Reklama

Dzieciątko Jezus - Słowo Wcielone

JOLANTA WYLEŻYŃSKA
Niedziela Ogólnopolska 51/2001

Istnieją różne symbole, personifikacje często pełne poetyckiego wdzięku, jak np. biała gołębica - symbol Ducha Świętego, lilia - czystość, drogocenna perła uosabia wartości ewangeliczne, grube, splątane ciernie symbolizują Mękę Pańską itp., które pozwalają zrozumieć głębokie prawdy wiary. Jedną z takich wielkich prawd wciela figurka Dzieciątka Jezus.
Dziecię Jezus - Osoba Jezusa Chrystusa (Boga Człowieka) przedstawiona w wieku do lat 12.
Dla uczczenia tajemnicy Jego narodzenia oraz okresu dzieciństwa rozwinął się kult: dzieła sztuki, literatura, liczne bractwa i stowarzyszenia oraz zgromadzenia zakonne. Teologiczne pogłębienie czci Dzieciątka Jezus formułowali Ojcowie Kościoła. Człowieczeństwo Boga związane z początkiem i końcem Jego ziemskiego życia wpłynęło na równoległe rozwijanie się z kultem Narodzenia kultu Męki Pańskiej.
Kult Narodzonego Jezusa kształtuje się już w średniowieczu, a jego ożywienie nastąpiło dzięki św. Franciszkowi z Asyżu w XIII wieku.
Św. Franciszek kontemplował miłość do Małego Chrystusa i pragnął naśladować jego cnoty: ubóstwo, uniżenie, prostotę. Św. Franciszek - poeta Boży odtwarza w Greccio scenerię Narodzenia Pańskiego w żłóbku. Dał też początek nowym formom kultu poprzez dramaty liturgiczne - jasełka. Wielcy święci potrafili głęboko przeżyć kult Dzieciątka, np. św. Teresa z Avila nie rozstawała się z figurką Dzieciątka Jezus i zabierała ją ze sobą w każdą podróż.
W Europie już od schyłku średniowiecza zaczyna się szerzyć zwyczaj ustawiania w okresie Bożego Narodzenia rzeźbionych figurek Dzieciątka Jezus na ołtarzach - na miejscu krzyża, co ma symboliczne znaczenie. Np. w kościołach Saksonii już pod koniec XV wieku taka rzeźbiona drewniana figurka Dzieciątka (Bornkinnl), ubrana w szatki kunsztownie zdobione haftem i szlachetnymi kamieniami, pojawia się na ołtarzach. Często nosi koronę, trzyma w jednej rączce kulę ziemską z krzyżem - czyli jabłko królewskie - symbol panowania, lub winne grono - symbol Eucharystii, a drugą wznosi gestem błogosławieństwa. Szczególny nastrój wywołuje ta figurka Dzieciątka wystawiana podczas Pasterki na głównym ołtarzu, oświetlona blaskiem licznych świec, wśród dymu kadzideł i kolęd śpiewanych przez przybyłych wiernych. W tej części Europy (Saksonia) w okresie świąt Bożego Narodzenia ziemia najczęściej pokryta jest grubą warstwą śniegu. Jego skrząca się biel ozdabia kościoły, drzewa i pobliskie miasta i miasteczka. Taki pejzaż śniegowy szczególnie piękny jest w części zwanej Saksonią Szwajcarską wśród lasów i gór. Dziecię Jezus (Bornkinnl) - Bóg Objawiony błogosławi ludziom w te śnieżne dni teraz, w święta Narodzenia, i na nadchodzący szczęśliwy Nowy Rok, i na zawsze.
Przez inne części roku liturgicznego figurki Dzieciątka były przechowywane na plebaniach lub w zakrystiach. Istniały też na dworze w Dreźnie (nie przetrwały do naszych czasów) figury srebrne Bornkinnl i były ofiarowywane w okresie świąt Bożego Narodzenia dzieciom z arystokracji. Niektórzy z saksońskich rodzimych rzeźbiarzy jeździli na studia do Rzymu. Tam mogli czerpać wzorce szczególnie od znanego w epoce baroku, działającego w Rzymie Flamanda, twórcy fryzu Nad strumieniem, którego zachwyceni Włosi nazywali "fattore di putti" - twórca puttów. Putta poznaliśmy w farze w Kazimierzu nad Wisłą. Stoją na balustradzie przed organami i niosą nasze zasługi do Boga. Są może mniej doskonałe niż te z Rzymu, ale bliższe naszemu odczuwaniu, bo swojskie. Jeden z ważniejszych ośrodków kultu Bambino Gesu (wł. Dzieciątka Jezus) w Europie i na świecie istnieje w Rzymie na sławnym Kapitolu, na najwyższym wzniesieniu wzgórza kapitolińskiego, w bazylice Santa Maria Dell´ Ara Coeli. Sama bazylika pochodzi z ok. VI wieku ( w miejscu tym znajdowała się niegdyś świątynia Junony). We wnętrzu w nawę główną zostały wkomponowane kolumny pochodzące z różnych świątyń antycznych, jest ich 22. Dekoracyjny, bogato rzeźbiony i złocony strop czyni to wnętrze bardzo okazałym. (Powstał już w czasach papieża Grzegorza XIII.) W jednej z bocznych kaplic jest przechowywana figurka czczonego Bambino Gesu. Jest to rzeźba drewniana pochodzenia hiszpańskiego, z XVI wieku. Figurka jest okryta szczelnie brokatową szatką, skrzącą się od drogich kamieni i wyrobów sztuki złotniczej (są to liczne wota), została też ukoronowana jako personifikacja Słowa Wcielonego. W okresie świąt Bożego Narodzenia Bambino jest wystawiane na tle monumentalnego żłóbka (presepe), żłóbek ten przez cały rok liturgiczny jest zamknięty. Przed Bambino Gesu, w okresie bożonarodzeniowym, aż do Trzech Króli, głoszą "kazania" włoskie dzieci, posługując się naiwną retoryką popartą teatralnymi gestami. Dzieci, przekrzykując się, mówią w rzeczywistości krótkie modlitewki i wierszyki do Dzieciątka. Ich głosy stwarzają miły zgiełk, a przy rzęsistym świetle świec patronuje temu Mały Dawca Pokoju i Łaski.
Będąc w Rzymie, nawiedzałam Bambino Gesu. W moim domu przechowuje się Jego figurkę z brązu (kopię pomniejszoną z XIX w.) . Mój mąż nie rozstawał się z malutkim obrazkiem Bambino Ara Coeli, który mu przywiozłam z Rzymu.
Inne o doniosłym znaczeniu sanktuarium Dzieciątka Jezus istnieje w Czechach, w Pradze, a kult zaczął rozwijać się w okresie baroku. W Pradze w zabytkowej dzielnicy na tzw. Malej Stranie, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej czczone jest Dzieciątko, czyli Milostne Jezulatko. Jest to figurka woskowa (na drewnianym rdzeniu) pochodzenia hiszpańskiego. Prawdopodobnie pochodzi z klasztoru pomiędzy Cordobą a Sevillą i jest kopią czczonej tam drewnianej figurki; tam otrzymała ją Dona Izabela de Lara y Mendoza, której córka wyszła za mąż za Czecha Wratysława z Persztejna i przywiozła Jezulatko do Pragi. Figurka praskiego Dzieciątka została (nie od razu) umieszczona na marmurowym ołtarzu (1776 r.) w środkowej części kościoła. Znakomitą oprawę plastyczną ołtarza z figurami Matki Bożej i św. Józefa wykonał Piotr Prachner. Figurka (z wosku) wyobraża 4-letniego Jezusa w koronie, trzymającego w lewej rączce kulę ziemską, zakończoną krzyżem, i błogosławiącego prawą, w brokatowej (zabytkowej) sukience i bogato zdobionym płaszczu. Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus, pracujące przy kościele, przebierają je w różne zabytkowe szatki, z których jedną własnoręcznie uszyła, wyhaftowała i ofiarowała (1743 r.) cesarzowa Maria Teresa. Współcześnie napływają szatki dla Jezulatka z wielu stron świata. Kult Praskiego Dzieciątka nie ustawał pomimo różnych meandrów historii, zmieniało się tylko jego natężenie.
Za ognisko i światowe centrum kultu Dzieciątka Jezus uważa się Karmel francuski. Podstawy teologiczne tworzyli oratorianie francuscy, np. H. de Renty, a formy zorganizowała karmelitanka Małgorzata od Najświętszego Sakramentu (Marguerite Parigot). Dzieciątko Jezus ( Petit Roi de graQce) czczone jest w klasztorze Beaune (Burgundia), w diademie na głowie, z berłem w lewej dłoni, a prawą błogosławiące. Wymienię tylko jedną z wielu praktyk kultowych Dzieciątka Jezus. Jest nią intronizacja figurki w celi zakonnicy karmelitanki w dniu jej obłóczyn. Św. Franciszek Salezy zalecał rozważania o Dzieciątku Jezus jako metodę rekolekcji, a dziecięctwo Jezusa jako wzór życia zakonnego.
Niezmiernie trudno jest opisać ogromną ilość form działalności charytatywnej, jakiej patronowały bractwa i zgromadzenia zakonne pw. Dzieciątka Jezus, i to w różnych punktach naszego globu. Na pewno głównym ich motywem było i jest opuszczone dziecko, dziecko skrzywdzone. Nad nim to rozpościera opiekę Dzieciątko Jezus.
Dzieciątko - Słowo Wcielone - nosi wiele imion w różnych krajach: "Bambino Gesu", "Milostne Jezulatko", "Petit Roi de graQce", " Bornkinnl", "Il Nin]o", "Boże Dzieciątko" - jest to zawsze ten sam Jezus, który się uniża dla nas, któremu góralscy kolędnicy z Beskidu składają hołd i użalają się nad Jego dolą (spójrz też na str. 1 i 6 Niedzieli):
...Hej, co się więc takiego, takiego
Tobie, Panie, stało,
Zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat
Przychodzić zachciało...
Jolanta Wyleżyńska

Reklama

Prośba o modlitwę o zdrowie bp. Kazimierza Romaniuka

2019-05-22 12:28

Biuro Prasowe DW-P, maj / Warszawa (KAI)

Bp Romuald Kamiński i bp Marek Solarczyk proszą wiernych diecezji warszawsko - praskiej o modlitwę w intencji biskupa seniora diecezji i jej pierwszego pasterza - bp. Kazimierza Romaniuka. We wtorek 21 maja, trafił on do szpitala.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Publikujemy list biskupów diecezji warszawsko - praskiej:

Drodzy Diecezjanie,

Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk, Biskup Senior naszego Kościoła lokalnego i jego pierwszy Pasterz, od wtorku, 21 maja, przebywa w szpitalu.

Prosimy wszystkich o otoczenie go serdeczną modlitwą – o jak najszybszy powrót do pełni sił i zdrowia oraz do posługi, którą Ksiądz Biskup Kazimierz nieustannie podejmuje. Pamiętajmy w modlitwie o troszczących się o zdrowie Księdza Biskupa lekarzach i personelu medycznym.

Łączymy się z Wami w tej wspólnocie modlitwy za Pierwszego Biskupa Warszawsko-Praskiego

+ Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

+ Marek Solarczyk Biskup Pomocniczy Warszawsko-Praski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Silny Śląsk w Europie

2019-05-23 07:31

Daniel Gryt rozmowia z Grzegorzem Tobiszowskim

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister Krzysztof Tchórzewski zaproponował podatek od tzw. śladu węglowego. Czemu on ma służyć?

Dominik Różański
Grzegorz Tobiszowski Ekonomista, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji

W wielu krajach Unii Europejskiej przemysł oraz miejsca pracy są wypychane poza nasz kontynent. Wysokie opłaty za emisję CO2 powodują, że ceny energii rosną, tym samym rosną koszty produkcji. Fabryki, huty, zakłady produkcyjne konkurencyjnie nie wytrzymują z produktami z krajów, gdzie nikt nie patrzy tak restrykcyjnie na politykę klimatyczną. Przestaje się opłacać produkować, bo import jest tańszy. I tu są dwa problemy. Pierwszy to miejsca pracy i rozwój, który Europa po prostu oddaje innym kontynentom, a drugi to kwestie związane z klimatem. Co z tego, że Europa będzie ograniczać emisję CO 2, skoro kraje Afryki i Azji, do których został przeniesiony ten przemysł wyprodukują go znacznie więcej. Europa narzucając bardzo restrykcyjne normy, a jednocześnie korzystając z taniego importu, globalnie szkodzi i sobie i wszystkim. Znaczne pogorszenie klimatu następuje zwłaszcza tam, gdzie technologia jest przestarzała.

Polska Grupa Górnicza przyniosła w ubiegłym roku 493 miliony złotych zysku, Grupa JSW 1,76 miliarda. Żadna inna branża w Polsce w ostatnich latach nie zanotowała tak dynamicznego wzrostu.

W 2015 roku górnictwo przyniosło dwa miliardy złotych straty. Sytuacja spółek węglowych była katastrofalna - stały przed bardzo realną groźbą upadłości. Było wiele głosów, że z tej zapaści branża już się nie podniesie. Konieczne były natychmiastowe działania. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i dialogowi ze stroną społeczną dziś kopalnie są sprawie działającymi przedsiębiorstwami, przynoszą zyski, dają stabilne miejsca pracy, a Polsce bezpieczeństwo energetyczne. No i wpływy budżetowe. W biegłym roku spółki górnicze w podatkach i opłatach wpłaciły do budżetu państwa i samorządów – ponad pięć miliardów złotych. I pamiętajmy - polskie górnictwo generuje ponad 300 tysięcy miejsc pracy, polski przemysł kolejne setki tysięcy. Nie możemy dopuścić do ich likwidacji.

Podczas Kongresu wiele było rozmów o energetyce, przemyśle, ale także transformacji energetycznej i wsparciu dla regionów górniczych.

Regiony górnicze w Europie stają przed dużymi wyzwaniami transformacyjnymi, takimi jak rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, przy zagwarantowaniu sprawiedliwej transformacji społecznej. Pod koniec 2017 r. w Strasburgu Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała Program Wsparcia Regionów Górniczych”. Wśród uczestników konferencji byli zarówno przedstawiciele rządów, samorządów, jak i spółek oraz organizacji pozarządowych i społecznych, związanych z sektorem górnictwa z całej Europy. Ministerstwo Energii prowadzi bieżący dialog z Komisją Europejską. Platforma Wsparcia dla Regionów Górniczych ma dwa wymiary: proces restrukturyzacji regionów górniczych, w których zaprzestano wydobycia węgla oraz prace badawczo – rozwojowe dotyczące czystych technologii węglowych i alternatywnych metod wykorzystania węgla. To wsparcie dla Śląska, ale też okolic Wałbrzycha i Konina

Na Śląsku niezwykle ważnym tematem jest zanieczyszczenie powietrza – zwłaszcza smog.

Generalizowanie i stygmatyzowanie węgla jest złe. To jak z samochodami – nie możemy porównywać 20-letnich diesli z nowoczesnymi ekologicznymi hybrydami. Tak samo jest z węglem. Możemy ten najgorszej jakości spalać w starych piecach albo wykorzystywać dobrej jakości węgiel efektywnie i ekologicznie. Stawiamy na to drugie rozwiązanie. Główną przyczyną smogu jest spalanie śmieci i paliwa niskiej jakości. Wprowadzone zostały przepisy regulujące dwie niezwykle istotne sprawy. Pierwsza to ustawa o jakości paliw stałych, która zakazuje sprzedaży detalicznej najgorszej jakości węgla, a po drugie w 2017 roku zostało wydane rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów, które dopuszcza do sprzedaży tylko te o najlepszych parametrach. Czyli z tynku eliminujemy tak zwane „kopciuchy” i najgorszej jakości paliwo do nich. Ponadto uruchomiliśmy program „Czyste Powietrze”, wspieramy prosumentów oraz elektryczny transport.

Mamy również „Program dla Śląska”.

Ponad 50 miliardów złotych na 70 projektów, które będą motorem napędowym regionu. Stawiamy na zwiększenie innowacyjności przemysły, inwestycje rozwojowe, infrastrukturę transportową, ale także poprawę jakości środowiska i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców naszego regionu. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jestem przekonany, że razem z nowym zarządem województwa dobrze wykorzystamy te ogromną szansę na rozwój naszego regionu.

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało ledwie kilka dni. Jak wyobraża Pan sobie swoją działalność w Europarlamencie.

Jest pięć głównych obszarów, pięć priorytetów. Po pierwsze więcej funduszy dla województwa śląskiego z funduszy unijnych w tym na rekultywację terenów poprzemysłowych i wsparcie transformacji energetycznej. Wynegocjowaliśmy już miliardy dla naszego regionu. Wiem jak rozmawiać z Komisją Europejską, by zadbać o jeszcze większe wsparcie dla województwa śląskiego. Druga kwestia to obrona przemysłu, którego przyszłość w dużym stopniu będzie się ważyć w Brukseli. Przemysł to wciąż ogromna siła województwa śląskiego. Nie możemy się od niego odwracać, a wspierać i rozwijać. Będę walczył o polski przemysł, którego serce bije na Śląsku. Z tym też się wiążą miejsca pracy. Przypomnę - 300 000 miejsc pracy w województwie śląskim generują kopalnie. Nie pozwolę na ich likwidację. Stabilna i dobrze płatna praca na Śląsku to cel nadrzędny. Kolejna bardzo ważna kwestia to czystsze powietrze. Walka ze smogiem to mój priorytet równorzędny z ochroną i rozwojem przemysłu.

Mieszkańcy regionu zasługują na oddychanie czystym powietrzem. I ostatni priorytet - bezpieczeństwo energetyczne. W dzisiejszym świecie nie ma nic ważniejszego od energii - od zasilania urządzeń domowych po systemy bankowe, finansowe, drogowe, szkoły, szpitale i fabryki. Polska musi być niezależna, a prąd zawsze musi płynąć do przemysłu i gniazdek w naszych domach. Będę bronić energetycznej niezależności Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem