Reklama

Dziękczynienie za cuda Bożej ręki

Praca rolnika, jak żadna inna, związana jest z modlitwą o dobre urodzaje. Rolnicy modlą się o pogodę, o słońce i deszcz, a przede wszystkim o Boże błogosławieństwo dla swej ciężkiej pracy.
Czynią to w postawie dziękczynienia Stwórcy, że pobłogosławił i ziemia plon wydała

Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Organizowane są one w wymiarze parafialnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Są ukoronowaniem żniwnego trudu. Dożynki diecezji sosnowieckiej mogą poszczycić się piękną tradycję. W tym roku miejscem dziękczynienia za plony stał się Kosmolów, niedaleko Olkusza. Dożynki miały charakter diecezjalno-powiatowo-gminny, dlatego nie zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, delegacji organizacji i kół zrzeszających rolników.

Udane i dostatnie

„Dożynki będą zapewne udane i dostatnie, bo plony zbóż są w tym roku niezłe, stodoły pełne, a i na plantacjach warzyw i owoców obrodziło. Można zatem pleść wieńce i wypiekać bochny” - zapowiadali mieszkańcy Kosmolowa, którzy na przyjęcie dożynkowych gości upiększyli gospodarstwa, obejścia, domy i zagrody.
Uroczystości rozpoczęły się przeglądem wieńców dożynkowych, który odbył się na placu przykościelnym. Kosmolowska świątynia Matki Bożej Częstochowskiej otoczona została wieńcami, wykonanymi przez delegacje rolników. Każdy z nich to właściwie małe dzieło sztuki. Wśród najczęściej spotykanych motywów znalazły się: kapliczki, korony dożynkowe, symbole eucharystyczne, zagrody rolnicze, a także misternie wyklejone z ziaren zbóż obrazy Matki Bożej, Miłosiernego Jezusa, czy też postaci Jana Pawła II.
O godz. 11 rozpoczęła się uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. prał. Zbigniew Książek. Tłumnie przybyłych uczestników powitał diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Władysław Jaśkiewicz. Na uroczystość przybyli kapłani, przedstawiciele samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, przedstawiciele władz gminnych, przedstawiciele organizacji związków rolniczych, Policji i Straży Pożarnej, orkiestra dęta, która muzycznie ubogaciła dożynkową uroczystość oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich, delegacje ze wszystkich dekanatów naszej diecezji, mieszkańcy parafii Kosmolów i okolicy. Podczas Eucharystii diecezjalni starostowie dożynek - Maria Woszczek i Marek Stach na ręce Księdza Kanclerza przekazali bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów.

Reklama

Rolnik - uczniem

Obecny rok duszpasterskiej pracy Kościoła w Polsce upływa pod hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Stąd w dniu dziękczynienia za zebrane plony nie zabrakło uświadamiania, że chrześcijanin w każdym stanie i zawodzie, a więc i rolnik winien stawać się uczniem Chrystusa. W homilii Kaznodzieja wskazał na cuda Bożej ręki. „Chrześcijańskie dożynki, to święto dziękczynienia, nasza tutaj obecność świadczy o dziękczynieniu, które płynie z potrzeby serca. Uświadamiamy sobie, że chleb jest darem Boga, dziękujemy Bogu i na nowo uświadamiamy sobie, że cała natura jest darem Boga, cała przyroda nam służy, a my potrzeba byśmy ją szanowali. (...) Być uczniem Chrystusa to patrzeć oczyma Chrystusa na każdy dar. Stwórca mówi: - Czyńcie sobie ziemię poddaną. Jako ludzie jesteśmy więc użytkownikami ziemi, potrzeba byśmy ją szanowali, uprawiali, ona przyniesie nam plon, jest nasza matką żywicielką, a matkę trzeba szanować. Uczeń Chrystusa dzieli się chlebem z potrzebującymi, pielęgnuje w naszej rzeczywistości tradycje chrześcijańskie, uczeń Chrystusa rozpoczyna i kończy dzień modlitwą, świętuje dzień święty, kieruje się postawą bratniej miłości, chętnie daruje urazy w rodzinie, sąsiedztwie, wśród znajomych zgodnie z poleceniem naszego Mistrza o wzajemnym miłowaniu. Dzisiaj niech każdy z nas osobno i wszyscy razem wypowie to proste a jakże wielkie słowo: Dziękuję, Bóg zapłać” - zachęcał Ksiądz Kanclerz.

Dożynkowe atrakcje

Po wygłoszonym słowie Bożym Celebrans poświęcił wszystkie wieńce dożynkowe, a następnie wezwał do wspólnej modlitwy „Pod Twoją obronę” o łaskę zdrowia w chorobie i cierpieniu dla naszego Księdza Biskupa. Po zakończeniu Mszy św., według prastarego zwyczaju, uformował się barwny korowód, który przy akompaniamencie Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej przemaszerował na plac przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Wszystkim okolicznościowym przemówieniom, m.in. przedstawicieli państwowych i samorządowych władz wojewódzkich, towarzyszyły wyrazy uznania dla organizatorów uroczystości. Obok podziękowań złożonych pani sołtys Małgorzacie Bień oraz mieszkańcom Kosmolowa, burmistrz Dariusz Rzepka zwrócił w swym wystąpieniu uwagę na rzadko wspominany aspekt kultywowanego od prasłowiańskich czasów święta. Podkreślił rolę polskiej wsi w pielęgnowaniu nie tylko narodowych, lecz także religijnych i rodzinnych tradycji.
Po przekazaniu i podzieleniu dożynkowego chleba nastąpiła prezentacja wieńców. Spośród 50 oryginalnych kompozycji z płodów rolnych publiczność wybrała dzieło Koła Gospodyń Wiejskich z Zimnodołu. Na zwycięską pracę głosowało ponad 170 osób, podczas gdy kolejny wieniec uzyskał niemal 100 głosów mniej. Dożynki stały się też okazją do rozstrzygnięcia powiatowych konkursów promujących ekologię i estetykę w gospodarstwach rolnych i ogródkach, a także dbałość o rozsiane na terenach sołectw miejsca kultu i pamięci narodowej. Ogłoszono wyniki w konkursie „Estetyczna i ekologiczna zagroda powiatu olkuskiego”, „Ekologiczne i estetyczne zagospodarowanie terenu”.
Rozrywkową część uroczystości wypełnił porywający publiczność występ Folklorystycznego Zespołu Romskiego „Kałe Jakha”, zabawa taneczna oraz pokaz sztucznych ogni.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

TVP zapowiada transmisje liturgii Triduum Paschalnego z Jasnej Góry

2020-03-30 13:51

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Transmisje liturgii Triduum Paschalnego z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze przeprowadzi Telewizja Polska. Liturgie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę rozpoczną się o godz. 18.00. Transmisje zostaną przeprowadzone na antenie TVP3 w paśmie ogólnopolskim.

W sobotę, 4 kwietnia, przed Niedzielą Palmową, w TVP1 o godzinie 20:00 zostanie nadane Orędzie okolicznościowe abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W Wielki Piątek, 10 kwietnia, TVP1 o godz. 20.50 przeprowadzi transmisję Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Franciszka.

W Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia o godz. 7.00 TVP1 będzie transmitować Mszę św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a o godz. 11.00 - Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi z Watykanu.

W Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia, o godz. 7.00 w TVP1 będzie transmitowana Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, o godz. 11.00 Msza św. z Jasnej Góry, a o godz. 12.00 na tej samej antenie - modlitwa Regina Coeli z Watykanu.

W Wielką Sobotę 11 kwietnia, o godzinie 20.00 w TVP1, Orędzie Wielkanocne wygłosi abp Stanisław Gądecki.

W Niedzielę Wielkanocną o 9.00 w TVP1 pokazany zostanie program "Ziarno", zatytułowany "Z miłości za nas wszystkich!" a o 9.30 - reportaż "Wielkanocna radość śpiewania z Arką Noego".

Redakcja Programów Katolickich TVP rekomenduje także inne pozycje. W Wielką sobotę w TVP1 o godz. 9.00 pokazane zostaną świąteczne wydania Studia Raban i Rodzinnego Ekspresu - kolejno o 9.00 i 9.30 - oraz dwa filmy fabularne: o godz. 10.00 "Bernadetta. Cud w Lourdes" a o 21.30 - "Niebo istnieje naprawdę".

CZYTAJ DALEJ

Biogram bp. Marka Mendyka - nowego biskupa świdnickiego

2020-03-31 12:35

[ TEMATY ]

Świdnica

bp Marek Mendyk

diecezja świdnicka

Episkopat.pl

Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, biskupem diecezjalnym w Świdnicy. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę bp. Ignacego Deca. Decyzję Papieża ogłosiła we wtorek w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Podajemy jego biogram, jak również biogram bp.

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy koło Wałbrzycha, na terenie obecnej diecezji świdnickiej. W 1981 roku rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku uzyskał stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Następnie studiował w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia ukończył w 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tej diecezji. Pełnił tam m.in. funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej i wykładowcy katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy.

W latach 2001-2005 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów, a w latach 2002-2006 – dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, od roku 2004 wchodził w skład Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry „Sursumcorda” w Legnicy. Otrzymał godność prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. 31 marca 2020 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem świdnickim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję