Reklama

Sekta Moona

Kościół Zjednoczenia

Ruch pod wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. Pod tą nazwą, zresztą bardzo niewinną i odwołującą się do modnego w dzisiejszych czasach ekumenizmu - zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańskich - kryje się bardzo niebezpieczna sekta o podłożu chrześcijańskim - Kościół Zjednoczenia, inaczej nazywany sektą Moona.
Założycielem Kościoła Zjednoczenia jest Sun Myung Moon, który twierdzi, że w 16. roku życia ukazał mu się Chrystus i zlecił wielką misję. Od 1954 r. zaczął gromadzić wokół siebie zwolenników swojej misji - tak z Korei, jak i z USA. W 1960 r. odbył wesele Baranka; porzucił swoją żonę wraz z dziećmi, wziął ślub z Han Hak-Ja i założył tzw. doskonałą rodzinę. To doskonałe małżeństwo zapoczątkowało nową erę. Swoich zwolenników gromadzi sekta we wspólnych mieszkaniach, domagając się od nich porzucenia rodzin, studiów czy wykonywanego zawodu.
Pod koniec 1959 r. powstaje przedsiębiorstwo produkujące broń pneumatyczną pod nazwą "Yeohwa Shotgun" - to ono jest jednym z filarów imperium finansowego Moona. Prócz tej firmy Moon jest założycielem kilku organizacji społecznych mających na celu wspomagać działalność doktrynalną Kościoła Zjednoczenia. W sekcie Moona istnieją m.in. ruchy: CARP - Collegiate Associacion for the Research of Principles (Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych), ICF - International Cultural Foundation (Międzynarodowa Fundacja Kulturalna).

Doktryna i kult

Główny punkt wyjścia w doktrynie sekty stanowi stwierdzenie, iż Moon jest drugim mesjaszem, mającym dokończyć dzieło Jezusa Chrystusa. W tej doktrynie teksty biblijne są uzupełniane tekstami z religii wschodnich. Bóg jest uznawany jako nieosobowa moc lub "serce uniwersum" Chrystusa uważa się tylko za zwykłego człowieka, który nie dokonał pełnego odkupienia, dlatego też Sun Myung Moon musi je dokończyć. Dla członków tej sekty Korea jest ziemią obiecaną. Głównym założeniem Moona jest zjednoczenie wszystkich religii. Terenem działalności sekty jest cały świat - stąd nazwy samego ruchu w różnych krajach: Kościół Zjednoczenia, Zjednoczenie Rodziny, Stowarzyszenie dla Zjednoczenia Światowego Chrześcijaństwa.
Szatan jest ujmowany w sposób "nie biblijny", lecz odgrywa on jedną z głównych ról w wierze wyznawców moonizmu. Osoba Chrystusa nie ma żadnego znaczenia, gdyż Moon jest tym, który całkowicie zbawia świat. Ukrzyżowanie Jezusa jest tylko znakiem klęski, poniesionej przez Niego, a co za tym idzie - i zmartwychwstanie jest bezwartościowe. Zastępuje je nauka o zjawieniu się drugiego mesjasza - Moona. Biblia jest całkowicie podporządkowana nauce doktrynalnej sekty. Soteriologię w tymże ruchu można streścić w stwierdzeniu: zbawienie następuje przez zrezygnowanie ze starego życia i całkowite zaangażowanie w działalność ruchu.
W każdym ośrodku szkoleniowym jest praktykowana modlitwa i medytacja, mająca na celu odparcie ataków szatana i nabranie sił do pracy misyjnej. W sali, gdzie odbywają się ascetyczne praktyki, nie ma krzyża, który jest uznawany za symbol klęski. Zamiast tego jest centrum promieniste, kwadrat i koło. Na "ołtarzu" stale jest umieszczony wizerunek Moona. Ku temu obrazowi zwracają wszyscy podczas modlitwy, oddając pokłony.

Sekta w Polsce

Reklama

Kościół Zjednoczenia Moona próbuje przenieść swoją działalność organizacyjną także do Polski. Sekta została zarejestrowana 12 stycznia 1990 r. Ma już swoje przedstawicielstwo w Warszawie oraz ośrodki w Izabelinie, Krakowie, Glanowie. Na naszym terenie działa też pod przykrywką kilku fasadowych organizacji, takich jak: Federacja Kobiet na Rzecz Światowego Pokoju, Polska Federacja Rodzin na Rzecz Światowego Pokoju. Innym sposobem działania w Polsce jest zarejestrowanie Stowarzyszenia Uczonych na Rzecz Światowego Pokoju w 1990 r., liczy ono ok. 30 osób. Ta fasada sekty wydaje periodyk Nauka dla Pokoju. Redakcja tego pisma mieści się w Sopocie. Głównym celem stowarzyszenia jest przebudowa mentalności rodzaju ludzkiego.
Przywódcy tej sekty mają też dobre kontakty z polską lewicą; Włodzimierz Cimoszewicz gościł u Sun Myung Moona podczas swego pobytu w Korei, spotkał się też z nim w Krakowie.

Prawdziwe oblicze sekty

Kościół Zjednoczenia jest zorganizowany, podobnie jak i w innych religiach, według ściśle określonej hierarchii. Każdy "prosty" członek ruchu w każdą niedzielę oraz pierwszego dnia każdego miesiąca i w cztery święte dni oddaje cześć Moonowi o 5 rano, recytując sześciopunktowe ślubowanie na wierność Bogu, Moonowi i Korei jako ojczyźnie.
Nowi członkowie sekty biorą udział w rozmaitych kursach i treningach, dotrzymują złożonej przysięgi o przestrzeganiu surowych postów. Praca misyjna odbywa się bardzo często na ruchliwych skrzyżowaniach i placach dużych miast, przebiega cicho. Misjonarze szukają młodych ludzi podatnych na indoktrynację. Nie prowadzą długich dyskusji, lecz zapraszają na wieczorne spotkanie w lokalu sekty. Misjonarz nie spieszy się z ujawnieniem własnej tożsamości. Ta strategia werbowania jest określana przez moonies - członków sekty - jako niebiański podstęp. Dla nich kłamstwo nie jest grzechem.
Najważniejszym argumentem ewangelizacyjnym sekty jest stwierdzenie: Świat nie jest taki, jaki powinien być. Tylko Moon może go malować.
Każdy misjonarz musi co miesiąc przyprowadzić do sekty nowego członka. Jeśli dobrze spełnia tę powinność i gdy już jest w ruchu co najmniej trzy lata, może być wybrany do błogosławieństwa. W praktyce dzieje się to bardzo rzadko, ponieważ nie jest łatwą sprawą co miesiąc zwerbować nowego człowieka dla sekty. Z przystąpieniem do sekty łączy się zerwanie wszystkich więzów ludzkich ze społeczeństwem, rodziną, przyjaciółmi. Wykorzenienie z dotychczasowego środowiska powoduje większą podatność neofity na indoktrynację.
Najbardziej rzucającym się w oczy przedsięwzięciem Kościoła Zjednoczenia w USA jest przejęcie gazety The Washington Times. W ścisłym kierownictwie tego pisma są Han Sang Keuk i Bo Hi Pak, prawe ręce Sun Myung Moona.

Proces indoktrynacji

Działalność tej sekty jest bardzo niebezpieczna dla młodego pokolenia, ponieważ proces indoktrynacji przebiega w sposób bardzo niewinny. Odbywa się to na spotkaniach - sympozjach organizowanych w odosobnionych farmach w trybie 3-, 7-, 31-dniowym. W czasie spotkań każdy z uczestników ma swojego anioła stróża, który nie odstępuje go ani na krok. Uczestnicy mają tak przygotowany program dnia, aby nie mieć nawet chwili wolnego czasu, który można by było przeznaczyć na krytyczne przemyślenie podanych wcześniej treści. Każdy z członków ma obowiązek donoszenia na współwyznawców; jest to jeden ze środków kontroli przez sektę swoich wyznawców.
Ruch pod wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego jest jednym z najgroźniejszych ruchów, stosującym techniki kontroli umysłu swoich wiernych. Preludium do pełnej indoktrynacji są ww. 3i 7-dniowe sympozja w miejscach odosobnionych. Podawane wtedy treści przyswajane są przez podświadomość i stanowią przygotowanie do pełnego uformowania światopoglądu, które odbywa się w czasie 31-dniowego seminarium. Podczas tego rodzaju spotkań w pełni realizuje się schemat prania mózgów.
Wobec kursantów stosowany jest nacisk grupowy, prowadzący posługuje się specyficznym językiem, do stosowania którego zmuszani są uczestnicy. W czasie seminariów uczestnicy mają ograniczony czas snu, natomiast nakłada się na nich obowiązek wielogodzinnej medytacji. Gdy taki stan trwa długo, w organizmie ludzkim wytwarzają się endorfiny (odmiana morfiny). Krótki sen i ciężka praca umysłu powodują, że człowiek staje się obiektem łatwym do manipulowania. Jak w każdej sekcie, tak też w Kościele Zjednoczenia obowiązuje zakaz krytyki. Członkowie są formowani do bezmyślnego wykonywania poleceń. Nie można krytykować ani nauczania w sekcie, ani przywódcy, ani samego ruchu. Każdy z adeptów ma pewną misję do spełnienia i nic nie jest od niej ważniejsze.
Kościół Zjednoczenia został przez Parlament Europejski uznany za ruch parareligijny, który może przyczynić się do zagrożenia ładu i porządku społecznego; jest on oskarżany o przemyt i handel narkotykami. Jest równie groźny dla człowieka, jak np. Hare Kriszna czy Kościół Scjentologiczny. Te sekty stanowią ogromne zagrożenie, gdyż stosują najróżniejsze metody kontroli umysłu ludzkiego.

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


CZYTAJ DALEJ

Nowy kanclerz, rektor seminarium i proboszczowie - dalsze zmiany personalne

2021-06-08 11:37

[ TEMATY ]

diecezja świdnicka

zmiany księży

ks. Mirosław Benedyk

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Po wczorajszym wręczeniu dekretów wikariuszowskich, Biskup Świdnicki na środę 9 czerwca br. zaprosił do auli kurialnej kapłanów, których dotyczyły zmiany proboszczowskie. Bp Marek Mendyk dokonał także zmian personalnych w Świdnickiej Kurii Biskupiej, Wyższym Seminarium Duchownym i Domu Księży Emerytów.

Z dniem 1 lipca 2021, ks. kan. Arkadiusz Chwastyk, dotychczasowy oficjał Sądu Biskupiego, zastąpi na funkcji Kanclerza Kurii Świdnickiej ks. prał. Stanisława Chomiaka, który przez 17 lat pełnił ten urząd. Po 13 latach ze świdnickim seminarium żegna się ks. prał. Tadeusz Chlipała, który obejmie urząd proboszcza w par. św. Ap. Piotra i Pawła w Świebodzicach. Dotychczasowego rektora zastąpi ks. kan. Dominik Ostrowski, prof. PWT Wrocław, który w latach 2009-2017 pełnił funkcje wicerektora w świdnickim seminarium. Zmiana objęła także Dom Księży Emerytów. Nowym dyrektorem został dotychczasowy proboszcz par. NSPJ w Świdnicy ks. kan. Paweł Wróblewski, który zastąpi ks. kan. Pawła Łabudę skierowanego na urząd proboszcza do Rogoźnicy. 

CZYTAJ DALEJ

Franciszek przestrzega przed zakorzenianiem się "chwastu nieufności" w Kościele

2021-06-13 12:42

[ TEMATY ]

Franciszek

youtube.com/vaticannews

Przed zakorzenianiem się "chwastu nieufności" w Kościele, zwłaszcza, gdy jesteśmy świadkami kryzysu wiary i niepowodzeń różnych projektów i inicjatyw - przestrzegł Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy "Anioł Pański" w Watykanie. Zachęcił do pielęgnowania postawy ufności, że "jesteśmy w rękach Boga a jednocześnie cierpliwie i wytrwale starać się wszyscy o odbudowę i rozpoczęcia od nowa". Papież wezwał: "Jakże ważna jest ta postawa także dla dobrego wyjścia z pandemii!" Podkreślił, że dobro zawsze wzrasta w sposób pokorny, ukryty, często niewidzialny.

Publikujemy tekst papieskiego rozważania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję