Reklama

Z Watykanu

Niedziela Ogólnopolska 6/2005

Grzegorz Gałązka

Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 26 stycznia 2005 r.

„Anioł Pański” z papieżem

Jan Paweł II wezwał chrześcijan do intensywnego przeżywania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i do zaangażowania ekumenicznego przez cały rok. Papież mówił o tym w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 23 stycznia na Placu św. Piotra w Watykanie. Oto polski tekst przemówienia papieskiego:
„W tych dniach trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Rzymie zakończy się, jak zwykle, Nieszporami 25 stycznia w Bazylice św. Pawła za Murami. Będę łączył się duchowo z tą liturgią, w której wezmą udział przedstawiciele innych Kościołów i wyznań chrześcijańskich i której będzie przewodniczył kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.
Zapraszam wspólnoty chrześcijańskie do intensywnego przeżywania tego dorocznego wydarzenia duchowego, które sprawia, że kosztujemy w pewien sposób radości pełnej wspólnoty, przynajmniej w pragnieniu i w chóralnym błaganiu. W efekcie staje się coraz jaśniejsza świadomość, że jedność jest przede wszystkim darem Boga, o który mamy prosić niezmordowanie w pokorze i prawdzie.
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, pomoże nam przezwyciężyć każdą przeszkodę i jak najszybciej uzyskać ten dar. Zachęcam z całego serca wszystkich wierzących, szczególnie młodych, aby przez cały rok trwali w zaangażowaniu ekumenicznym i aby stawali się w każdym miejscu narzędziami i świadkami pełnej komunii, o którą prosił Chrystus w Wieczerniku”.

Jan Paweł II do Polaków

„Pozdrawiam obecnego tutaj biskupa seniora Ignacego Jeża i wszystkich moich rodaków. W sposób szczególny pozdrawiam młodzież. Życzę, aby napełniał Was Duch modlitwy i byście zawsze doświadczali miłości Boga. Zawieźcie moje pozdrowienie swoim najbliższym. Niech Wam Bóg błogosławi! Do siego roku!”.

Audiencja generalna, 26 stycznia 2005 r.

Kolęda na Watykanie

W niedzielny wieczór (23 stycznia) Ojciec Święty przyjął w prywatnej bibliotece 40 księży studentów, mieszkańców Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Wraz z rektorem - ks. prał. Markiem Stępniem i księżmi mieszkającymi w Kolegium w audiencji uczestniczyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia i brat ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, mieszkający i pracujący w Kolegium.
Po przedstawieniu każdego z księży zaśpiewano hymn Papieskiego Kolegium, a następnie polskie kolędy. Ojciec Święty wspominał dom przy Piazza Remuria 2A, w którym prawie zawsze mieszkał w czasie swoich pobytów w Rzymie jako biskup i kardynał. Z tego miejsca również ponad 26 lat temu wyjechał na konklawe.
Księża ofiarowali Ojcu Świętemu specjalnie przygotowany na tę okazję album ze zdjęciami przedstawiającymi charakterystyczne miejsca Kolegium, m.in. Salonik Papieski, w którym zgromadzono wiele pamiątek z młodości i z czasów rzymskich pobytów kard. Karola Wojtyły oraz trzykrotnych odwiedzin Kolegium przez Następcę św. Piotra.
Tradycyjnie już, ofiarowano Janowi Pawłowi II - Honorowemu Kolegiaście polskie wypieki, przygotowane przez siostry. Księża, dla których najpiękniejszym darem było spotkanie z Ojcem Świętym, otrzymali również pamiątkowe albumy, książki i okolicznościowe medaliony. Osobliwą pamiątką, która pozostanie w Kolegium po tym spotkaniu, jest artystycznie wykonana bombka z choinki znajdującej się w osobistych apartamentach Papieża.
Obecnie w Papieskim Kolegium Polskim mieszka 44 księży pochodzących z różnych diecezji Polski, odbywających specjalistyczne studia w Rzymie, m.in. z zakresu teologii, biblistyki, filozofii i prawa kanonicznego. Od niedawna istnieje strona internetowa Kolegium (www.colpol.opoka.org), na której znajdują się informacje z „wczoraj” i „dziś” wspólnoty polskich księży studentów w Rzymie.

Reklama

Ks. Piotr Bajor

Orędzie na XXXIX Światowy dzień Środków Przekazu

Jan Paweł II wezwał pracowników mediów do wspierania „prawdziwej kultury życia” i dystansowania się od „konspiracji przeciwko życiu”, przez przekazywanie prawdy o wartości i godności każdej osoby ludzkiej. W orędziu na XXXIX Światowy Dzień Środków Przekazu, zatytułowanym Środki przekazu w służbie porozumienia między narodami, Ojciec Święty zaapelował o dobre korzystanie z mediów.
Zdaniem Papieża, środki przekazu mają nadzwyczajną moc zbliżania lub oddalania ludzi, tworzenia więzów przyjaźni i prowokowania wrogości. Współczesna technika daje do dyspozycji bezprecedensowe możliwości w szerzeniu prawdy, głoszeniu zbawienia, przyczyniania się do harmonii i pojednania. Jednak złe używanie mediów może powodować niewysłowione zło, wzbudzać nieporozumienia, uprzedzenia, a nawet konflikty - podkreślił Jan Paweł II.
„Środki przekazu mogą więc ukazywać innych jako przyjaciół lub wrogów, siejąc ziarna konfliktów, które łatwo przeradzają się w przemoc, wojnę, a nawet ludobójstwo. Zadaniem odpowiedzialnych za styl i treść przekazu jest zadbanie, by nie oczerniał on innych grup społecznych, etnicznych i religijnych, podsycając w ten sposób strach i nienawiść” - podkreślił Jan Paweł II.
Papież przypomniał też, że media nazywane są pierwszym areopagiem czasów współczesnych, ponieważ stały się dla wielu ludzi głównym źródłem informacji, edukacji i inspiracji. Szczególną moc kształtowania postaw mają obrazy. Według Jana Pawła II, media posiadają olbrzymi potencjał zachęcania do pokoju i budowania mostów między ludźmi, przerywając tym samym fatalny cykl przemocy i represji. Mogą też szybko mobilizować do pomocy humanitarnej w obliczu katastrof naturalnych, czego dowiodła niedawno szybka pomoc, z jaką wspólnota międzynarodowa wyszła naprzeciw potrzebom poszkodowanych przez tsunami.
Ojciec Święty wskazał również na znaczenie kierowania się porządkiem moralnym przez użytkowników mediów. Ich pracownicy powinni sami wcielać w życie te wartości i postawy, których promowanie u innych jest ich zadaniem. Obejmuje to przede wszystkim autentyczne zaangażowanie w służbie na rzecz dobra wspólnego, które nie jest ograniczone do wąskich interesów konkretnej grupy, lecz obejmuje potrzeby i interes całej rodziny ludzkiej - wskazał Jan Paweł II.

Telegram kondolencyjny na uroczystości pogrzebowe Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Ojciec Święty Jan Paweł II przesłał specjalny telegram na pogrzeb Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Poniżej publikujemy jego tekst w całości:
„«Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (por. J 8, 32). To Chrystusowe zapewnienie towarzyszy mojej modlitwie za duszę śp. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Całe jego życie było związane z posługą prawdy, a pełnił ją z odwagą i prawością, z wrażliwością na potrzeby ludzkie, a nade wszystko z głęboko zakorzenioną miłością do Ojczyzny. Wiele zawdzięcza Polska i Polacy tej jego miłości. Zawsze darzyłem go za to podziwem i szacunkiem.
Wysoko ceniłem również jego wiarę i troskę o Kościół. W duchu tej troski, z wnikliwością znakomitego publicysty obserwował i sygnalizował wszelkie zjawiska, jakie go niepokoiły. Zawsze byłem mu za to wdzięczny. Już pod koniec 1999 r. napisał: «W moim wieku, 86 lat, nie obawiam się śmierci, której oczekuję jako czegoś naturalnego. Lękam się starości niesprawnej, samotnej, przewlekłej. Prosząc Boga, by oszczędził mi tych nieszczęść, powtarzam słowa modlitwy w Ogrójcu. Gdy myślę o moim tylko długim życiu, wydaje mi się, że było ono nieprzerwanym łańcuchem cudów. Niezliczoną ilość razy ocalałem cudem w latach wojny, a po wojnie niewidoczna ręka wciąż otwierała nade mną upragnione pole działania».
Przytaczam to świadectwo, dziękując Bogu, że zechciał wysłuchać jego modlitwy i pozwolił mu do końca cieszyć się cudami życia. Jednoczę się w modlitwie z tymi, którzy gromadzą się przy trumnie Jana Nowaka-Jeziorańskiego i ze wszystkimi, którzy w Polsce i na świecie oddają mu należny hołd. Niech Pan przyjmie dzieło jego życia i wprowadzi go do swej chwały. Bliskim i przyjaciołom zmarłego przesyłam wyrazy współczucia. Wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej z serca błogosławię”.

Audiencja dla nowej ambasador Holandii

Stanowisko Kościoła wobec zalegalizowanych w Holandii aborcji i eutanazji przypomniał Jan Paweł II w przemówieniu do nowej ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej - Monique Frank, która 22 stycznia w Watykanie złożyła listy uwierzytelniające. Papież zwrócił uwagę, że sekularyzacja doprowadziła do przyjęcia tam „nowej polityki ustawodawczej, dotyczącej początku i końca życia ludzkiego”, czego Stolica Święta nie omieszkała skrytykować.
„Raz jeszcze zachęcam władze, personel lekarski i wychowawców, by zdali sobie sprawę z powagi tych zagadnień” - powiedział Ojciec Święty. Nawiązał również do napięć wynikających ze ścierania się odmiennych kultur, wzywając pilnie do dialogu, który pozwoliłby na wzajemne poznanie i szacunek.
Przechodząc następnie do sytuacji międzynarodowej, Jan Paweł II powiedział: „Każdego dnia doniesienia napływające ze świata przypominają wszystkim o palącej potrzebie budowy przyszłości w pokoju między ludźmi, potrzebie umocnienia ładu międzynarodowego, który zapewniałby zwłaszcza lepszy podział zasobów, oraz potrzebie czynnej polityki pomocy w rozwoju”.
Ojciec Święty polemicznie wyraził się też o pomocy Holandii w walce z AIDS w krajach Trzeciego Świata, przypominając, że - zdaniem Kościoła - powinna ona polegać przede wszystkim na „wychowaniu do świętej wartości życia oraz właściwej praktyki płciowości, przewidującej czystość i wierność”.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

USA/ Rakieta Falcon 9 wynosi na orbitę kapsułę z dwoma amerykańskimi astronautami

2020-05-30 21:41

[ TEMATY ]

USA

rakieta

start

PAP

Z Przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała w sobotę rakieta Falcon 9. Wynosi na orbitę kapsułę Dragon z dwoma amerykańskimi astronautami. To pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z terytorium USA od prawie 10 lat.

Tym razem planów startu nie pokrzyżowała pogoda. W środę, mimo zaawansowanej procedury, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych przełożono start na sobotę.

Dragon z astronautami Robertem Behnkenem i Douglasem Hurleyem na pokładzie ma dotrzeć na ISS po około 24 godzinach. (PAP)

mobr/ ap/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję