Reklama

Akcja Katolicka 2002/2003

Stanisław Rzeźniczak
Edycja zielonogórsko-gorzowska 42/2002

Z początkiem września Akcja Katolicka w naszej diecezji przystąpiła do swej statutowej działalności. Rok ten wprowadza nas w 10. rocznicę wezwania, jakie skierował Jan Paweł II do biskupów polskich, będących w Rzymie z wizytą ad limina Apostolorum. Papież wskazał wówczas na wielką pomoc, jaką stanowią w prowadzeniu ewangelizacji ludzie świeccy przygotowani do aktywności na fundamencie dobrej formacji. "Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc by na nowo odżyła" - stwierdził wówczas Ojciec Święty. To gorące pragnienie Papieża przybrało realne kształty w naszej diecezji już 28 listopada 1994 r., kiedy to bp Adam Dyczkowski powołał Akcję Katolicką.

Każdy mijający rok od tej decyzji jest rokiem rozwoju Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Powoli wyrastamy z dzieciństwa i staramy się stawiać coraz to pewniejsze kroki. To nasze wzrastanie nie byłoby wyraźne, gdyby nie ciągła opieka i inspiracja do coraz większego zaangażowania ze strony biskupa diecezjalnego.
Mając na uwadze, że podstawą naszego zaangażowania jest ewangelizacja, na pierwszym miejscu stawiamy sobie jako zadanie naszą formację. Chrystus powiedział do Apostołów: "Bądźcie Mi świadkami" i z tym samym wezwaniem zwraca się do nas. To samo podkreślają Jego Następcy. Paweł VI mówił: - Dzisiaj bardziej potrzeba świadków niż nauczycieli. Natomiast Jan Paweł II do uczestników XI Krajowego Zjazdu Włoskiej Akcji Katolickiej w dniu 27 kwietnia 2002 r. powiedział m.in.: - Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej, chcę powiedzieć jeszcze raz każdemu z was: "Duc in altum!". Wezwanie Papieża wymaga stałej formacji, bowiem każde działanie musi wypływać z autentycznego przylgnięcia serca człowieka do Jezusa Chrystusa.
Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej ze swoim asystentem ks. Zbigniewem Kucharskim jako podstawę formacji przyjął decyzję, by w tym roku przeprowadzić we wszystkich dekanatach dni skupienia pod hasłem "Widzieć - Ocenić - Działać". Dni te mają na celu przybliżenie idei Akcji Katolickiej oraz rozbudzanie w ludziach głębszego zainteresowania życiem Kościoła lokalnego, tak w sferze duchowej, jak i społecznej. Powinniśmy w wyniku formacji dostrzegać problemy, z jakimi zmagają się ludzie, umieć ocenić ich wagę i podjąć skuteczne działania. Treści tych dni są kierowane tak do członków Akcji Katolickiej, jak i osób zainteresowanych. W ramach dnia skupienia przeprowadzane są dwie konferencje, Msza św. z homilią oraz dyskusja z uczestnikami na problemy dotyczące udziału świeckich w życiu Kościoła. Jesteśmy przekonani, że organizacja dni skupienia w pobliżu miejsca zamieszkania umożliwi dotarcia z naszą ideą do większej ilości osób, a równocześnie ułatwi zakładanie nowych Parafialnych Oddziałów AK.
Dzień skupienia rozpoczyna się zawsze o godz. 10.00 konferencją, po której jest odprawiana Msza św. w kościele parafialnym dla wszystkich wiernych. Dni skupienia przeprowadzone są przez asystenta diecezjalnego ks. Z. Kucharskiego, a zaproszenia ogłaszane będą w kościołach. Dni takie odbyły się już w Głogowie, Żarach, Świebodzinie i Gubinie potwierdzając konieczność i ważność podjętej inicjatywy. Tak członkowie Akcji Katolickiej, jak i osoby nie związane dotychczas z AK wyrażały słowa podziękowania za przeżyty czas oraz zapraszały do ponownego organizowania takiego dnia na ich terenie.
Ważnym wydarzeniem w tym roku będzie Rada Diecezjalna Akcji Katolickiej, która odbędzie się w sobotę 26 października w Zielonej Górze. Wagę tego zjazdu wszystkich zarządów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i ich asystentów podkreśla udział asystenta krajowego Akcji Katolickiej bp. Piotra Jareckiego oraz naszego Biskupa Diecezjalnego. Zjazd rozpocznie się Mszą św., którą odprawi i kazanie wygłosi bp Piotr Jarecki w konkatedrze pw. św. Jadwigi o godz. 9.00. Na Mszę tę zapraszamy wszystkich zainteresowanych znaczeniem i działalnością Akcji Katolickiej. W części roboczej Rady zajmiemy się propozycjami wspólnej działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w naszej diecezji.

Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Nowa Sól: Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą

2019-07-21 10:26

Kamil Krasowski

W Nowej Soli trwają trzydniowe (19-21 lipca) rekolekcje z o. Johnem Bashoborą. Hasłem rekolekcji są słowa z Psalmu 32: "Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na tobie"(Ps 32,8). Kaznodzieja z Ugandy gości w Nowej Soli po raz czwarty.

Karolina Krasowska
O. John Bashobora prowadzi rekolekcje w Nowej Soli po raz czwarty

Organizatorami rekolekcji są parafia pw. św. Antoniego w Nowej Soli oraz Alina i Marek Sobczak. - Są to czwarte rekolekcje z o. Johnem, z kapłanem, który jest prorokiem danym nam od Boga na ten czas. Idziemy z nim w jednym duchu, widzimy w tym prowadzenie Boże. Jest to bardzo pokorny kapłan, oddany Panu Bogu i naprawdę jesteśmy zachwyceni jego świadectwem, bo uczy nas pokornego kroczenia za Jezusem w posłuszeństwie Kościołowi - powiedziała Alina Sobczak.

Zobacz zdjęcia: Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą w Nowej Soli

Rekolekcje z charyzmatykiem w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli przeżywa 600 osób.

O tym, co powiedział o. John Bashobora w wydaniu drukowanym.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zakończyła się Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów

2019-07-22 13:22

pab / Polańczyk (KAI)

Ponad 70 osób przez tydzień uczestniczyło w Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów „Bieszczady dla Jezusa 2019” (WEB). Dziś ewangelizatorzy rozjeżdżają się do domów. – Warto się było „pomęczyć” przez ten tydzień. Bóg nam błogosławił, na co mamy mnóstwo dowodów. Ludzie płakali, dziękowali nam za ten czas. Informacja zwrotna była bardzo pozytywna. Wczoraj ustawiały się długie kolejki do modlitwy wstawienniczej – mówi ks. Mateusz Rutkowski, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej.

Archiwum Ewangelizacji Bieszczadów

WEB rozpoczął się w poniedziałek 15 lipca. Pierwsze cztery dni poświęcone były na rekolekcje i warsztaty. Ćwiczenia duchowe prowadził o. Maciej Ziębiec, redemptorysta z Torunia.

– W naszej ekipie są ludzie z różnych środowisk i z różnych stron Polski. Rekolekcje to czas, żeby złapać wspólnotę ze sobą. To też warsztaty do akcji. Uczestnicy bardzo doceniają tan czas. Najpierw my się umacniamy, żeby później iść i przekazać to dalej – powiedział w rozmowie z KAI ks. Mateusz Rutkowski.

– Na przybliżanie się do Pana Boga nigdy nie jest za późno i nigdy nie można powiedzieć, że już jestem na tyle uformowany, że nie potrzebuję rekolekcji – powiedziała Jadwiga Komenda.

Ten czas również bardzo docenia Kamila Liebchen, która mówi, że w poprzez rekolekcje tworzyła się wspólnota. – Tak jak ewangelizacja zaczyna się od kolan, tak nasza wspólnota też zrodziła się na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. I to było czuć. Każdego dnia ta wspólnota tworzyła się, dopełniała i rozwija się coraz bardziej. Mam teraz poczucie, że nie wychodzę do tych ludzi sama, ale jest ze mną prawie 80 innych osób, które mnie wspierają dobrym słowem, modlitwą i przede wszystkim obecnością – mówi.

W ewangelizacji wzięło udział ponad 70 osób dorosłych. Niektórzy przyjechali całymi rodzinami. Łącznie grupa liczyła ponad 80 osób.

– Chcę przekazać ludziom, że miłość Boża nie zna granic i każdego z nich dotyka, i Pan Jezus czeka na nich z otwartymi ramionami – mówi Kamila Liebchen. Kobieta podkreśla, że najważniejszym przesłaniem, z którym ewangelizatorzy idą do ludzi, jest właśnie miłość. Przyznaje też, że takie wyjście wymaga pewnej odwagi. – Ale ja mam poczucie, że jest ze mną Duch Święty i ta odwaga nie należy do mnie. To nie jest taka ludzka odwaga tylko to jest posłanie od naszych pasterzy, a przede wszystkim wychodzimy z Duchem Świętym i to On działa i dodaje odwagi – zaznacza.

W piątek i sobotę ewangelizatorzy byli ze specjalnym performancem na Zaporze Solińskiej. To połączenie teatru, muzyki i tańca ze świadectwami wiary, modlitwą i możliwością rozmów z ewangelizatorami i księżmi. W sobotę wieczorem w amfiteatrze w Polańczyku dodatkowo odbył się „Christo Dancing”. – Chcemy dawać świadectwo i możliwość doświadczenia Kościoła, który nie jest smutny, ale potrafi się bawić i bez używek pięknie przeżywać swoje życie – zaznacza ks. Rutkowski.

W czwartek z ewangelizatorami spotkali się: emerytowany metropolita przemyski abp Józef Michalik i kard. Paul Cordes, były przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum. Kardynał podkreślił, że ewangelizacja jest bardzo ważnym dziełem, bo przypomina ludziom, że Bóg istnieje, żyje i działa. – To ważne, żeby się przełamać i dać świadectwo. Nie tylko wobec tych, których spotkaliśmy, dla nas samych to jest bardzo ważne. Dać świadectwo to znaczy potwierdź swoją wiarę. Czynisz coś dobrego dla Boga, dla ludzi, ale także żebyś swoją wiarę utwierdził – powiedział.

Kard. Cordes przypomniał słowa Benedykta XVI, który przestrzegał, że człowiek jest w ciągłym niebezpieczeństwie zapominania o Bogu. – Mówcie, opowiadajcie o Bogu, poświęćcie czas Panu Bogu. Czas to najcenniejsza rzecz, jaką mamy. Kiedy mamy wykreślić czas przeznaczony na jakiś cel, zawsze wykreślamy czas poświęcony Panu Bogu – zwrócił uwagę.

Po spotkaniu abp Michalik przewodniczył Mszy św. posłania, na zakończenie której ewangelizatorzy otrzymali krzyże na znak misji. Eucharystię koncelebrował również kard. Cordes. W homilii abp Michalik zwracał uwagę, że świadectwo świeckich często mocniej przemawia do ludzi, ponieważ niektórzy na słowa księdza lub biskupa się zamykają. – Nie trzeba narzucać, ale trzeba dać świadectwo z radości z tego, że jesteśmy blisko Pana i On jest blisko nas – powiedział.

W niedzielę natomiast Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal. – Na pierwszym miejscu trzeba zwracać uwagę na to, co jest najważniejsze: na sprawy Królestwa Bożego, na sprawę naszego zbawienia, na sprawy Słowa Bożego. Podkreślał to wielokrotnie Chrystus – mówił metropolita przemyski.

Codziennie w Sanktuarium Matko Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku sprawowane były wieczorne Msze św. Ponadto w piątek ulicami tej miejscowości przeszła Droga krzyżowa, którą przygotowała grupa teatralna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Besku.

Ostatnim punktem ewangelizacji był projekt „Niebiańska plaża” na plaży na Cyplu w Polańczyku. Festyn z wieloma atrakcjami dla rodzin z dziećmi połączony był z koncertem zespołu Bankruci i działaniami ewangelizacyjnymi. Chętni mogli skorzystać m.in. z modlitwy wstawienniczej. Ludzie ustawiali się do niej w kolejkach.

– To był bardzo dobry czas. Warto się było „pomęczyć” przez ten tydzień. Bóg nam błogosławił, na co mamy mnóstwo dowodów. Ludzie płakali, dziękowali nam za obecność. Informacja zwrotna była bardzo pozytywna – podsumowuje ks. Mateusz Rutkowski.

Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Unum”. Włączają się w nią inne ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie archidiecezji przemyskiej.

Bieszczadzkiemu spotkaniu patronuje metropolita przemyski abp Adam Szal, a patronat medialny sprawuje Katolicka Agencja Informacyjna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem