Reklama

Jestem wolny od dziwnych interesów

Niedziela warszawska 41/2002

Irena Świerdzewska: - Co chciałby Pan zmienić w Warszawie?

Prof. Lech Kaczyński: - Zamierzam polepszyć jakość władzy w Warszawie. Wiąże się to z usprawnieniem obsługi obywatela w urzędach. Jeśli nie ma sporu między administracją a obywatelem, sprawa powinna być załatwiona od ręki. Po wtóre uważam, że uda mi się zmniejszyć korupcję. Ta kwestia wiąże się i z moralności i ekonomią. Korupcja kosztuje. Nie chodzi tu o wysokość łapówek, ale o zawyżanie wartości usług, z tego powodu, że została wręczona łapówka.
Istotną sprawą jest poprawa bezpieczeństwa w Warszawie. Należałoby też rozsądniej inwestować. Nie powinno być, jak mawiają niektórzy, "piarowskich inwestycji". Chodzi o przedsięwzięcia, które mają sprawiać głównie dobre wrażenie, a dokonywane są kosztem inwestycji naprawdę potrzebnych społeczeństwu.
Inna ważna kwestia to walka o częściową dekomercjalizację kultury, a więc w takim zakresie, na jaki pozwala urząd prezydenta. Warszawa jest stolicą kraju, więc część instytucji podlega ministrowi kultury. Częściowa dekomercjalizacja dotyczyłaby wprowadzenia bezpłatnych usług kulturalnych dla młodzieży. Inaczej wyglądałoby funkcjonowanie Domów Kultury. Dziś są one wynajmowane na zasadach komercyjnych przez różne firmy, które świadczą usługi kulturalne za pieniądze. Te zamierzenia dotyczą roku 2004, ponieważ budżet na przyszły rok jest już określony.
Mój program dotyczy też ładu przestrzennego w mieście. Trzeba doprowadzić do planowanego rozwoju miasta jako całości.

- Każdy z kandydatów wiele obiecuje. Dlaczego ludzie mieliby zaufać Panu?

- Bo mam spore doświadczenie. Zmieniłem charakter i znaczenie NIK-u w Polsce. Zaktywizowałem walkę z przestępczością. Twierdzenia, że w Ministerstwie Sprawiedliwości nie zrobiłem wiele, mijają się z prawdą. Widać to choćby po statystyce: większej liczbie osadzonych w zakładach karnych, tymczasowo aresztowanych, skazanych. Trzeba tu dodać uchwalenie nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych i projekt poważnych zmian w sprawach karnych. To wszystko zostało zrobione w ciągu 3 tygodni. Tyle czasu mi dano.
Niezręcznie jest o sobie mówić, i nie jest to dla mnie miłe. Myślę, że przez 4 lata prezydentury będzie widać zmiany w Warszawie. Nie obiecuję, że uda się zmienić sytuację na bardzo dobrą. Jeśli z oceny miernej przejdziemy na dobrą, to będzie olbrzymi sukces.
Uważam, że mogę dokonać zasadniczej zmiany układu interesów w Warszawie. Wszyscy wiemy, że powodują one trudne sytuacje dla miasta. Np. kwestia z Waparkiem. Choć firma pobiera pieniądze za parkowanie, to zdecydowana ich większość nie wpływa do budżetu miasta. Najchętniej rozwiązałbym umowę, bo jest ona kuriozalna. Inna kwestia to budowanie eleganckich domów komunalnych, które w 75% stoją nie zasiedlone. Podejmuję się te praktyki zmienić. Nie mam związków z obecną władzą w Warszawie, stąd dokonanie niejednej zmiany będzie dla mnie łatwiejsze. Tym różnię się od niejednego z moich najsilniejszych konkurentów. Jednocześnie mam dość silne zaplecze polityczne głównie w Warszawie. Podczas wyborów w 2001 r. w stolicy PiS jako druga partia zebrał najwięcej głosów.

- Jak Pan zamierza poprawić bezpieczeństwo w stolicy?

- W ciągu kilku miesięcy sporządzona będzie mapa bezpieczeństwa. Chodzi o sprecyzowanie, które tereny są najbardziej zagrożone napadami, rabunkami, gwałtami, włamaniami do mieszkań. Będą podjęte działania związane ze szczególnym nadzorem tych miejsc. Bezpieczeństwo będzie opierało się na silnym działaniu policji. Powstałby również warszawski ośrodek dla ofiar przestępstw. Tu poszkodowani uzyskiwaliby poradę i pomoc. Chcę zmienić organizację straży miejskiej, aby jej funkcjonariusze nie prześladowali ludzi za drobne sprawy. Kuriozalną sprawą jest praca strażników miejskich na rzecz Waparku za pieniądze miasta. Funkcjonariusze egzekwują opłaty przez nakładanie blokad. Z tym trzeba skończyć.
Czy Warszawa z tego powodu stanie się najbezpieczniejszą stolicą w Europie, tego nie mogę obiecać. Obiecałbym dużo więcej, gdybym posiadał więcej kompetencji jako prezydent miasta.

Reklama

- Zapowiadał Pan utworzenie tripolisu: Warszawa-Radom-Łódź z centralnie położonym lotniskiem...

- Podaliśmy przykład jednej z koncepcji. Jest to pewna idea, ale czy będziemy podejmować działania w kierunku jej realizacji nie jestem pewien. Jest to kwestia ogólnopaństwowa. Chciałbym współpracować z urbanistami odpowiedzialnymi za rozwój miasta. Chodzi o umieszczenie Warszawy w rozwoju regionu.
Problem stanowi obecna lokalizacja lotniska. Mieszkam w północnej Warszawie. Lotnisko mi nie przeszkadza, ale dla południowych warszawiaków jest utrapieniem. Jakie będą reakcje, gdyby chcieć budować kolejny pas lotniska i architekturę handlową? Już w tej chwili ludzie bardzo narzekają. Hałas zamienia życie w piekło. Nie przekonują mnie argumenty, że obecna lokalizacja opłaca się ekonomicznie. To ekonomia jest dla ludzi, a nie ludzie dla ekonomii. Za przeniesienie lotniska trzeba by zapłacić pewną odległością. Najdalej od Warszawy jest Biała Rawska, ale tam już jest lotnisko. W bliższym stolicy Mszczonowie trzeba by budować wszystko od początku. Mało kto wie, że Polska miała olbrzymią ilość lotnisk wojskowych. Kiedy byłem Ministrem Stanu Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, dowiedziałem się, że część tych lotnisk nie jest wykorzystywana. Gdyby wojsko oddało ich część, to koszty przeniesienia lotniska byłyby wielokrotnie niższe niż koszty budowania go od początku.

- A co z komunikacją w stolicy?

- Warszawa ma 7 linii kolejowych, które są zbyt mało wykorzystywane. Jedna trasa tzw. średnicowa ma bardzo długi tunel, spełnia warunki do budowy metra. Podróż tramwajem z okolic Szmulek lub Dworca Wschodniego na Szczęśliwice trwa dosyć długo. Tymczasem można by ją skrócić docierając pociągiem elektrycznym do Ochoty czy Dworca Zachodniego. Brakuje jednak koordynacji, za mało jest pociągów. Interesuje mnie wykorzystanie trasy kolejowej od Dworca Warszawa Żerań. Chciałbym wrócić do komunikacji tramwajowej. Warszawa ma olbrzymią część wydzielonych tras tramwajowych, i często jest to najszybszy środek lokomocji. Bielany chciałbym połączyć z Bemowem. W Warszawie potrzebne są jeszcze dwa mosty, tzw. północny i wawerski. Jest sprawą dyskusyjną, który należy budować jako pierwszy, istnieją bowiem argumenty za pierwszym, jak i za drugim rozwiązaniem.

- Gdzie w tych planach mieści się metro?

- Budowa metra będzie przebiegała według dotychczasowych założeń. Linię trzeba przedłużać w kierunku Huty. Są koncepcje zakładające odchylenia np. w kierunku Chomiczówki. Uważam, że teraz nie należy zmieniać planów, bo może to opóźnić budowę. Bardzo chciałbym, abyśmy zaczęli budowę II linii metra na odcinku rondo Daszyńskiego - dawny Dworzec Wileński. Nie mogę obiecać, że stanie się to do końca kadencji, a więc do 2006 r.

- Co Pan myśli o projekcie tzw. małej obwodnicy?

- Chcę zakończyć budowę tzw. obwodnicy etapowej, prowadzącej od Marek przez Most Toruński, aż po Trasę Siekierkowską, ulicę Marsa i Rembertów, należy ją przedłużyć do Marek oraz znaczną część istniejącej już trasy zmodernizować. Jeżeli chodzi o tzw. małą obwodnicę śródmiejską, to projekt jest kontrowersyjny, ze względu na konieczność wyburzenia znacznej ilości budynków na Pradze Południe. Istnieje jednak możliwość innego przebiegu tej trasy, będziemy tę sprawę badać.

- Słychać głosy, że niektórzy kandydaci traktują prezydenturę w Warszawie jako trampolinę do fotela prezydenta Polski. Co Pan na to?

- Nie myślałem w takich kategoriach jak niektórzy moi konkurenci - dzisiaj Warszawa, jutro Polska. Swoją kandydaturę na prezydenta Warszawy traktuję jako cel autonomiczny. Lepiej czuję się w sprawowaniu funkcji urzędniczych i samorządowych niż partyjnych czy parlamentarnych. Jest to dla mnie wyzwanie, które z chęcią podejmuję.
Nie mogę jednak zadeklarować, że nigdy nie będę kandydował na prezydenta Polski. Nie wiem jakie będą interesy mojego obozu politycznego. Może kandydowanie będzie w interesie Polski, jeśli trzeba będzie przeciwstawić się kandydatowi z SLD. Gdyby to tylko ode mnie zależało, to powiedziałbym, że nie będę kandydował w najbliższej kadencji. Może za 8 lat?

- Czy nie boi się Pan, że jeśli niekorzystny dla Pana wyrok w sprawie z Gudzowatym, uprawomocni się, gdy Pan już byłby prezydentem Warszawy, może to narazić stolicę na powtórne wybory?

- Będę apelował od tego wyroku, ponieważ nie zgadzam się na skazanie mnie za coś, czego nie zrobiłem. Nie jest to tylko moja opinia. Marszałek Wojciechowski, zawodowy sędzia, postawił tę sprawę w zupełnie innym kontekście niż przedstawiała ją prasa. Uważa wyrok za dziwny, spowodowany przesłankami politycznymi. W sądzie rejonowym taki błąd może się zdarzyć. Asesor na poziomie sądu rejonowego, nie jest sędzią. W sądzie okręgowym, gdzie pracują doświadczeni sędziowie, takiego błędu nie będzie. Sąd okręgowy będzie orzekał, mając przesłanki w postaci faktycznych podstaw oskarżenia, czy zrobiłem to, co mi zarzucono i czy miałem powody do krytyki. Przy normalnym orzecznictwie pan Gudzowaty jest w tej kwestii na pozycji przegranej. W sądzie jestem pewien swojej wygranej. A jak będzie w mieście zdecydują warszawiacy.

- Dziękuję za rozmowę.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Realizm duchowy św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Niedziela Ogólnopolska 28/2005

[ TEMATY ]

święta

Ks. Bogdan Blajer

Wielką zasługą św. Teresy jest powrót do ewangelicznego rozumienia miłości do Boga. Niewłaściwe rozumienie świętości popycha nas w stronę dwóch pokus. Pierwsza - sprowadza się do tego, iż kojarzymy świętość z nadzwyczajnymi przeżyciami. Druga - polega na tym, że pragniemy naśladować jakiegoś świętego, zapominając o tym, kim sami jesteśmy. Można do tego dołączyć jeszcze jedną pokusę - czekanie na szczególną okazję do kochania Boga. Ulegając tym pokusom, często usprawiedliwiamy swój brak dążenia do świętości szczególnie trudnymi okolicznościami, w których przyszło nam żyć, lub zbyt wielkimi - w naszym rozumieniu - normami, jakie należałoby spełnić, sądząc, iż świętość jest czymś innym aniżeli nauką wyrażoną w Ewangelii.
Teresa nie znajdowała w sobie dość siły, aby iść drogą wielkich pokutników czy też drogą świętych pełniących wielkie czyny. Teresa odkrywa własną, w pełni ewangeliczną drogę do świętości. Jej pierwsze odkrycie dotyczy czasu: nie powinniśmy odsuwać naszego kochania Boga na jakąś nawet najbliższą przyszłość. Któraś z sióstr w klasztorze w Lisieux „oszczędzała” siły na męczeństwo, które notabene nigdy się nie spełniło. Dla Teresy moment kochania Boga jest tylko teraz. Ona nie zastanawia się nad przyszłością, gdyż może się czasami wydawać zbyt odległa lub zbyt trudna. Teraz jest jej ofiarowane i tylko w tym momencie ma możliwość kochania Boga. Przyszłość może nie nadejść. „Dobry Bóg chce, bym zdała się na Niego jak maleńkie dziecko, które martwi się o to, co z nim będzie jutro”. Czasami myśl o wielu podobnych zmaganiach w przyszłości nie pozwala nam teraz dać całego siebie. Zatem właśnie chwila obecna i tylko ta chwila się liczy. Łaska ofiarowania czegoś Bogu lub przezwyciężenia jakiejś pokusy jest mi dana teraz, na tę chwilę. W chwili wielkiego duchowego cierpienia Teresa pisze: „Cierpię tylko chwilę. Jedynie myśląc o przeszłości i o przyszłości, dochodzi się do zniechęcenia i rozpaczy”. Rozważanie, czy w przyszłości podołam podobnym wyzwaniom, jest brakiem zdania się na Boga, który mnie teraz wspomaga. „By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie” - pisze Teresa. Jest to pierwsza cecha realizmu jej ducha - realizmu ewangelicznego, gdyż Chrystus mówi nieustannie o gotowości i czuwaniu. Ten, kto zaniedbuje teraźniejszość, nie czuwa, bo nie jest gotowy. Wkłada natomiast energię w marzenia, a nie w to, co teraz jest możliwe do spełnienia. Chrystus przychodzi z miłością teraz. To skoncentrowanie się na teraźniejszości pozwala Teresie dostrzec wszystkie możliwe okazje do kochania oraz wykorzystać je. Do tego jednak potrzebne jest spojrzenie nacechowane wiarą, iż ten moment jest darowany mi przez Boga, aby Go teraz, w tej sytuacji kochać. Nawet gdy sytuacja obecna jawi się w bardzo ciemnych barwach, Teresa nie traci nadziei. „Słowa Hioba: Nawet gdybyś mnie zabił, będę ufał Tobie, zachwycały mnie od dzieciństwa. Trzeba mi jednak było wiele czasu, aby dojść do takiego stopnia zawierzenia. Teraz do niego doszłam” - napisze dopiero pod koniec życia.
Teresa poznaje, że wielkość czynu nie zależy od tego, co robimy, ale zależy od tego, ile w nim kochamy. „Nie mając wprawy w praktykowaniu wielkich cnót, przykładałam się w sposób szczególny do tych małych; lubiłam więc składać płaszcze pozostawione przez siostry i oddawać im przeróżne małe usługi, na jakie mnie było stać”. Jeśli spojrzeć na komentarz Chrystusa odnośnie do tych, którzy wrzucali pieniądze do skarbony w świątyni, to właśnie w tym kontekście możemy uchwycić zamysł Teresy. Nie jest ważne, ile wrzucimy do tej skarbony, bo uczynek na zewnątrz może wydawać się wielki, ale cała wartość uczynku zależy od tego, ile on nas kosztuje. Zatem należy przełamywać swoją wolę, gdyż to jest największą ofiarą. Przezwyciężając miłość własną, w całości oddajemy się Bogu.
Były chwile, gdy Teresa chciała ofiarować Bogu jakieś fizyczne umartwienia. Taki rodzaj praktyk był w czasach Teresy dość powszechny. Jednak szybko się przekonała, że nie pozwala jej na to zdrowie. Było to dla niej bardzo ważne odkrycie, gdyż utwierdziło ją w przekonaniu, że nie trzeba wiele, aby się Bogu podobać. „Dane mi było również umiłowanie pokuty; nic jednak nie było mi dozwolone, by je zaspokoić. Jedyne umartwienia, na jakie się zgadzano, polegały na umartwianiu mojej miłości własnej, co zresztą było dla mnie bardziej pożyteczne niż umartwienia cielesne”. Teresa nie wymyślała sobie jakichś ofiar. Jej zadaniem było wykorzystanie tego, co życie jej przyniosło.
Umiejętność docenienia chwili, odkrycia, że wszystko jest do ofiarowania - tego uczy nas Teresa. My sami albo narzekamy na trudny los i marnujemy okazję do ofiarowania czegoś trudnego Bogu, albo czynimy coś zewnętrznie dobrego, ale tylko z wygody, aby się komuś nie narazić lub dla uniknięcia wyrzutów sumienia. Intencja - to jest cały klucz Teresy do świętości. Jak wyznaje, w swoim życiu niczego Chrystusowi nie odmówiła, tzn. że widziała wszystkie okazje do czynienia dobra jako momenty wyznawania swojej miłości.
Inną cechą, która przybliża ją do nas, jest naturalność jej modlitwy. Teresa od Dzieciątka Jezus, która jest córką duchową św. Teresy od Jezusa, jest jej przeciwieństwem odnośnie do szczególnych łask na modlitwie. Złożyła nawet z tych łask ofiarę, bo czuła, że w nich można szukać siebie. Jej życie modlitwy było często bardzo marne, gdyż zdarzało się jej zasypiać na modlitwie. Po przyjęciu Komunii św. zamiast rozmawiać z Bogiem, spała. Nie dlatego, że chciała, ale dlatego, że nie potrafiła inaczej. Ważny jest fakt, iż nie martwiła się za bardzo swoją nieumiejętnością modlenia się. Wierzyła, że i z takiej modlitwy Chrystus jest zadowolony, gdyż ona nie może Mu ofiarować nic więcej poza swoją słabością.
Aby się przekonać, jak daleko lub jak blisko jesteśmy przyjmowania Ewangelii w całej jej głębi, zastanówmy się, jak podchodzimy do niechcianych prac, mniej wartościowych funkcji, momentów, gdy nie jesteśmy doceniani, a nawet oskarżani. Czy widzimy w tym okazję, aby to wszystko ofiarować Chrystusowi, czy też walczymy o to, aby postawić na swoim lub zwyczajnie zachować twarz? Jak postępujemy wobec osób, które są dla nas przykre? Czy je obgadujemy, czy też widzimy w tym okazję, aby im pomóc w drodze do Boga? Teresa powie, gdy nie może już przyjmować Komunii św. ze względu na zaawansowaną chorobę, że wszystko jest łaską. Czy każda trudna sytuacja, trudny człowiek jest dla mnie łaską?

CZYTAJ DALEJ

Papież do redemptorystów: bez modlitwy zakony obumierają

2022-10-01 14:39

[ TEMATY ]

modlitwa

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

Zaniedbywanie życia wspólnotowego i modlitwy prowadzi do wyjałowienia życia konsekrowanego, obumierania charyzmatu i zamknięcia na braci – stwierdził Papież w słowie skierowanym do kapituły generalnej redemptorystów. Przypomniał, że rozeznanie, którego dokonują w Rzymie przedstawiciele tego zgromadzenia, musi być zakorzenione w tajemnicy Chrystusa Odkupiciela, która stanowi rację bytu ich konsekracji i służby człowiekowi.

Franciszek zachęcił redemptorystów do odważnych kroków, zastrzegając, że jedyną granicą, której nie wolno im przekroczyć, pozostaje Ewangelia i nauczanie Kościoła. Nie bójcie się wejścia na nowe drogi i dialogu ze światem w świetle waszej bogatej tradycji teologii moralnej – dodał Papież.

CZYTAJ DALEJ

Polak wicegenerałem Zgromadzenia Oblatów

2022-10-01 15:17

[ TEMATY ]

oblaci

oblaci.pl

o. Antoni Bochm OMI

o. Antoni Bochm OMI

Ojciec Antoni Bochm OMI, dotychczasowy radny generalny na Europę został wybrany wikariuszem generalnym. To druga osoba w Zgromadzeniu. Decyzję podjęła 37. Kapituła Generalna obradująca w Nemi we Włoszech.

Ojciec Bochm urodził się 29 marca 1969 r. w miejscowości Miedźna w archidiecezji katowickiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pszczynie w zawodzie malarza budowlanego. Pracując jako malarz, kontynuował naukę w Technikum Budowlanym w Tychach, które ukończył zdaniem egzaminu maturalnego w 1990 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję