Reklama

Na rzecz dzieci

Iwona Bańka
Edycja sandomierska 22/2012

Wielka odpowiedzialność ciąży w dzisiejszych czasach na rodzicach. Każde wyczekane, często wymodlone i upragnione dziecko wnosi do rodziny wiele radości i miłości. Wychować dobrze, odpowiedzialnie, na dobrego człowieka i w wierze katolickiej, to cel i zadanie rodzin.
Małgorzata, wychowawca oraz mama Grzesia i Marysi mówi: - Wychowywanie dzieci to dla mnie największe w życiu wyzwanie, ale też szansa rozwoju, stawania się coraz lepszym człowiekiem. Wychowanie to ciężka praca, przede wszystkim jednak nad sobą i swoją cierpliwością.
Dzieci uczą pokory. Mądrze mówi ks. Jan Twardowski: „Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz”. Dzięki dzieciom odkrywamy jednak świat na nowo i wybieramy to, co naprawdę dla nas ważne.

Kościelna oferta

Kościół, przez zaangażowanie duszpasterzy, wychowawców i katechetów, wpływa na rozwój dzieci. Wiele wspólnot dziecięcych działa przy parafiach np.: Dziecięca Służba Maryjna, Ruch Światło-Życie Dzieci Bożych, Liturgiczna Służba Ołtarza, ZHP, Mały Przyjaciel Wyższego Seminarium Duchownego, Koła Misyjne Dzieci, Koła Różańcowe Dzieci i inne. Przez zaangażowanie duszpasterzy odpowiedzialnych za te wspólnoty dziecięce możemy obserwować, jak dzieci rozwijają się duchowo, jak rosną w wierze.

Mitingi, turnieje i rekolecje

Diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sandomierskiej ks. Ryszard Podlewski mówi: - W każdej parafii istnieje bardziej lub mniej liczna grupa chłopców służących Chrystusowi Panu przy ołtarzu. Moim zadaniem jest objęcie ich opieką na terenie diecezji. Duszpasterstwo nasze podejmuje wiele inicjatyw związanych z pracą z ministrantami i lektorami. Przede wszystkim jest to Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza i Animatora, mająca na celu przygotowanie kadry młodych ludzi, którzy pomagają w parafiach księżom. Oprócz spotkań formacyjnych organizujemy zimowy i wakacyjny wypoczynek, często jest on połączony z pielgrzymkami do znanych polskich sanktuariów: Kalwaria Pacławska, Łagiewniki itd. Ministranci uczestniczą także w sportowych zmaganiach: organizowane są zawody w futsalu oraz tenisie stołowym. Ich zwycięzcy otrzymują jako główną nagrodę puchar biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Rozgrywane są także zawody w piłkę nożną. Warto wspomnieć, że zawodnicy z parafii św. Jadwigi w Janowie Lubelskim zdobyli w tym roku pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Lektorów.
Jednak największym wydarzeniem jest coroczna pielgrzymka ministrantów i lektorów do katedry sandomierskiej na Mszę św. Krzyżma. Z inicjatywy Księdza Biskupa Ordynariusza drugim etapem tej pielgrzymki jest spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym. Organizujemy również diecezjalne błogosławieństwo lektorów, którego dokonuje Ksiądz Biskup. W tym roku w Gorzycach uczestniczyło w tym spotkaniu niemal 500 lektorów.
Pod opieką ks Jerzego Dąbka, dyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, działa w sandomierskich szkołach wolontariat. Wolontariusze razem z klerykami i diakonami z Seminarium Duchownego organizują zbiórki żywności, zabawek, by z okazji Dnia Dziecka, „Mikołaja” czy Świąt przygotować paczki dla dzieci z Domu Dziecka. Wolontariusze ci pomagali również dzieciom, które ucierpiały podczas powodzi. Wydział katechetyczny zajmuje się także edukacją dzieci w naszej diecezji, rozprowadzając podręczniki do nauki katechezy.
Z kolei Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży, którym kieruje ks. Marian Bolesta, koordynuje działania duszpasterstw ramach diecezji (schola, ministranci, oaza, harcerze). Organizuje dla dzieci konkursy: biblijny, liturgiczny, przeglądy piosenek i jasełek, dni wspólnoty dzieci i młodzieży w dekanatach i w rejonach. Corocznie organizowany jest też w Janowie Lubelskim zjazd dzieci pierwszokomunijnych.

Reklama

Dzieci i Caritas

Również instytucje o charakterze ogólnopolskim, ale działając w strukturach naszej diecezji, wspierają rodziny. Caritas diecezji sandomierskiej prowadzi na rzecz dzieci szeroką działalność. Zespoły parafialne prowadzą świetlice socjoterapeutyczne, które organizują uczniom wolny czas i pomogają w odrabianiu lekcji.
Caritas, wykorzystując własną kadrę, opracowuje program i organizuje ośrodki, w których wypoczywają dzieci z niezamożnych rodzin. Poprzez akcje „Jałmużna wielkopostna” i „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” organizacja ta stara się również dofinansować dzieciom posiłki, dojazdy do szkół, udziela pomocy okazjonalnej lub losowej.
Ks. Bogdan Pitucha, dyrektor sandomierskiego Caritas, podkreśla: - Ciekawym programem są „Skrzydła”, które obejmuje konkretne dziecko, czy rodzinę, do których konkretny sponsor przekazuje środki finansowe, ale nie jednorazowo, lecz regularnie: miesięcznie lub rocznie. W ramach 1 proc. środki finansowe przekazywane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc w leczeniu dzieci.
Caritas prowadzi też ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W placówce tej dzieci realizują obowiązek szkolny, przebywają na zasadzie pobytu dziennego, są przywożone i odwożone.

Katolickie placówki

Powierzamy swoje dzieci pod opiekę instytucji katolickich już od pierwszych lat ich życia. Ochronki parafialne, przedszkola prowadzone przez domy zakonne, katolickie szkoły podstawowe, gimnazja, licea uczą od najmłodszych lat poznawać Pana Jezusa.
Wychowawcy, katecheci, opiekunowie przekonują, że sami też wiele mogę się od dzieci nauczyć. Jak mówi duszpasterz scholi ks. Michał Wrona: - Dzieci swoją naturalnością, spontanicznością i zaufaniem uczą nas przeżywania swej dorosłości w duchu Chrystusowym. Obserwując je, przebywając z nimi, uświadamiamy sobie, że my dorośli wciąż jesteśmy „dziećmi Pana Boga” i powinniśmy usuwać ze swego życia to wszystko, co niesie znamiona obłudy i fałszu. Wobec Boga powinniśmy wciąż stawać się jak dzieci, przyjmując postawę bezgranicznego zaufania.
Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życie ks. Marek Kuliński wspomina: - Przypominają mi się słowa Pana Jezusa „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Zatem z pewnością od dzieci możemy uczyć się zdobywać Królestwo Boże! To nie przypadek, że bardzo często Maryjne orędzia przekazywane są przez dzieci. Dzieci są szczere, „nie kombinują”, są autentyczne w okazywaniu prawdziwych uczuć - radości, czy smutku, zatroskania, czy obojętności! Są darem Pana Boga, dla każdego z nas. Darem, który raduje, cieszy; darem który wymaga; darem, który również uczy i przybliża do poznawania i doświadczania Bożej Miłości.

Reklama

Rzecznik episkopatu: Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej

2019-10-17 18:20

BP KEP / Warszawa (KAI)

Kościół katolicki nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej. W ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w ten sposób komentuje dyskusję toczącą się w mediach. Przypomina także, że w szkołach istnieje już program „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.

BP KEP
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik episkopatu podkreśla jednocześnie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. „W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: 'Nie cudzołóż', dlatego wszelkie próby omijania tej zasady są nie do przyjęcia dla katolików” – dodaje.

Nawiązuje do adhortacji Ojca Świętego Franciszka „Amoris laetitia”, w której Papież przypomina: „Sobór Watykański II podniósł potrzebę 'pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego', skierowanego do dzieci i młodzieży, 'odpowiedniego do wieku', 'wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych'. (...) Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność, chociaż niektórzy utrzymują, że to sprawa z innych czasów. Jest to naturalna obrona osoby, chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot” (Amoris laetitia, nr 280, 282).

W nawiązaniu do tej wypowiedzi rzecznik episkopatu podkreśla, że konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym. „Takie zajęcia są prowadzone od wielu lat, edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym 'złym dotykiem' jest konieczna i tu nie ma dyskusji” – mówi.

Ks. Rytel-Andrianik zaznacza także, że „Wierność małżonkowi lub małżonce jest dobra dla szczęścia rodziny. Wynika to z Dekalogu i jest potwierdzone przez tradycję judeo-chrześcijańską i życie. Dzieci są wtedy wychowywane w rodzinach i tam dojrzewają emocjonalnie, a wiedzę przekazują im rodzice, w sytuacji, którą uznają za stosowną”.

Rzecznik episkopatu zwrócił uwagę na to, że gdy w pierwszej połowie 2019 roku pojawiły się informacje, że niektóre samorządy planują finansowanie edukacji seksualnej, w sierpniu 2019 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski roku po raz kolejny przypomniała konstytucyjne prawa rodziców w specjalnym komunikacie, w którym czytamy: „Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2)”.

Ks. Rytel-Andrianik przypomina, że w tych sprawach wypowiadał się wielokrotnie św. Jan Paweł II, jako człowiek towarzyszący młodzieży, ale również profesor, wykładowca KUL. „Pisał o tym m.in. w 'Teologii ciała'. Warto też przypomnieć jego encyklikę 'Evangelium Vitae' oraz encyklikę św. Pawła VI – 'Humane Vitae'. W nauczaniu Kościoła, które wypływa z Pisma Świętego i Tradycji, są zawarte postawy życiowe dla katolików, ale seksualność rozumiana jako część małżeństwa, jest wartością powszechną w społeczeństwie, bez względu na wyznanie” – mówi rzecznik episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

CARITAS POLSKA dla misji

2019-10-18 18:04

informacja prasowa

W najbliższą niedzielę kościół na całym świecie obchodzić będzie Niedzielę Misyjną. Jest to kulminacyjny moment ogłoszonego przez Papieża Franciszka nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt. 28,19). Caritas Polska włącza się w działalność misyjną kościoła, wspierając materialnie dzieła prowadzone przez polskich misjonarzy w wielu zakątkach świata m.in. w Rwandzie, na Madagaskarze, w Wenezueli, Argentynie, Boliwii, Ekwadorze i na Syberii. „ Dzięki pracy misjonarek i misjonarzy dokładnie wiemy, gdzie na świecie znajdują się ubodzy. Wsparcie przekazywane przez darczyńców dociera wprost do potrzebujących” – mówi ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska.

Caritas Polska
Rwanda

RWANDA

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów działa w Rwandzie od ponad 35 lat niosąc pomoc w najodleglejszych regionach kraju, docierając tam, gdzie wcześniej na wsparcie nie mogli liczyć bezbronni i najsłabsi. Nawet, gdy 25 lat temu doszło do ludobójstwa siostry nie opuściły swych podopiecznych i do dziś opiekują się nimi niosąc przesłanie miłości i pokoju. Dzięki ich wieloletnim wysiłkom i zaangażowaniu stanowią część społeczności, która mimo traum przeszłości, przyjęła je i coraz częściej łączy się w dziele pomocy potrzebującym, niekoniecznie z własnej rodziny czy otoczenia. Kiedy przyjechały do kraju musiały się mierzyć z licznymi wyzwaniami, budować od fundamentów miejsca, które dzisiaj służą tysiącom Rwandyjczyków. Siostry prowadzą placówki medyczne, w której rzeprowadzają m. in. testy na AIDS, szczepienia, szereg warsztatów zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii, klinikę dentystyczną. Dzięki programowi Adopcja Serca możliwe jest kształcenie dzieci i młodzieży z biednych i osieroconych rodzin. Wyjątkowym dziełem prowadzonym przez polskie zgromadzenie jest także jedyne w Rwandzie hospicjum.

Caritas Polska dofinansowała m. in. budowę sali rehabilitacyjnej z aneksem dla, a także zakup lekarstw dla ośrodków zdrowia.

MADAGASKAR

Madagaskar nie posiada sprawnego systemu opieki zdrowotnej. Mieszkańcy Befasy i okolicznych wiosek byli praktycznie jej pozbawieni z uwagi na niewystarczającą liczebność wykwalifikowanej kadry oraz uciążliwą porę deszczową, która uniemożliwia dojazd do ośrodka zdrowia. Caritas Polska we współpracy z Fundacją Redemptoris Missio i Misjonarze Oblaci wsparła budowę ośrodka zdrowia „Chata Medyka” w miejscowości Befasy. W placówce znajduje się sala porodowa, sala obserwacyjna, magazyn i gabinet konsultacyjny. W ramach projektu prowadzone są także działania edukacyjne i warsztatowe skierowane do personelu nowej przychodni m.in. przez położną-wolontariuszkę, której przylot sfinansowała Caritas.

BOLIWIA

Od 1991 roku w Boliwii pełnią swoją misję Siostry Albertynki Posługujące Ubogim. Obecnie przebywa tam 8 sióstr z Polski i 4 z Boliwii. Pracują w ciężkich warunkach w dżungli tropikalnej w miejscowości Montero oraz w wioskach wysokogórskich. Do ich priorytetów należy opieka nad dziećmi i młodzieżą, pochodzących z najuboższych rodzin.

Szkolnictwo w kraju nie jest obowiązkowe. Rodziny nie mają funduszy aby posłać dzieci do szkół. Z tego powodu dzieci spędzają czas na ulicy albo już od małego pracują, by wesprzeć swoich rodziców. Dużym problemem w Boliwii jest bezrobocie. Wiele osób nie może znaleźć pracy i przemieszcza się po kraju poszukując jakiegokolwiek zajęcia, często z dużych miast do małych wiosek, gdzie warunki bytowe są bardzo trudne. Nie mając własnego domu, całymi rodzinami żyją w ciasnych pokoikach. Doprowadzeni do skraju wycieńczenia szukają ucieczki od codziennych problemów w narkotyki, co dodatkowo rozbija rodziny.

Siostry szczególnie aktywnie angażują się w codzienną pracę w ośrodku zdrowia, który przynależy do kurii biskupiej. Realizują również swoją misję wzdłuż rzek, w miejscach, gdzie nie ma elektryczności i brakuje czystej wody. Siostry niosą tam pomoc medyczną, przekazują żywność oraz ubrania. Prowadzą dla najmłodszych katechezę oraz inne lekcje.

Ze środków Caritas Polska Siostry finansują zakup przyborów szkolnych oraz posiłków dla dzieci.

SYBERIA

Syberia to historia polskiego Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Siostry działają na terenie obwodu irkuckiego w Rosji od 2004 roku, prowadząc centrum dziennego pobytu dla dzieci przy Parafii św. Cyryla i Metodego w Bracku na Syberii.

– Rodziny, które wspieramy borykają się z trudnościami finansowymi. Pozostawienie dzieci w naszym centrum daje im możliwość dorywczej pracy, a dzieciom rozwój i opiekę, tak niezbędną w okresie rozwojowym – podkreśla s. Elżbieta.

Dzięki wsparciu z Caritas Polska możliwy był zakup produktów spożywczych przez okres czterech miesiący, m.in. owoców, warzyw, mięsa, wędlin, ryb, nabiału, mąki, ryżu i kaszy.

Z produktów przygotowywano ciepłe posiłki dla dzieci korzystających z centrum oraz dla rodzin z Bracka i dwóch pobliskich wiosek. Były to rodziny dzieci uczęszczających do ośrodka

i inne ubogie rodziny, które zwracały się po pomoc.

EKWADOR

W 2016 roku Ekwador dotknęło silne trzęsienie ziemi. Przebywający tam polscy misjonarze włączyli się w aktywną pomoc na rzecz poszkodowanych, którzy ucierpieli na skutek kataklizmu. „Warunki w jakich Ekwadorczycy żyją na co dzień są bardzo skromne. Niektórzy z nich nie mają w domu prądu i naczyń niezbędnych do przygotowania posiłku – mówi jeden z misjonarzy”. Dzięki wsparciu udzielonemu przez Caritas Polska udało się dofinansować odbudowę zniszczonych przez żywioł budynków służących celom charytatywno-społecznym. Środki przeznaczono również na wsparcie rzeczowe ubogich rodzin, zakup żywności, a także wykończenie i wyposażenie ośrodka zdrowia.

ARGENTYNA

Caritas Polska wsparła działania polskiego misjonarza posługującego w miejscowości Treinta de Agosto w prowincji Buenos Aires. Dzięki przekazanym funduszom ks. Łukasz mógł zakupić sprzęt niezbędny do realizacji projektu dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki udzielonemu wsparciu udało się zakupić również lodówkę z zamrażarką, krajalnicę oraz maszyny do mycia podłóg. Zakupiony sprzęt posłuży młodzieży niepełnosprawnej, biorącej udział w programie „Manos a la Masa” (hiszp. ręce do ciasta). Projekt polega na prowadzeniu małej kawiarni na dworcu autobusowym. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne kończące szkołę, będą mogły lepiej komunikować się ze społeczeństwem. Jest to swoista terapia przez pracę. Niepełnosprawni uczestniczą w kursie gotowania i wypieku pizzy, a rodzice uczestników projektu remontują lokal przekazany przez miasto, w którym powstanie kawiarnia. Pomysł uruchomienia własnej kawiarni zrodził się podczas turnusów rehabilitacyjnych, kiedy młodzi zorganizowali kiermasz sprzedając wypieki, a następnie pomagali w kuchni i byli kelnerami.

WENEZUELA

Trwający od 2014 r. kryzys społeczno-gospodarczy w Wenezueli jest zjawiskiem zupełnie wyjątkowym. Gospodarka w tym bogatym w ropę kraju niemalże nie funkcjonuje. Niewyobrażalne zubożenie mieszkańców, hiperinflacja na poziomie 1,35 mln %, brak żywności i lekarstw sprawiły, że z Wenezueli wyjechało już ponad 4 000 000 osób, a więc 15% populacji. Ci, którzy zdecydowali się pozostać, zmagają się z wieloma problemami.

W kraju panuje bardzo wysoka przestępczość, prawie połowa społeczeństwa pozostaje bez pracy, a wynagrodzenie minimalne wynosi obecnie 40 tys. boliwarów, co po przeliczeniu wynosi ok. 8 dolarów.

Mając na uwadze ogrom potrzeb i rozmiar kryzysu, Caritas Polska we współpracy z Misją Pallotyńską rozpoczęła działania pomocowe mające na celu poprawę sytuacji życiowej i zdrowotnej Wenezuelczyków, w tym dzieci, które są szczególnie narażone na negatywne skutki kryzysu.

Dzięki otrzymywanym od darczyńców środkom wsparcie dociera do najmłodszych mieszkańców Upata, dla których przygotowywane są paczki z ubraniami i artykułami pierwszej potrzeby.

Ponadto dzięki przekazywanej żywności i lekarstwom, kilka razy w tygodniu miejsca dystrybucji stają się centralnym punktem spotkań oraz często jedyną szansą na ciepły posiłek dla wielu mieszkańców Guarenas i Caracas.

Caritas planuje rozpoczęcie kolejnych działań pomocowych i zbiera fundusze na ten cel. Do najważniejszych zadań Caritas należeć będzie zabezpieczenie potrzeb życiowych najbardziej potrzebujących mieszkańców Wenezueli.

Zobacz zdjęcia: Caritas
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem