Reklama

By „Niedziela” była jak codzienny chleb

Anna Wyszyńska
Niedziela Ogólnopolska 39/2010, str. 32-33

GRAZIAKO/Niedziela
Bazylika Jasnogórska, 18 września 2010 r., Mszy św. pielgrzymkowej przewodniczy bp Antoni Pacyfik Dydycz

W sobotę poprzedzającą Dzień Środków Społecznego Przekazu pracownicy „Niedzieli”, czytelnicy i przyjaciele naszego tygodnika już od 14 lat pielgrzymują na Jasną Górę, by zawierzyć Maryi swoją pracę, katolickie media i trudne sprawy współczesnego świata. Tak było i w tym roku. 18 września liczne grono związanych z „Niedzielą” pielgrzymów, nie tylko z Polski, spotkało się u Pierwszej Redaktorki „Niedzieli” - tak redakcja nazywa Matkę Bożą Jasnogórską. Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył i homilię wygłosił biskup diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap.

Uczyć się służby Słowu

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Ku chwale ołtarzy. Przed beatyfikacją sługi Bożego Jana Pawła II”. Podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak, witając pielgrzymów, mówił m.in. o głębokim sensie pielgrzymowania do Maryi, która - tak jak przed wiekami w Kanie Galilejskiej - zawsze wie, czego nam potrzeba. Z kolei ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny „Niedzieli” podkreślił, że coroczna pielgrzymka do Matki Bożej Jasnogórskiej jest świadectwem naszej wiary i pobożności. Powiedział, że redakcja stara się wydawać pismo na wysokim poziomie, ale miłość do Pana Boga jest ważniejsza niż artykuły i felietony.
Bp Antoni Dydycz homilię poświęcił ewangelizacji przez media. Przypomniał, że polecenie Chrystusa: „Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” coraz szerzej dociera do ludzkich umysłów i serc za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, a więc przez prasę, radio, telewizję, internet i telefonię komórkową. - Katolickie środki przekazu programowo głoszą Dobrą Nowinę, czyli prawdę i miłość. Stoją na straży każdego życia. Bronią moralności w życiu indywidualnym i publicznym. Zabiegają o zdrową pod każdym względem rodzinę. Wyjątkowo troszczą się o należyte wychowanie dzieci i młodzieży. Ale są też, niestety, takie media, dla których głębokie wartości ogólnoludzkie stanowią przedmiot mniej lub bardziej jawnych drwin - wyznał bp Dydycz.

„Niedziela” jak chleb

Wśród darów ołtarza złożono m.in. najnowszy rocznik „Niedzieli” i najnowsze książki z serii Biblioteka „Niedzieli”. Podczas Mszy św. poświęcono i przekazano kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który w tym roku był darem redakcji dla diecezji drohiczyńskiej za 15 lat, a właściwie już 16. rok obecności „Niedzieli” na jej terenie. Poświęcono też obraz dla parafii Gomulin w archidiecezji łódzkiej, liczącej 2 tys. wiernych, którzy prenumerują 375 egzemplarzy „Niedzieli”, czyli prawie w każdej rodzinie jest czytany nasz tygodnik.
Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej odczytał Redaktor Naczelny „Niedzieli”. Uczestnicy pielgrzymki prosili w nim m.in. o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, a także o opiekę nad wszystkimi, których dotknęły bolesne wydarzenia ostatnich miesięcy: katastrofa smoleńska, kolejne fale powodzi i nawałnice. Złożyli również intencję, by „Niedziela” - zarówno przez swoje szpalty, jak i przez obecność w radiu, telewizji oraz w internecie - prowadziła do spotkania się ludzi w wierze, w miłości i w prawdzie. Na zakończenie Mszy św. bp Dydycz zaapelował, aby w katolickich rodzinach prasa katolicka była obecna jak codzienny chleb na stole. - W wielu domach brakuje tego pożywienia, a medialny chaos powoduje zakłócenia i niepokój - mówił bp Dydycz. - Niech Matka Najświętsza sprawi, aby „Niedziela” stawała się ludziom coraz bliższa - zakończył.

Reklama

„Sursum Corda”

W drugiej części pielgrzymki - podczas spotkania w redakcyjnej auli - zostały uhonorowane osoby zasłużone dla pisma. Najwyższe wyróżnienie przyznawane przez „Niedzielę” - statuetki „Sursum Corda” otrzymali: bp Antoni Pacyfik Dydycz - ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja oraz o. Stanisław M. Piętka OFMConv - gwardian klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Wśród tegorocznych laureatów medalu „Mater Verbi” są m.in.: ks. prał. Marian Subocz - dyrektor Caritas Polska, ks. prał. Jan Drob - przewodniczący Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Czesław Ryszka - senator RP, Bogusław Kowalski - poseł na Sejm oraz o. Konrad Hejmo OP z Rzymu. Wręczono także nagrody i wyróżnienia za udział w ogłoszonym przez „Niedzielę” konkursie „Mój krzyż”. Zgromadzeni wysłuchali wykładu ks. prał. Jana Droba pt. „Idea nowenny przed beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II”, w którym prelegent wyjaśnił, na czym polega systematyczne duchowe przygotowanie Polaków do oczekiwanego wyniesienia Papieża Polaka na ołtarze.
Dziękując w imieniu laureatów za przyznanie statuetek „Sursum Corda” i medali „Mater Verbi”, o. Stanisław Piętka zauważył, że nazwa statuetki nawiązuje do liturgii mszalnej, „ale też pięknie brzmi na Jasnej Górze, gdyż koresponduje z osobą przeora i obrońcy klasztoru o. Augustyna Kordeckiego, którego nazwisko pochodzi od łacińskiego rzeczownika «cor» - serce”. Podkreślił również, że nagrodę tę odczytuje nie tylko jako wyróżnienie, ale także jako zadanie.
Spotkanie pielgrzymkowe miało również bogate akcenty artystyczne. Wystąpiły: śpiewaczka Ewa Warta-Śmietana oraz mieszkająca w Polsce pianistka chińskiego pochodzenia Krystyna Man Li-Szczepańska, które dzień wcześniej uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Antoninie. Śpiewaczce akompaniowała na fortepianie prof. Małgorzata Westrych. Wiersz ks. Jana Twardowskiego „To wszystko trwa jak Chopin” recytował Jacek Śmietana. W trwającym obecnie Roku Chopinowskim wypowiedziane i wyśpiewane przez artystów treści miały wyjątkową wymowę.

Potrzeba współpracy

W przeddzień pielgrzymki - 17 września w redakcji „Niedzieli” odbyło się spotkanie z przedstawicielami katolickich rozgłośni radiowych i dziennikarzy wszystkich edycji „Niedzieli”. Po wysłuchaniu wykładu wybitnego medioznawcy bp. Adama Lepy z Łodzi na temat potrzeby bliskiej współpracy katolickich mediów rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której wskazano wiele możliwości bliższego niż dotąd współdziałania przez spotkania, wymianę programów, wzajemną pomoc. Wręczono medale „Mater Verbi” dla rozgłośni współpracujących z „Niedzielą”. Są to m.in.: Radio Jasna Góra, diecezjalne Radio FIAT, Radio Niepokalanów, Radio Chicago.
Wśród życzeń, które z okazji pielgrzymki „Niedzieli” napłynęły do redakcji, jest list ze Szwecji od ks. Wiesława Wójcika TChr - dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym. W imieniu duszpasterstwa polonijnego dziękuje on za „Niedzielę”, która „jest cotygodniową katechezą, lekcją prawdy o wydarzeniach z życia Kościoła, ojczyzny i polskiej emigracji”. Serdeczne życzenia i zapewnienia o modlitewnej łączności przysłał również ks. Paweł Rytel-Andrianik z Jerozolimy.
Wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę i dar spotkania. Do zobaczenia za rok.

Edukacja seksualna po katolicku - znakomity przykład

2019-10-18 08:22

Marcin Przeciszewski / Warszawa (KAI)

Piękno i głęboki sens ludzkiej seksualności: w służbie miłości, a nie w oderwaniu od niej – ukazuje książka: „Powiedz mi, co to jest miłość?”, autorstwa Inès de Franclieu, która wydana została niedawno w polskim tłumaczeniu. Może być ona cenną pomocą rodzicom w edukacji seksualnej dzieci, rekomendowaną przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Książka jest przeznaczona dla rodziców i dzieci od 5 do 12 lat.

YouTube.com

"Powiedz mi, co to jest miłość" jest pozycją unikalną – podkreśla znany świecki psychoterapeuta Szymon Grzelak. - Autorka łączy w niej praktyczne podejście mądrej, kochającej matki z profesjonalizmem psychologicznym i medycznym. Łączy głębię z prostotą ujęcia - prostotą konieczną, by dzieci mogły zrozumieć intymne prawdy miłości i seksualności. O seksualności pisze z wrażliwością i delikatnością, ale zarazem wprost - bez uciekania od tematów trudnych - stwierdza.

Swój przewodnik po miłości i seksie, Inès de Franclieu rozpoczyna od prezentacji dzieciom tajemnicy płci człowieka i związanych z tym różnic pomiędzy chłopcem a dziewczynką. Ukazuje jak stopniowo zmieniają się narządy płciowe w okresie dojrzewania. Pomaga dziecku w poznaniu i zaakceptowaniu swego ciała oraz dokonujących się w nim zmian. A powstające nowe życie traktuje jako prawdziwy cud, którego etapy warto jest poznać. Od momentu poczęcia, poprzez poszczególne etapy ciąży, aż do urodzin. Powstawanie życia autorka ukazuje nie tylko jako fakt biologiczny, ale zawsze jako owoc miłości.

Życie płciowe człowieka autorka prezentuje więc w kontekście rozwoju uczuć wyższych. Ludzkie ciało i seks przedstawia jako najpiękniejszy instrument miłości, do której każdy z nas winien jednak dorosnąć. Dorosnąć i chronić po to, aby móc się nim nie tylko cieszyć, ale i obdarowywać drugą osobę. Dlatego ostrzega przed rozpoczynaniem życia seksualnego zbyt wcześnie. Prezentowana przez nią koncepcja życia seksualnego jest wizją głęboko chrześcijańską, choć werbalnie się do niej nie dowołuje.

Autorka książki radzi, aby rozmowy z dziećmi na ten temat rozpoczynać wcześnie, już od 5 roku, kiedy pojawiają się pierwsze ich pytania. W dzisiejszym świecie – tłumaczy - bardzo łatwo się zetknąć z wulgarnym językiem, a nawet pornografią, dlatego warto jest zacząć rozmowę w dzieckiem jak najwcześniej, zanim uzyska dostęp do tej wiedzy od rodzeństwa lub starszych kolegów.

„Rozmowy z dziećmi – podkreśla - zwłaszcza w młodszym wieku, będą krótkie, gdyż szybko zaspokajają one swoją ciekawość. Warto je powtarzać i w kolejnych rozmowach, inicjowanych przez nas lub dziecko, poszerzać zakres naszych odpowiedzi, zgodnie z potrzebami dziecka”.

Przyznaje, że rozmowy te powinny być prowadzone po pierwsze „w sposób rozważny” a po drugie winny być one „zindywidualizowane”, czyli dostosowane do poziomu rozwoju i wrażliwości dziecka.

Zapewnia rodziców, że „takie rozmowy z dzieckiem na tematy miłości i seksualności nie tylko dają mu poczucie bezpieczeństwa, ale również umacniają relację rodzic–dziecko i stanowią bazę do przyszłych rozmów, gdy stanie się ono nastolatkiem”. Najważniejsze jednak – zdaniem autorki – jest to, aby taką rozmowę zacząć już teraz... .

Książka może być cenną pomocą nie tylko dla rodziców, ale również nauczycieli, katechetów i wychowawców.

Książce towarzyszy strona internetowa: powiedzmi.pl, a zamówienia można składać na adres e-mail: kontakt@powiedzmi.pl

„Powiedz mi, co to jest miłość? Ciało-Miłość-Życie-Seksualność”; Inès de Franclieu; Wydawnictwo Inter Global Oświata, Warszawa 2019.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

CARITAS POLSKA dla misji

2019-10-18 18:04

informacja prasowa

W najbliższą niedzielę kościół na całym świecie obchodzić będzie Niedzielę Misyjną. Jest to kulminacyjny moment ogłoszonego przez Papieża Franciszka nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt. 28,19). Caritas Polska włącza się w działalność misyjną kościoła, wspierając materialnie dzieła prowadzone przez polskich misjonarzy w wielu zakątkach świata m.in. w Rwandzie, na Madagaskarze, w Wenezueli, Argentynie, Boliwii, Ekwadorze i na Syberii. „ Dzięki pracy misjonarek i misjonarzy dokładnie wiemy, gdzie na świecie znajdują się ubodzy. Wsparcie przekazywane przez darczyńców dociera wprost do potrzebujących” – mówi ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska.

Caritas Polska
Rwanda

RWANDA

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów działa w Rwandzie od ponad 35 lat niosąc pomoc w najodleglejszych regionach kraju, docierając tam, gdzie wcześniej na wsparcie nie mogli liczyć bezbronni i najsłabsi. Nawet, gdy 25 lat temu doszło do ludobójstwa siostry nie opuściły swych podopiecznych i do dziś opiekują się nimi niosąc przesłanie miłości i pokoju. Dzięki ich wieloletnim wysiłkom i zaangażowaniu stanowią część społeczności, która mimo traum przeszłości, przyjęła je i coraz częściej łączy się w dziele pomocy potrzebującym, niekoniecznie z własnej rodziny czy otoczenia. Kiedy przyjechały do kraju musiały się mierzyć z licznymi wyzwaniami, budować od fundamentów miejsca, które dzisiaj służą tysiącom Rwandyjczyków. Siostry prowadzą placówki medyczne, w której rzeprowadzają m. in. testy na AIDS, szczepienia, szereg warsztatów zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii, klinikę dentystyczną. Dzięki programowi Adopcja Serca możliwe jest kształcenie dzieci i młodzieży z biednych i osieroconych rodzin. Wyjątkowym dziełem prowadzonym przez polskie zgromadzenie jest także jedyne w Rwandzie hospicjum.

Caritas Polska dofinansowała m. in. budowę sali rehabilitacyjnej z aneksem dla, a także zakup lekarstw dla ośrodków zdrowia.

MADAGASKAR

Madagaskar nie posiada sprawnego systemu opieki zdrowotnej. Mieszkańcy Befasy i okolicznych wiosek byli praktycznie jej pozbawieni z uwagi na niewystarczającą liczebność wykwalifikowanej kadry oraz uciążliwą porę deszczową, która uniemożliwia dojazd do ośrodka zdrowia. Caritas Polska we współpracy z Fundacją Redemptoris Missio i Misjonarze Oblaci wsparła budowę ośrodka zdrowia „Chata Medyka” w miejscowości Befasy. W placówce znajduje się sala porodowa, sala obserwacyjna, magazyn i gabinet konsultacyjny. W ramach projektu prowadzone są także działania edukacyjne i warsztatowe skierowane do personelu nowej przychodni m.in. przez położną-wolontariuszkę, której przylot sfinansowała Caritas.

BOLIWIA

Od 1991 roku w Boliwii pełnią swoją misję Siostry Albertynki Posługujące Ubogim. Obecnie przebywa tam 8 sióstr z Polski i 4 z Boliwii. Pracują w ciężkich warunkach w dżungli tropikalnej w miejscowości Montero oraz w wioskach wysokogórskich. Do ich priorytetów należy opieka nad dziećmi i młodzieżą, pochodzących z najuboższych rodzin.

Szkolnictwo w kraju nie jest obowiązkowe. Rodziny nie mają funduszy aby posłać dzieci do szkół. Z tego powodu dzieci spędzają czas na ulicy albo już od małego pracują, by wesprzeć swoich rodziców. Dużym problemem w Boliwii jest bezrobocie. Wiele osób nie może znaleźć pracy i przemieszcza się po kraju poszukując jakiegokolwiek zajęcia, często z dużych miast do małych wiosek, gdzie warunki bytowe są bardzo trudne. Nie mając własnego domu, całymi rodzinami żyją w ciasnych pokoikach. Doprowadzeni do skraju wycieńczenia szukają ucieczki od codziennych problemów w narkotyki, co dodatkowo rozbija rodziny.

Siostry szczególnie aktywnie angażują się w codzienną pracę w ośrodku zdrowia, który przynależy do kurii biskupiej. Realizują również swoją misję wzdłuż rzek, w miejscach, gdzie nie ma elektryczności i brakuje czystej wody. Siostry niosą tam pomoc medyczną, przekazują żywność oraz ubrania. Prowadzą dla najmłodszych katechezę oraz inne lekcje.

Ze środków Caritas Polska Siostry finansują zakup przyborów szkolnych oraz posiłków dla dzieci.

SYBERIA

Syberia to historia polskiego Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Siostry działają na terenie obwodu irkuckiego w Rosji od 2004 roku, prowadząc centrum dziennego pobytu dla dzieci przy Parafii św. Cyryla i Metodego w Bracku na Syberii.

– Rodziny, które wspieramy borykają się z trudnościami finansowymi. Pozostawienie dzieci w naszym centrum daje im możliwość dorywczej pracy, a dzieciom rozwój i opiekę, tak niezbędną w okresie rozwojowym – podkreśla s. Elżbieta.

Dzięki wsparciu z Caritas Polska możliwy był zakup produktów spożywczych przez okres czterech miesiący, m.in. owoców, warzyw, mięsa, wędlin, ryb, nabiału, mąki, ryżu i kaszy.

Z produktów przygotowywano ciepłe posiłki dla dzieci korzystających z centrum oraz dla rodzin z Bracka i dwóch pobliskich wiosek. Były to rodziny dzieci uczęszczających do ośrodka

i inne ubogie rodziny, które zwracały się po pomoc.

EKWADOR

W 2016 roku Ekwador dotknęło silne trzęsienie ziemi. Przebywający tam polscy misjonarze włączyli się w aktywną pomoc na rzecz poszkodowanych, którzy ucierpieli na skutek kataklizmu. „Warunki w jakich Ekwadorczycy żyją na co dzień są bardzo skromne. Niektórzy z nich nie mają w domu prądu i naczyń niezbędnych do przygotowania posiłku – mówi jeden z misjonarzy”. Dzięki wsparciu udzielonemu przez Caritas Polska udało się dofinansować odbudowę zniszczonych przez żywioł budynków służących celom charytatywno-społecznym. Środki przeznaczono również na wsparcie rzeczowe ubogich rodzin, zakup żywności, a także wykończenie i wyposażenie ośrodka zdrowia.

ARGENTYNA

Caritas Polska wsparła działania polskiego misjonarza posługującego w miejscowości Treinta de Agosto w prowincji Buenos Aires. Dzięki przekazanym funduszom ks. Łukasz mógł zakupić sprzęt niezbędny do realizacji projektu dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki udzielonemu wsparciu udało się zakupić również lodówkę z zamrażarką, krajalnicę oraz maszyny do mycia podłóg. Zakupiony sprzęt posłuży młodzieży niepełnosprawnej, biorącej udział w programie „Manos a la Masa” (hiszp. ręce do ciasta). Projekt polega na prowadzeniu małej kawiarni na dworcu autobusowym. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne kończące szkołę, będą mogły lepiej komunikować się ze społeczeństwem. Jest to swoista terapia przez pracę. Niepełnosprawni uczestniczą w kursie gotowania i wypieku pizzy, a rodzice uczestników projektu remontują lokal przekazany przez miasto, w którym powstanie kawiarnia. Pomysł uruchomienia własnej kawiarni zrodził się podczas turnusów rehabilitacyjnych, kiedy młodzi zorganizowali kiermasz sprzedając wypieki, a następnie pomagali w kuchni i byli kelnerami.

WENEZUELA

Trwający od 2014 r. kryzys społeczno-gospodarczy w Wenezueli jest zjawiskiem zupełnie wyjątkowym. Gospodarka w tym bogatym w ropę kraju niemalże nie funkcjonuje. Niewyobrażalne zubożenie mieszkańców, hiperinflacja na poziomie 1,35 mln %, brak żywności i lekarstw sprawiły, że z Wenezueli wyjechało już ponad 4 000 000 osób, a więc 15% populacji. Ci, którzy zdecydowali się pozostać, zmagają się z wieloma problemami.

W kraju panuje bardzo wysoka przestępczość, prawie połowa społeczeństwa pozostaje bez pracy, a wynagrodzenie minimalne wynosi obecnie 40 tys. boliwarów, co po przeliczeniu wynosi ok. 8 dolarów.

Mając na uwadze ogrom potrzeb i rozmiar kryzysu, Caritas Polska we współpracy z Misją Pallotyńską rozpoczęła działania pomocowe mające na celu poprawę sytuacji życiowej i zdrowotnej Wenezuelczyków, w tym dzieci, które są szczególnie narażone na negatywne skutki kryzysu.

Dzięki otrzymywanym od darczyńców środkom wsparcie dociera do najmłodszych mieszkańców Upata, dla których przygotowywane są paczki z ubraniami i artykułami pierwszej potrzeby.

Ponadto dzięki przekazywanej żywności i lekarstwom, kilka razy w tygodniu miejsca dystrybucji stają się centralnym punktem spotkań oraz często jedyną szansą na ciepły posiłek dla wielu mieszkańców Guarenas i Caracas.

Caritas planuje rozpoczęcie kolejnych działań pomocowych i zbiera fundusze na ten cel. Do najważniejszych zadań Caritas należeć będzie zabezpieczenie potrzeb życiowych najbardziej potrzebujących mieszkańców Wenezueli.

Zobacz zdjęcia: Caritas
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem