Reklama

Wiadomości z Watykanu

Modlitwa, doskonalona i praktykowana, pomaga iść za wskazaniami Ducha Chrystusowego, by współpracować w budowaniu Kościoła w miłości. W takim klimacie wzrasta gorące pragnienie ucznia, aby każdy człowiek spotkał Chrystusa i osiągnął prawdziwą wolność dzieci Bożych. To pragnienie sprawi, że wierzący, za przykładem Maryi, będzie gotowy wypowiedzieć całkowite i wielkoduszne "tak" Bogu, który powołuje go, aby stał się sługą słowa, sakramentów i miłości lub żywym znakiem Chrystusowego życia - czystego, ubogiego i posłusznego - dla ludzi naszej epoki.

Jan Paweł II

(Z orędzia na XXXIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2002 r.)

Jan Paweł II do Polaków

Polaków obecnych na audiencji generalnej na Placu św. Piotra Ojciec Święty powitał śpiewem: Święty Wojciechu, patronie nasz/ Święty Wojciechu, patronie nasz/ Módl się, módl się, módl się za nami!, po czym powiedział: "Ta pieśń rozbrzmiewała wczoraj i będzie rozbrzmiewać w najbliższych dniach aż do niedzieli na ulicach Gniezna, a także całej Polski. Wspominaliśmy bowiem ze czcią św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Patrona naszej Ojczyzny. A za tydzień, 3 maja, będziemy wspominać Matkę Bożą - Królową Polski Jasnogórską. A potem 8 maja - św. Stanisława. Ten śpiew niech nas prowadzi przez lata i stulecia w drodze do Chrystusa. Tego życzę moim rodakom w tym szczególnym okresie świętych Patronów Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" .

"Regina Coeli" z Papieżem

21 kwietnia br. w rozważaniach przed modlitwą Regina Coeli Jan Paweł II zaapelował po raz kolejny do Palestyńczyków i Żydów o zakończenie konfliktu wokół Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Ojciec Święty zwrócił się również do nowo wyświęconych kapłanów dla diecezji rzymskiej. Oto tekst rozważań papieskich:
"Dziś rano w Bazylice św. Piotra wyświęciłem 20 nowych prezbiterów diecezji rzymskiej. Do nich kieruję ponownie moje pozdrowienie, a także do ich rodzin i wszystkich, którzy ich otaczają w tym wyjątkowym dniu.
Drodzy Neoprezbiterzy! Jeśli młodzi są ´nadzieją Kościoła´ ( por. Mt 5, 13-14), to do Was przede wszystkim kieruję słowa, które, jak wiecie, stanowią temat najbliższego Światowego Dnia Młodzieży: Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata.
Według głęboko zakorzenionej tradycji, w czwartą niedzielę wielkanocną świętujemy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, ponieważ w Ewangelii ten biblijny tytuł Jezus odnosi do siebie. Kierując na Niego wzrok, proszę wszystkich kapłanów, którzy zostali już wyświęceni lub zostaną wyświęceni w tym roku, aby przez hojność życia i dobrą służbę dawali wiarygodne i znaczące świadectwo o Dobrym Pasterzu. Zapraszam wszystkich, by szczególnie w tym dniu skierowali spojrzenie na Pana Boga, aby w Ludzie Bożym wzrastały liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.
Niestrudzenie wznosi się też nasza modlitwa w intencji Ziemi Świętej, skąd, niestety, nie przestają docierać do nas niepokojące wieści i obrazy zniszczenia. Są to obrazy, których wymowa jest o wiele większa niż jakiekolwiek wezwania. Zmuszają, by nie pozostawić żadnej możliwości, na jakimkolwiek poziomie, aby ta ziemia, błogosławiona przez Boga, jak najszybciej wyszła z eskalacji nienawiści i przemocy.
W sposób szczególny codziennie w modlitwie udaję się do Betlejem, do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie przeżyłem niezapomniane chwile w czasie mojej jubileuszowej pielgrzymki. Od prawie 20 dni Bazylika i przylegające do niej budynki stały się miejscem potyczek, szantaży i wymiany oskarżeń. Niech to miejsce i wszystkie miejsca święte jak najszybciej zostaną przywrócone modlitwie i pielgrzymom, Bogu i człowiekowi.
Niech Najświętsza Maryja Panna wyprosi stronom konfliktu odwagę pokoju, a wspólnocie międzynarodowej - zdecydowanie i solidarność. Niech stanie się możliwe, aby Palestyńczycy i Izraelczycy uczyli się żyć razem, a Ziemia Święta niech ponownie stanie się ziemią świętości, ziemią pokoju".

Reklama

Papieskie uznanie dla pracy kard. Ratzingera

Jan Paweł II podziękował kard. Josephowi Ratzingerowi za jego ofiarną pracę jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz członka innych instytucji watykańskich. Jednocześnie wyraził życzenie, aby 75-letni Kardynał kontynuował swoją służbę dla Kościoła.
Podczas wspólnej audiencji dla przybyłych z Bawarii pielgrzymów, pracowników Kongregacji Nauki Wiary i szkolnych kolegów kard. Ratzingera Ojciec Święty podkreślił, że dostojny Jubilat jeszcze w swojej ojczyźnie, a potem, od 1981 r., w Rzymie "wypełniał swoją posługę kapłańską i biskupią, niezmordowanie służąc prawdzie".
Spośród licznych dokumentów, które powstały w czasie urzędowania kard. Ratzingera na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Papież w sposób szczególny wymienił Katechizm Kościoła Katolickiego. Prace nad nim zakończono w 1992 r.
Ojciec Święty przypomniał, że kard. Ratzinger obchodził nie tylko swoje 75. urodziny, przypadające 16 kwietnia, ale także 25-lecie sakry biskupiej, a w ubiegłym roku 50-lecie, kapłaństwa. Z uznaniem mówił o Jubilacie jako o jednym ze swych najbliższych współpracowników. Zwrócił także uwagę, że nie tylko przez sprawowanie tak trudnego urzędu, ale również w wykładach i publikacjach daje on świadectwo "sile oddziaływania wiary katolickiej w całej jej głębi i pięknie".

Reklama

Przesłanie do Kongresu Unii Włoskiej Prasy Katolickiej

Jan Paweł II zaapelował do mediów, zwłaszcza do ludzi odpowiedzialnych za telewizję i Internet, aby poświęcały szczególną uwagę dzieciom, które w obecnych czasach więcej czasu spędzają przed telewizorem niż z rodzicami.
"Często telewizja jest głównym przedmiotem zainteresowania dzieci i wywiera negatywny wpływ na ich rozwój, szczególnie, kiedy siedzą dłuższy czas przed ekranem telewizora, który często zastępuje rodziców" - napisał Papież w przesłaniu do obradującego w Rzymie Kongresu Unii Włoskiej Prasy Katolickiej (UCSI) na temat Dzieci i media, w którym wzięło udział 3 tys. katolickich dziennikarzy.
Papież z żalem stwierdził, że powstaje bardzo mało odpowiednich programów dla dzieci i wskazał na potrzebę realizowania wartościowej oferty programowej, która będzie "posiadała pedagogiczną dynamikę, przestrzegała wartości etycznych, będzie dostosowana do wrażliwości dziecka i wychowywała".
Papież wezwał także dziennikarzy do krytycznego i pełnego inicjatywy zaangażowania w kształtowanie mediów, by przyszłe generacje uchronić przed "jakąkolwiek manipulacją i jakimkolwiek nadużyciem" .

Reklama

Nowe dekrety dotyczące 22 sług Bożych

Dekrety dotyczące cudów, męczeństwa i heroiczności cnót 22 sług i służebnic Bożych przedstawiono 23 kwietnia br. w Watykanie w obecności Jana Pawła II. Jeden z cudów przypisuje się wstawiennictwu bł. Urszuli Ledóchowskiej, założycielce Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Ponadto wśród kandydatów na ołtarze, których sprawy rozpatrywano na tej sesji, znalazło się trzech kapłanów asumpcjonistów z Bułgarii, zamęczonych za wiarę w 1952 r. w Sofii.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - kard. JoseM Saraiva Martins powiedział, przedstawiając Ojcu Świętemu 19 dekretów dotyczących 22 osób, że kandydaci na świętych i błogosławionych " dojrzewali w świętości na drzewie Krzyża". "Historia Kościoła i żywoty świętych potwierdzają nam, że cywilizacja miłości i pokoju może mieć fundament tylko w
Chrystusie, Księciu Pokoju" - mówił Kardynał Prefekt.

Ojciec Święty do neoprezbiterów

21 kwietnia br. Jan Paweł II udzielił święceń kapłańskich 20 diakonom z diecezji rzymskiej. "Wielki jest dar, który otrzymujecie, wielka jest tajemnica przekazana w Wasze ręce" - powiedział Papież w kazaniu.
Ceremonia odbyła się w Bazylice Watykańskiej. "Jezus nie tylko czyni z Was uczestników tajemnic królestwa niebieskiego, lecz oczekuje od Was wierności wyższej i zgodnej z urzędem apostolskim, jaki Wam się powierza - mówił Ojciec Święty. - On wzywa Was, byście pozostawali z Nim (por. Mt 3, 14) w szczególnej zażyłości. Wymaga od Was przestrzegania ubóstwa (por. Mt 19, 22-23) i pokory sługi, który jest wobec wszystkich ostatni (por. Mt 20, 25-27). Żąda, byście byli doskonali, ´jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski´ (Mt 5, 48). Jednym słowem, Pan chce, byście byli święci. Świętość to perspektywa, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska Kościoła´ ( por. Novo millennio ineunte, 30)" - stwierdził Papież.
Jan Paweł II powierzył nowo wyświęconych księży Maryi - Matce Dobrego Pasterza i Matce Kapłanów. "Przed śmiercią Chrystus pozostawił Ją jako swe najcenniejsze dziedzictwo wszystkim swym uczniom w osobie Apostoła Jana. I Apostoł wziął Ją do swego domu. Drodzy kandydaci do kapłaństwa - mówił Papież - także Wy przyjmijcie Ją jako pewny i krzepiący zadatek miłości Chrystusa. Patrzcie na Nią bezustannie jako na obraz i wzór Kościoła, któremu służyć będziecie ze wszystkich sił. Wasze kapłaństwo ofiarowywane codziennie Maryi stanie się autentyczną drogą świętości. A Wasze życie będzie w całości i radośnie poświęcone chwale Boga i zbawieniu dusz" - powiedział Jan Paweł II do nowych kapłanów.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święci Archaniołowie – Michał, Rafał i Gabriel


Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi patronem, święty Michale.

CZYTAJ DALEJ

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej diecezji

2022-09-29 08:57

[ TEMATY ]

diakonat

diakonat stały

archidiecezja.pl

Chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu – zapowiada biskup kielecki Jan Piotrowski w komunikacie wystosowanym do wiernych.

Biskup przypomina w nim znaczenie charyzmatów w Kościele, w którym „Chrystus działa przez ludzi”.

CZYTAJ DALEJ

Papież: nauczanie jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy

2022-09-30 14:41

[ TEMATY ]

Franciszek

Grzegorz Gałązka

„Edukacja ofiaruje sens życia i wydobywa z ludzi to co najlepsze” – napisał Papież w przekazanym przemówieniu do Bractwa Wspólnot św. Tomasza z Akwinu (FASTA) obchodzącego 60-lecie istnienia. To międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim zostało powołane do życia przez brata Aníbala Fosbery’ego w 1962 roku jako wyraz wielkiego pragnienia aktualizacji wskazań Soboru Watykańskiego II, szczególnie poprzez uświadomienie praw i powinności świeckich w zakresie misji ewangelizacyjnej.

Ojciec Święty zaznaczył, że Bractwo podjęło przesłanie Soboru poprzez realizację różnych projektów w dziedzinie ewangelizacji kultury, młodych oraz rodzin, tworząc różne instytucje edukacyjne, takie jak szkoły i uniwersytety w wielu częściach świata. Kontekst historyczny, w którym działał św. Tomasz z Akwinu niósł wiele wyzwań, szczególnie związanych z odkryciem pism greckiego filozofa Arystotelesa. Św. Tomasz wykazał, iż duża część tych tekstów może współbrzmieć z treścią Objawienia chrześcijańskiego. Podkreślał, że istnieje naturalna harmonia pomiędzy wiarą i rozumem, co także dzisiaj pozostaje istotne w przezwyciężaniu fundamentalizmów, fanatyzmów i ideologii oraz otwiera szeroką przestrzeń dotarcia z Dobrą Nowiną do różnych kultur.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję