Reklama

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski - Syn ziemi drohiczyńskiej

Katarzyna Szkarpetowska
Edycja podlaska 39/2008

Ponad 142 lata temu, a dokładnie 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce, w parafii Drohiczyn nad Bugiem przyszedł na świat Ignacy Kłopotowski. Przyszły Sługa Boży wzrastał w bardzo religijnej rodzinie. Wiara, nadzieja i miłość to wartości, które wyznaczały kierunek jego życia. W latach 1877-83 uczęszczał do Męskiego Klasycznego Gimnazjum w Siedlcach. 1 października 1883 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Kilka lat później wyjechał do Petersburga, aby studiować teologię. W czerwcu 1891 r. uzyskał stopień magistra teologii, a miesiąc później przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Ks. Ignacy kochał kapłaństwo, zastanawiał się: „Jak odwdzięczyć się za ten wyjątkowy dar Boży, który niskie tego świata wybiera sobie i przeznacza do służby świętej?”. Powiedział: „Chciałbym długo żyć, bo kocham kapłaństwo. Pragnę całym życiem dziękować za ten dar”. Jako kapłan odznaczał się wielką pokorą. Miłość do Jezusa sprawiła, że otaczał opieką materialną i duchową ludzi ubogich, odrzuconych, pozbawionych nadziei. W tym celu utworzył Lubelski Dom Zarobkowy dla biednych i bezrobotnych. Placówka była podzielona na kilka działów pracy dla mężczyzn i kobiet, przytułek noclegowy, punkt pośrednictwa pracy oraz sierociniec dla dzieci.
Ks. Kłopotowski założył również Przytułek św. Antoniego - schronieniem dla upadłych kobiet. Współczucie i wyrozumiałość ks. Ignacego wobec tych kobiet była ogromna, wyznał kiedyś: „Pan Jezus, którego kapłanem jestem, dał mi tę łaskę, że dla upadłych kobiet mam wielką wyrozumiałość i że dla nich poświęcam swe życie. Och, gdybym mógł, choć na własnych barkach wszystkie grzesznice naszego miasta znieść do Przytułku św. Antoniego i zabezpieczyć je od nieszczęścia”.

Wartość Eucharystii

Eucharystia zajmowała w życiu ks. Kłopotowskiego naczelne miejsce. Ks. Ignacy nie wątpił, że Eucharystia to spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, obecnym na ołtarzu pod postaciami chleba i wina. Sługa Boży podkreślał, że „największym cudem jest ten, który kapłan czyni sprowadzając na ołtarz Syna Bożego, ile razy odprawia Mszę świętą. (...) Ofiara za OFIARĘ”. Zachęcał wiernych do udziału w codziennej Mszy św., podczas której człowiek spotyka się z Bogiem, podkreślał: „Bóg, który poświęca się dla człowieka, zasługuje, aby człowiek poświęcił się dla Boga”.

„Gdyby święty Paweł żył, obecnie byłby dziennikarzem”

Ks. Ignacy intensywnie pracował jako dziennikarz i wydawca. Pisał i rozpowszechniał broszury o charakterze religijno-patriotycznym. Redagował i wydawał między innymi: dziennik „Polak - Katolik”, miesięcznik „Kółko Różańcowe”, „Głos Kapłański”, „Przegląd Katolicki”, pismo dla dzieci „Anioł Stróż”. Poprzez słowo drukowane pragnął przybliżyć ludziom wartość wiary. Dostrzegał moc słowa pisanego, cytował bp. Kettelera: „Gdyby święty Paweł żył, obecnie byłby dziennikarzem”.

Reklama

Siostry Loretanki

Ks. Ignacy postanowił założyć żeńskie zgromadzenie zakonne. Dzięki łasce Bożej oraz usilnym staraniom kapłana, 31 lipca 1920 r. zostało utworzone Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Od utworzenia aż do dnia dzisiejszego ideą Zgromadzenia jest niesienie pomocy potrzebującym. Siostry pełnią misję apostolskiego pogotowia - stąd wymowny krzyżyk na welonie. Praca sióstr jest odpowiedzią na duchowe i materialne potrzeby ludu Bożego, wyrazem troski o każdego człowieka.

Miejsce poświęcone Bogu

Ks. Kłopotowski kupił Loretto jako posiadłość Zenówka. W czerwcu 1928 r. nastąpiło otwarcie kaplicy w drewnianym domu. Cztery lata później kaplica została przeniesiona do murowanego budynku. Ze względu na coraz liczniejszy udział wiernych w nabożeństwach Msze św. były sprawowane na powietrzu. Siostry Loretanki (już po śmierci Założyciela zgromadzenia) postanowiły wybudować nową kaplicę. W 1952 r. otrzymały zezwolenie na budowę. Przez rok podpiwniczono budynek, zalano strop i wzniesiono mur kaplicy na 1, 5 m. W 1953 r. ze względu na walkę z komunistami budowa została wstrzymana. Ponownie rozpoczęto ją w 1958 r. Pierwsza Msza św. została odprawiona 19 marca 1960 r. Kościół od lat zachwyca swym pięknem. W ołtarzu stoi figura Matki Bożej Loretańskiej. Po prawej stronie ołtarza znajduje się sarkofag ks. Ignacego, którego doczesne szczątki zostały tu złożone po dokonaniu ekshumacji z cmentarza 9 grudnia 2000 r. Liczne wota pozostawione przez pielgrzymów są dowodem na to, że w Loretto zdarzają się cuda. Obecnie bardzo nasilił się ruch pielgrzymkowy. Sanktuarium jest licznie nawiedzane przez pątników. Tradycją stały się też grupowe pielgrzymki piesze związane z uroczystościami odpustowymi.

„Do tego czasu Bóg dopomógł, Bóg nadal pomoże”

W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, w atmosferze tego miejsca, jest coś - co jak napisał przed laty Umberto Eco - otwiera ludzkie serca. Pielgrzymi, którzy tu zaglądają, modlą się w skupieniu do bł. ks. Ignacego z prośbą o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. W Loretto doświadczają niecodziennych spotkań z Bogiem, Jego opieki i bezgranicznej miłości. Modlą się i nie tracą nadziei. Pielęgnują w swych sercach słowa, które bł. ks. Ignacy Kłopotowski często powtarzał: „Do tego czasu Bóg dopomógł, Bóg nadal pomoże”.

Reklama

Zmarł śp. Arcybiskup senior Juliusz Paetz

2019-11-15 11:04

dg / Poznań (KAI)

Dnia 15 listopada 2019 r. zmarł śp. abp Juliusz Paetz, arcybiskup metropolita poznański w latach 1996-2002. Pogrzeb śp. abp. Juliusza Paetza odbędzie się w formie ściśle prywatnej w katedrze poznańskiej. Podajemy treść komunikatu Archidiecezji Poznańskiej:

wikipedia.org

Dnia 15 listopada 2019 r. zmarł śp. abp Juliusz Paetz, arcybiskup metropolita poznański w latach 1996-2002.

Pogrzeb śp. abp. Juliusza Paetza odbędzie się w formie ściśle prywatnej w katedrze poznańskiej.

Miejsce pochówku, jak również forma pogrzebu, zgodne z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1178, kan. 1242), zostały ustalone w wyniku konsultacji ze Stolicą Apostolską i Nuncjaturą Apostolską w Polsce oraz Rodziną Zmarłego.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda powołał nowy rząd premiera Morawieckiego

2019-11-15 18:45

wpolityce.pl

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z konstytucją Morawiecki złożył we wtorek na ręce prezydenta dymisję poprzedniego rządu. Wczoraj został desygnowany na premiera i prezydent powierzył mu misję utworzenia rządu. Informacje na bieżąco.

www.premier.gov.pl

Głos zabrał prezydent Andrzej Duda

Bardzo serdecznie gratuluję. Są w kadencji parlamentu takie co najmniej trzy bardzo ważne momenty. Tym pierwszym i drugim momentem jest ukonstytuowanie się nowego Sejmu i Senatu. Kolejny moment to chwila, w której powstaje nowa Rada Ministrów. Chciałem podziękować podjęcia się tych obowiązków,ale także za dotychczasowe pełnienie obowiązków, bo wielu z państwa te teki otrzymuje po raz kolejny. Bierzecie na siebie odpowiedzialność w poczuciu, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli jest najwyższym nakazem — mówił prezydent.

www.premier.gov.pl

Wiem, że to ślubowanie będziecie mieli w sercu. Jesteście tymi, którzy sprawdzili się, czasem wielokrotnie, w służbie dla obywateli, dla ojczyzny, dla Rzeczpospolitej. Trudno te pracę oszacować, ma swoją niezwykłą specyfikę. Sam wiem, jaka to odpowiedzialność — dodał.

Dziękuję też państwa najbliższym, którzy znoszą ten brak obecności. Wiemy, że taka jest specyfika tej służby, mamy świadomość, jaka to odpowiedzialność. To jest służba do końca, do czasem ostatniego tchnienia. Z wieloma z państwem znam się od wielu lat. Przezywaliśmy chwile radości, ale też te bardzo ciężkie. Mogę powiedzieć, że w jakimś sensie jesteśmy związani oddaniem Polsce. Byliśmy tego świadkami. Wiem, na jaką służbę nas stać — podkreślił Duda.

Wiele dobrego udało się zrealizować przez 4 lata. Chciałbym, żeby to podziękowanie popłynęło do pani premier i ministrów, którzy pełnili w tym czasie swoje obowiązki. To, co zostało zrobione, to ogromna zasługa rządu. chciałbym, żeby to, co będzie realizowane, było realizowane co najmniej tak dobrze jak dotychczas — przyznał prezydent Duda.

Wiele dobrego został zrealizowane. Nie wszystko się udało, nie wszystko udało się dobrze, ale nikt z nas nie jest nieomylny. Pomyłki i złe decyzje się zdarzają. Najważniejsze to przyznanie się do błędu. Wierzę, że takie sytuacje żadnego z państwa nie dotkną. Że wszystkie zadania będziecie realizowali z powodzeniem. Tego życzę na nową drogę sprawowania władzy. Niechaj wszystkie wasze marzenia i plany spełnią się jak najlepiej z pożytkiem dla Polski. Jestem zawsze otwarty na współpracę, na inicjatywy ważne dla Polski. Dla was drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte — zapewnił prezydent.

W nawet najtrudniejszych kwestiach jestem otwarty. Jestem gotów dźwigać ciężar służący dobru RP. Życzę powodzenia na tej drodze. Wierzę, że będzie to służba z pożytkiem dla Polski i naszych obywateli. Niech żyje Polska! — zakończył prezydent.

Głos zabrał premier Morawiecki.

Służba RP to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to wartości potrzebne przy naprawie RP. Naszym podstawowym celem jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie. Wiemy, że w świetle kamer będziemy 1 proc. naszego czasu. 99 proc. to żmudna praca, trudne negocjacje, rozmowy, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polski i Polaków. Jestem przekonany, że tak jak ślubowanie kojarzy się z rycerskością, szlachetnością, tak my będziemy kierować się szlachetnością we wszystkich czynach, które doprowadzą do piękniejszej RP — mówił premier Morawiecki.

Dziękuję za okazane zaufanie. Dziękuję Polakom, którzy potwierdzili nasz kierunek. To zaufanie niezwykle zobowiązuję. Zakończę słowami Jędrzeja Moraczewskiego, który powiedział, że pragniemy pooprawiać los miliona ludzi, prostować drogi dla Polaków. Tak pragniemy i to będziemy czynić — zakończył premier.

Jako pierwszy przysięgę złożył premier Mateusz Morawiecki. Prezydent i premier złożyli podpisy pod postanowieniem o powołaniu w skład Rady Ministrów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem