. To oni składając swe ofiary - cegiełki sprawili, że nieopodal kościoła w Trepczy zacumowała oryginalna szalupa ratunkowa jednego z polskich okrętów. Kiedyś niosąca ratunek ludziom, których pochłaniały morskie fale - dziś gruntownie odnowiona jest wymowną podstawą całego pomnika. Wyposażona w dodatkowe elementy: maszt w kształcie krzyża (symbol wiary) i kotwicę (symbol nadziei), nawiązuje nimi do biblijnych obrazów Kościoła, a nade wszystko przypomina łódź św. Piotra - pierwszego papieża wybranego przez samego Jezusa. Papieska Barka, z żaglem w kolorach papieskiej flagi, w niedalekiej przyszłości w tzw. wersji galowej zostanie wyposażona w proporce wszystkich krajów świata, do których w trakcie swego długiego pontyfikatu pielgrzymował Jan Paweł II.
Poświęcenia Pomnika - Wotum Wdzięczności za Wielki Pontyfikat Papieża Polaka dokonał bp Marian Rojek, który w obecności 15 kapłanów z dekanatu sanockiego i Przemyśla przewodniczył w Trepczy Mszy św. w uroczystość odpustową Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie Mszy św., w której uczestniczyły rzesze wiernych z Trepczy, Międzybrodzia, Sanoka, a także z Przemyśla modlono się o jak najszybszą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, a także za wszystkich darczyńców i ofiarodawców, dzięki którym mogło powstać to dzieło.
Papieska Barka, która swą bryłą tak pięknie wpisała się w otoczenie trepczańskiej świątyni i będąca materialnym dowodem wdzięcznej pamięci tej małej wspólnoty parafialnej o pontyfikacie Papieża Polaka, stanowi również wezwanie do wprowadzania w codzienne życie nauki Jana Pawła II: miłości wzajemnej, szacunku, wrażliwości na krzywdę i prawdziwej solidarności. Przypominaniu o tych wartościach, o tych naukach ma służyć powstająca przy parafii w Trepczy „Przystań JP II”, w której znajdzie miejsce świetlica, kafejka, czytelnia i biblioteka - w niej poczesne miejsce zostanie zarezerwowane dla różnych dzieł Jana Pawła II. Pięknym przykładem wprowadzania w codzienne życie nauki Papieża będzie niesienie pomocy duchowej dzieciom głęboko upośledzonym oraz ich rodzicom z rejonu sanockiego realizowane przez parafię w Trepczy w porozumieniu z Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Niepełnosprawnych.
Gratulując proboszczowi ks. Piotrowi Rymarowiczowi wspaniałego pomysłu, a jego parafianom inicjatywy i zaangażowania przy wznoszeniu tego oryginalnego pomnika a także ubogacenia go elementem duchowym w postaci „Przystani JP II” oraz pomocy dzieciom niepełnosprawnym, wszystkich czytelników tygodnika „Niedziela” zachęcam do odwiedzenia leżącej 5 km od Sanoka Trepczy i obejrzenia na własne oczy Papieskiej Barki, modlitwy o jak najszybszą beatyfikację naszego Papieża i do refleksji nad tym, czego On nas nauczył, a o czym chyba powoli zapominamy.

Papież zezwolił na pielgrzymki do Medjugorie

2019-05-12 11:35

st (KAI) / Watykan, Medjugorie

Papież Franciszek postanowił zezwolić na pielgrzymki do Medjugorja, które od tej pory będą mogły być organizowane oficjalnie przez diecezje i parafie, a nie tak jak dotychczas obywać się tylko w formie prywatnej. Ogłosili to dzisiaj nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie, abp Luigi Pezzuto oraz specjalny wizytator apostolski, abp Henryk Hoser SAC. Jak podkreślił tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej, Alessandro Gisotti, nie oznacza to uznania autentyczności rzekomych objawień.

Moto Itinerari / Foter.com / CC BY-SA

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Alessandro Gisotti, wyjaśnił, że papieska decyzja wypływa z troski o to, aby te pielgrzymki nie były interpretowane jako uwierzytelnienie „znanych wydarzeń”, które nadal wymagają zbadania przez Kościół. Dlatego należy unikać, aby takie pielgrzymki powodowały zamieszanie lub dwuznaczność w aspekcie doktrynalnym.

Jedocześnie tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej podkreślił, że decyzja ta uwzględnia znaczny napływ osób udających się do Medjugoria i obfite owoce łaski, jakie miały tam miejsce. Dodał, że wizytator apostolski „będzie miał większą swobodę w ustanawianiu - w porozumieniu z ordynariuszami miejsc – relacji z kapłanami odpowiedzialnymi za organizowanie pielgrzymek do Medjugorie, jako pewnych i dobrze przygotowanych osób, oferując im informacje i wskazówki, aby mogli owocnie prowadzić te pielgrzymki.

Decyzja papieża ma miejsce w rok od mianowania abp Henryka Hosera, emerytowanego biskupa warszawsko-praskiego specjalnym wizytatorem apostolskim dla parafii Medjugorie, na czas nieokreślony, co nastąpiło 31 maja 2018 r.

Rokrocznie do Medjugorie przybywa ok. 2,5 mln osób z całego świata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziękczynienie za 95 lat istnienia Lasów Państwowych

2019-09-21 14:23

BPJG

Ok. 6 tys. pielgrzymów uczestniczy w 23. Pielgrzymce Leśników, odbywającej się w sobotę, 21 września na Jasnej Górze. Na doroczna modlitwę pod hasłem: „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

©/BPJG Krzysztof Świertok

„Ja przede wszystkim pragnę podziękować Pani Jasnogórskiej, Bogu, za rok, który był w leśnictwie, za mój nadzór nad leśnikami, za to, że leśnicy pełnią taką ważną misję, misję społeczną ochrony przyrody, misję gospodarczą - mówi o intencjach minister Henryk Kowalczyk - Myślę, że na to zaufanie, którym leśnicy są obdarzeni przez społeczność, w pełni zasługują. To niezwykle ważna misja, ważna funkcja. Na dalsze lata będziemy dzisiaj wszyscy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla Lasów Państwowych i wszystkich związanych z gospodarką leśną, aby model polskiego leśnictwa, który jest, nie był nigdy zagrożony, ale też żeby leśnicy mogli spokojnie pracować, mimo czasami różnych niesprawiedliwych ataków ze strony organizacji pozarządowych i innych jednostek. Ja ufam leśnikom, wierzę w ich mądrość, wiedzę, stuletnie doświadczenie i sądzę, że będą dalej skutecznie chronić polską przyrodę i dbać o polskie lasy”.

„Najbardziej Polacy są dumni z takiej racjonalnej, bardzo przemyślanej gospodarki leśnej, która z jednej strony zapewnia surowiec dla przemysłu meblarskiego, z drugiej też umożliwia mieszkańcom swobodny dostęp do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw jak grzyby, jagody, ale przede wszystkim rekreacja, która jest w obecnym czasie niezwykle istotna. Do lasu się idzie po wypoczynek, po relaks, po wytchnienie, na kontemplację, więc myślę, że to też jest ważna misja, nie mniej ważna niż ochrona przyrody. Lasy potrafią łączyć te wszystkie funkcje, wszystko realizując z własnych środków finansowych, co jest niezwykle istotne, nie otrzymują dotacji budżetowej. Ten model polskiego leśnictwa jest godny naśladowania i myślę, że wiele państw europejskich patrzy na nasz model i uznaje go za wzorzec” - podkreśla minister środowiska.

„Przybywają tu leśnicy z terenu całej Polski, a mamy 470 jednostek organizacyjnych w kraju - mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych - Mamy za co dziękować, przede wszystkim za to, że w tym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia Polskich Lasów Państwowych. To odradzająca się Polska w 1924 roku, uchwałą Rady Ministrów, pod kierunkiem wówczas premiera Grabskiego, podjęła uchwałę o powołaniu Polskich Lasów Państwowych. W ten sposób od 95 lat istniejemy i funkcjonujemy w Polsce, służymy całemu społeczeństwu. Co jest ważne, lasy przeszły bardzo wiele ciężkich, trudnych sytuacji i od II Wojny Światowej zaczęły się tak naprawdę rozwijać, bo od tego czasu przybyło 50% lasów w Polsce, jest to powierzchnia 2,5 miliona hektarów i tych lasów cały czas przybywa. Za to dziękujemy, że przetrwaliśmy, że obchodzimy ten jubileusz i prosimy naszą Patronkę, aby nas dalej prowadziła na kolejne lata Polskich Lasów Państwowych, w służbie lasom i ludziom”.

Przed Mszą św. list do uczestników pielgrzymki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. „Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom Lasów Państwowych za trud, jaki wkładają państwo w zachowanie polskich lasów - pisał prezydent RP - 95 lat państwowej gospodarki leniej w Polsce, upewnia nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne, powinien podlegać szczególniej ochronie Państwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne, są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją tego są Lasy Państwowe”. Prezydent podziękował m.in. za wspólne akcje „Sadzimy” i „Sprzątamy”, ponieważ „przypominają one, że o las możemy i powinniśmy dbać wszyscy”.

Słowa pozdrowienia od premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. „Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom - pisze do leśników premier Morawiecki - Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli”.

Przemówienia wygłosili również: minister środowiska Henryk Kowalczyk i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Eucharystii o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze udział wzięli: bp Tadeusz Lityński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz regionalni duszpasterze. W imieniu ojców i braci paulinów słowa pozdrowienia wygłosił o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry.

„Gromadzimy się dzisiaj na Jasnej Górze, aby na wzór Maryi, czuwać nad naszą wiernością Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie - mówił w homilii abp Wacław Depo - Ta wierność, jako zadanie trudnej i odpowiedzialnej pracy, została wpisana w hasło waszej pielgrzymki ‘Wiernie z Narodem’. Jednocześnie dziękujemy Bogu za dar odzyskania utraconej wolności przeszło sto lat temu, w tym również za dar istnienia, piękno i dobroczynny charakter polskich lasów. Ten dar jest konstruktywny także w dziedzinie duchowej, czego dowodem jest wasze pielgrzymowanie, już po raz 23. na Jasną Górę”.

„Wy zawsze, pielgrzymując, idziecie ku lepszej przyszłości, za którą dzisiaj już bierzecie odpowiedzialność. Ta wasza pielgrzymka, wspólnoty ludzi w zielonych mundurach, jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, i życiu naszemu przywraca pełny wymiar, i sens bytowania i pracy” - mówił do leśników abp Depo.

W czasie Eucharystii Akt Zawierzenia odczytał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosił bp Tadeusz Lityński.

Oprawę muzyczną przygotowali: Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ sm

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem