Reklama

Wiadomości z Polski

550-lecie Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

19 października 2002 r. odbyło się poświęcenie nowego Sekretariatu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Służyć on będzie strukturom ogólnopolskim i prowincjalnym Prowincji Krakowskiej OCDS, jak również redakcji kwartalnika Żyć Karmelem w świecie. Sekretariat przeniesiono z Czernej i obecnie mieści się w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 11/3 (31-509 Kraków, tel./fax: (0-12) 431-27-00, ocds@wp.pl).
Poświęcenie miało miejsce w trakcie spotkania prowincjała - o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD i Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z asystentami wspólnot OCDS Prowincji Krakowskiej. Program spotkania obejmował: Eucharystię pod przewodnictwem Ojca Prowincjała z homilią o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, słowo o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, krótką relację z wydarzeń OCDS w ostatnim roku, przytoczenie w zarysie najważniejszych wyzwań dla OCDS, przypomnienie tegorocznych uchwał II Ogólnopolskiego Kongresu, sugestie i uwagi do Programu Formacyjnego OCDS oraz spotkanie z prezesami wspólnot OCDS. W dyskusji poruszano tematykę życia wspólnot lokalnych OCDS, wzajemnych relacji z asystentami oraz wspólnej pracy nad promocją powołań do OCDS.
W spotkaniu wzięli udział asystenci kościelni 40 wspólnot z Polski, Ukrainy, Słowacji i Czech.
W październiku br. minęła 550. rocznica powstania świeckiego zakonu karmelitańskiego, o której przypomniał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do przełożonego generalnego Ojców Karmelitów.

O. Jan Góra zaprasza na Jamną

Znany dominikański duszpasterz o. Jan Góra zaprasza księży na rekolekcje i warsztaty duszpasterskie, które odbędą się w dniach 4-6 listopada br. w Domu św. Jacka na Jamnej. W programie m.in. takie tematy, jak: Kapłaństwo jako talent, Duszpasterz młodzieży - kolega czy ojciec?, a także - przesłania z Lednicy z poprzednich lat i pomysły na Lednicę 2003 r., której głównym tematem będzie przypowieść o talentach oraz o pannach mądrych i głupich. O. Góra zaprasza wszystkich duszpasterzy młodzieży, którzy chcą jej towarzyszyć w trzecim tysiącleciu wiary i wspólnie przeżywać radość powołania. Spotkanie zaczyna się w poniedziałek 4 listopada, ale można przyjechać już w niedzielę po południu. Posiłki będą przygotowywane wspólnie. "Można przywieźć coś atrakcyjnego i regionalnego dla ubogacenia współbraci!" - zachęca o. Góra.
Natomiast w dniach 7-9 listopada odbędą się na Jamnej rekolekcje dla kobiet pod hasłem: Kobieta człowiekiem miłosierdzia. Podstawą rozważań będzie encyklika Jana Pawła II poświęcona godności kobiety Mulieris dignitatem i przemówienia Ojca Świętego z ostatniej pielgrzymki do Polski. Będzie również okazja do spowiedzi i modlitwy.
Żeby dotrzeć do ośrodka, trzeba najpierw dojechać autobusem lub pociągiem do Tarnowa, dalej autobusem do Paleśnicy, a później przejść 1,5 km pieszo na Jamną. Te i wiele innych informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.jamna.org.pl.
Dominikanie z Jamnej organizują w tej wiosce - spalonej i wymordowanej w czasie II wojny światowej, a dzisiaj odradzającej się - mauzoleum męczeństwa Polaków. Proszą o przekazywanie w urnach ziemi z pól bitewnych i miejsc męczeństwa. Dominikanie chcą, żeby Jamna stała się miejscem żywej i twórczej pamięci o Polakach, którzy zginęli w obronie ojczyzny i jako ofiary prześladowań.

"Fiat Voluntas Tua"

Album poświęcony abp. Józefowi Kowalczykowi

Reklama

"Album będzie spełniał rolę ogólnie dostępnego źródła informacji o osobie abp. Józefa Kowalczyka, który od 13 lat jest przedstawicielem Ojca Świętego na polskiej ziemi" - powiedział 21 października bp Piotr Libera podczas prezentacji książki Fiat voluntas Tua. Jej wydawcą jest Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam". Dzieło, które ukazało się z okazji 40-lecia święceń kapłańskich i 13-lecia posługi Nuncjusza papieskiego, przybliża jego osobę, życie, działalność duszpasterską i dyplomatyczną oraz wkład w rozwój struktur kościelnych w Polsce.
Prezentacja albumu, która odbyła się w Sekretariacie Episkopatu Polski, była okazją do wielu serdecznych wspomnień oraz przyjrzenia się funkcji nuncjusza apostolskiego. Sekretarz Episkopatu - bp Libera zwrócił uwagę, że posługa Arcybiskupa Nuncjusza przyniosła już dalekosiężne owoce, takie jak nowy podział organizacyjny Kościoła w Polsce oraz Konkordat. Podkreślił też, że abp Kowalczyk żyje Polską, a zarazem wnosi do Kościoła w Polsce "oddech" Kościoła powszechnego. Sekretarz Episkopatu dodał, że codzienna działalność Nuncjusza z natury rzeczy jest poza zasięgiem kamer i mikrofonów, stąd bywa nieraz narażona na pochopne oceny, których nie można ani wyjaśnić, ani sprostować, bo w grę wchodzi dobro Kościoła i dobro człowieka.
Rzymski okres w życiu i posłudze obecnego Nuncjusza wspominał Stefan Frankiewicz, b. ambasador RP przy Watykanie. Podkreślił, że polskiego duchownego cechowała postawa służby, kompetencja, pracowitość i lojalność wobec Ojca Świętego, ale także wielka skromność. Zwrócił uwagę, że w kręgach watykańskich abp Kowalczyk cieszy się wielkim szacunkiem.
Bp Wiktor Skworc, ordynariusz tarnowski, nawiązał do korzeni rodzinnych Arcybiskupa, podkreślając, że często wraca on w rodzinne strony i może być przykładem umiłowania małej Ojczyzny. Z kolei o. prowincjał Andrzej Koprowski TJ przedstawił referat Klucz do odczytania aktywności Nuncjatury Apostolskiej w życiu społecznym w Polsce po r. 1989.
Abp Józef Kowalczyk w podziękowaniu podkreślił, jak dużo zawdzięcza bliskim, a także nieżyjącemu już bp. Janowi Chrapkowi.
Więcej o albumie napiszemy za tydzień.

Wojciech Świątkiewicz

Konferencja Papieskiej Rady "Iustitia et Pax"

W dniach 16-19 października trwała Międzynarodowa Konferencja Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" (Sprawiedliwość i Pokój). Obrady w Kaplicy Domu Pielgrzyma zainaugurował Prymas Polski - kard. Józef Glemp. Zebranych powitał przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski. Podczas konferencji, w której uczestniczyli delegaci Kościoła z 20 krajów Europy Środkowowschodniej, zastanawiano się nad problemami współczesnej Europy jednoczącej się w Unii Europejskiej oraz nad rolą Kościoła w tym procesie. W obradach wzięli udział m.in.: sekretarz Papieskiej Rady - bp Giampaolo Crepaldi, podsekretarz - ks. prał. Frank J. Dewane oraz ok. 50 biskupów, kapłanów i świeckich. Mszy św. odprawionej na zakończenie obrad przewodniczył metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak. Podsumowując konferencję, bp Piotr Jarecki, członek Rady, powiedział: "Zapoznaliśmy się z sytuacją w poszczególnych krajach. Dostrzegliśmy między nimi wielkie różnice. (...) Podzieliliśmy się pewną refleksją - jaką drogą mamy iść". Koordynatorem spotkania ze strony Jasnej Góry był o. Jarosław Łuniewski.

Szkoły im. Jana Pawła II

17 października w 2. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II wzięło udział ponad 5 tys. młodzieży z ok. 110 szkół. Mszę św. dla uczniów i nauczycieli odprawił biskup diecezji radomskiej Zygmunt Zimowski, a zebranych powitał o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry. Konferencję nt. Ziemi Świętej wygłosił ks. Tomasz Drwal. Organizatorami pielgrzymki byli Małgorzata i Zbigniew Gumińscy oraz Halina Marciniak. Młodzież modliła się za Papieża Jana Pawła II oraz zmarłego bp. Jana Chrapka, który w ubiegłym roku przewodniczył pielgrzymce. Ojciec Święty jest patronem ok. 210 szkół w Polsce.

Modlitwa przed egzaminem dojrzałości

Reklama

18 października w pierwszej grupie diecezjalnej przybyło ok. 1,8 tys. maturzystów z Łomży. Mszę św. w Bazylice Jasnogórskiej wraz z 13 duszpasterzami, poprzedzoną nabożeństwem pokutnym, odprawił dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Łomżyńskiej - ks. Wojciech Nowacki.
19 października modliła się trzecia tura maturzystów archidiecezji lubelskiej, licząca 4,3 tys. uczniów. Mszy św. w Bazylice przewodniczył bp Ryszard Karpiński w koncelebrze z 35 kapłanami. Organizatorem pielgrzymki był ks. prał. dr Ryszard Lis, dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Lubelskiej. Maturzystów z Łomży i Lublina witał o. Stanisław Rudziński.

13. Pielgrzymka Telekomunikacji Polskiej

19 października przybyło ok. 4 tys. pracowników różnych pionów TP SA ze wszystkich obszarów Polski. "Pamiętamy, czym jest Jasna Góra dla nas wszystkich. To miejsce niezwykłe i bardzo licznie odwiedzane przez pielgrzymów - powiedział Marek Józefiak - prezes TP SA, w specjalnym wywiadzie dla iTePe pt. Jasna Góra bliżej nieba i ludzi. - Jesteśmy operatorem narodowym, a Kościół to dobro wyjątkowe dla wszystkich Polaków. Tak więc, jeżeli tylko udaje się w czymkolwiek pomóc, to po prostu to robimy".
W pielgrzymce, obok prezesa Marka Józefiaka, wzięli udział dwaj członkowie zarządu TP SA: Bruno Duthoit, przedstawiciel francuskiego inwestora France Télécom, oraz Wojciech Roman. "Przyjechaliśmy z intencją modlitwy o miejsca pracy. To jest największy problem, jaki dosięga w tej chwili telekomunikację" - mówiła Elżbieta Pacuła, przewodnicząca sekcji krajowej pracowników Telekomunikacji Polskiej "Solidarność", która obok przedstawicieli innych central związkowych uczestniczyła w jasnogórskim spotkaniu.
Mszę św. w Bazylice Jasnogórskiej, wraz z generałem Zakonu Paulinów - o. Izydorem Matuszewskim i podprzeorem Jasnej Góry - o. Ireneuszem Pompą, odprawił wikariusz generalny Kurii Metropolitalnej - ks. inf. Marian Mikołajczyk. "To wspólne modlitewne spotkanie jest dobrym znakiem, że trudne i bolesne przemiany w Waszej firmie wykreują nowoczesną, konkurencyjną spółkę na coraz to trudniejszym rynku telekomunikacyjnym. Tylko taka firma może dawać możliwości pozwalające zadbać o godność pracownika" - mówił w homilii Ojciec Generał. Pracownicy telekomunikacji przekazali Jasnej Górze centralę telefoniczną z przeznaczeniem dla obsługi pielgrzymów i ofiarą pracowników na rozwój Sanktuarium.

Ogólnopolska Kongregacja Referentów Powołaniowych

20 października Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej, sprawowaną przez delegata Episkopatu Polski ds. Powołań - biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Stefana Regmunta, zakończyły się trzydniowe spotkania referentów powołaniowych. Tematem spotkań, w których wzięło udział 176 referentów powołaniowych diecezjalnych, zakonnych i instytutów świeckich, była: Formacja ludzkiej dojrzałości jako integralny element duszpasterstwa powołań. W programie znalazły się m.in. referaty: ks. dr. hab. Marka Chmielewskiego z KUL-u, ks. dr. Romualda Jaworskiego i ks. dr. Marka Dziewieckiego - krajowego duszpasterza powołań i organizatora Kongregacji.

Koncert dla Ojca Świętego

20 października w Bazylice Jasnogórskiej odbył się koncert w 24. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Zaprezentowano oratorium Feliksa Nowowiejskiego Odnalezienie Krzyża Świętego. Wystąpili: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Olsztyńskiej, Chór "Bel Canto" z Olsztyna, Anna Dramowicz (organy), Ewa Marciniec - alt i Józef Frakstein - bas; orkiestrą dyrygował Jerzy Kosek. Koncert przygotował Jan Polowianiuk. Organizatorem koncertu był Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater" wraz z dyrektorem Małgorzatą Nowak.

W skrócie

14 października:
- Mszę św. inaugurującą rok akademicki Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie odprawił metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak.
- Przybył biskup diecezji greckokatolickiej Ján Hirka z Prešova (Słowacja) wraz z 20 kapłanami i 90 pielgrzymami.

18 października:
- Na trzydniowe spotkanie formacyjne przybyło 23 ojców, którzy przyjęli święcenia kapłańskie w latach 1997-2001. Spotkali się z generałem - o. Izydorem Matuszewskim, wysłuchali wykładów: o. Józefa Płatka, o. Stanisława Jarosza i o. Alberta Oksięckiego. Za formację młodych kapłanów w Zakonie Paulinów odpowiedzialny jest definitor - o. Jerzy Kielech.

19 października:
- Modliło się 70 pielgrzymów "Środowiska" - grupy łączącej przyjaciół Jana Pawła II. Mszę św. odprawił bp Jan Wątroba z Częstochowy.
- Rozpoczęła się dwudniowa 29. Krajowa Pielgrzymka Esperantystów. Wzięło w niej udział ok. 80 osób na czele z duszpasterzem - ks. Józefem Zielonką.

20 października:
- W Biechowie odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Damiana Bogdana Sikorskiego, który od 1 lipca 2001 r. pracował na Jasnej Górze. Wcześniej o. Damian pełnił różne obowiązki w Zakonie, był m.in. sekretarzem generalnym Zakonu, a także przełożonym dwóch parafii we Włoszech. O. Sikorski zmarł 16 października w klinice w Poznaniu po 58 latach życia i 32 latach kapłaństwa.

Zapowiedzi

4-6 listopada - Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali;

9-10 listopada - 19. Pielgrzymka Kolejarzy.

O. Robert Mirosław Łukaszuk OSPPE - Rzecznik Prasowy Jasnej Góry

Tydzień w polsce

Uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polski w 24. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II została odprawiona w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, w koncelebrze uczestniczył także Prymas Polski kard. Józef Glemp.

W Rzeszowie zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym ks. Władysława Findysza - kapłana prześladowanego i więzionego przez władze komunistyczne za pomoc udzielaną grekokatolikom.

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci bp. Jana Chrapka w radomskiej katedrze odbyła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka. Dziennikarze i przyjaciele bp. Chrapka modlili się również w jego intencji podczas Mszy św. w kaplicy Sekretariatu Episkopatu Polski pod przewodnictwem bp. Piotra Libery.

W Pielgrzymowicach - rodzinnej miejscowości Karola Miarki - wręczono tegoroczne Narody jego imienia. Wśród laureatów znaleźli się m. in.: prof. Julian Gembalski - rektor Akademii Muzycznej w Katowicach oraz ks. prof. Jan Związek - historyk i wychowawca, związany z PAT w Krakowie, WSP w Częstochowie, a także WSD w Częstochowie, którego był rektorem.

Gabinet Leszka Millera zebrał się na specjalnym posiedzeniu "podsumowującym" pierwszy rok rządów. Mimo fatalnej sytuacji w kraju mowa była tylko o "sukcesach", a wiele rażących błędów, jakich dopuścił się zarówno premier, jak i jego ministrowie w czasie ostatnich 12 miesięcy, zostało pominiętych (rząd skoncentrował się głównie na wejściu Polski do UE, co ma być receptą na wszystkie problemy). Tymczasem opozycja uważa, że jedynym sukcesem rządu byłaby jego dymisja. Wg OBOP, aż 76 proc. Polaków jest zdania, iż SLD-UP nie wywiązały się z obietnic wyborczych.

Przyszłoroczny budżet Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wraz z rezerwą celową na integrację z UE wzrośnie kilkakrotnie; wzrosną m.in. wydatki na kampanię promocji Unii.

Ustawa o repatriacji nie daje żadnych gwarancji na to, że gminy na dłużej zapewnią mieszkanie, pracę i opiekę medyczną Polakom wracającym do Ojczyzny - alarmowali uczestnicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Repatriantów w Niepołomicach i - zwołanego w dniu poprzednim - II Kongresu Repatriantów w Wieliczce.

Laureatami pierwszej edycji Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza zostali Władysław i Ewa Siemaszko, autorzy książki Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945.

Katowicki pomnik katyński został sprofanowany - skradzione z pomnika metalowy napis i Krzyż Virtuti Militari najprawdopodobniej trafiły na złom.

Główny Urząd Statystyczny podał, że bezrobocie wzrosło we wrześniu br. do 17,6 proc., czyli o 7,3 tys. osób.

Skarb Państwa poręczył Stoczni Gdynia kredyt na dokończenie budowy 2 statków (pożyczki udzielą PKO BP i BPH PBK). Tymczasem stoczniowcy z "Solidarności" zorganizowali pod Radą Ministrów wielką manifestację, oskarżając rząd m.in. o wstrzymanie programu wsparcia dla sektora stoczniowego.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ona wskaże drogę

2021-08-31 12:08

Niedziela Ogólnopolska 36/2021, str. 26-27

[ TEMATY ]

Gietrzwałd

ARCHIWUM SANKTUARIUM

Są osoby, które zaczynają nowe życie od przyjścia do Matki. Gietrzwałd oddziałuje dziś na osoby uzależnione, poranione, zalęknione, identycznie jak w 1877 r. – mówi ks. Jarosław Klimczyk w 144. rocznicę objawień gietrzwałdzkich.

Pamiętam, jak wyjechałam na studia do Krakowa. Wtedy w każdy weekend wracałam do rodzinnego domu. Nawet gdy byłam chora, pociąg zawoził mnie do mamy. Tam się leczyłam, odpoczywałam. Zawsze tego czasu w domu było za mało. To samo czułam, gdy po raz pierwszy stanęłam w miejscu objawień Maryi w Gietrzwałdzie. Wydawało mi się, że znowu jestem w najbardziej bezpiecznym i ukochanym miejscu na świecie – mówi Agnieszka z Małopolski.

CZYTAJ DALEJ

Bp Bryl do ministrantów: żyjcie pięknie jak św. Stanisław Kostka

2021-09-18 12:27

[ TEMATY ]

ministrant

ministranci

Karol Porwich/Niedziela

- Chciałbym, aby ta pielgrzymka była mocnym poruszeniem i zaproszeniem do pięknego życia tak jak żył nasz dzisiejszy patron św. Stanisław Kostka - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas XIII Pielgrzymki Ministrantów Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa, której towarzyszyły słowa „Nazwałem Was przyjaciółmi” (J 15, 15b).

W homilii celebrans prosił ministrantów, aby pomagali uczestnikom liturgii w pięknym spotkaniu z Panem Jezusem. - Służba liturgiczna jest po to, żeby służyć Panu Jezusowi. Bardzo chciałbym, żebyśmy mocno dbali, aby zawsze Pan Jezus był w centrum wszystkiego i żeby wszystko co robimy było dla Niego. Dbajcie o to, aby w taki sposób służyć przy ołtarzu, aby pomóc uczestnikom liturgii, a nie przeszkadzać – powiedział bp Bryl.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent: należy dążyć do tego, by rodzinne gospodarstwa rolne mogły funkcjonować

2021-09-19 09:19

[ TEMATY ]

Warszawa

dożynki

Andrzej Duda

źródło: prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda

Należy dążyć do tego, by rodzinne gospodarstwa rolne mogły funkcjonować, bo to tam jest wytwarzana żywność wysokiej jakości - mówił w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla TVP prezydent Andrzej Duda. Jako szansę dla polskiego rolnictwa wymienił m.in. ekologiczne uprawy.

W weekend w Warszawie odbędą się Dożynki Prezydenckie, w trakcie których zostaną wręczone dyplomy dla twórców wieńców dożynkowych, a tuż po południu korowód dożynkowy przejdzie na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie Andrzej Duda zabierze głos.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję