Reklama

W trosce o rodzinę

Z Marianem Dziewońskim rozmawia ks. Zdzisław Wójcik
Edycja częstochowska 42/2002

KS. ZDZISŁAW WÓJCIK: Doskonałą okazją do naszej rozmowy są zakończone niedawno II Dni Rodziny w Częstochowie. Jaki cel przyświecał organizatorom tych Dni?

MARIAN DZIEWOŃSKI: - Podstawowym założeniem obchodów Dni Rodziny w Częstochowie była pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja rodzin na naszym terenie. Pozostawienie rodzin przez obecne władze samym sobie, lansowanie programów i działań skierowanych przeciwko rodzinie, zaniechanie polityki prorodzinnej państwa i samorządu, odstąpienie od wartości zapisanych w Karcie Praw Rodziny - wymusiło potrzebę wyartykułowania wartości rodziny.

- Jakie hasło przyświecało II Dniom Rodziny w Częstochowie?

- Hasłem tegorocznych Dni Rodziny były słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1999 r. w czasie pielgrzymki do Ojczyzny: Rodzina jest bastionem ludzkości. Jako prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, pracownik Poradni Życia Małżeńskiego i Rodzinnego, członek Duszpasterstwa Rodzin, podpisuję się pod tymi słowami i żałuję bardzo, że jest tak mało ludzi, którzy o tym pamiętają i starają się je wprowadzić w życie.

- Jak w tym roku przebiegały obchody Dni Rodziny w Częstochowie?

- W dniach 11-15 września br. w czterech częstochowskich parafiach: Świętej Rodziny, Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, św. Zygmunta i Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa miały miejsce spotkania, w których podejmowana była problematyka rodzinna. Inauguracja obchodów odbyła się w archikatedrze pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka, który w swojej homilii wskazywał na liczne zagrożenia bytu rodziny, takie jak plaga bezrobocia, niepewność jutra, zatracenie wartości moralnych w codziennym życiu, zatracenie autorytetów matki, ojca, nauczyciela, kapłana, rozbicie więzi rodzinnych itp.

- Czy wszystkie spotkania odbywały się na terenie parafii?

- Ważnym elementem tegorocznych Dni Rodziny było wyjście poza parafie. Przykładem tego może być konferencja na temat: Mamo, nie porzucaj mnie, która odbyła się w Urzędzie Miasta, a którą zorganizował Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Został on powołany do życia w 1998 r. przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, którego jestem prezesem już drugą kadencję. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Komendy Miejskiej Policji, Urzędu Miejskiego, Oddziału zamiejscowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Sądu Okręgowego. Chcieliśmy w ten sposób dać sygnał społeczeństwu, że istnieje bardzo ważny problem dzieci niechcianych i porzuconych przez biologiczną matkę. Problem dzieci porzuconych jest problemem całego społeczeństwa, dlatego jako miejsce konferencji wybraliśmy Urząd Miasta.

- Co było powodem pojawienia się w programie "Raportu o stanie rodziny" w Częstochowie?

- Myślę, że mało kto wie, iż Częstochowa była jednym z pierwszych miast w Polsce, które miało opracowany "Raport o stanie rodziny". Raport zdefiniował przyczyny pogarszającej się wciąż kondycji rodzin i wytyczył kierunki działania dla samorządu miejskiego. Jednak w mieście nic nie uczyniono, aby sytuacja uległa poprawie. Moim zdaniem, jest to podstawowy błąd, że do tej pory nie skorzystano z wniosków zawartych w treści Raportu.

- Jak, zdaniem Pana, można skutecznie działać na rzecz rodziny?

- Moim zdaniem, człowiek który chce skutecznie pomagać rodzinie, powinien doskonale znać problemy rodzin i nie może być obojętny na ludzką krzywdę. Powinien uczestniczyć w życiu politycznym na szczeblu samorządowym i państwowym, bowiem w tych właśnie gremiach zapadają najważniejsze decyzje dotyczące spraw rodziny i każdego z nas. Przez 12 lat byłem radnym miasta Częstochowy, zabierałem głos w komisjach i na sesjach Rady Miasta w istotnych sprawach dotyczących rodziny i zawsze głosowałem za zwiększeniem budżetu w dziale pomocy społecznej z przeznaczeniem dla rodzin najuboższych, a także znaczną część swojej diety - diety radnego (podczas bieżącej kadencji ok. 14 tys. zł) przeznaczyłem na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej. Zdobyte dotychczas doświadczenie i wiedzę chciałbym obecnie wykorzystać jako radny Sejmiku Województwa Śląskiego, reprezentując w tym gronie rodziny powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. W sejmiku chciałbym reprezentować także środowisko sportowe, które najbardziej ucierpiało po stracie województwa częstochowskiego. Pracując w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz prowadząc Uczniowski Klub Sportowy "Ajaks", dobrze poznałem problemy i potrzeby tego środowiska. W obecnych wyborach samorządowych będę startował z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Samorządowa Województwa Śląskiego, lista nr 9, poz. nr 1.

- Dziękuję za rozmowę.

Z Marianem Dziewońskim - prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, kandydatem na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego - rozmawiał ks. Zdzisław Wójcik

Żeganamy prof. Jana Szyszko

2019-10-16 12:37

wpolityce.pl

Odszedł jeden z najlepszych lekarzy naszej przyrody, który kochał polską ziemię służąc Ojczyźnie swoją wiedzą, doświadczeniem i oddaniem. Był wierny Bogu i ludziom. Będzie nam ciebie brakowało - tak wspominano śp. prof. Jana Szyszki, byłego ministra środowiska, profesora nauk leśnych, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Prof. Szyszko zmarł nagle tydzień temu w wieku 75 lat.

Krzysztof Sitkowski/KPRP
Zobacz zdjęcia: Pogrzeb prof. Jana Szyszko

Krzysztof Sitkowki/KPPR

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej wzięli udział najwyżsi przedstawiciele państwa na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem rządu RP. Mateuszem Morawieckim i prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Mszy św. przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, zaś homilię wygłosił biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Dydycz. Liturgię koncelebrowało dziesięciu biskupów.

MK

- Kończąc swoją ziemską wędrówkę, zmierzasz do „Domu Naszego Ojca”, który jest domem miłości, pokoju i wiecznej radości. Poprzez naszą wspólną modlitwę chcemy do wieńca twojego życia dołożyć coś od siebie – powiedział witając zgromadzonych biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński.

W homilii bp Antoni Pacyfik Dydycz podkreślił wkład zmarłego profesora w troskę o polską przyrodę. Zwrócił uwagę, że u podstaw podejmowanych przez niego wysiłków leżała głęboka wiara w Boga, miłość do tego co stworzone oraz szacunek dla dziedzictwa narodowego i rodzimej kultury.

- Mimo licznych trudności, nie traciłeś spokoju pamiętając słowa psalmu 116, w którym czytamy: „Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem jestem w wielkim ucisku”. Do wszystkiego podchodziłeś z wielkim spokojem. To głębokie przekonanie, a w istocie twoja wiara towarzyszyły ci przez całe twoje życie. Zawsze byłeś pogodny, niezależenie od różnego rodzaju sytuacji, nawet tych najmniej ciekawych, oczekując na Boże błogosławieństwo we wszystkich okolicznościach kolejnych etapów twojego życia – powiedział bp Dydycz.

Krzysztof Sitkowki/KPPR

Zwrócił też uwagę na wkład zmarłego profesora w dziedzinie nauki, gospodarki i polityki. – Zabiegał, by cała jego praca, nauka i poświęcenie służyły rodzinie, a potem wszystkim z którymi spotykał się w swoim bogatym życiu. Bliskie były mu słowa „Polak chociaż stąd miedzy narodami słynny, że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny. Gotów puścić się w kraje świata w nędzy i poniewierce przeżyć długie lata walcząc z ludźmi i z losem póki mu wśród burzy przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy” - powiedział duchowny. Podkreślił, że trudności poprzedniego systemu profesor przeszedłeś bez strat moralnych i duchowych. Wspomniał o zorganizowanej przez zmarłego Międzynarodowej Konferencji Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki papieża Franciszka Laudato Si”. Papieska Akademia Nauk przyznała mu nagrodę „Nauka dla Pokoju” – przypomniał bp Dydycz.

Powiedział, że troska śp. prof. Szyszko o Ojczyznę wyrażała się w propagowaniu takich postaw i takich porządków, które zabezpieczałyby ład w przyrodzie, a porządek w ludzkim życiu. - Z tego względu miałeś czas na spotkania z wychowankami, by ich umacniać w trosce o bezpieczeństwo ludzi oraz całej natury stworzonej – zwrócił uwagę biskup.

Zaznaczył, że szczególne miejsce w sercu i działalności profesora zajmowała Puszcza Białowieska. – Z odwagą, kompetencją, pasją i poświeceniem ratował ją przed katastrofą mając świadomość, że nie da się jej niczym innym zastąpić. Niestety, przy tej okazji wiele nacierpiał się bez powodu – powiedział kaznodzieja.

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Jan Szyszko został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jego ciało spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

III Kongres św. Ojca Pio

2019-10-17 08:27

Materiał prasowy

III Kongres św. Ojca Pio odbędzie się 19 października 2019 r. zarówno w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła

w Gdańsku jak i w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"OJCOSTWO" to temat przewodni kolejnej już edycji Kongresu. Geneza tegorocznego Kongresu związana jest z wystąpieniem w XX wieku wielu bardzo negatywnych wydarzeń historycznych, które skutkowały przerwaniem powszechnie znanych wcześniej wzorów ojcostwa.

W trakcie Kongresu organizowanego przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincję Krakowską, do Kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Gdańsku przybędą relikwie I. stopnia św. Ojca Pio, w postaci bandaża okrywającego niegdyś ranę jego boku oraz rękawiczki zakrywającej stygmaty prawej dłoni.

„Zachęcam zarówno do uczestnictwa w III Kongresie św. Ojca Pio jak i do skorzystania z zaproszenia do całodziennego udziału w uroczystościach modlitewnych związanych z peregrynacją relikwii I. stopnia Św. Ojca Pio. Święty Stygmatyk charakteryzował się wielką pokorą i duchem modlitwy, za jego wstawiennictwem niezliczona ilość osób odzyskiwała i nadal odzyskuje zdrowie duchowe i fizyczne” – stwierdza Brat Zdzisław Duma, Asystent Prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio (GMOP) oraz Gwardian Domu Zakonnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku.

III Kongres św. Ojca Pio rozpocznie się o godzinie 9.45 przywitaniem uczestników przez

br. Romana Ruska OFMCap pełniącego funkcję Krajowego Koordynatora Grup Modlitwy Ojca Pio. Następnie o godzinie 10.00 rozpocznie się Eucharystia, której będzie przewodniczył JE Bp Zbigniew Zieliński – Biskup Pomocnicy Archidiecezji Gdańskiej.

Po Mszy świętej uczestnicy Kongresu udadzą się do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie odbędą się debaty i panele tematyczne dotyczące różnych aspektów ojcostwa.

Geneza tegorocznego Kongresu związana jest z wystąpieniem w XX wieku wielu bardzo negatywnych wydarzeń historycznych, które skutkowały przerwaniem powszechnie znanych wcześniej wzorów ojcostwa. Doprowadziło to do (trwającego aż dnia dzisiejszego) kryzysu ojcostwa, który wynika głównie z braku odpowiedniej formacji duchowej, jak i praktycznej wiedzy dotyczącej budowania i dbania o relacje ojcowskie w wielu wymiarach.

O godzinie 12.00 rozpocznie się debata inaugurująca III Kongres św. Ojca Pio pt. "Żyjmy tak, aby Ojciec Niebieski mógł być w nas uwielbiony - czyli o relacjach św. Ojca Pio z Ojcem Niebieskim i naszych relacjach z Panem Bogiem". W debacie tej uczestniczyć będą: JE Bp Zbigniew Zieliński – Biskup Pomocnicy Archidiecezji Gdańskiej , Ks. kan. dr Grzegorz Lewandowski - Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio w Diecezji Pelplińskiej, Pan Adam Chmielecki - Prezes Zarządu Radio Gdańsk oraz Pan Karol Nawrocki - Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

O godzinie 13.45 rozpocznie się debata pt. "Jesteśmy dziećmi jednego Ojca, który jest dla nas nieskończenie miłosierny i pobłażliwy - czyli o miłosierdziu, przebaczeniu i pojednaniu". Uczestnikami debaty będą: br. Roman Rusek OFMCap - Krajowy Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio, Ks. prał. Wiesław Potakowski - Proboszcz parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi oraz Pani Halina Owczarz - Grupa Modlitwa Ojca Pio w Bydgoszczy.

O godzinie 16.00 rozpocznie się debata pt. "Ufaj Panu Bogu i miej nadzieję jego ojcowskiej dobroci, bo światło musi nadejść - czyli o praktycznym aspekcie ojcostwa". W debacie tej uczestniczyć będą: br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap - Dyrektor Dzieła Pomocy Ojca Pio, Ks. kan Krzysztof Ławrukajtis - kapelan aresztu śledczego w Gdańsku oraz Pan Andrzej Urbański - inicjator "Benefisu Dojrzałości".

W ramach III Kongresu św. Ojca Pio zakłada się udział w debatach i panelach dyskusyjnych osób posiadających różne doświadczenie życiowe i zawodowe. W praktyce oznacza to naturalne budowanie solidarności międzypokoleniowej pomiędzy zarówno prelegentami jak i uczestnikami Kongresu.

Patronat honorowy nad III Kongresem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. Kongres jest wspierany przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęło Polskie Radio.

Szczegółowy program Kongresu, dodatkowe informacje oraz możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa przyjmowana jest za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem