Reklama

Nowy Prymas, nowi ordynariusze

Piotr Chmieliński
Niedziela Ogólnopolska 1/2010, str. 13

Abp Muszyński jest nowym Prymasem Polski, a abp Michalik rozpoczął drugą kadencję przewodniczącego Episkopatu. Nowych ordynariuszy ma kilka diecezji. Sąd w Katowicach wydał mocno krytykowany wyrok w sprawie Alicji Tysiąc. Coraz bliżej są beatyfikacje Jana Pawła II i ks. Popiełuszki.

Nowy Prymas Polski

Pod koniec roku nowym Prymasem Polski został metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński. Kard. Józef Glemp, który ukończył 80 lat, jest teraz Prymasem seniorem. Zmiana wiąże się z powrotem tytułu Prymasa Polski do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Inauguracja posługi prymasowskiej przez abp. Muszyńskiego miała miejsce 19 grudnia 2009 r. w Gnieźnie. Specjalny list do nowego Prymasa napisał Benedykt XVI. Zaznaczył w nim m.in., że „honorowy tytuł Prymasa Polski, z kompetencjami określonymi w statucie Konferencji Episkopatu Polski, cieszy się wielkim szacunkiem i znaczeniem w polskim Narodzie i jest znakiem jedności polskich katolików”.
Wspomniane przez Papieża kompetencje zawarte w statucie uległy w minionym roku zmianie. W październiku wszedł w życie nowy statut Konferencji Episkopatu Polski, który dowartościowuje pozycję Prymasa w tym gremium. Prymas należy do Konferencji Episkopatu Polski, ma miejsce w Radzie Stałej z urzędu. Podkreślono również honorowe pierwszeństwo Prymasa wśród polskich biskupów. Wyrażać się to będzie m.in. podczas uroczystości liturgicznych.
Statut zawiera także m.in. nowe zasady ustalania deklaracji doktrynalnych Konferencji Episkopatu. Mogą one być publikowane w imieniu Konferencji jako autentyczne nauczanie tylko wtedy, gdy zostały przyjęte na zebraniu plenarnym przez wszystkich członków biskupów, mających głos decydujący. Gdy takiej jednomyślności nie ma, warunkiem publikacji dokumentu rangi autentycznego nauczania jest uznanie go przez Stolicę Apostolską.

Druga kadencja abp. Michalika

Ważnym wydarzeniem w historii naszego Episkopatu były marcowe wybory jego przewodniczącego. Skończyła się bowiem pierwsza, 5-letnia kadencja abp. Józefa Michalika. Zgodnie z prawem, mógł on zostać wybrany na drugą kadencję. I tak się stało. Metropolita przemyski, a jednocześnie nowy-stary przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zapytany przez dziennikarzy o najważniejsze wyzwania stojące przed Kościołem w Polsce, stwierdził, że trzeba dobrze nasłuchiwać i wypatrywać znaków czasu, ponieważ są one znakami Opatrzności danymi ludziom. Ważną rzeczą jest również wrażliwość na człowieka, z czym wiąże się otwartość na problemy społeczne. - Nie wolno nam przeoczyć tego, że w Polsce mamy wielki kryzys moralny i wiele afer, których wykrycie mogłoby rozwiązać problemy zadłużenia narodowego, a wobec których wszyscy są bezsilni. Dla mnie jednak nie jest to problem fałszywej ekonomii, tylko chorego systemu moralnego - mówił abp Michalik.
- Ten wybór mnie nie zaskoczył - podkreślał kilka chwil po ogłoszeniu wyników prezes KAI Marcin Przeciszewski. - W Kościele naturalną rzeczą jest, że jeżeli ktoś dobrze pełni pierwszą kadencję, to wybiera się go na drugą.
Wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski został ponownie metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Reklama

Pomóc odkryć powołanie

W 2009 r. nastąpiło kilka zmian na urzędach biskupów diecezjalnych. Funkcję biskupa radomskiego przestał pełnić abp Zygmunt Zimowski, mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jego następcą w Radomiu został bp Henryk Tomasik, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Po śmierci bp. Adama Śmigielskiego nieobsadzony był urząd biskupa sosnowieckiego. W lutym ogłoszono, że nowym ordynariuszem sosnowieckim Papież mianował ks. prał. Grzegorza Kaszaka, który m.in. pracował w Papieskiej Radzie ds. Rodziny, a także był rektorem Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie. Bp Kaszak stwierdził, że w pracy w nowej dla siebie diecezji będzie stawiał akcent na duszpasterstwo rodzin. Podkreślił też problem spadającej liczby powołań do kapłaństwa. - Dla mnie jest to odbiciem choroby rodziny, w tym małej liczby dzieci. To Jezus cały czas powołuje, ale trzeba młodemu człowiekowi pomóc to powołanie odkryć. I w tym rola księży - stwierdził bp Kaszak w trakcie jednej ze swoich pierwszych konferencji prasowych.
Z kolei w czerwcu ks. prał. Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, został mianowany biskupem sandomierskim. Zastąpił abp. Andrzeja Dzięgę, który objął urząd metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Zmiana nastąpiła także w Opolu. Nowym ordynariuszem jest tam teraz bp Andrzej Czaja. Zastąpił abp. Alfonsa Nossola, który był ostatnim urzędującym biskupem diecezjalnym w Polsce z nominacji Papieża Pawła VI.

Wolność słowa zagrożona

Szeroko komentowany był wyrok, jaki we wrześniu wydał Sąd Okręgowy w Katowicach. Zgodnie z nim, tygodnik „Gość Niedzielny” i jego wydawca, mają zapłacić Alicji Tysiąc 30 tys. zł zadośćuczynienia i przeprosić ją. W komentarzach dominowały głosy oburzenia z powodu wyroku. - Dlaczego nie wolno pisać, że ktoś konkretny, chcąc popełnić aborcję, usiłuje dopuścić się zabójstwa? - pytano.
W specjalnym oświadczeniu Prezydium Episkopatu Polski czytamy: „Głoszenie Ewangelii życia uważa Kościół za swój podstawowy obowiązek. Odmawianie mu tego prawa, a co gorsza nakładanie sankcji karnych za przypominanie prawdy o tym, że nikt nie ma władzy nad życiem drugiego człowieka, jest niedopuszczalnym ograniczaniem misji Kościoła”.
Wyjątkowo uroczyście obchodzona była w październiku 25. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Ten kapłan męczennik otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego. Dodajmy, że w minionym roku swoją premierę miał film fabularny „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, w reżyserii Rafała Wieczyńskiego.

Reklama

Drohiczyn: ingres bp. Piotra Sawczuka

2019-07-20 09:23

mip, tk / Drohiczyn (KAI)

W sobotę odbędzie się ingres biskupa Piotra Sawczuka do katedry drohiczyńskiej. Nominację dla dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej ogłoszono 17 czerwca.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

Uroczystość ingresu rozpocznie się o godz. 11.00 w katedrze Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Sawczuk. W liturgii uczestniczyć będą parlamentarzyści, ministrowie i samorządowcy, a także biskupi i duchowni w wielu diecezji.

W mieście spodziewane są duże utrudnienia w ruchu drogowym. - Ulice Kościelna, Jana z Drohiczyna, Farna oraz Plac Kościuszki będą dla zamknięte – informuje kanclerz kurii ks. Zbigniew Rostkowski.

Liturgia transmitowana będzie za pośrednictwem diecezjalnej telewizji internetowej, TVP Białystok oraz Radia Podlasie.

Bp Piotr Sawczuk został mianowany przez papieża Franciszka biskupem drohiczyńskim 17 czerwca br. Zastąpi on biskupa Tadeusza Pikusa, który ze względów zdrowotnych prosił Stolicę Apostolską o zwolnienie z pełnionego urzędu.

Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. Jego rodzice – Henryk i Zofia - prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa dra Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. "Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły" i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii.

W 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk był notariuszem i sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza, zaś od 2003 do 2013 r. kanclerza siedleckiej Kurii Diecezjalnej. Od 2009 r. był wikariuszem generalnym diecezji.

Był wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Przez cały czas pracy w kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat biskupów siedleckich w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji.

23 stycznia 2003 ks. Sawczuk został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tegoż gremium. 20 września 2010 r. Benedykt XVI podniósł go do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 Benedykt XVI mianował ks. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

Bp Sawczuk opublikował książkę „Kornica – dzieje pisane krwią i kredą”, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej. Jest także autorem wielu artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie”, a także w „Echu Katolickim”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem