Reklama

Z Jasnej Góry

Wiadomości z Polski


Niedziela Ogólnopolska 40/2000

Nieprawidłowości w realizacji koncesji dla Radia Maryja

Zainicjowane przez Sejm i zakończone we wrześniu br. postępowanie kontrolne NIK wobec KRRiTV wykazało nieprawidłowości w realizacji koncesji dla Radia Maryja. Poinformowano o tym w raporcie NIK, przedstawionym 19 września br. podczas konferencji prasowej w Warszawie. NIK zarzuca Radzie m.in., iż ta, obiecując ojcom redemptorystom w 1994 r. udostępnienie ogólnokrajowego zasięgu nadawczego, nie posiadała odpowiedniej liczby stacji nadawczych i częstotliwości przekazanych przez Ministra Łączności. Raport NIK stwierdza również, że uzyskanie przez Radio Maryja zasięgu niższego niż pozostali nadawcy ogólnokrajowi było konsekwencją niedysponowania przez KRRiTV planami sieci Radia Maryja - plan sieci Radia Maryja tworzony był przez Radę ze znacznym opóźnieniem. "Postawiło to od początku Radio Maryja w sytuacji nierównorzędnej w stosunku do pozostałych nadawców ogólnokrajowych" - czytamy w raporcie.

Raport z funkcjonowania ustawy o planowaniu rodziny

Działanie tzw. ustawy antyaborcyjnej jest pożyteczne dla dzieci, kobiet i całego społeczeństwa - stwierdziła Ewa Kowalewska, przewodnicząca Forum Kobiet Polskich i polskiego oddziału Human Life International. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przedstawiła 20 września br. na konferencji prasowej coroczny rządowy raport z funkcjonowania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Liczba aborcji w porównaniu z rokiem poprzednim po raz kolejny spadła o ok. 50%. - powiedziała Ewa Kowalewska. W 1999 r. dokonano w Polsce 151 legalnych aborcji. Spadł również wskaźnik poronień samoistnych, które - jak sądzi Kowalewska - mogły być ukrytym sposobem na nielegalne przerwanie ciąży. Zarejestrowano też 92 przypadki nielegalnego przerwania ciąży.

Głos obrońców życia w sprawie wyborów

Czy opowiada się pan za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Czy opowiada się pan za prawnym zakazem produkcji i rozpowszechniania pornografii? Czy i jakie elementy polityki prorodzinnej deklaruje się pan wspierać? - te trzy pytania ma zamiar wysłać kandydatom na urząd prezydenta Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca organizacje pro-life działające w Polsce.
Na konferencji prasowej zorganizowanej 20 września br. członkowie Federacji powiedzieli, że od odpowiedzi na te pytania uzależnią poparcie któregoś z kandydatów w wyborach prezydenckich. Federacja poczeka kilka dni na odpowiedzi kandydatów, a później podejmie decyzję, którą ogłosi na kolejnej konferencji prasowej. Jednak - jak stwierdził przewodniczący PFROŻ Paweł Wosicki - niektórzy kandydaci już ujawnili swoje poglądy - np. Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę o zakazie pornografii i podpisał ustawę zezwalającą na posiadanie narkotyków (SLD zapowiada już teraz walkę o powszechny dostęp do aborcji).

Reklama

W związku z wypowiedzią Leszka Millera - przewodniczącego SLD

Oświadczenie Parlamentarnego Zespołu Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Akcji Wyborczej Solidarność

W czasie konferencji programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Dębem k. Warszawy przewodniczący SLD Leszek Miller stwierdził m.in.: "...Promocja wielodzietności jest siłą napędową ubóstwa, dziedziczonego upośledzenia części przyszłych pokoleń...".
Ta skandaliczna i obraźliwa wypowiedź pana Leszka Millera ma charakter dyskryminujący rodziny wielodzietne, w których wychowuje się 40% polskich dzieci; jest pogwałceniem Konstytucji RP (Art. 31, 32), a także nie mieści się w ramach kultury politycznej. Nikomu nie wolno poniżać innych osób z racji ich pochodzenia i wyznawanego systemu wartości.
W sytuacji, kiedy Polska zaczęła wymierać, utożsamianie wielodzietności z ubóstwem i upośledzeniem dowodzi nie tylko braku wyobraźni, ale jest sprzeczne z polską racją stanu, a zarazem stanowi brutalny atak na rodzinę.
Wypowiedź ta ukazuje rzeczywiste intencje pana Lesza Millera i jego obozu politycznego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dyskryminujące rodziców oraz dzieci w rodzinach wielodzietnych, a także wszystkich tych, którzy doceniają wartość każdego ludzkiego życia.
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich stanowczo protestują przeciwko tak pogardliwemu traktowaniu rodzin wielodzietnych i domagają się od pana Leszka Millera, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przeproszenia wszystkich osób dotkniętych jego wypowiedzią.

W imieniu Zespołu Poseł Kazimierz Kapera

Członkowie Parlamentarnego Zespołu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich: Paweł Arndt, Jan Cimanowski, Henryk Dykty, Józef Górny, Kazimierz Kapera, Dariusz Kłeczek, Zofia Krasicka-Domka, Tadeusz Lewandowski, Adam Łoziński, Ewa Mańkowska, Jan Rejczak, Czesław Ryszka, Mirosław Sekuła, Maria Smereczyńska, Mirosław Swoszowski, Antoni Szymański, Zbigniew Szymański, Jacek Tworkowski.

Oświadczenie Senatorów Klubu AWS

Kieruję do Parlamentarnego Klubu SLD i upubliczniam do wiadomości wszystkich Polaków.
W czasie konferencji programowej SLD Leszek Miller stwierdził m.in.: "Promocja wielodzietności jest siłą napędową ubóstwa, dziedziczonego upośledzenia części przyszłych pokoleń".
Ta wypowiedź jest wyjątkowo obraźliwa dla rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się około 40% polskich dzieci.
Wypowiedź ta jest przeciwko Konstytucji RP art. 31 i 32 i obraża także wszystkie polskie rodziny. Składam protest w imieniu Klubu Senatorskiego AWS domagając się publicznego przeproszenia ze strony Przewodniczącego SLD wszystkich polskich rodzin.

Podpisali: Senatorowie Klubu AWS

O. JERZY TOMZIŃSKI - paulin

Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek Zakonnych

W dniach 12-14 września br. 180 sióstr pielęgniarek zakonnych przebywało na modlitewnym skupieniu.
Wprowadzeniem do dni skupienia była Msza św. z homilią. Odprawił ją przed Cudownym Obrazem Matki Bożej biskup pomocniczy z Łodzi Adam Lepa. On również wygłosił konferencję nt. Wielki Jubileusz 2000 jako wezwanie do dziękczynienia i osobistego nawrócenia. Pierwszy dzień zakończyła w Auli Papieskiej s. Bernadeta Wajda, która przedstawiła sprawozdanie z przebiegu Jubileuszowego Dnia Chorych w Rzymie.
W drugim dniu skupieniu przewodniczył ks. Lucjan Szczepaniak, sercanin. Sprawował on Eucharystię w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Miał również wykład o nadziejach i zagrożeniach płynących z rozwoju współczesnej medycyny i o stanowisku Kościoła wobec dokonań inżynierii genetycznej, przeszczepu narządów, eutanazji i aborcji. Po Drodze Krzyżowej na wałach ks. Szczepaniak przeprowadził medytację o modlitwie jako źródle świętości w życiu osobistym oraz w służbie ubogim i chorym.
Duchowym przewodnikiem trzeciego dnia był ks. Aleksander Janeczek, salezjanin. Celebrował on Eucharystię przed Cudownym Obrazem, wygłosił prelekcję nt. Siostra pielęgniarka zakonna - apostołka Ewangelii Nadziei poprzez świadectwo życia i służby. Na zakończenie dni skupienia siostry: Bertilla Hirner - urszulanka i Józefa Stankiewicz - szarytka odczytały sprawozdania z Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Przez wszystkie dni siostry pielęgniarki dużo czasu poświęcały na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i na modlitwę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

II Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja

16 września, z hasłem: Ty masz słowa życia wiecznego, na drugiej pielgrzymce zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy młodych słuchaczy Radia Maryja. Śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanej i hymnem Na spotkanie nowych ludzi rozpoczęło się o godz. 9.00 modlitewne zgromadzenie młodzieży na placu przed Szczytem. Ponad godzinę trwało składanie świadectw przez młodych słuchaczy Radia Maryja, przeplatane śpiewem zespołów: "Saruel" i "Lechici" oraz zespołu Tomka Kamińskiego. Z kolei ks. Janusz Nagórny (KUL) wygłosił wykład o czystej miłości i o czystym przeżywaniu narzeczeństwa. Przemówił również dyrektor Radia Maryja - o.Tadeusz Rydzyk. Całe liturgiczne zgromadzenie powitał paulin - o. Stanisław Rudziński. Życzył młodzieży, aby mogła powiedzieć za św. Piotrem: "Panie, Ty masz słowa życia wiecznego".
Eucharystii, w koncelebrza 80 duszpasterzy, przewodniczył biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej - Edward Frankowski. Słowo Boże rozpoczął od pytań: Czy kochacie Maryję? Ojczyznę? Kościół? Nawiązując do postawionych pytań, całe kazanie poświęcił problemowi miłości i zagrożeniom, jakie płyną z neopogańskiego relatywizmu opanowującego Polskę. Po Komunii św. przemówił delegat prowincjała Ojców Redemptorystów - o. Marek Urban i o. Tadeusz Rydzyk, który odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej i wezwanie do podjęcia zobowiązań. Odczytano również list do Ojca Świętego. Modlitwą w intencji uzyskania odpustu jubileuszowego i błogosławieństwem liturgicznym zakończono pielgrzymkę.

100-lecie Zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

W dniach 15-16 września Zakon Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, który obecnie liczy na świecie w 30 prowincjach 2481 zakonnic, obchodził 100-lecie swego istnienia.
W jubileuszowym spotkaniu w Auli Papieskiej wraz z siostrami urszulankami wzięło udział około 1200 osób, m.in.: metropolita katowicki - abp Damian Zimoń, biskup pomocniczy z Częstochowy - Jan Wątroba, redaktor Niedzieli - ks. inf. Ireneusz Skubiś, Ojcowie Paulini, delegatki Przełożonej Generalnej z Rzymu i urszulańskich klasztorów z zagranicy, świeccy nauczyciele, wychowanki oraz uczennice szkół urszulańskich, rodzice i przyjaciele. Wszystkich powitała matka prowincjalna - s. Regina Malińska. Powiedziała m.in., że siostry pragną podziękować " za łaskę Roku Jubileuszowego, za dar Unii Rzymskiej Zakonu św. Urszuli, która powstała sto lat temu z połączenia się wielu autonomicznych klasztorów urszulańskich istniejących na całym świecie (od XVI wieku), a także za łaskę beatyfikacji w gronie 108 Męczenników Kościoła z okresu II wojny światowej s. M. Klemensy Staszewskiej oraz wychowanki i nauczycielki z urszulańskiego Gimnazjum w Poznaniu - Natalii Tułasiewicz". Następnie odbyły się trzy sesje, na których omawiano przesłanie duchowe św. Anieli Merici (założycielki). Ukazywały je m.in. siostry nowicjuszki, dzieci przez pantomimę: Perły św. Urszuli i przedstawicielki różnych szkół w montażu słowno-muzycznym. Wyjaśniano też treści urszulańskiego hasła: Serviam - Będę służyła. Na koniec wysłuchano relacji uczestniczek XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie.
Najważniejszym przeżyciem była Eucharystia, którą sprawował przed Cudownym Obrazem abp Damian Zimoń. Jako dar ofiarny siostry złożyły tabliczkę - dziękczynne wotum z dedykacją. W czasie Apelu Matka Prowincjalna odczytała Akt Zawierzenia Matce Bożej. Na zakończenie dnia modlitw i nocnego czuwania wszyscy uczestnicy uroczystości jako pamiątkę otrzymali świece z logo jubileuszu urszulańskiego.

Dziękczynna pielgrzymka nowogrodzian

Przez 30 lat nowogrodzianie - byli wychowankowie i uczniowie szkoły Sióstr Nazaretanek w Nowogródku - przyjeżdżali na Jasną Górę, aby modlić się o beatyfikację 11 Sióstr Nazaretanek - męczenniczek za wiarę w czasie II wojny światowej. 5 marca 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł Siostry do chwały błogosławionych.
Tym razem nowogrodzianie przybyli w pielgrzymce dziękczynnej. Trwała dwa dni (15-16 września). Na program pierwszego dnia złożyły się: modlitwa różańcowa, Msza św. za zmarłych, m.in. za śp. ks. Aleksandra Zienkiewicza - uczestnika wielu pielgrzymek, a nade wszystko świadka męczeństwa Sióstr. Modlono się także za poległych żołnierzy AK, walczących w okolicach Nowogródka (oddział Bogdanka), i za zamordowanych ludzi na Kresach. Misterium o Siostrach Męczenniczkach pokazał nowicjat Sióstr Nazaretanek z Częstochowy. Były także świadectwa uczennic Sióstr Męczenniczek i spotkanie z Przeorem Jasnej Góry - o. Izydorem Matuszewskim.
Kulminacyjnym punktem drugiego dnia była dziękczynna Eucharystia za beatyfikację Sióstr. Przewodniczyli jej przed Cudownym Obrazem w koncelebrze kapłanów o. Longin Bekiel - paulin z Jasnej Góry i ks. Józef Olejarski - jezuita z Wrocławia. W czasie Świętej Ofiary nowogrodzianie jako dar ołtarza złożyli relikwie Sióstr Męczenniczek i księgę pamiątkową - kronikę modlitewnych spotkań nowogrodzian na Jasnej Górze.

XVIII Pielgrzymka Ludzi Morza

Tradycyjnie w trzecią sobotę września - w tym roku 16 września - w pielgrzymce na Jasną Górę przybyło ponad 2000 marynarzy, rybaków, pracowników stoczni, portów, przetwórni, urzędów morskich, studentów Wyższej Szkoły Morskiej, a także mieszkańców przybrzeżnych miejscowości.
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, której w koncelebrze kapłanów przewodniczył metropolita gdański - abp Tadeusz Gocłowski Krajowy Promotor Duszpasterstwa Ludzi Morza. W kazaniu powiedział m.in.: "Odkąd przybywamy na Jasną Górę jako ludzie morza, nasze więzy wzajemne jeszcze bardziej się zacieśniają. O naszych problemach mówimy wszędzie, gdzie żyjemy i pracujemy, a jednak tutaj głębiej dotykamy tych problemów - nie tylko w wymiarach administracyjnych, ale i wymiarach ściśle religijnych i rzutujących na nasze moralne życie. Uświadamiamy sobie, że nasze trudne życie jest wpisane w drogę, którą z nami podjął nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego nasze życie, choć trudne, nabiera sensu i traci posmak absurdu". Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w dyskusji poświęconej problemom ludzi morza i w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na wałach.

JEDNYM ZDANIEM

Pod warszawskim pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie - w 61. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - zakończono oficjalne obchody 60-lecia zbrodni katyńskiej. Mszę św. w Katedrze Polowej odprawił bp Sławoj Leszek Głódź.

Archidiecezjalny etap procesu kanonizacyjnego bł. Szymona z Lipnicy zakończono w Krakowie. Zebrane przez komisje teologiczną i historyczną materiały zostaną teraz przekazane watykańskiej Kongregacji ds. Świętych.

Z Wadowic do Rzymu wyruszyła II pielgrzymka biegowa. Biegacze zatrzymają się w sanktuariach maryjnych: Sastin, Mariazell, Padwie, Loreto i Asyżu. Patronat honorowy nad pielgrzymką sprawuje m.in. duszpasterz polskich sportowców - bp Andrzej Śliwiński.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się tradycyjna pielgrzymka na Giewont, z udziałem ok. 600 pątników. Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św. w kościele Świętego Krzyża na Krupówkach, po której pątnicy przeszli pod krzyż na Kalatówkach. Pątnicy wędrują na Giewont dwa razy w roku: 19 sierpnia - w rocznicę pojawienia się krzyża na tym szczycie w 1901 r. oraz 14 września.

Ok. 1,3 tys. Romów wzięło udział w 15. Międzynarodowej Pielgrzymce Cyganów do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Najbardziej znany poeta wśród księży - Jan Twardowski otrzymał "Ikara 2000" - nagrodę sezonu wydawniczo-księgarskiego. Wyróżnienie przyznano na zakończenie XI Krajowych Targów Książki w Warszawie.

Polska złoży w Parlamencie Europejskim skargę na Ukrainę o łamanie praw mniejszości polskiej. Chodzi m.in. o sprawę Cmentarza Orląt we Lwowie oraz utrudnianie tworzenia polskich szkół na Ukrainie.

Rząd postanowił bezterminowo znieść cła na paliwa płynne.

Sejm uchwalił nowy kodeks handlowy, odpowiadający standardom Unii Europejskiej (dotychczas obowiązujące prawo spółek pochodziło z 1934 r.).

Podczas Rady Krajowej Unii Wolności część delegatów poddała krytyce przywództwo L. Balcerowicza, zarzucając mu m.in. błędną decyzję w sprawie niewystawiania kandydata w wyborach prezydenckich oraz spadek popularności UW.

Pięć sztabów wyborczych skierowało do Państwowej Komisji Wyborczej protest przeciwko kwalifikowaniu do emisji w TVP programów wyborczych przez szefów TVP związanych przed 5 laty ze sztabem wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego.

Ewa Polak-Pałkiewicz, Wojciech Wencel, Robert Tekieli i Grażyna Sołtyk zawiesili swoje uczestnictwo w Radzie Programowej TVP, uzasadniając decyzję "zaangażowaniem się TVP po stronie Aleksandra Kwaśniewskiego".

Przewodniczący 16 sejmików wojewódzkich przyjęli w Otmuchowie projekt statutu Związku Województw RP. Celem związku będzie reprezentowanie interesów województw w relacjach z rządem i parlamentem.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzje wojewody małopolskiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji, nakazujące Stowarzyszeniu Ofiar Wojny wydanie oświęcimskiego Żwirowiska.

Przeciwko Najwyższej Izbie Kontroli wpłynęły 2 wnioski do prokuratury: PAP oraz pełnomocnik rządu ds. reformy ubezpieczenia - min. E. Lewicka zarzucają NIK i jej prezesowi J. Wojciechowskiemu m.in. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Reklama

Modlitwa ekspiacyjna na Jasnej Górze na Dzień Matki

2019-05-25 10:07

BPJG

Na Jasnej Górze, w przededniu Dnia Matki, odprawiona zostanie Msza św. ekspiacyjna za zniewagi Chrystusa i Maryi w znaku jasnogórskiej Ikony. Będzie to kolejne przebłaganie za akty profanacji wobec Eucharystii w kościołach i Matki Bożej w Jej wizerunkach. Modlitwie na jasnogórskim Szczycie w sobotę, 25 maja towarzyszyć będą słowa: „Mój Kościół, moja Matka”.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Chcemy wypraszać potrzebną odwagę i świadectwo wiary, aby bronić duchowej tożsamości narodu przez przyczynę naszej Matki i Królowej – podkreśla, zapraszając na spotkanie, abp Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.

Metropolita częstochowski zauważa, że „w czasie, który obfituje w nasilające się ataki na wspólnotę wiary Kościoła, znaki sakramentalne i symbole, na więź z żywymi osobami-naszego Pana i Zbawiciela i Jego Matkę” trzeba nam mobilizacji i świadectwa.

Zachęca, aby w przeddzień Dnia Matki poprzez udział w Eucharystii na Szczycie jasnogórskim o godz. 13.00, przepraszać Boga za ostatnie profanacje i prowokacje wobec Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej.

Abp Depo przypomina, że wobec nasilających się aktów profanacji, także Jezusa Eucharystycznego w naszych kościołach, ludzie wierzący nie powinni milczeć. - Nie czekajmy na rozwiązania prawne, bo przepisy są dziś interpretowane bardzo różnie i są szeroko otwarte na, jak słyszymy, wolność artystyczną albo wolność słowa, lub jakąś wolność demokratyczną. To są rzeczy, które pokazują, że właściwie dzisiaj bożek jest w wolności, a wartości tradycyjne, wpisane w kulturę naszego narodu, naszą tożsamość, są po prostu na marginesie, i na to nie możemy wyrażać zgody - podkreśla metropolita częstochowski. Dodaje, że „podjęte inicjatywy np. nowennowe przepraszania Boga, uświadamiają nam, że mamy odpowiedzialność w sumieniu”. - One muszą ciągle uwrażliwiać i wychowywać, bo inaczej staniemy się tylko społecznością, która stoi naprzeciwko siebie, wzajemnie się oskarża i zwalcza nawzajem – zauważa abp Depo.

Jego zdaniem nie może być mowy o „wolności bez granic”. - Myśmy się już dziś przyzwyczaili do tego, że gdzieś ludzie giną za wiarę, że są męczennicy np. w Iranie, czy gdziekolwiek indziej. Ludzie, którzy rządzą w globalnej skali mało to widzą i nie reagują, a to jest poszerzanie zła. Mamy do czynienia nie z zarazą, ale ze swoistym tsunami ateizmu, laicyzacji i na te właśnie zachowania nie może być naszej zgody - wyjaśnia abp Depo.

Abp Depo podkreśla, że dziś trzeba zachowania przez wierzących nie tylko prawdziwej pobożności, ale i odwagi wiary. Do takiego aktu metropolita częstochowski zalicza np. składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych.

- Nie bójmy się takiej postawy deklarowania wprost podpisem i nawet numerami naszych dokumentów tożsamości. To jest świadectwo odwagi wiary. Myśmy za mało zestroili prawdziwą pobożność, choć jest to wielka cnota, z odwagą wiary. Prawdziwa więź religijna to nie tylko tradycja, przyzwyczajenie, ów święty nawyk, który każe nam chociażby przychodzić na Jasną Górę. Ale jest to ciągłe potwierdzanie, że wiara to jest coś wolnego, wolny wybór mojej więzi i mojego przywiązania, przynależności do Chrystusa i Jego Matki – podkreśla abp Depo.

Metropolita częstochowski podziękował wszystkim za podpisanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i zachęcił, „żeby takich świadectw wiary było jak najwięcej”. - Jest to nie tylko dla nas, ale i dla tych, którzy dzisiaj wzrastają w naszych środowiskach, dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń – zauważa abp Wacław Depo.

W arch. częstochowskiej od niedzieli trwa nowenna przebłagalna za profanację Maryi w znaku jasnogórskiej Ikony. W każdej parafii zanoszony jest akt wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.

Msza św. odprawiona zostanie na jasnogórskim Szczycie w najbliższą sobotę, 25 maja o godz. 13.00.

W zorganizowanej grupie swój udział zapowiedzieli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którzy przybędą na ogólnopolską pielgrzymkę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Ryś do Neoprezbiterów: ja wam przyrzekam, że będę wam Ojcem

2019-05-25 19:11

xpk / Łódź (KAI)

- Ja wam przyrzekam, że będę wam Ojcem, że będę was traktował jako współpracowników, że będę was traktował, jak swoje ukochane dzieci! Przyrzekam wam to za siebie, i przyrzekam wam to za każdego biskupa, który tu będzie na tym miejscu przewodniczył Eucharystii. Obyście nigdy nie zwątpili w tę relację, bo ona jest bardzo ważna! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś do przyszłych kapłanów Kościoła łódzkiego.W sobotę 25 maja, w katedrze łódzkiej abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki wyświęcił na kapłanów dziewięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wraz z metropolitą łódzkim Eucharystię sprawowało kilkudziesięciu kapłanów. Wśród nich byli ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek, biskup Ireneusz Pękalski i biskup Marek Marczak oraz wychowawcy i profesorowie WSD.

Archidiecezja Łódzka

Po odczytaniu ewangelii, ksiądz rektor imiennie wezwał każdego z kandydatów, a ten odpowiedział na wezwanie – jestem! Po zakończeniu sześcioletniej formacji i po zasięgnięciu opinii wiernych oraz formatorów, 9 diakonów zostało dopuszczonych do przyjęcia święceń w stopniu Prezbiteratu.

-Wchodzicie dziś do wspólnoty, która się nazywa prezbiterium łódzkie – mówił w homilii metropolita łódzki. – Wspólnota – to nie jest układ kolesiów. Wspólnota – to nie jest solidarność zawodowa. Wspólnota – to jest rzeczywista komunia ludzi połączonych wspólną misją, wspólnym wezwaniem, wspólną miłością do Jezusa. To jest komunia ludzi, którzy potrafią być dla siebie braćmi, którzy ze sobą nie rywalizują, którzy się nie ścigają, którzy ze sobą nie współzawodniczą, tylko współpracują. Wspólnota – to jest komunia ludzi, którzy potrafią sobie nawzajem pomóc wtedy, kiedy jeden z nich jest w głębokim kryzysie. Wchodzicie do wspólnoty i macie ją współtworzyć. Niech was ręka Boska broni od myślenia – ja sam, ja sam i lepiej, żeby mi nikt nie przeszkadzał – podkreślił metropolita łódzki.

Zaapelował do nowych kapłanów, aby wyrzucili z siebie to wszystko, co mogłoby oddalać ich od wiernych, do których zostaną posłani. – Święcenia mają was do ludzi zbliżyć. Najgorsze byłoby to, gdyby święcenia was od ludzi oddaliły. Cokolwiek by stało po waszej stronie jako przeszkoda pomiędzy wami, a ludźmi – usuwajcie to! Róbcie wszystko, by ludzie mieli do was dostęp w takim poczuciu, że jesteście jednym z nich – słaby wśród słabych. Dobrze wiecie w jakiej sytuacji o tym mówimy. Dziś jest potężna przeszkoda w naszych relacjach z całym ludem Bożym. Nasza przeszkoda nazywa się zgorszenie. Ta przeszkoda nazywa się brak zaufania. Ta przeszkoda nazywa się grzech publiczny. Musimy wszystko uczynić, by usunąć tę przeszkodę, by ludzie mieli do nas wiarygodny dostęp. To my musimy usuwać tę przeszkodę, bo myśmy ją ustawili – zauważył hierarcha.

Zawracając się do księży neoprezbiterów kaznodzieja powiedział także: – Ja wam życzę Ducha Świętego, który nie objaśnia wszystkiego na początku. Czasami was pośle w taką drogę, że nie będziecie rozumieć co się dzieje, dlaczego nie możecie robić tego, do czego jesteście przekonani, dlaczego nie możecie mówić do tych ludzi, którzy wedle waszej oceny tego strasznie potrzebują. Życzę wam takiej wiary, że przyjedzie taki moment, gdy cała ta droga się rozjaśni, bo Duch na końcu pokaże dlaczego było tak, a nie inaczej. Dokonuje się to w takim momencie, który On sam wybiera. Czasami Boga rozpoznaje się po czasie – zauważył arcybiskup.

Po zakończeniu homilii, kandydaci do święceń położyli się krzyżem na posadzce katedry, a zebrani w świątyni odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych. Po niej nastąpił moment modlitwy konsekracyjnej oraz nałożenie rąk, przez biskupów i obecnych w świątyni kapłanów. Każdy z diakonów swoje dłonie, włożył w dłonie biskupa, składając tym samym przysięgę wierności i posłuszeństwa swojemu ordynariuszowi. Wręczone zostały im także dary ofiarne ludu – chleb i wino, które mocą z wysoka, przez posługę nowych kapłanów, stawać się będą Ciałem i Krwią Chrystusa. Na zakończenie obrzędu świeceń ksiądz arcybiskup przekazał nowym kapłanom znak pokoju – wyraz jedności i przyjęcia nowych księży, za swoich współpracowników, braci i przyjaciół.

Dzisiejsza Msza święta święceń kapłańskich, była pierwszą, którą dziewięciu nowych księży, celebrowało w swoim życiu. Liturgię zakończyły podziękowania skierowane do biskupów, przełożonych seminaryjnych oraz rodziny.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki wręczył księżom neoprezbiterom książeczki jurysdykcyjne (dokument uprawniający do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania) testimonia (dokument potwierdzający otrzymanie święceń) oraz dekrety związane z ich przyszłą posługą.

Nowi kapłani Kościoła Łódzkiego zostali posłani do:

Kamil Gregorczyk – parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Jeżowie.

Łukasz Kaczmarek – parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie.

Michał Kardynia – parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie.

Adrian Matuszewski – parafii p.w. N.M.P. Częstochowskiej w Brzezinach.

Kamil Siuta – parafii p.w. N.S.J. w Kurowicach.

Paweł Skowron – parafii p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach.

Marcin Skrzydłowski – parafii p.w. św. Benedykta i św. Anny w Srocku.

Tomasz Szurek – parafii p.w. św. Marcina w Strykowie.

Adrian Zimnowłocki – parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Marzeninie.

W najbliższych dniach księża neoprezbiterzy będą celebrować Msze święte prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach, Wyższym Seminarium Duchownym oraz w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem