Reklama

Wiadomości z Polski


Niedziela Ogólnopolska 39/2003

Modlitwą Różańcową przebijamy niebo

Wypraszamy łaski dla Ojca Świętego

Ogarniamy Różańcem Polskę, Europę i cały świat

Przed nami październik - miesiąc, który w Roku Różańca Świętego nabiera wyjątkowego znaczenia. Będzie on dla całego Kościoła czasem wielkiego dziękczynienia za 25 lat apostolskiej posługi umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Pragniemy składać Bogu hołd i uwielbienie za niezliczone łaski tego Wielkiego Pontyfikatu, które stały się udziałem Kościoła i całej ludzkości. Czynimy to w duchu całkowitego zawierzenia Bogu przez pośrednictwo Jasnogórskiej Matki Kościoła - takiego zawierzenia, którego uczy nas nieustannie Papież-Polak. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II powiedział przed Szczytem Jasnej Góry, 4 czerwca 1979 r., następujące słowa: „Pozwólcie, że wszystko tutaj zawierzę! Pozwólcie, że wszystko to zawierzę w nowy sposób! Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się nim być tutaj! (...) Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież-pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez moich braci w biskupstwie i Rodaków. I dlatego zawierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą jego służbę (...) na ziemi. (...) Czynię to na miejscu wielkiego zawierzenia, skąd widać nie tylko Polskę, ale także Kościół cały w wymiarach krajów i kontynentów: cały w Twoim macierzyńskim Sercu”.
W świetle tego zawierzenia, nieustannie ponawianego przez Ojca Świętego, także w najnowszej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, odczytujemy zadania, które stawia przed nami Jan Paweł II. Dając nam do ręki list apostolski o Różańcu Świętym (Rosarium Virginis Mariae) pragnie on uwrażliwić cały Kościół na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesna historia. Pewne okoliczności sprawiają, że „przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania do Boga o dar pokoju. [...] Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej godność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa” (RVM nr 6).
Dlatego też razem z Ojcem Świętym pragniemy ufnie wziąć do ręki różaniec i przez żarliwą modlitwę, kontemplując wraz z Maryją prawdziwe oblicze Chrystusa, jedynej nadziei Kościoła, Europy i ludzkości, wyprosić dla całego świata, a w szczególności dla naszej udręczonej Ojczyzny dar Bożego miłosierdzia.
Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy modlą się na różańcu, abyśmy spotkali się na Jasnej Górze Zwycięstwa 5 października br., gdzie wraz z Jasnogórską Rodziną Różańcową będziemy uroczyście obchodzić doroczny odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Niech ta modlitwa zjednoczy wszystkie wielkie ruchy różańcowe, róże różańcowe działające przy parafiach, każdą polską rodzinę - pierwszą i podstawową szkołę modlitwy różańcowej oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi wlało w serca ludzkie nadzieję sprawiedliwego świata, budowanego w miłości.
Niech nasza pielgrzymka na Jasną Górę Zwycięstwa - do wieczystego źródła łaski niebieskiej i duchowej pociechy - rozpocznie wielką narodową modlitwę o ocalenie tej nadziei, którą daje nasze powołanie, niech przygotuje nasze serca na Dzień Papieski, przez który chcemy podziękować za srebrny jubileusz Jana Pawła II i wyprosić dla niego potrzebne moce duchowe oraz siły dla dalszej posługi Kościołowi i ludzkości, a także zapali nas wielką gorliwością w służbie Chrystusowi i człowiekowi.
W oczekiwaniu na wspólne różańcowe spotkanie u stóp Jasnogórskiej Matki zapewniam o modlitwie.

O. Marian Lubelski OSPPE - Przeor Jasnej Góry

Krytyka rządowego programu na rzecz kobiet

Polski Związek Kobiet Katolickich skrytykował zaakceptowany przez rząd RP „Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet”. Program „w niewielkim tylko stopniu ma związek z rzeczywistymi potrzebami większości kobiet, stanowi raczej dowód uległości rządu wobec skrajnych grup feministycznych” - stwierdzają przewodniczące PZKK Maria Wilczek i Marta Wójcik.
Autorki oświadczenia przypominają, że trwała rodzina, bez przemocy, prawdziwie partnerska - to rodzina oparta na kulturze, tradycji, wartościach duchowych. Proponowane w programie systemy wychowania seksualnego, a nie prorodzinnego są przeciwko takiej rodzinie, bo kładą nacisk na fizyczność, prawo do erotycznej przyjemności, sprawną antykoncepcję, a nie na wiedzę i umiejętności dotyczące kształtowania rodzinnych więzi i osobowości, a także wstrzemięźliwości.
W oświadczeniu czytamy, że większość kobiet chce się realizować w rodzinie, w macierzyństwie i ta społecznie bezcenna postawa kobiet zasługuje na rządowe poparcie.
„Nie można spraw dotyczących milionów konsultować z nastawionymi ekstremalnie grupami, trzeba sprawy kobiet postrzegać w szerokim, narodowym i europejskim kontekście, w kategoriach racji stanu i dalekich horyzontów czasowych” - czytamy w oświadczeniu.

Tydzień w Polsce

W Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja z cyklu: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, nt. Jedna czy dwie Europy. Wśród jej uczestników byli m.in.: kard. Paul Poupard - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, Rocco Buttiglione - minister ds. europejskich w rządzie włoskim oraz b. kanclerz Niemiec Helmut Kohl.

17 września br. w 64. rocznicę napaści ZSRR na Polskę - przy warszawskim Pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie odbyły się uroczystości z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych, a w katedrze polowej WP odprawiona została Msza św. w intencji ofiar agresji.

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej. Pierwsza sesja otwierająca proces odbyła się 17 września br. w Warszawie. Ponieważ obecny proces prowadzi diecezja pelplińska, przewodniczył jej bp Jan Bernard Szlaga. Postulatorem jest ks. dr Wiesław Mazurowski. Grupę kandydatów na ołtarze otwiera ks. Henryk Szuman, rozstrzelany przez Niemców w Fordonie k. Bydgoszczy w 1939 r.

Biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy poświęcił na cmentarzu w Czańcu obelisk ku czci pochodzących z tej miejscowości przodków Jana Pawła II. Na czarnym granicie wyryto nie tylko imiona przodków Ojca Świętego, ale także słowa kard. Karola Wojtyły: „Jestem związany z parafią czaniecką przez moich pradziadów” (tu przechowywane są najstarsze dokumenty związane z rodem Wojtyłów - od urodzonego w 1788 r. Bartłomieja).

W Bydgoszczy odbyło się sympozjum, które zgromadziło duszpasterzy ludzi pracy z całej Polski. „Duszpasterze nie mogą zwiększyć liczby miejsc pracy, ale powinni być z ludźmi pracy, z dotkniętymi dramatem bezrobocia i przez to uczyć się odpowiedzialności” - powiedział m.in. abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański. Krajowy duszpasterz ludzi pracy przypomniał, że bezrobocie dotyka dziś w Polsce ponad 3 mln ludzi, „a trzeba to jeszcze zwielokrotnić przez rodziny. To jest klęska!” - podkreślił.

Po rocznej misji w Kosowie do kraju powrócili polscy żołnierze służący w ramach międzynarodowych sił stabilizacyjnych; z rejonu Zatoki Perskiej powrócił również polski okręt wojenny „Kontradmirał Xawery Czernicki” ze 120 marynarzami na pokładzie.

Według Ministerstwa Finansów, jeśli deficyt budżetowy nie zostanie drastycznie ograniczony, to „zadłużymy się bardziej, niż pozwala konstytucja, i grozi nam załamanie finansów państwa”.

W Sejmie przemawiał Pat Cox - przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Niemiecki potentat telekomunikacyjny Deutsche Telekom zakupił za 1,1 mld euro 51% akcji Polskiej Telefonii Cyfrowej (należącej do spółki Elektrim Telekomunikacja), umacniając swoją dominację w tym regionie Europy.

Ok. 2 tys. osób wzięło udział w marszu w obronie pracy, zorganizowanym przez „Solidarność” w Lublinie. Manifestanci żądali m.in. uruchomienia kompleksowego programu ratunkowego dla Lubelszczyzny, gdzie lawinowo wzrasta liczba upadających przedsiębiorstw.

Józef Oleksy został nowym przewodniczącym mazowieckiego SLD. Tymczasem wciąż trwa jego proces lustracyjny.

Środowiska feministyczne zwołały w Kancelarii Premiera seminarium pt. Kodeks Etyki Lekarskiej a prawa człowieka. Obawiają się, iż Kodeks, którego nowelizacji można się wkrótce spodziewać, w swojej nowej wersji uniemożliwi rozwój badań prenatalnych i tzw. wspomaganej prokreacji.

Reklama

Kanada: w parlamencie Quebecu usunięto ze ściany krzyż

2019-07-14 16:14

vaticannews.va / Quebec (KAI)

W sali obrad zgromadzenia parlamentarnego Quebecu usunięto ze ściany krzyż. Jest to jeden ze skutków przyjętego w marcu nowego prawa o świeckości państwa. Krzyż nie zniknie jednak z parlamentu. Ze względu na rolę chrześcijaństwa w historii tej francuskojęzycznej prowincji Kanady, krucyfiks trafi do muzealnej gabloty.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Głównym celem kontrowersyjnego prawa były muzułmańskie nakrycia głowy. Wraz z nimi zakazano też innych symboli religijnych. Nie mogą ich nosić niektóre kategorie pracowników państwowych, w tym sędziowie, policjanci, adwokaci czy nauczyciele. Nowe prawo o świeckości nie przewiduje natomiast wycofania się państwa z finansowania kościelnego szkolnictwa.

Na zagrożenia wypływające z nowych rozporządzeń wskazywali kanadyjscy biskupi. Ich zdaniem zakaz noszenia symboli religijnych nie przyczyni się do budowania pokoju społecznego. Wręcz przeciwnie może zachęcać do nietolerancji i lęku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowa: otwarcie wystawy "Śladami Jezusa"

2019-07-15 19:36

B. Sz.

Bożena Sztajner/Niedziela

W dniu 15 lipca 2019 roku Częstochowie otwarta została wystawa ”Śladami Jezusa”, przedstawiająca jedną z najważniejszych historii naszej cywilizacji w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie została opowiedziana.

Zobacz zdjęcia: Otwarcie wystawy "Śladami Jezusa"

Wystawa składa się z ośmiu multimedialnych sal, które pozwalają przenieść się do Jerozolimy z roku 33, aby poznać kolejne rozdziały historii Jezusa z Nazaretu w formie wciągającej opowieści.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem