Reklama

Do Polonii na całym świecie

Do wierności Krzyżowi Chrystusa i chlubienia się Nim zachęca w liście skierowanym do Polonii bp Zygmunt Zimowski. List Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji będzie odczytywany w kościołach polonijnych w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września br. List stanowi przypomnienie dotyczące konieczności obrony Chrystusowego Krzyża w codziennym życiu.

Wliście do emigracji bp Zygmunt Zimowski zaznacza, że „we współczesnym świecie wielu ludzi uważa, iż Krzyż Chrystusa to coś sprzecznego z prawdziwą miłością, a tym samym, że jest poważną przeszkodą na drodze cywilizacyjnego postępu. Co więcej, nawet przez niektórych wierzących wartość Chrystusowego Krzyża podawana jest w wątpliwość”. Wskazuje jednak, że „Kościół nie zaprzestaje głosić tego, co na temat Jezusowej śmierci na krzyżu przekazuje Boże objawienie: «A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie» (J 12, 32)”.
Bp Zimowski wspomina trzy wielkie historyczne rocznice, które dla przebywających z dala od Ojczyzny mogą i powinny być szczególnym natchnieniem i zobowiązaniem: 2000. rocznicę urodzin św. Pawła, 30. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 90. rocznicę odzyskania niepodległości.
Od 28 czerwca br. Kościół obchodzi jubileuszowy Rok św. Pawła. „Jakże mocno musiał związać się św. Paweł z tajemnicą męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu, skoro wyznał, że gdy nawiedzał jakąś wspólnotę chrześcijan, nigdy nie czynił tego po to, by błyszczeć słowem i mądrością. Postanowił raczej, jak sam pisze w Liście do Koryntian, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2, 2)” - pisze bp Zimowski, podkreślając, że życie i Listy Apostoła Narodów są doskonałą podstawą do rachunku sumienia każdego z nas. Wyznaje, że w Roku św. Pawła chciałby odwiedzić miejsca związane z jego działalnością ewangelizacyjną i mieszkających tam Rodaków.
„Drugą wielką rocznicą, która powinna stać się dla nas źródłem ważnych pytań o charakterze moralnym, jest 30. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową” - pisze delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa emigracji. 16 października odbędą się z tej okazji liczne uroczystości w Polsce i poza jej granicami. Bp Zimowski weźmie udział w dziękczynieniu za dar pontyfikatu Jana Pawła II w New Jersey, w Chicago i w Waszyngtonie, gdzie od 25 lat istnieje Centrum im. Jana Pawła II. Bp Zimowski wskazuje przykład Ojca Świętego, który „bezkompromisowo bronił [Krzyża] jako pasterz Kościoła krakowskiego w czasach totalitaryzmu. Ten Krzyż ufnie przyjął w dniu wyboru na Stolicę Piotrową. Temu Krzyżowi - który został mu podany także podczas ostatniej Drogi Krzyżowej, odprawianej w rzymskim Koloseum - zawsze pozostał wierny”. Rocznica wyboru Polaka na papieża powinna skłaniać nas do głębszego poznawania nauczania Jana Pawła II - wskazuje bp Zimowski. Przypomina też o przeprowadzanej w tym dniu w całej Polsce, jak również wśród Polonii zbiórce na rzecz utalentowanej młodzieży z ubogich rodzin, którą prowadzi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. „Ta inicjatywa to żywy pomnik Jana Pawła II” - czytamy w liście do Polonii.
Nawiązując do 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą będziemy obchodzić 11 listopada, bp Zimowski pisze, że „nie sposób nie zauważyć, jak wielką i niezastąpioną rolę odegrali wówczas ci, którzy znaleźli się na emigracji. Przez cały czas nosili Ojczyznę w swoich sercach. Dali w ten sposób świadectwo wiary w zwycięstwo Chrystusowego Krzyża. Dlatego bohaterstwo tamtych pokoleń stało się później natchnieniem dla tych, którzy w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu walczyli o wolną i niepodległą Polskę”. Ksiądz Biskup wyraża radość, że w pierwszą niedzielę października będzie uczestniczył w Nowym Jorku w Paradzie Pułaskiego, „dziękując za licznych polskich Bohaterów walczących o naszą wolność, jak również o wolność innych narodów”. Przypomina też wielce zasłużonych duchowych opiekunów Polonii: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego, a także sprawującego tę funkcję obecnie kard. Józefa Glempa. „Pomyślmy w listopadowych dniach patriotycznych uroczystości szczególnie nad kształtem naszych więzi osobistych i rodzinnych, które dzisiaj są tak często zagrożone - już nie, jak dawniej, przez zewnętrznych zaborców, ale przez nowe formy moralnego zniewolenia, jakie przynosi ze sobą współczesny świat. Módlmy się również o wieczny pokój dla tych, którzy oddali życie za wolność Polski” - zachęca bp Zimowski.

Biskup radomski Zygmunt Zimowski zastąpił na stanowisku delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej bp. Ryszarda Karpińskiego z Lublina, którego kadencja upłynęła w maju br. Delegat KEP przewodniczy pracom Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

BPKEP

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież przestrzega przed „wirusowym ludobójstwem”

2020-03-30 17:19

[ TEMATY ]

Franciszek

źródło: vaticannews.va

Przewodniczący Panamerykańskiego Komitetu Sędziów ds. Praw Społecznych, Roberto Andrés Gallardo przekazał do publicznej wiadomości papieski list, w którym Franciszek przestrzega przed „wirusowym ludobójstwem”. Ojciec Święty podaje w nim ważne wskazania dotyczące teraźniejszości i przyszłości w kontekście obecnej pandemii koronawirusa.

Franciszek ostrzega przed rządami, które nie podejmują działań w obronie ludności; zastanawia się nad społecznymi konsekwencjami, jakie z tego wynikną. Daje jednocześnie wyraz swojemu zbudowaniu postawą władz wielu krajów, dla których ochrona obywateli stała się pierwszoplanowym priorytetem, bez względu na koszty finansowe. Czasami środki bezpieczeństwa są uciążliwe dla ludzi i mogą irytować, ale są podejmowane dla wspólnego dobra. Większość to rozumie i akceptuje. Papież podkreśla, że obrona ludzi nie może być rozumiana w kategoriach “ekonomicznej katastrofy”.

Franciszek wyraził również swoje zaniepokojenie “geometrycznie postępującym wzrostem” pandemii oraz uznanie dla wielu ludzi za ich humanitarną postawę. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, wolontariuszy, siostry zakonne, księży i zakonników, którzy ryzykują życie, aby wyleczyć chorych i bronić zdrowych przed zarażeniem.

Ojciec Święty zwraca także uwagę na przygotowanie się do przyszłości, bo już teraz widać niektóre konsekwencje pandemii, z którym trzeba będzie się zmierzyć: głód, zwłaszcza w przypadku osób bez stałego zatrudnienia, przemoc oraz pojawienie się lichwiarzy, którzy będą wielkimi szkodnikami społecznej przyszłości.

CZYTAJ DALEJ

Papież modlił się za pomagających rozwiązać problem ubóstwa i głodu wywołanego koronawirusem

2020-04-03 10:04

[ TEMATY ]

papież

papież Franciszek

yt.com/vaticannews

O osobach dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 oraz tych, które myślą już o rozwiązywaniu problemów, z jakim będzie się trzeba zmierzyć w przyszłości pamiętał Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Transmitowały ją media watykańskie. W homilii Ojciec Święty nawiązał do tradycyjnego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej w piątek przed Niedzielą Palmową i zachęcił do dziękczynienia za to, że zgodziła się być Matką.

W wprowadzeniu do liturgii papież zachęcił do modlitwy za osoby pomagające zmagać się z następstwami pandemii koronawirusa:

„Są ludzie, którzy już teraz zaczynają myśleć o tym co nastąpi po przezwyciężeniu pandemii. O wszystkich problemach, które nadejdą: problemach ubóstwa, bezrobocia, głodu... Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy pomagają dzisiaj, ale także myślą o jutrze, aby pomóc nam wszystkim” – powiedział Franciszek.

W swojej homilii Ojciec Święty nawiązał do tradycyjnego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową.

Papież przypomniał, że według tradycji siedem boleści Matki Bożej to: proroctwo Symeona, które mówi o mieczu, który przeniknie serce Maryi; ucieczka do Egiptu, aby uratować życie swego Syna; trzy dni udręki, kiedy chłopiec pozostał w świątyni; spotykanie Jezusa w drodze na Kalwarię; śmierć Jezusa na krzyżu; zdjęcie Jezusa z krzyża, martwego, którego Maryja bierze w swe ramiona; oraz złożenie Jezusa do grobu. Zaznaczył, że w ten sposób pobożność chrześcijańska podąża drogą Matki Bożej, która towarzyszyła Jezusowi. Franciszek wyznał, że późnym wieczorem, kiedy odmawia modlitwę „Anioł Pański” rozważa także siedem boleści, pamiętając, że Matka Kościoła z wielkim bólem zrodziła nas wszystkich.

Ojciec Święty podkreślił, że Matka Boża nigdy nie prosiła o nic dla siebie, a jedynie zgodziła się, aby być Matką. Towarzyszyła Jezusowi jako uczennica, szła za Jezusem i łączyła się z upokorzeniem Syna. Nie chciała żadnych tytułów dla siebie, będąc jedynie Matką, także na modlitwie z apostołami.

„Matka Boża nie chciała odebrać Jezusowi żadnego tytułu; otrzymała dar bycia Jego Matką i obowiązek towarzyszenia nam jako Matka, bycia naszą Matką. Nie prosiła dla siebie, by była quasi-odkupicielką lub współodkupicielką: nie. Odkupiciel jest jeden jedyny i tego tytułu się nie podwaja. Tylko uczennica i matka. I tak, musimy o niej myśleć jako matce, musimy jej szukać, musimy się do niej modlić. Ona jest matką. W Kościele Matką. W macierzyństwie Matki Bożej widzimy macierzyństwo Kościoła, który przyjmuje wszystkich, dobrych i złych: wszystkich” – powiedział papież.

Franciszek zachęcił do rozważenia boleści Maryi. „Jest Ona naszą matką. Jak je dobrze znosiła, z siłą, z płaczem: to nie był płacz udawany, to było właśnie jej serce wyniszczone cierpieniem. Warto, byśmy się chwilę zastanowili i powiedzieli Matce Bożej: «Dziękuję, że zgodziłaś się być Matką, gdy powiedział ci to Anioł, i dziękuję, że zgodziłaś się być Matką, gdy powiedział ci to Jezus»” – stwierdził Ojciec Święty.

Na zakończenie Mszy św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo eucharystyczne, a papież zachęcił wiernych śledzących liturgię za pośrednictwem mediów do Komunii św. duchowej.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję