Reklama

Bliżej dekanatu

Niedziela kielecka 37/2008

Katarzyna Dobrowolska: - Wiślica to miejsce szczególne na mapie naszej diecezji, Polski i Europy. Z jednej strony bazylika mniejsza z cudowną Figurą Matki Bożej Łokietkowej, z drugiej - całe bogactwo historii tu nagromadzone, które prowadzi nas do kolebki chrześcijaństwa. Przyjeżdżają pątnicy, zwykli turyści, a młodzież naszej diecezji już dawno pokochała Wiślicę.

Ks. prał. Zygmunt Pawlik: - Dodam, że nie tylko na mapie naszej diecezji, ale kraju, a nawet Europy. O Wiślicy można mówić i pisać bardzo dużo. Są przynajmniej trzy powody, które prowadzą pielgrzymów i turystów do Wiślicy.
Była to stolica Księstwa Wiślan. Słowianie - Wiślanie tu na dwóch wyspach wśród bagien i rozlewisk utworzyli siedzibę dla księcia.
Mieści się tu najstarszy ślad chrześcijaństwa na terenach Polski.
Za czasów misyjnej działalności Cyryla i Metodego na Morawach, nietolerancyjny książę Wiślan urągał chrześcijanom i wiele zła im czynił. Skargi dotarły do Metropolity, dlatego Metody posłał swoich misjonarzy do pogańskiego władcy z ostrzeżeniem, żeby zmienił swój stosunek do chrześcijan, a nawet by najlepiej sam się nawrócił i przyjął chrzest na własnej ziemi. Prawdopodobnie wyprawa Świętopełka - Księcia Wielkomorawskiego na Wiślicę i zdobycie grodu w ok. 880 r. było podyktowane obroną prześladowanych tu chrześcijan. Książę Wiślan z wielu poddanymi przyjął chrzest w obrządku łacińsko-słowiańskim. Potwierdzają to „misa chrzcielna” z IX wieku i fundamenty kościoła św. Mikołaja z pocz. X wieku.
W bazylice mniejszej znajduje się Cudowna Figura Madonny Łokietkowej, czczona od ok. 1280 r. Gdy starania Władysława Łokietka o zjednoczenie kraju przez szereg lat kończyły się niepowodzeniami, wtedy to przed tą figurą żarliwie zawierzał Matce Bożej swoich rodaków. Prosił Ją „okaż się Matką Tego Narodu”. W czasie wizji otrzymał obietnicę i wsparcie, które zaowocowało zjednoczeniem kraju i koroną.
Kult Matki Bożej coraz bardziej się rozwijał i trwa już ponad VII wieków. Przed Nią modlili się święci i królowie, ale i lud prosty, doznając wielu łask. 17 lipca 1966 r. w ramach Uroczystości Milenijnych Figura Madonny Łokietkowej została ukoronowana.
Od 2003 r. przy najstarszej chrzcielnicy są organizowane spotkania młodzieży naszej diecezji. Chrzest wzywa nas do świętości. Ks. Jan Długosz podkreślał, że jeżeli w danej epoce byli w narodzie święci i błogosławieni, to w Ojczyźnie dobrze się działo, gdy ich zabrakło, to kraj był doświadczany nieszczęściami i tragediami. Jan Paweł II swoje pielgrzymki łączył z beatyfikacjami i kanonizacjami, by zachęcać cały Kościół do odnajdywania wzorów na drodze świętości. Miejsce spotkań młodzieży - parafialna łąka została nazwana „Błonia Świętych i Błogosławionych Polskich”. Obok ołtarza w słowiańskim stylu stoi już 16 figur tworzących „Drogę Świętych Polskich”. Jest to wspaniała ścieżka edukacyjna. Młodzież szuka idoli - są tutaj - najwspanialsi, warto zaczerpnąć coś z ich życia.

- Gro spraw związanych przygotowaniem Diecezjalnego Spotkania Młodych wymaga zaangażowania nie tylko parafii, ale też samorządu.

- Głównym organizatorem spotkań jest Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży. Współorganizatorem jest Gmina w Wiślicy. Zawsze możemy liczyć na życzliwość i pomoc Wójta Pana Stanisława Krzaka. Ta pomoc jest w sferze organizacyjnej, jak i materialnej. Angażuje się w przygotowanie i przebieg spotkania Policja, Gospodarka Komunalna, OSP, Zakład Energetyczny, Służba Zdrowia, Harcerze, młodzież i wielu ludzi dobrej woli. Parafia również podejmuje wiele zobowiązań finansowych i organizacyjnych.

- Jakie są perspektywy dla parafii dekanatu wiślickiego? Obszar dekanatu stanowią głównie gospodarstwa rolne, nie ma tu większych ośrodków przemysłowych. Ludzie emigrują za pracą. Czy taka specyfika wpływa na demografię w dekanacie?

- W każdym roku nasze parafie stają się coraz mniejsze. Od wielu lat jest dużo więcej zgonów niż urodzeń. Młodzież wyjeżdża do szkoły i rzadko wraca, niektórzy za chlebem wyjeżdżają poza granice kraju i tu raczej nie wrócą.

- Ksiądz Dziekan zna najlepiej realia, w których pracują księża proboszczowie w dekanacie. Jakie są najważniejsze wyzwania duszpasterskie obecnie?

- Spada aktywność religijna, zwłaszcza w śród dzieci i młodzieży, możliwe, że jest to wynik frustracji ich rodziców, którzy sami może jakoś swoje sprawy religijne potrafią rozwiązać, ale nie mają właściwego oddziaływania i wpływu na dzieci.

- Na terenie dekanatu są zabytkowe świątynie. Ich zabezpieczenie i renowacja wymaga nakładów finansowych. Jak parafie radzą sobie z tymi wyzwaniami? Czy mogą liczyć na fundusze z UE?

- Wszystkie parafie prowadzą prace konserwatorskie i budowlane. Wiele z nich korzysta z dofinansowań z różnych funduszy, w jednym przypadku również UE.
Fundusze UE to pogoda dla bogaczy - kto ma, ten dostanie. Przy zabytkowych świątyniach, gdy konieczne są bardzo duże nakłady, a parafie bardzo biedne, barierą staje się biurokracja, własny udział i ryzyko nieotrzymania zwrotu za poniesione nakłady, budzą dużo obaw.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apel kard. Dziwisza: Zapalmy świece w oknach i zjednoczmy się na modlitwie w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca

2020-04-01 10:09

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Ks. Czesław Bogdał

Potrzebujemy siebie nawzajem, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża, wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa – mówi kard. Stanisław Dziwisz, zachęcając do modlitewnej jedności 2 kwietnia, w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Osobisty sekretarz papieża Polaka apeluje o duchową łączność o 21.37 i zapalenie jutro o tej godzinie świec w naszych oknach.

„Gdy 15 lat temu św. Jan Paweł II odchodził do domu Ojca, na placu św. Piotra w Watykanie, w kościołach i kaplicach całego świata, na miejskich placach i przy przydrożnych krzyżach trwało wielkie modlitewne czuwanie milionów ludzkich serc. Nasze ulice i świątynie wypełniał cichy szept rozmodlonych ludzi, którzy pragnęli być w tych dniach razem i jednoczyli się przy umierającym Papieżu, by towarzyszyć mu swoją miłością i w ten sposób podziękować za dar jego życia i świętości” – wspomina kard. Dziwisz w przekazanym KAI komunikacie. „On wiedział o tym, że odchodzi otoczony wielką rodziną, jak ojciec wśród kochających dzieci” – dodaje.

Krakowski metropolita senior wyznaje, że wraca wspomnieniami do tamtych chwil jedności, gdy patrzy dziś na opustoszały plac św. Piotra, gdy widzi „puste świątynie i zamarłe ulice”. „Świat zatrzymał się tak, jak zatrzymał się 15 lat temu” – zauważa.

„Wtedy poczuliśmy się osieroceni, ale potrafiliśmy wzajemnie się umacniać i szukać pocieszenia w Bogu, który jest Źródłem Życia. Czy potrafimy dziś – tak jak wtedy - trwać we wzajemnej miłości, we wspólnym nam wszystkim bólu i tęsknocie? Czy potrafimy szukać nadziei i czerpać siłę z prawdy, że wprawdzie nie możemy dziś fizycznie się spotkać, ale przecież nasza wspólnota jest realna i istnieje mimo zamkniętych drzwi naszych domów?” – pyta najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II.

Kard. Dziwisz apeluje, by w najbliższy czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zjednoczyć się we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II i prosić o ustanie pandemii koronawirusa. „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia” – zachęca i apeluje o zapalenie świec w naszych oknach, na znak modlitewnej wspólnoty.

Były sekretarz Jana Pawła II proponuje, by odmówić wtedy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który sam niedawno złożył w łagiewnickim sanktuarium:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

CZYTAJ DALEJ

Dom Pielgrzyma na Jasnej Górze bezpłatnie udostępni 110 pokoi częstochowskim służbom medycznym

2020-04-03 10:29

[ TEMATY ]

Jasna Góra

koronawirus

jasnagora.com

Dom Pielgrzyma na Jasnej Górze bezpłatnie udostępnia 110 pokoi częstochowskim służbom medycznym, które w trosce o najbliższych muszą być poza domem.

Tą informację podano na Twitterze Jasnej Góry. Jak informują:

- Jest to reakcja Paulinów na konkretne potrzeby w czasie epidemii. Miejsce nosi imię św. Jana Pawła II i jest trwałą pamiątką I wizyty papieża z 1979r.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję