Reklama

Niedziela Częstochowska

Wieczernik w Truskolasach

– Potrzeba wam Ducha Świętego i Jego darów, abyście wolność zagospodarowali dobrem, cnotą, miłością, ofiarą z siebie samego dla drugiego człowieka przez małżeństwo, rodzinę, tajemnicę Kościoła i ojczyzny – powiedział do młodzieży, która 17 maja przyjęła sakrament bierzmowania, abp Wacław Depo w parafii św. Mikołaja w Truskolasach, w sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

bierzmowanie

Truskolasy

Beata Pieczykura/Niedziela

Dlaczego młodzi przyjęli sakrament bierzmowania? Na to pytanie krótko i konkretnie odpowiedział Adam: – Jestem katolikiem i chcę z własnej woli przyjąć ten sakrament. Młodzi z wdzięcznością mówili: – Nasze serca są przepełnione radością. Będziemy starać się wzrastać w wierze, aby świadczyć o niej.

Zobacz zdjęcia: Wieczernik w Truskolasach

W parafii św. Mikołaja w Truskolasach abp Wacław Depo przewodniczył Mszy św. i udzielił 42 młodym osobom sakramentu bierzmowania.

Reklama

W homilii mówił do zgromadzonych, którzy „od pokoleń przychodzą na to miejsce, aby odkryć tajemnicę własnego życia oraz świadectwo wobec świata, który nas otacza”. Przypomniał młodzieży, że pokonała drogę przygotowania do przyjęcia tego sakramentu, modlitwy, wsłuchiwania się w słowo Boże, korzystania z sakramentów pokuty i Eucharystii, aby dziś w sposób wolny i świadomy opowiedzieć się po stronie Chrystusa. Pragnął ich umocnić i dlatego zachęcił do „wdzięczności za to piękno, którym wy jesteście, i za to, że jesteście, bo Pan Bóg ma dla was plan”. – Teraz chodzi o to, by każdy z was odczytał z pomocą Ducha Świętego: kim jestem i kim mam być.

Arcybiskup wyjaśniał, że wiara jest więzią z Bogiem na zawsze, dlatego apelował: – Proście o Ducha Świętego przez całe wasze życie. Dziękujcie Bogu za dar życia i plan Bożej miłości względem was, proście, abyście byli świadkami Chrystusa wobec tego świata.

Metropolita częstochowski poświęcił krzyże, które otrzymali bierzmowani, i wyjaśnił im, że „krzyż jest mocą od Boga, a nie tylko pamiątką tego dnia i sakramentu bierzmowania”. Zachęcał również do gorliwej modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Reklama

Proboszcz ks. Józef Kos powiedział „Niedzieli”: – Cieszę się z tego, że mimo pandemii młodzi zdecydowali się jednak przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, aby wytrwali na tej drodze, by szli właściwą drogą, by dary Ducha Świętego nie były zmarnowane.

Życie we wspólnocie w Truskolasach tworzy również 9 sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. W kościele parafialnym codziennie uczestniczą we Mszy św. Jedna z nich pracuje w zakrystii, a dwie katechizują w szkole podstawowej. W tym roku siostry przeżywają 100. rocznicę założenia ich zgromadzenia. Cały 2021 r. do 2 lutego 2022 r. jest rokiem jubileuszowym. Centralne uroczystości są zaplanowane na 21 sierpnia. W katedrze w Sosnowcu Mszy św. będzie przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. W planach jest także świętowanie jubileuszu w Truskolasach.

16 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, wierni wraz duszpasterzami przeżyli odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Truskolaskiej, Pani Łaskawej. Z tej racji Mszę św. celebrował ks. prał. Marian Szczerba, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Matka Boża Truskolaska, Panna Łaskawa odbiera szczególny kult w tej parafii. W każdą środą po Mszy św. popołudniowej jest odprawiane nabożeństwo ku Jej czci.

Kościół w Truskolasach istniał na pewno już w latach 1470-80 i podlegał klasztorowi w Kłobucku, o czym wspomina Jan Długosz w „Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis”. W 1626 r. zapewne ten sam kościół biskup krakowski Marcin Szyszkowski ustanowił filią kościoła w Kłobucku.

W Truskolasach znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej układem przypominający obraz jasnogórski. W założonej w 1691 r. księdze protokolarnej zanotowano ok. 200 cudownych uzdrowień wzroku. Dowodem tego były liczne, cenne niejednokrotnie, wota pozostawiane w truskolaskim sanktuarium maryjnym, zarówno przez mieszkańców miejscowości, jak i przybywających tu pielgrzymów.

Poprzedni drewniany kościół stojący przy trakcie pankowskim dotrwał do XVIII w. Kiedy groził zawaleniem, został rozebrany w 1736 r. Obecny kościół modrzewiowy wybudowano rok później staraniem proboszcza komendarza Tadeusza Gołębiowskiego. Fundatorem świątyni był dzierżawca starostwa krzepickiego Józef Winner. Kościół poświęcony został 26 listopada 1746 r. przez biskupa Michała Kunickiego, sufragana krakowskiego.

Dekretem arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Raczyńskiego z 13 marca 1810 r. parafia Truskolasy stała się samodzielną placówką duszpasterską.

W połowie XIX w. na terenie parafii zaszły znaczące zmiany. Były one zasługą proboszcza ks. Mateusza Wysockiego. Otoczył on cmentarz grzebalny murem i przyozdobił bramą. Na cmentarzu wybudował kaplicę (1847), prawdopodobnie z tego okresu pochodziła też nieistniejąca już kostnica.

W latach siedemdziesiątych XIX w. miały miejsce prace remontowe, które wpłynęły na zmianę zewnętrznego wyglądu kościoła. Rozebrano babiniec. Ok. 1870 r. dobudowano przedsionek za zakrystią. W tym właśnie roku zbudowano nowe schody wiodące od ulicy do głównych drzwi kościoła.

W 1877 r. gwałtowna burza zwaliła jedną z wież. W 1880 r. założono nowe okna w okuciach. W kaplicach natomiast zamontowano kolorowe okna w kształcie gwiazd. Zewnętrzne ściany kościoła, dotychczas pokryte w całości gontami, w 1881 r. oszalowano deskami i spongami, wzmacniając konstrukcję klamrami i śrubami, a w niektórych miejscach słupami przymocowanymi do ścian. Po rozebraniu drugiej wieży w to miejsce dobudowano kruchtę. Z drewna pozyskanego po rozbiórce wież zbudowano dzwonnicę, w której umieszczono dwa dzwony.

Na początku XX w. wykonano prace, których celem było podniesienie wartości artystycznej wnętrza kościoła parafialnego. W latach 1903-09 wykonana została w kaplicach bocznych polichromia projektu Wacława Skomerskiego. Polichromię prezbiterium wykonał w okresie I wojny światowej Stanisław Ligoń.

Początek XX w. to okres zmian administracyjnych w parafii. W 1910 r. odłączono miejscowości Cisie, Herby i Pietrzaki, dołączając je do nowo utworzonej parafii w Blachowni, a wieś Zwierzyniec przyłączono w 1918 r. do parafii Złochowice. W 1919 r. z północno-zachodniej jej części utworzono parafię Panki, natomiast z południowej części powstała parafia Bór Zapilski. W tej drugiej wybudowano świątynię wzorowaną na macierzystym kościele. W 1924 r., a więc po oddzieleniu się znacznych części parafii, liczba wiernych w truskolaskiej parafii wyniosła 5960.

W 1937 r., w 200. rocznicę powstania kościoła, odbył się kongres z okazji tejże rocznicy. Został on upamiętniony pocztówką, na której widnieje kościół z wiodącymi do niego do dziś istniejącymi schodami.

1 września 1939 r., w dniu wkroczenia Niemców do Polski, spłonęła plebania w Truskolasach, a wraz z nią archiwum.

Po wojnie ks. Bolesław Sokół wybudował plebanię i pokrył nowym gontem dach kościoła. Ufundowano także trzy dzwony do nowo postawionej dzwonnicy obok kościoła. Materiał na dzwony zebrali parafianie, pozbywając się swoich moździerzy, klamek i żelazek, a koszt prac ludwisarskich poniósł ksiądz proboszcz.

W okresie administrowania parafią przez ks. Franciszka Kaczmarka (1970-71) dokonano konserwacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Kolejny proboszcz ks. Artur Pietrusiński zadbał o remont dachu, kładąc nowe gonty. Odnowiono i pozłocono ołtarze, ambonę i stacje drogi krzyżowej. Problem uzupełniania niszczejących gontów pozostawał nadal. W okresie urzędowania kolejnego proboszcza ks. Andrzeja Szatniewskiego zdecydowano się pokryć dach blachą ocynkowaną. Odebrało to jednak kościołowi częściowo jego zabytkowy charakter. Mimo wykonania cementowej podmurówki i nowego dachu kościół przeciekał przy każdej większej ulewie, a jego filary pochylały się coraz mocniej. W 2000 r., za czasów probostwa ks. Romana Bąbskiego, specjalistyczne biuro projektów z Krakowa przeprowadziło ekspertyzę stanu technicznego świątyni, która wykazała, że należy jak najprędzej podjąć prace remontowo-zabezpieczające, szczególnie przy konstrukcji kościoła.

Obecnie trwają prace remontowe zakrojone na szeroką skalę, finansowane w dużej mierze przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przez lokalną społeczność.

Za: www.parafia.truskolasy.webd.pl

2021-05-17 21:55

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata...

2021-06-17 21:30

[ TEMATY ]

rozważania

nabożeństwa czerwcowe

Najświętsze Serce Pana Jezusa

Photo by Real Cowboys Drive Cadillacs on Foter.com

Jak bardzo Jezus ukochał nas ludzi. Mistrz z Nazaretu z pewnością wiedział, że bez Niego sobie nie poradzimy.

Jako człowiek doświadczam często prawdy, że najszczęśliwsze chwile w życiu to te, w których czujemy się ogarnięci Bożą miłością. Są to najczęściej te chwile, które spędzamy z Jezusem, przy Jezusie i które poświęcamy dla Jezusa. Chwile, które spędzam na adoracji Najświętszego Sakramentu należą do najpiękniejszych chwil w życiu; są to chwile oczekiwane i upragnione, chwile, które pozwalają mi rozmawiać z Jezusem jak z najbliższym Przyjacielem. Jemu mogę powiedzieć o wszystkim, nawet o najskrytszych tajemnicach. A jeśli brakuje słów, wówczas patrzymy na siebie, patrzymy… Najważniejsze że jest Chrystus, że pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie…

CZYTAJ DALEJ

Abp Gądecki: popieram ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym

2021-06-18 14:31

[ TEMATY ]

abp Stanisław Gądecki

Powstanie Wielkopolskie

archpoznan.pl

Abp Stanisław Gądecki w obecności dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysława Terleckiego podpisał deklarację upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie daty 27 grudnia dniem święta państwowego.

„Z uwagi na charakter oraz znaczenie tego historycznego wydarzenia, chęć i potrzebę godnego uhonorowania bohaterskich Powstańców i ich istotnej roli w budowaniu odradzającej się po latach zaborów Ojczyzny, wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska pod Apelem zainicjowanym przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski adresowanym do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu oraz parlamentarzystów RP” – czytamy w deklaracji podpisanej przez metropolitę poznańskiego.

CZYTAJ DALEJ

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia...

2021-06-18 21:30

[ TEMATY ]

rozważania

nabożeństwa czerwcowe

Najświętsze Serce Pana Jezusa

Photo by archer10 (Dennis) on Foter.com

O miłosierdziu płynącym z serca Pana Jezusa wspominałem w jednej z poprzednich katechez, kiedy przywoływałem św. S. Faustynę i fragmenty jej Dzienniczka. Dziś też chcę powrócić do tekstów zapisanych przez Apostołkę Miłosierdzia.

Oto czytamy w Dzienniczku następujący opis: Dziś powiedział mi Pan: pragnę, aby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. I w innym miejscu Dzienniczka czytamy: Skarżył się Jezus do mnie tymi słowy: Nieufność dusz rozdziera wnętrzności Moje. Jeszcze więcej Mnie boli nieufność duszy wybranej. Pomimo niewyczerpanej miłości Mojej – nie i Mi, nawet śmierć Moja nie wystarcza im. Biada duszy, która ich nadużyje (Dz. 50).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję