Reklama

Ze świata

Watykan

Hasło najbliższego Dnia Środków Społecznego Przekazu

Środki przekazu w służbie porozumienia między narodami - to hasło przyszłorocznego, 39. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, obchodzonego w całym Kościele.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu - abp John P. Foley oświadczył, że „temat Dnia, wybrany przez Ojca Świętego, odzwierciedla jego pragnienie, aby media przyczyniały się do prawdziwego dialogu i wzajemnego porozumienia się ludów, prowadzącego z kolei do zrozumienia, sprawiedliwości i trwałego pokoju”.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest jedynym tego typu przedsięwzięciem o zasięgu międzynarodowym, zaproponowanym przez Sobór Watykański II. W soborowym Dekrecie o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. (w punkcie 18) napisano: „W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego”.
W większości krajów Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego - w przyszłym roku będzie to 8 maja. Ale episkopaty krajowe mogą też wyznaczać własne daty i tak np. w Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września - w 2005 r. wypada ona 18 września.

Kamerun

XIII Światowy Dzień Chorego odbędzie się w 2005 w kamerunie

Najbliższy, XIII Światowy Dzień Chorego obchodzony będzie 11 lutego 2005 r. w sanktuarium Maryi Królowej Apostołów w stolicy Kamerunu - Jaunde.
W ogłoszonym 29 września z tej okazji orędziu Jan Paweł II, przypomniawszy, że celem Dnia jest „pobudzenie refleksji na temat pojęcia zdrowia, które w pełnym znaczeniu oznacza sytuację harmonii istoty ludzkiej ze sobą i otaczającym ją światem”, stwierdził, że na kontynencie afrykańskim „harmonię tę poważnie zakłóca” wiele chorób, z AIDS na czele.
Wzywa wszystkich, którzy mają możliwości, aby nie ustawali w wysiłkach na rzecz położenia kresu podobnym tragediom. Przypomniał jednocześnie handlarzom broni, że „ci, którzy podsycają wojny w Afryce przez przerzut broni, stają się wspólnikami odrażających zbrodni przeciw ludzkości”.

Irak

Podziw dla włoskich zakładniczek

Reklama

Uwolnienie włoskich zakładniczek napełniło radością wiernych Kościoła chaldejskiego w Iraku - powiedział w Radiu Watykańskim biskup pomocniczy patriarchy Babilonii w Bagdadzie Shlemon Warduni. Jest to również „znak nadziei dla tych wszystkich, którzy chcą służyć ofiarom wojny, ubóstwa i niesprawiedliwości” - stwierdził dyrektor programowy tej rozgłośni ks. Federico Lombardi.
„Modlitwy dzieci dotarły do Boga i ocaliły je” - oświadczył bp Warduni. Zaznaczył, że nadal trwają modły „o uwolnienie wszystkich zakładników, a są ich dziesiątki, porwanych z powodów politycznych i ekonomicznych, w celu otrzymania okupu”.
Ks. Lombardi powiedział na koniec: „Nie tylko podziwialiśmy obie porwane wolontariuszki, ale przede wszystkim zawsze szczerze podzielaliśmy przyświecające im ideały”. Życzył Simonie Pari i Simonie Torretta, aby jak najszybciej mogły kontynuować swoją służbę.

USA

„Kraje członkowskie ONZ winny bronić tych, którzy nie mają głosu, i przeciwstawić się klonowaniu ludzi pod jakimkolwiek pretekstem” - powiedział prezydent Kostaryki Abel Pacheco w wystąpieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wskazał na pilną konieczność uzgodnienia ram prawnych, wiążących w wymiarze międzynarodowym, w celu ratowania godności życia ludzkiego od chwili poczęcia. „Wierzę w naukę mającą granice etyczne” - powiedział Pacheco. Jednocześnie zaznaczył, że jako lekarz z zawodu odrzuca klonowanie człowieka i popiera badania na dojrzałych komórkach macierzystych, które nie budzą wątpliwości ani etycznych, ani prawnych.

Austria

„Musimy nadal wierzyć, że dialog jest najważniejszy dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa” - powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - prał. Leo Boccardi, który przemawiał 27 września br. na konferencji generalnej tej organizacji w Wiedniu. Zdaniem delegata watykańskiego, nieustanne naruszanie godności ludzkiej i niewinne ofiary terroryzmu „są wezwaniem dla każdego do przeciwstawienia się przyczynom tej współczesnej formy barbarzyństwa”.
Prał. Boccardi podkreślił m.in., że w obliczu niebezpieczeństwa zdobycia materiałów jądrowych przez terrorystów, MAEA we współpracy z państwami i organizacjami międzynarodowymi powinna podjąć skuteczne działania.

Austria

Reklama

W Wiedniu odbyło się spotkanie przedstawicieli poszczególnych Episkopatów Europy ds. duszpasterstwa akademickiego. W trakcie obrad podkreślono m.in. rolę duszpasterstw akademickich w przygotowaniu studentów do przyszłorocznego ŚDM. Wydarzenie to powinno pomóc młodym w rozwoju duchowym i umocnić działalność ewangelizacyjną Kościoła katolickiego w środowisku szkół wyższych. Poinformowano także, że w ramach przyszłorocznego Europejskiego Dnia Studentów 5 marca odbędzie się w Rzymie czuwanie modlitewne pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II.
Dzięki połączeniom satelitarnym będą w nim uczestniczyć studenci z Lizbony, Madrytu, Londynu, z Berlina, Kijowa, Zagrzebia, z Tirany, Bukaresztu i Bari. Temat Dnia będzie brzmiał: Poszukiwanie intelektualne jako droga spotkania z Chrystusem.

Ziemia Święta

Izraelscy i amerykańscy uczeni potwierdzili prawdziwość tekstu Biblii znalezionej podczas prac archeologicznych w grobowcach w Jerozolimie - podał 29 września br. izraelski dziennik Haaretz. O sensacyjnym odkryciu napisano wcześniej w specjalistycznym czasopiśmie amerykańskim, a następnie w New York Times.
Użycie najnowszych technik, stosowanych w laboratoriach amerykańskiej agencji badań kosmicznych NASA, pozwoliło na dokładne datowanie znaleziska. Wyryte na 2 srebrnych amuletach fragmenty starohebrajskiego tekstu Pięcioksięgu pochodzą z czasów pierwszej Świątyni Jerozolimskiej, zburzonej przez najeźdźców babilońskich w 587 r. przed Chr. Amulety te znaleziono w 1979 r. w grobowcu w Jerozolimie, a wyryty na nich tekst jest błogosławieństwem wypowiadanym podczas obrzędu pogrzebowego w kapłańskim pokoleniu Kohenów i pochodzi z 6. rozdziału Księgi Liczb.

Tydzień na świecie

Organizacje polonijne w USA zorganizowały protest przeciwko rozpowszechnianiu w tym kraju gry komputerowej Codename: Panzers, która zawiera kłamstwa historyczne. Dowiadujemy się w niej, iż to Polska rozpoczęła II wojnę światową, napadając na Niemcy. Sprawą obelżywej dla Polski i naszego narodu gry zajął się Kongres Polonii Amerykańskiej. Jak dotychczas polskie MSZ nie zajęło w tej sprawie oficjalnego i zdecydowanego stanowiska.

Kubańscy demokraci wezwali społeczność międzynarodową, by ratowała ich przed wzrastającą brutalnością komunistycznego reżimu Fidela Castro. Luis Enrique Ferrer, najmłodszy z kubańskich więźniów politycznych, ogłosił strajk głodowy „aż do końca”, w proteście przeciw sadyzmowi strażników, którzy go wielekroć katowali.

Parlament turecki na nadzwyczajnym posiedzeniu uchwalił reformę kodeksu karnego. Zniknęła tym samym ostatnia przeszkoda przed decyzją Unii Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Turcją.

Ferenc Gyurcsany otrzymał z rąk prezydenta Węgier Ferenca Madla nominację na szefa rządu tego kraju.

Obserwatorzy donieśli, że w odpowiedzi na zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, wydany dla 4 wysokiej rangi białoruskich urzędników, Mińsk przygotował listę polityków z USA i UE, którzy zostaną objęci podobnym zakazem. UE oskarża białoruskich urzędników o utrudnianie śledztwa w sprawie porwań opozycjonistów w tym kraju.

Ok. 100 zachodnich polityków i intelektualistów zarzuciło rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi dyktatorskie zapędy i prowadzenie błędnej polityki względem Czeczenii. W liście otwartym, zaadresowanym do prezydenta Rosji oraz szefów państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej, sygnatariusze zarzucili rosyjskiemu przywódcy m.in. ograniczanie swobody mediów.

Prezydent Rosji Władimir Putin został wybrany na przewodniczącego Wspólnoty Niepodległych Państw.

W Chinach 4. Plenum XVI Komitetu Centralnego KPCH przyjęło rezygnację Jiang Zemina ze stanowiska przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. Jiang oddał już namaszczonemu przez siebie następcy, Hu Jintao, stanowisko prezydenta państwa i sekretarza generalnego KPCh, dotąd zachowywał jednak kontrolę nad armią. Według obserwatorów, Hu chciałby prezentować mniej wojownicze podejście rządu Chin do Hongkongu i Tajwanu.

Media doniosły, że chińscy użytkownicy internetowego serwisu informacyjnego Google News, należącego do amerykańskiej firmy Google, nie dostają informacji niewygodnych dla władz komunistycznych w Pekinie.

Iran odrzucił ultimatum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) odnośnie do zaprzestania wzbogacania uranu. Prezydent Mohammed Chatami oświadczył, że program atomowy Iranu ma charakter pokojowy. Tymczasem izraelski minister obrony Szaul Mofaz powiedział, że jego kraj nie wyklucza militarnego uderzenia na Iran, aby zapobiec produkcji broni nuklearnej przez ten kraj. „Wszystkie możliwości mające temu zapobiec zostaną wzięte pod uwagę” - dodał.

Syria rozpoczęła wycofywanie swoich wojsk stacjonujących w Libanie. Szczegóły dyslokacji syryjskich oddziałów - obecnych w Libanie od 1976 r. - były przedmiotem dyskusji przedstawicieli resortów obrony obu państw.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że codziennie umiera do 10 tys. uchodźców z sudańskiej prowincji Darfur. Główną przyczyną śmierci są choroby, głód i przemoc.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Piknik z okazji urodzin prymasa Stefana Wyszyńskiego odbędzie się we wtorek w Warszawie

2021-07-29 17:21

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Warszawa

piknik

Reprodukcja Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Bachledówka. Prymas Wyszyński z kard. Karolem Wojtyłą i o. Jerzym Tomzińskim

Bachledówka. Prymas Wyszyński z kard. Karolem Wojtyłą i o. Jerzym Tomzińskim

Warsztaty edukacyjne, teatrzyk dla dzieci i spacer miejski śladami Prymasa Tysiąclecia są w programie pikniku, który z okazji 120. rocznicy urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego zorganizuje we wtorek Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Piknik urodzinowy przy Krakowskim Przedmieściu, w sąsiedztwie pomnika Prymasa Tysiąclecia, jest skierowany głównie do najmłodszych – czytamy w informacji na Twitterze.

CZYTAJ DALEJ

Matka Boża Nieustającej Pomocy – skąd Jej fenomen?

2021-08-04 09:35

[ TEMATY ]

Maryja

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Foto: Monika Książek

Chyba każdy z katolików słyszał kiedyś o szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jej obraz kojarzy większość z nas. Cały świat w środę ucieka się pod Jej obronę. Skąd tak właściwie wziął się ten wielki kult?

W ciągu ostatnich 150 lat obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy stał się drogi milionom chrześcijan, umacniając ich wiarę i modlitwę. Uważany jest nawet za jeden najbardziej znanych i kochanych obrazów Maryi na świecie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję