Reklama

www.jasnagora.com

Z Jasnej Góry

Niedziela Ogólnopolska 40/2011, str. 8

Krzysztof Świertok

Marianna Popiełuszko (w środku)

Ludzie Pracy

Nie możemy przegrać Polski

W dniach 17-18 września odbywała się na Jasnej Górze 29. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Wzięło w niej udział ok. 35 tys. pielgrzymów. Doroczne spotkanie zgromadziło przede wszystkim ludzi związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Jak co roku obecna była p. Marianna Popiełuszko, matka bł. ks. Jerzego, inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył na Szczycie Jasnogórskim abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, a koncelebrował bp Kazimierz Ryczan, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przemawiając przed Mszą św., zauważył, że tegoroczna pielgrzymka odbywa się w środku kampanii wyborczej. - Oby sprawy pracownicze były kluczowymi pytaniami tej kampanii, oby przyszli posłowie i senatorowie, zamiast pogrążać się w niekończących się partyjnych waśniach i sporach, podjęli skuteczne działania na rzecz realizacji praw pracowniczych - bezpiecznie i godnie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia oraz rzeczywistego dialogu społecznego - podkreślał przewodniczący „S”. Zebranych witał o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry.
Abp Głódź swoje kazanie poświęcił m.in. pracy, bezrobociu sięgającemu już 17 proc. społeczeństwa, emigracji zarobkowej, na którą skazane jest 2,5 mln Polaków, przemianom społeczno-gospodarczym w Polsce, problemom, z jakimi borykają się rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Zaapelował o skuteczną politykę rodzinną oraz skrytykował tzw. związki partnerskie i „małżeństwa” osób jednej płci. Przypomniał swój protest przeciwko zatrudnieniu Adama „Nergala” Darskiego przez TVP i ponownie upominał się o poszanowanie uczuć religijnych odbiorców telewizji publicznej. Abp Głódź odniósł się także do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Jak stwierdził, polityka polska, jeśli nie chce przegrać Polski, musi wrócić do jasnych, klarownych reguł, do świata wartości takich jak uczciwość, prawda, prymat zasad moralnych. Zwrócił uwagę, że nieuczciwa walka o władzę poniewiera państwo, a konflikt jako metoda rządzenia skutkuje utratą zaufania i kapitału społecznego. Zachęcając do udziału w wyborach parlamentarnych, powiedział: - Każde polskie wybory to wielka liczba obojętnych. Stanięcie z boku i niewzięcie udziału w wyborach to niewłaściwa droga, to także odstępstwo od chrześcijańskiego etosu. Dla dobra Polski, dla jutra Polski jest koniecznie, abyście Bracia i Siostry, wzięli udział w wyborach parlamentarnych, dokonali wyboru zgodnego z waszym sumieniem - apelował.
Oprawę muzyczną podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy zapewnił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Leśnicy

Jeszcze szumi polski las...

Jubileuszowa - 15. Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników odbyła się 17 września z udziałem ok. 9 tys. osób. Obecni byli: wiceminister Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i główny konserwator przyrody, oraz Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Jako dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II i jubileusz pielgrzymki leśnicy złożyli wotum - fresk przedstawiający bł. Jana Pawła II, namalowany na ścianie jasnogórskiego Wieczernika. Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a koncelebrował m.in. bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz leśników. Zebranych witał o. Sebastian Matecki, podprzeor sanktuarium. Oprawę muzyczną zapewnili Zespół Trębaczy Leśnych „Leśny Róg” z Nadleśnictwa Pruszków k. Opola oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Tucholi.

Krótko

16 września ok. 2 tys. osób zgromadziła na Jasnej Górze 8. Pielgrzymka Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej.

16 września na Jasną Górę dotarł szczególny pielgrzym, Dominik Włoch, który pielgrzymuje pieszo z Moskwy do Asyżu w intencji pokoju na świecie. 27 października w Asyżu, w 25. rocznicę pamiętnego spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami religii świata odbędzie się spotkanie z udziałem papieża Benedykta XVI.

17 września uczczono na Jasnej Górze 72. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz tragiczny mord polskiej ludności na południowo-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej w latach 1939-47. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Tadeusz Pater, ogólnopolski duszpasterz Kresowian, a koncelebrowali m.in.: ks. prał. Franciszek Dylus, częstochowski duszpasterz Sybiraków, i o. Jan Golonka, paulin, kapelan Wojska Polskiego. Zebranych witał o. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości.

17 września w 29. Pielgrzymce Ludzi Morza przybyło na Jasną Górę kilkaset osób. Eucharystii przewodniczył bp Ryszard Kasyna z Gdańska - krajowy promotor Duszpasterstwa Ludzi Morza, a koncelebrował o. Edward Pracz CSsR - europejski koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza.

17 września modliła się na Jasnej Górze 30. Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich. Obecny był o. Mieczysław Łacek, moderator Federacji SM w Polsce.

18 września pielgrzymowali na Jasną Górę uczestnicy 19. Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, odbywających się w dniach 16-18 września w częstochowskiej Hali Polonia.

Zapowiedzi

5 października - Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II

7 października - 3. Pielgrzymka GOPR

8 października - Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej; Pielgrzymka Środowisk Twórczych; Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej

8-9 października - 21. Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska

9 października - 15. Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ks. Gremza dla KAI: na Białorusi modlimy się o nawrócenie rządzących i zaprzestanie prześladowań

2020-08-13 14:14

[ TEMATY ]

Białoruś

PAP/EPA/Toms Kalnins

Modlimy się o nawrócenie naszych władz, o powstrzymanie przemocy i represji społecznych. O pojednanie. Tak, aby ludzie przestali żyć w ciągłym zastraszeniu, w panice, w bezsilności - mówi w rozmowie z KAI ks. Antoni Gremza, wicekanclerz grodzieńskiej kurii i duszpasterz młodzieży.

Dorota Abdelmoula (KAI): Jak wygląda sytuacja w Grodnie dziś, kilka dni po wyborach, kiedy coraz więcej mediów mówi o tym, że zamieszki na Białorusi się kończą?

Ks. Antoni Gremza: Żyjemy w strachu, w panice. Ludzie w większych miastach boją się nawet wyjść na ulicę, boją się iść wieczorem do kościołów, nawet do tych, położonych w centrum miasta. Wszystko dlatego, że wciąż mają miejsce łapanki, pobicia, aresztowania. Napadani są np. ludzie wychodzący z kościoła. Jednak ci najodważniejsi wciąż przychodzą na Msze, nabożeństwa i wieczorne adoracje. Modlimy się o nawrócenie naszych władz, o powstrzymanie przemocy i represji społecznych. O pojednanie. Tak, aby ludzie przestali żyć w ciągłym zastraszeniu, w panice, w bezsilności. Bo dziś naprawdę większość ludzi się wycofała i boi się wyjść wieczorem z domów.

KAI: Kto pada ofiarą tych represji?

Ks. A. G: Zarówno oddziały OMON-u, jak i wojskowi łapią cywili. Są też „przebierańcy”, funkcjonariusze bez mundurów. Dla nich „wrogiem” jest każdy, kto znajdzie się na ulicy, albo np. wychodzi z kościoła. Czasem trudno jest wytłumaczyć, że cywil, który spaceruje, idzie na Mszę czy do swoich zajęć nie ma wrogich zamiarów. Służby nie przyjmują żadnych argumentów.

Ostatnio zaatakowano np. ludzi, którzy wychodzili z Mszy w parafii katedralnej w centrum miasta. Musieli uciekać z powrotem do katedry. Potrzebna była interwencja księży, którzy wyszli przed kościół i prosili, by nie bito ludzi. Tłumaczyli, że to wierni, którzy byli na Mszy i chcą wrócić do domów.

KAI: Czy Kościół jest szczególnie atakowany?

Ks. A. G.: Nie, potencjalnym celem jest każdy. Każdy cywil jest wrogiem i zagrożeniem dla „systemu”. Może nawet do księży w sutannach na razie mają jeszcze jakiś dystans i ich nie biją, ani nie aresztują. Ale arogancja jest wszędzie, a służby są wyćwiczone w niszczeniu ludzi.

KAI: Czy przed wyborami rzeczywiście mieliście nadzieję, że wynik może być inny?

Ks. A. G.: Nadzieja pojawiła się wraz z pojawieniem się kandydatki opozycyjnej. Ludzie rzeczywiście uwierzyli, że zmiany są możliwe. Ale kiedy ogłoszono wstępne wyniki wyborów, stało się jasne, że to fikcja, że doszło do manipulacji głosami. Takie potraktowanie ludzi, nieliczenie się z nimi, wywołało ogromne oburzenie. Dziś, czyli w czwartek, zaczęły strajkować największe zakłady w Grodnie.

KAI: Na ile cała sytuacja jest dla Was zaskoczeniem, a w jakim stopniu domyślaliście się, że może dojść do takich zamieszek i represji?

Ks. A. G.: Ludzie od dawna nosili w sercach niezadowolenie, które teraz znalazło ujście w protestach. Te protesty są dziś bezlitośnie tłumione, aby zdusić każdy przejaw wolności. Owszem, wiele można było przewidzieć, ale teraz w ludziach wzrosła świadomość, że mają swoje prawa: do wolności, do obrony swojego głosu. I z tym prawem do wolności toczy się teraz walka.

KAI: Wprawdzie władze Polski szybko zareagowały i zaczęły się upominać na arenie międzynarodowej o poszanowanie praw Białorusinów, ale pojawiły się też zarzuty, że takie apele należało kierować jeszcze przed wyborami. Czy, patrząc z Księdza perspektywy, zareagowaliśmy zbyt późno?

Ks. A. G.: Nie jestem politykiem, więc trudno mi te działania polityczne oceniać. choć ten problem musi zostać rozwiązany wewnątrz. Naród sam musi się wyzwolić. Niemniej jednak głosy solidarności z zewnątrz i duchowe wsparcie są bardzo ważne, podobnie, jak świadomość że opinia publiczna jasno jest po stronie tych, którzy są krzywdzeni. Tym bardziej, że ludzie jednogłośnie domagają się dziś nowych wyborów, wolnych, demokratycznych i o to się modlą. A także o to, by rządzący zaczęli z nimi rozmawiać, zamiast ich prześladować.

KAI: Czy te strajki, protesty, postulaty mogą według Księdza przynieść jakieś owoce?

Ks. A. G.: Czas pokaże. Na razie agresja jest wielka, nie do opanowania. Modlimy się nie tylko o to, aby zaprzestano przemocy wobec obywateli, ale też aby oni nie odpowiadali agresją. O to apelowali z resztą ostatnio abp Kondrusiewicz i bp Budkiewicz z Witebska. Nie chcemy, żeby doszło do zemsty za zemstę. Ludzie się trzymają, ale nie wiadomo, na jak długo starczy im sił.

KAI: Abp Kondrusiewicz zaapelował w ostatnich dniach o utworzenie „okrągłego stołu” i pokojowych rozmów o przyszłości kraju – na ile, według Księdza, ta prośba może nakłonić władze Białorusi do zmiany prowadzonych działań?

Ks. A. G.: Trudno powiedzieć… trudno, żeby Kościół katolicki mógł być mediatorem w tych sprawach, nawet jeśli rządzący muszą się z nami liczyć. Bardziej Cerkiew Prawosławna, ale ta jest po stronie władz.

KAI: A jak wygląda dziś codzienne życie duszpasterskie w Kościele katolickim na Białorusi? Najpierw w cieniu pandemii, teraz – trwających zamieszek?

Ks. A. G.: Przede wszystkim, staramy się nieść pod strzechy nadzieję i pociechę, że miłość jest mocniejsza od nienawiści. Bo ludzie, jak mówiłem, są dziś przestraszeni i załamani. Wielkie poczucie odpowiedzialności za kraj jest też w młodych ludziach. To oni proszą nas księży o modlitwę. Na przykład wystąpili do biskupa z prośbą o codzienną adorację na terenie całej diecezji i rzeczywiście odważnie przychodzą, modlą się. Są wyczuleni na prawdę.

Tak więc Kościół żyje, modli się, choć wierni, którzy przychodzą, nie są tak liczni, jak przed pandemią. U nas kościoły nie zostały zamknięte z powodu koronawirusa. Wszyscy wierni, którzy czuli się zagrożeni do dziś mają możliwość skorzystania z dyspensy od niedzielnej Mszy św., ale ci odważni cały czas przychodzili i przychodzą. Zachowują dystans, noszą maseczki. Walczymy modlitwą i wszystkimi możliwymi środkami bezpieczeństwa.

Uczymy też naszych wiernych, że trzeba żyć w prawdzie. Przy okazji wyborów apelowaliśmy do członków komisji wyborczych, by nie fałszowali wyników, by prawidłowo liczyli głosy, przypominaliśmy, ze oszustwo jest grzechem ciężkim.

KAI: Co może dziś zrobić Kościół w Polsce i na świecie, by Wam pomóc, by nie przechodzić obojętnie?

Ks. A. G.: Na pewno na pierwszym etapie potrzebne są modlitwa i publiczne wsparcie poszkodowanych. Władza nie liczy się z wyrazami wsparcia, ale ważne, żeby wiedziała, ze opinia publiczna jest po stronie obywateli. Nasi mieszkańcy są bardzo solidarni i to rodzi wiele dobrych gestów. Sami starają się zbierać środki, by pomóc poszkodowanym, którzy potrzebują leczenia, ale też muszą spłacić ogromne mandaty, jakie otrzymali. Powstał specjalny fundusz, który obywatele sami próbują zasilać swoim wkładem. I to chyba tyle, na razie więcej nie da się zrobić.

KAI: Pamiętam spotkanie Rady Konferencji Biskupich Europy, które kilka lat temu odbyło się w Mińsku. Wydaje mi się, ze wówczas w zachodnich mediach nie wybrzmiały za bardzo rzeczywiste wyzwania Kościoła na Białorusi, ale raczej podkreślano atmosferę dobrej współpracy z rządzącymi i wzajemnej serdeczności…

Ks. A. G.: Rzeczywistość zewnętrzna bardzo różni się od układów wewnętrznych. Na pewno patrząc na tę zewnętrzną formę układy między państwem a Kościołem są dobre, ale Kościół nie może wpływać na kwestie społeczne, czy polityczne. Ma bardzo ograniczone prawo głosu. Mamy rozdział państwa od Kościoła, który sprawia, że nie mamy wpływu na sytuację, możemy wspierać naszych wiernych tylko duchowo i w ramach działalności duszpasterskiej wewnątrz kościelnych murów.

Trudno oderwać rzeczywistość Kościoła od państwa. Zmiany społeczne wpływają na Kościół, wymagają od nas odpowiedzi, niesienia wsparcia i nadziei wiernym, wychowywanie ich w duchu godności, aby o niej pamiętali i jej nie zatracali, nie rezygnowali z niej. Na razie jakoś się udaje.

KAI: Dziękuję za rozmowę.

CZYTAJ DALEJ

Papież spotkał się z prefektem apostolskim w Mongolii

2020-08-13 20:21

[ TEMATY ]

papież Franciszek

prefekt

Mongolia

PAP

Papież Franciszek przyjął na audiencji wyświęconego kilka dni temu na biskupa o. Giorgia Marengo, prefekta apostolskiego w Mongolii. We wrześniu, jeśli normy antypandemiczne na to pozwolą, wróci on do tego azjatyckiego kraju, w którym od 17 lat pełni posługę.

„Ponieważ wspólnota katolicka jest maleńka, bardzo ważne jest, aby troszczyć się o jak najlepsze relacje w władzami świeckimi. Trzeba kontynuować współpracę oraz wzajemną pomoc, które już istnieją. Także dlatego, że dla mojego poprzednika było to bardzo ważne. Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na dialog międzyreligijny, zważywszy na to, że Mongolia jest krajem, który religijne punkty odniesienia znajduje przede wszystkim w buddyzmie i szamanizmie. Ważne jest dalsze tworzenie braterskich mostów relacji z przedstawicielami innych wyznań –uważa bp Marengo. – A więc dialog międzyreligijny, bliskość wobec biednych, najmniejszych, osób cierpiących w społeczeństwie. Podkreśliłbym również znaczenie pogłębienia kulturowego, czyli historii i tradycji, tożsamości kulturowej Mongołów, którzy mają wiele do powiedzenia i do ofiarowania reszcie ludzkości oraz pogłębienia wymiaru duchowego. Ludzi w Mongolii cechuje wielka wrażliwość i szczególnie ci, którzy przyjęli już wiarę chrześcijańską potrzebują uczynić ją bardziej swoją. Mówimy zatem o głębi, o autentyczności podążania w wierze, o szkole ciągłej modlitwy, aby ludzie mogli kroczyć łatwiej i pogodniej swoją drogą.“

Vatican News

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję