Reklama

Rok św. Gerarda Majelli

Patron Matek oczekujących potomstwa

Niedziela Ogólnopolska 2/2005

Archiwum parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie

Św. Gerard Majella

Św. Gerard Majella

Gerard Majella

To postać tajemnicza. Urodził się w małej włoskiej wiosce blisko 300 lat temu, jednak ludzie mówią o nim tak, jakby wciąż żył tuż obok. Był bratem redemptorystą, który zmarł w wieku 29 lat. Jego obecność i modlitwa odczuwane są w domach i szpitalach od Londynu do Los Angeles, od Monachium do Melbourne. Gdziekolwiek znajduje się niemowlę w niebezpieczeństwie, matka w potrzebie, chore dziecko, opuszczona i cierpiąca rodzina, tam można usłyszeć modlitwę do św. Gerarda. Dlaczego Bóg wybrał Gerarda Majellę i przeznaczył do trudnego zadania, jakim jest troska o najbardziej zranione spośród Bożych dzieci?

Prośba o macierzyństwo

Reklama

Dobry św. Gerardzie, potężny orędowniku przed tronem Bożym, Ty, który dokonujesz wspaniałych rzeczy za naszych dni, wołam do Ciebie i proszę o pomoc. Ty, kiedy żyłeś na ziemi, zawsze wypełniałeś plany Boże. Pomóż mi, abym ja także zawsze wypełniała świętą wolę naszego Pana. Proś Pana Życia, od którego pochodzi wszelkie życie, aby mnie pobłogosławił łaską macierzyństwa i abym mogła wychować dzieci Boże w tym życiu i dziedziców królestwa Jego chwały w życiu przyszłym. Amen.

Modlitwa matki z dzieckiem

Wszechmogący i Wieczny Boże, Ty, który za sprawą Ducha Świętego przygotowałeś ciało i duszę chwalebnej Dziewicy Maryi na godny przybytek dla Twojego Boskiego Syna i uświęciłeś św. Jana Chrzciciela, kiedy jeszcze był w łonie matki, wysłuchaj modlitw Twojej pokornej służebnicy, która prosi Cię, przez wstawiennictwo św. Gerarda. Broń mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwaj nad moim dzieckiem, którym zechciałeś mnie pobłogosławić; niech zostanie obmyte w wodach chrztu, a po życiu chrześcijańskim na ziemi niech osiągnie wraz ze swoją matką szczęście wieczne w niebie. Amen.

Rok 2005 obchodzony jest w Zgromadzeniu Redemptorystów jako Rok św. Gerarda Majelli, ze względu na to, że zbiegają się dwie rocznice związane z jego osobą: stulecie kanonizacji (11 grudnia 1904 r.) i 250. rocznica śmierci Świętego (16 października 1755 r.).
Św. Gerard Majella jest patronem matek oczekujących narodzin dziecka, co szczególnie podkreślił Jan Paweł II w liście do przełożonego generalnego Zgromadzenia Redemptorystów - o. Josepha Williama Tobina. Poniżej publikujemy fragmenty tego listu.
„Gerard Majella jest jednym z tych małych, w których Bóg zajaśniał mocą swego miłosierdzia! W młodych latach wstąpił on do misyjnego Instytutu Redemptorystów ze zdecydowaną wolą «stania się świętym». Radosne i pełne zaufania «tak» dla woli Bożej, wspierane nieustanną modlitwą i nadzwyczajnym duchem pokuty, przekształcało się w nim w miłość wrażliwą na duchowe i materialne potrzeby bliźnich, zwłaszcza tych najuboższych. Chociaż nie miał specjalnych studiów, Gerard przenikał tajemnice królestwa Bożego i z prostotą promieniował nimi na tych, którzy się do niego zbliżali. Odczuwał konieczność nawracania grzeszników i był niezmordowany w tym dziele; tak samo umiał podtrzymywać i podnosić na duchu osoby powołane do życia konsekrowanego.
Sława jego świętości i ufność we wstawiennictwo nieustannie wzrastały po śmierci. Jego relikwie jeszcze dziś stanowią cel licznych pielgrzymek z Włoch oraz z wielu krajów wszystkich kontynentów. Nieprzeliczone rzesze wiernych z ufnością zwracają się do niego w najtrudniejszych sprawach. (...)
Świat nasz oczekuje szczerego świadectwa o mądrości i mocy Krzyża. Inkulturacja wiary i szybkie zmiany społeczne pociągają za sobą liczne wyzwania w głoszeniu Ewangelii. Dlatego z wyraźnym przepowiadaniem mądrości Krzyża należy zawsze łączyć faktyczne zaangażowanie w głoszenie «ewangelicznej miłości», zwłaszcza ludziom prostym i ubogim, jak to czynił Gerard Majella, który dobrze rozumiał tajemnicę Krzyża, tajemnicę, która wyraźnie ukazuje okropność grzechu i równocześnie obwieszcza wyzwalającą i uzdrawiającą moc Bożego miłosierdzia. W ten sposób modlił się św. Gerard: «O Boże mój, obym mógł doprowadzić do nawrócenia tylu grzeszników, ile jest ziaren piasku w morzu i na ziemi, ile liści na drzewach i na polach, atomów w powietrzu, gwiazd na niebie, promieni słońca i księżyca, wszystkich istot żyjących na ziemi!» (Pisma duchowe, Materdomini 2001, 155).
Dla grzeszników Gerard nie szczędził ani energii, ani modlitw, ani pokuty. Jego miłość nie pozwoliła mu pozostawać obojętnym wobec ich wyborów i ich uwarunkowań życiowych; przede wszystkim jednak leżało mu na sercu, aby wszyscy oni owocnie skorzystali z Sakramentu Pojednania. (...)
Troszcząc się, żeby grzesznicy odzyskiwali życie duchowe poprzez nawrócenie w sakramencie pojednania, święty Gerard Majella w sposób szczególny zwracał również uwagę na dopiero co zapoczątkowane życie i na matki w ciąży, zwłaszcza te, które znalazły się w trudnych warunkach duchowych czy materialnych. Dlatego także i dzisiaj jest specjalnym opiekunem matek ciężarnych. Ta charakterystyczna cecha jego miłości stanowi dla Was i dla wiernych pewien bodziec do ukochania, bronienia i służenia zawsze ludzkiemu życiu.
Dobrze znane są nam zagrożenia ludzkiego życia, które się nieustannie mnożą, zwłaszcza życia dzieci nienarodzonych. Do głębokiej refleksji powinno nas przede wszystkim pobudzać bardzo niepokojące szerzenie się «kultury śmierci», która pcha szerokie kręgi opinii publicznej do usprawiedliwiania niektórych przestępstw przeciw życiu w imię praw wolności dla jednostki i na podstawie tych przesłanek domaga się zalegalizowania przez państwa przestępstw przeciwko życiu (por. Evangelium vitae, 4).
Moim życzeniem jest, aby Rok św. Gerarda przyczynił się do zwiększenia wysiłku chrześcijan w przeciwstawianiu się kulturze śmierci i podejmowania konkretnych oraz wymownych działań na rzecz kultury życia. Przy tak szczególnej okazji chcę również wezwać Ciebie, Najczcigodniejszy Ojcze, i wszystkich Redemptorystów do jeszcze bardziej zdecydowanego podjęcia wysiłku na rzecz szerzenia «Ewangelii życia». W służbie życiu podejmijcie Waszą teologiczną i moralną refleksję, prowadząc ją w wierności alfonsjańskiej tradycji, wychodząc z sytuacji, w których życie jest mniej strzeżone i bronione. Na tym właśnie polega kontynuowanie dzieła św. Gerarda Majelli i bycie świadkami nadziei oraz budowniczymi nowej ludzkości”.

Zdjęcia, modlitwy i teksty uzupełniające - z opracowania: Święty Gerard Majella - Patron i Opiekun Matek, red. o. Marek Kluk CSsR, wyd. „Homo Dei”, Kraków 2004

Ocena: +2 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prezydent: obowiązkiem władz jest przygotowanie rozwiązania ustawowego, które uspokoi nastroje

2020-10-29 08:44

[ TEMATY ]

Andrzej Duda

KPRP

Chcę potraktować sprawę kobiet poważnie; uważam, że powinno zostać jak najszybciej przygotowane rozwiązanie ustawowe, które nastroje protestujących osób, uczciwie podchodzących do sprawy, uspokoi. To jest dziś obowiązek władz - powiedział prezydent Andrzej Duda w RMF FM.

Od zeszłego czwartku trwa fala protestów - manifestacji, blokowania ulic, protestów przed i w kościołach, a także akcji w mediach społecznościowych. To reakcja na wyrok TK, który za niezgodny z konstytucją uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. dopuszczający przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

W środę wieczorem w wywiadzie w Polsat News prezydent Duda zadeklarował, że jest gotowy zaangażować się w prace nad rozwiązaniem, które przywróci spokój społeczny - żeby "dzieci, na przykład z zespołem Downa, były chronione, ale żeby kobiety nie były narażane na cierpienie psychiczne i fizyczne".

W rozmowie opublikowanej w czwartek w RMF FM prezydent przypomniał, że podczas kampanii wyborczej mówił, że jeżeli pojawi się rozwiązanie, które będzie wprowadzało w Polsce zakaz "aborcji eugenicznej", to on byłbym gotowy taką ustawę podpisać. "Ale przecież miałem na myśli takie rozwiązanie, które będzie brało pod uwagę szczególną sytuację kobiety, która jest w ciąży, a dziecko, płód jest obarczony takimi wadami o charakterze letalnym, że nastąpi śmierć, praktycznie rzecz biorąc, zaraz po urodzeniu" - ocenił prezydent w RMF FM.

Jak dodał, "to jest bardzo szczególna sytuacja i trzeba sobie zadać jasno pytanie, czy ktokolwiek ma prawo wymagać, czy prawo może wymagać od takiej kobiety, żeby po pierwsze, mając świadomość tej sytuacji, nosiła takie dziecko w swoim łonie, a następnie ponosiła cały fizyczny koszt urodzenia tego dziecka - więc nie tylko dramatyczny koszt psychiczny, ale także i fizyczny".

Zdaniem prezydenta, "nie może być tak, że prawo nakazuje kobiecie tego typu heroizm". Podkreślił, że "jeżeli państwo oczekuje od kobiety i wymaga prawnie, by urodziła dziecko z niepełnosprawnościami, to ta kobieta musi mieć zagwarantowaną pomoc państwową na odpowiednim poziomie". "To jest kolejna kwestia, która na pewno musi zostać podniesiona w tej debacie publicznej i ja ją dzisiaj podnoszę za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, bo tego elementu pominąć nie można" - stwierdził.

Zaznaczył jednak, że tzw. przesłanka eugeniczna do przerwania ciąży zapisana w ustawie "była zbyt szeroka". "Chodzi o to, żeby to doprecyzować, żeby jako przesłanki legalnej aborcji pozostały wyłącznie wady o charakterze letalnym, tzn. takie, które rzeczywiście uniemożliwiają życie dziecka i w ten sposób kobieta jest narażona na wielkie cierpienie - i tak nie może być" - dodał.

Prezydent oświadczył, że "chce potraktować sprawę kobiet poważnie". "Wiem, że jest bardzo wiele uczciwych kobiet, matek, które rzeczywiście się martwią, jest bardzo zaniepokojonych tą sytuacją i tym orzeczeniem, i tym, jakie będą jego efekty. I uważam, że powinno zostać jak najszybciej przygotowane rozwiązanie ustawowe, które nastroje tych osób - uczciwie podchodzących do sprawy - uspokoi. To jest dziś w moim przekonaniu obowiązek władz" - ocenił Duda.(PAP)

ipa/ itm/

CZYTAJ DALEJ

Ojciec Cantalamessa: mój kardynalat do uznanie dla Słowa Bożego

2020-10-29 18:01

[ TEMATY ]

kardynał

kapucyni

papież Franciszek

Vatican News

Ojciec Cantalamessa

Ojciec Cantalamessa

„Nominacja kardynalska nie wpłynie na moje życie. Dalej przede wszystkim będę głosił Słowo Boże”. Tak o niespodziewanej dla siebie decyzji Papieża Franciszka mówi ojciec Raniero Cantalamessa, który od 40 lat jest kaznodzieją Domu Papieskiego, czyli głosi Słowo Boże kolejnym papieżom i ich najbliższym współpracownikom.

86-letni kapucyn znalazł się gronie 13 osób, które Franciszek wyniesie do godności kardynalskiej podczas konsystorza 28 listopada. Przez wiele lat przybliżał Ewangelię Włochom w programie telewizyjnym „Motywy nadziei”. Aktywnie zaangażowany jest w Ruch Charyzmatyczny i dialog ekumeniczny. Obecnie mieszka w pustelni niedaleko Rzymu, gdzie jako kapłan służy niewielkiej wspólnocie sióstr klauzurowych.

„Ten kardynalat to nie jest wyraz uznania dla mnie, ale dla Słowa Bożego” – mówi ojciec Cantalamessa w rozmowie z Radiem Watykańskim.

„Papież Franciszek wnosi swój styl we wszystkie rzeczy, także w nominacje. Święty Franciszek jest w tym mocno obecny, widać to po ostatniej encyklice. Nie chciałbym jednak nadawać zbytniej wagi temu, że wśród nowych kardynałów jest teraz kilku franciszkanów, wcześniej byli przecież jezuici – mówi papieskiej rozgłośni kardynał-nominat. – Myślę, że będę nadal kontynuował moją misję głoszenia Słowa i mam nadzieję, że pandemia pozwoli na to, bym mógł to zrobić dla Ojca Świętego w nadchodzącym Adwencie. Po mojej nominacji otrzymałem wiele gratulacji także od chrześcijan innych wyznań. Cieszyłem się, bo od zawsze jestem zaangażowany w budowanie jedności i dialogu. Te życzenia to również docenienie wielkiego zaangażowania Papieża Franciszka w budowanie mostów.“

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję