Reklama

Z Jasnej Góry

Wiadomości z Polski

Pomnik Anioła Stróża Narodu Polskiego

Na placu Teatralnym w Warszawie ma stanąć pomnik Anioła Stróża Narodu Polskiego - ten pomysł przedstawił 29 września br. duszpasterz środowisk twórczych - ks. Wiesław Niewęgłowski, który wraz z ks. Krzysztofem Ołdakowskim - szefem Redakcji Programów Katolickich TVP - odprawił Mszę św. dla pracowników radia i telewizji w ich patronalne święto - św. Archanioła Gabriela.
"Aniołów Stróżów mają nie tylko poszczególne osoby, ale i całe narody - przypomniał ks. Niewęgłowski. - Gdy Polska wejdzie do Unii Europejskiej, pomnik Anioła Stróża Narodu Polskiego będzie znakiem naszej tożsamości oraz świata ducha, który jest naszym bogactwem i ofertą".
Ks. Niewęgłowski w kazaniu nazwał Archanioła Gabriela "patronem dobrych wiadomości". Podobną misję przekazywania dobrych wiadomości mają także dziennikarze. "Jesteście dla wielu najważniejszym źródłem informacji, decydujecie o tym, co ludzie myślą, jaką mają wyobraźnię, jak żyją - mówił Duszpasterz twórców. - Niesiecie dobre wiadomości. Ale czy tylko dobre?" - pytał. Skrytykował wszechogarniające dążenie do zysku - zwłaszcza w mediach publicznych, które powinny pełnić misję społeczną. Dążenie do zysku wywiera - jego zdaniem - zbyt wielki wpływ na treść. "Nie dawajcie się zwieść wynikami oglądalności Waszych programów, otwórzcie się na najgłębsze ludzkie potrzeby" - apelował do dziennikarzy.

Unia Boga z człowiekiem

Inauguracja roku akademickiego w WMSD w Warszawie

30 września br. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Mszy św. z tej okazji przewodniczył kard. Józef Glemp - prymas Polski i metropolita warszawski. Studia rozpoczęło 250 kleryków, w tym niemal 40 na pierwszym roku. "Na większości uczelni w tym roku odbywają się wykłady na różne tematy związane z integracją europejską - zauważył w przemówieniu inauguracyjnym rektor Seminarium, ks. prof. Krzysztof Pawlina. - Widocznie taka jest potrzeba chwili, gdy Europa szuka swojej tożsamości - stwierdził. - Co na to seminarium? U nas nie wykłada się ekonomii ani prawa międzynarodowego, bo się na tym nie znamy. Natomiast nie możemy wyjść z podziwu nad unią, która się zawiązała dwa tysiące lat temu między Bogiem a człowiekiem - powiedział. - Studia seminaryjne wskazują, jak tej unii służyć i jak ją chronić. Niech nic Was od tego nie odwraca ani nie zniechęca - życzył kandydatom do kapłaństwa. - Świat dryfuje w nieznanym kierunku. Przyszłości nie da się przewidzieć, bo człowiek jest nieobliczalny. Ludzie będą dążyli ku dobru, jeśli będą wiedzieli, że są kochani. Dlatego tak ważną rolę odgrywają kapłani, których Jan Paweł II prosił podczas tegorocznej pielgrzymki: Pomóżcie człowiekowi zaufać miłosiernej miłości Boga". Ks. prof. Pawlina zacytował w tym miejscu słowa ks. Jana Twardowskiego: "Nic mnie nie załamało - ani brak życzliwego spojrzenia, ani anonimy w kopertach, które aż syczą, ani nienawiść w tramwajach, ani to, że mało nie zwichnąłem sobie palca, stukając w konfesjonał - bo cały czas była przy mnie Matka Boża, która zamiast berła ma kłębek wełny, którą ceruje teologię".
O słuchaniu, przyjmowaniu, wypełnianiu i przekazywaniu Słowa Bożego mówił w homilii bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Jak stwierdził, jest to fundament, na którym kapłani powinni budować i realizować swoje powołanie. - Powinniście nieustannie rozważać Słowo Boże, żeby Słowo Wcielone odcisnęło się w Was - mówił do alumnów. Bp Libera uważa, że księża, którzy głoszą kazania i rekolekcje, powinni jeszcze dzielić się tym, jak Słowo Boże działa w ich życiu. Tego dzielenia się owocami Słowa brakuje - zdaniem Biskupa - także w parafiach, wspólnotach zakonnych i seminariach. - Panie Jezu, daj nam zrozumieć pisma święte. Niech pałają nasze serca, kiedy do nas mówisz - modlił się.
Mszę św. w kościele seminaryjnym koncelebrowało z Księdzem Prymasem ok. 50 wykładowców i wychowawców Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz biskupi: Piotr Libera, Marian Duś i Piotr Jarecki z Warszawy.
Po raz pierwszy w dziejach Seminarium Warszawskiego aż jedna czwarta alumnów pierwszego roku ma już za sobą studia wyższe - jest dziennikarz, aktor, a nawet inżynier, który budował most Siekierkowski. Zdaniem Rektora uczelni, coraz więcej osób wstępuje do seminarium po studiach, bo w ostatnich latach u młodych ludzi przesuwa się wiek podejmowania poważnych decyzji życiowych.

Reklama

70-lecie życia zakonnego

8 września br. w Sędziszowie Małopolskim obchodził jubileusz 70 lat życia w zakonie o. Hieronim Warachim, kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Na uroczystość przybyli m.in.: prowincjał - o. Jacek Waligóra, przedstawiciele bratnich klasztorów, ojcowie bernardyni z Rzeszowa, rodzina Jubilata. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Jubilat. Słowo Boże wygłosił o. Gustaw Tyburczy ze Stalowej Woli.
O. Hieronim Warachim urodził się 6 września 1916 r. we Lwowie - Hołosko Małe. Nowicjat rozpoczął 7 września 1931 r. Pierwsze śluby zakonne złożył
8 września 1932 r. 3 września 1939 r. w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda. Podczas wojny duszpasterzował w okolicach Lwowa. Od września 1945 r. pracował na Ziemiach Zachodnich, m.in.: w Gorzowie Wlkp., Białogardzie, Wałczu, Gdańsku, Nowej Soli, Wrocławiu. W 1964 r. został wybrany prowincjałem. Funkcję tę pełnił przez 6 lat. W latach 1980-82 był spowiednikiem w sanktuarium Maryjnym w Loreto. Od 1981 r. pracował w Austrii, pomagając na placówkach kapucyńskich. W 1993 r. powrócił do Polski, do Sędziszowa. Jest inspiratorem kultu Matki Bożej Fatimskiej i św. Ojca Pio w Terliczce k. Rzeszowa.
O. Hieronim był katechetą, kaznodzieją, rekolekcjonistą, proboszczem i przełożonym klasztorów kapucyńskich. Zajmował się duszpasterstwem trzeźwościowym. Odbył wiele podróży zagranicznych. Był obecny w Bazylice św. Piotra podczas otwarcia II Soboru Watykańskiego. Brał udział w kapitułach generalnych Zakonu. Podczas jednej z nich, w 1968 r., dane mu było odwiedzić Ojca Pio i otrzymać od niego błogosławieństwo.
Przyczynił się do zainicjowania procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego - o. Serafina Kaszuby, opracowując jego biografię pt. Włóczęga Boży. Przetłumaczył kilkanaście pozycji książkowych i napisał wiele artykułów do prasy katolickiej.

Reklama

O. Jan M. Sochocki OFMCap

Konferencja liderów Odnowy w Duchu Świętym

Pierwsza Europejska Konferencja Liderów Odnowy w Duchu Świętym zgromadziła w dniach 24-29 września ok. 600 liderów Odnowy i osób służących modlitwą wstawienniczą z 23 krajów. Spotkanie na Jasnej Górze zorganizował Europejski Podkomitet ICCRS (Międzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z siedzibą w Watykanie).
Każdy dzień Konferencji poświęcony był innemu aspektowi wezwania Jana Pawła II Europo, wypłyń na głębię!: wypłynięcia na głębię modlitwy (aspekt duchowy); na głębię Kościoła (aspekt eklezjalny i wspólnotowy); na głębię miłosierdzia (aspekt przebaczenia i pojednania); oraz na głębię misji (aspekt zaangażowania w sprawy społeczne i w ewangelizację). Konferencje prowadzili m.in.: bp Bronisław Dembowski - krajowy duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym, ks. Wojciech Nowacki - przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy, bp Joseph Grech z Australii, Kim Kollins z Niemiec, Nikol Baldacchino z Malty, Matteo Calisi z Włoch.

Reklama

Maryjni rycerze

29 września, podczas trzydniowej Europejskiej Pielgrzymki Rycerzy Jasnogórskiej Bogarodzicy, w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze było pasowanych siedmiu nowych rycerzy. Są to: Rainer Beckmann, dr Wolfgang Graf, dyr. Elmar Kuhn, dr h.c. Max W. Schlereth, ks. dr Józef Nowobilski, dr med. Bronisław Leszczyński, dr hab. med. Jerzy Dosiak. Wręczenia krzyża, dyplomu oraz przekazania białego płaszcza dokonał dziekan rycerzy - o. Jan Nalaskowski, były generał Zakonu Paulinów.
"W chwili obecnej Rycerstwo skupia ponad 50 członków. Jest to stowarzyszenie elitarne ze względu na szczytne idee, które sobie stawia - mówił o. Andrzej Napiórkowski OSPPE. - Głównym naszym hasłem są słowa: Wszystko odnowić w Jezusie Chrystusie dzięki Jego Matce. Rycerstwo ma charakter międzynarodowy. Są wśród nas Hiszpanie, Włosi, Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy i Polacy. To ukazuje chrześcijańskie tendencje do jedności" - stwierdził o. Napiórkowski.
Stowarzyszenie powstało w 1991 r., a rycerze na co dzień włączają się w działalność publiczną, kulturotwórczą, oświatową, charytatywną i medyczną.

Reklama

"Gloria Victis" - Chwała Zwyciężonym!

Tablicę upamiętniającą "13 tys. policjantów II Rzeczypospolitej - jeńców wojennych zgładzonych przez sowieckich komunistów od 17 września 1939 r." odsłonięto w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Poświęcając tablicę z napisem: Miednoje, Prymas Polski kard. Józef Glemp modlił się za wszystkich, "którzy stali się ofiarami ucisku i przemocy i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności Ojczyzny".
Odsłonięcia tablicy dokonali: nadinspektor Władysław Padło - pierwszy zastępca komendanta głównego policji, Antoni Duda z NSZZ Policjantów i Witold Banaś - prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939". W wykonanej w brązie tablicy zostały umieszczone szczątki pomordowanych. Wraz z kapelanami policji przyjechał bp Marian Duś - krajowy duszpasterz policjantów. "Warto pamiętać, że w Miednoje spoczywa ponad 6 tys. policjantów, ale to tylko połowa tych, którzy zginęli z rąk NKWD na Wschodzie. Druga połowa nie ma grobów - mówił bp Duś. - Epitafium, poświęcone przez Księdza Prymasa, ma przede wszystkim upamiętnić ofiarę bezimiennych, spoczywających na nieznanej ziemi".
Płaskorzeźbę zaprojektował i wykonał artysta plastyk z Warszawy Eugeniusz Kozak.

Reklama

Leśnictwo odświętne

"Polskie lasy, polska przyroda może być naszym wyróżnikiem w zjednoczonej Europie" - mówił z dumą minister ochrony środowiska Stanisław Żelichowski w czasie 6. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Parków Narodowych na Jasną Górę. Mszę św. w Bazylice dla ok. 4 tys. osób odprawił bp Edward Janiak - krajowy duszpasterz leśników. Ksiądz Biskup skrytykował "nieprzemyślane projekty prywatyzacji lasów" oraz "społeczną ignorancję dotyczącą leśnictwa, ekologii i ochrony przyrody". "Wystarczy udać się do lasu - tłumaczył bp Janiak. - Sterty śmieci, połamane drzewa, zniszczone tablice informacyjne, rozjeżdżone drogi i rzesze grzybiarzy. To wszystko świadczy o stałej potrzebie prowadzenia edukacji ekologicznej". Pielgrzymkę zorganizowała Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych na czele z dyrektorem generalnym Januszem Dawidziukiem.

W skrócie

130 księży kapelanów Wojska Polskiego przybyło na rekolekcje w dniach od 23 do 26 września. Nauki głosił abp Stanisław Szymecki z Białegostoku. W rekolekcjach uczestniczył biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź.

W pierwszej turze pielgrzymki maturzystów archidiecezji lubelskiej przybyło 4,5 tys. młodzieży wraz z metropolitą lubelskim - abp. Józefem Życińskim.

Zapowiedzi

6-19 października - Obrady Papieskiej Rady "Iustitia et Pax"

18-20 października - Referenci Powołań

18 października - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej (I seria)

19 października - 13. Pielgrzymka Telekomunikacji Polskiej

Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej (III seria)

19-20 października - Pielgrzymka Esperantystów

20 października - 6. Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej

- Bazylika - Msza św. oraz koncert z okazji 24. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

O. Stanisław Tomoń OSPPE - Rzecznik Prasowy Jasnej Góry

Tydzień w Polsce

Prezydent Aleksander Kwaśniewski oświadczył, że Polska - jeśli zostanie o to poproszona - weźmie udział w interwencji militarnej USA przeciw Irakowi.

Premier Leszek Miller oraz wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko przekazali marszałkowi Sejmu projekt budżetu na 2003 r. Rządzący nie kryli swojego zadowolenia i optymizmu; tymczasem opozycja nie zostawiła na projekcie "suchej nitki". Według głównego ekonomisty BRE Banku - Janusza Jankowiaka, jest to budżet "małej stabilizacji i braku rozwoju", czyli zdecydowany "krok wstecz".

Sejm, głosami ugrupowań koalicji SLD-UP i PSL, uchwalił ustawę o abolicji podatkowej, według której będzie można zalegalizować dochody ukrywane dotąd przed fiskusem - po zapłaceniu 12 proc. nieujawnionej kwoty (abolicja nie dotyczy osób, które od 1990 do 2002 r. pełniły funkcje państwowe). Posłowie postanowili też, że właściciele majątku przekraczającego 100 tys. zł, mieszkań powyżej 70 m2 i ruchomości o jednostkowej wartości przekraczającej 10 tys. zł będą musieli składać w urzędach skarbowych specjalne deklaracje.

Odbyło się losowanie numerów list wyborczych w wyborach samorządowych: numer 1. przypadł Lidze Polskich Rodzin, 2. - "Samoobronie", 3. - SLD-UP, 4. - Unii Samorządowej, 5. - Alternatywie Partii Pracy, 6. - PSL, 7. - UPR.

Nowym przewodniczącym NSZZ "Solidarność" został Janusz Śniadek, bliski współpracownik i zastępca dotychczasowego szefa Związku Mariana Krzaklewskiego. Były przewodniczący, który kierował Związkiem przez 11 lat, pozostał członkiem Komisji Krajowej "Solidarności".

Bezrobocie jest największym problemem społecznym w Polsce - uznali działacze "Solidarności" na zakończenie XV Zjazdu NSZZ "S". Skrytykowali oni rząd za wprowadzenie drastycznych rozwiązań, prowadzących do ograniczenia praw pracowniczych i związkowych, uprawnień socjalnych i wynagrodzeń.

Według Rzeczpospolitej, w pierwszym roku rządów gabinetu Leszka Millera wymieniono kierownictwo 19 z 20 największych spółek Skarbu Państwa (nowych prezesów mają m.in. wszystkie banki kontrolowane przez państwo).

Sąd Najwyższy oczyścił z zarzutu kłamstwa lustracyjnego Mariana Jurczyka, zarzucając Sądowi Lustracyjnemu "rażące" uchybienia w ocenie dowodów w jego sprawie.

Trybunał Konstytucyjny zniósł przepis ograniczający podwyżki czynszów m.in. w prywatnych kamienicach. Podwyżka (nawet do 100 proc.) może dotyczyć ok. 600 tys. rodzin w Polsce.

Po roku przerwy ruszył proces o rozliczenie "afery FOZZ" (Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego) - jednej z największych afer finansowych III RP. - Ta sprawa budzi żywe społeczne zainteresowanie. Można powiedzieć, że jest w niej 40 milionów pokrzywdzonych - mówił sędzia Andrzej Kryże, rozpoczynając proces.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich odzyska majątek przejęty w stanie wojennym przez związane z ówczesną władzą Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL (dziś SD RP).

Z danych unijnego biura statystycznego Eurostat wynika, że Polska, największy spośród kandydatów do Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, była w ub.r. najmniej dynamicznym z nich, osiągając najniższy wskaźnik wzrostu gospodarczego w regionie (1,1 proc.).

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmarł bp Jan Styrna

2022-09-28 16:52

[ TEMATY ]

śmierć

pl.wikipedia.org

W dniu 28 września 2022 r. zmarł ks. bp Jan Styrna, biskup elbląski senior. Uroczystości pogrzebowe w katedrze św. Mikołaja w Elblągu odbędą się 3 października.

Jan Styrna był kapłanem diecezji tarnowskiej. Urodził się 25 stycznia 1941 w Przyborowie, powiat Brzesko, województwo małopolskie. Był wikariuszem w Nowym Wiśniczu, Krynicy Górskiej, Mielcu.

CZYTAJ DALEJ

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja łaski pełna

2022-10-01 20:00

[ TEMATY ]

#NiezbędnikRóżańcowy

Karol Porwich/Niedziela

Wędrując „z różańcem w ręku po dar pokoju” zatrzymujemy się przy słowach wypowiedzianych przez Archanioła Gabriela, wypowiedzianych w nazareńskim domu wobec Dziewicy Maryi. Dziś zatrzymujemy się nad słowami „łaski pełna”. Co one znaczą? Jaki jest ich sens? Co przez to chciał powiedzieć Archanioł Gabriel?

„Łaski pełna”

CZYTAJ DALEJ

Abp Depo: przywilejem uczniów Chrystusa jest uwierzyć w miłość i wytrwać do końca

– To jest wielki przywilej uczniów Chrystusa wczoraj i dziś: uwierzyć w miłość i w posłuszeństwie wiary wytrwać do końca – powiedział abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył 1 października Mszy św. z okazji inauguracji roku akademickiego w nowo erygowanym Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Eucharystia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Koncelebrowali ją: bp Grzegorz Kaszak – biskup sosnowiecki, ks. prał. Ryszard Selejdak – rektor WMSD w Częstochowie, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wychowawcy i profesorowie seminarium oraz kapłani archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję