Reklama

Z kraju


Niedziela Ogólnopolska 22/2012, str. 7

Krakowskie Sympozjum o Rodzinie

„Dokąd zmierzasz, współczesna rodzino?”

W Krakowie 16 maja odbyło się międzynarodowe sympozjum na temat wyzwań i zagrożeń dla współczesnej rodziny. Była to debata nad polską rodziną w kontekście wskazań zawartych w adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio” i z okazji 30-lecia ogłoszenia tego dokumentu.
Ordynariusz sosnowiecki bp Grzegorz Kaszak, członek Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że istnieje wiele definicji rodziny, które często są ze sobą sprzeczne. Jan Paweł II ukazał fundament rodziny i zadania, jakie z niego wypływają. Zdaniem bp. Kaszaka, jednym z zagrożeń dla współczesnej rodziny są tzw. małżeństwa na próbę, do pewnego czasu. - Wolne związki powodują m.in. zatracenie religijnego aspektu małżeństwa i osłabiają rodzinę - mówił. Odniósł się również do zagadnienia miłości małżeńskiej, która jest podstawą małżeństwa.
Podczas spotkania Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, podkreśliła, że jak wynika z badań, XX wiek był wiekiem małżeństwa, a teraz nadchodzi pokolenie singli. - Ludzie zwykle nie mają czasu na małżeństwo, ponieważ życie składa się z pracy i zabawy, nie chcą obowiązków związanych z drugim człowiekiem - mówiła.
Ks. dr Peter Tirpak z Uniwersytetu w Preszowie mówił, w jaki sposób na Słowacji podejmowane są działania na rzecz rodziny. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i pomoc Kościoła w realizacji jej powołania.
- Kościół powinien stwarzać warunki do powstawania dobrych małżeństw - mówiła prof. Maria Braun-Gałkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podkreśliła, że udane małżeństwo to związek trwały, pozytywnie oceniany również przez samych małżonków i jednocześnie realizujący wartości wyższe. Według prof. Gałkowskiej, na dobre małżeństwo mają wpływ uwarunkowania występujące przed i po zawarciu małżeństwa. - Dane pokazują, że istnieją uwarunkowania, które mają szczególne znaczenie. Są to: wysoki poziom dojrzałości, inteligencja emocjonalna, aktywność, umiejętność kontaktu oraz dojrzałość religijna - wyjaśniała prof. Braun-Gałkowska. Jej zdaniem, można na te uwarunkowania wpływać również przez przygotowanie do małżeństwa. Z badań wynika, że istnieje korelacja między przebiegiem narzeczeństwa a umiejętnością komunikacji i poziomem religii.
W opinii ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, cechą charakterystyczną państwa demokratycznie dojrzałego jest troska o byt społeczny, jakim jest rodzina, która nie zawsze sama potrafi poradzić sobie w realizacji swoich niektórych celów. Prelegent podkreślił, że rodzina w społeczeństwie demokratycznym ma prawo m.in. do własnych przekonań religijnych, kultywowania tradycji, wyboru szkół.
Ks. prof. dr hab. Jan Mazur z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwrócił natomiast uwagę na to, że powodem kryzysu współczesnych rodzin jest bezrobocie i wymuszona migracja, która objęła już 2 mln Polaków.
Ks. Jacek Konieczny, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, mówił o pomocy dla rodzin świadczonej m.in. przez diecezję.
Konferencja „Dokąd zmierzasz, współczesna rodzino?” organizowana jest przez Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Uniwersytetem w Preszowie oraz Instytutem Rodziny Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji. Patronat nad konferencją objęli: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa oraz rektor UPJPII ks. prof. Władysław Zuziak.
Na podst. KAI

Wadowice

Bł. Jan Paweł II patronem swojego rodzinnego miasta

Patronat bł. Jana Pawła II dla Wadowic przynosi radość, ale też zobowiązuje - podkreśla w rozmowie z KAI burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. Od 18 maja 2012 r., czyli dnia 92. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Papież jest oficjalnym patronem swojego rodzinnego miasta. Na prośbę wadowickich samorządowców zgodziła się na to watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.18 maja br. kulminacyjnym wydarzeniem uroczystości w Wadowicach była Eucharystia, którą w południe na rynku odprawił kard. Stanisław Dziwisz. Przed liturgią Metropolita Krakowski odczytał i wręczył władzom miasta dekret watykański, nadający Wadowicom patronat bł. Jana Pawła II.
Wadowice są drugim po Świdnicy miastem w Polsce, którego patronem został bł. Jan Paweł II.

Reklama

Cudzysłów

„Będziesz miłował Pana Boga twego… będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego” - dotychczas nie ukazał się żaden doskonalszy manifest sprawiedliwości, który bardziej oddawałby człowieka człowiekowi, serce sercu, dłoń dłoni.
* * *
Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi.
Stefan Kardynał Wyszyński

Krótko

USA oczekują, że państwa uczestniczące w operacji w Afganistanie będą, po wycofaniu wojsk, łożyć łącznie miliard dolarów rocznie na utrzymanie narodowych sił bezpieczeństwa w tym kraju. Polski rząd weryfikuje możliwości w tym zakresie.

Tomasz Arabski, szef Kancelarii Premiera, szykuje się na ambasadora RP w Madrycie - podał „Nasz Dziennik”. Czy dyplomatyczny immunitet ma mu pomóc w uniknięciu odpowiedzialności za organizację lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska? - zastanawiała się gazeta.

Makieta samolotu Tu-154 M, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem, powstanie w sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

Tropy w aferze korupcyjnej w administracji publicznej mogą zaprowadzić CBA do największych firm i najważniejszych osób w państwie - ustaliła „Rzeczpospolita”.

Na 3 lata więzienia i 40 tys. zł grzywny skazał sąd byłą posłankę PO Beatę Sawicką. Proces trwał 3 lata. Sąd udowodnił jej korupcję.

Cztery uczelnie związane z Kościołem: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz „Ignatianum” znalazły się w pierwszej setce rankingu uczelni akademickich 2012.

Do Niemiec w 2011 r. wyjechało blisko 164 tys. Polaków.

Z domu uciekają coraz młodsze dzieci. Powód? Brakuje im bliskości i zainteresowania rodziny. Każdego roku z domu rodzinnego ucieka 4 tys. nastolatków.

Z polityki państwa wobec rodziny jest niezadowolona ponad połowa Polaków (51 proc.). Przeciwnego zdania jest tylko 9 proc. badanych, 33 proc. wystawia państwu ocenę dostateczną, a 7 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie - wynika z sondażu CBOS.

Działania zarządu TVP w okresie od lipca 2009 do czerwca 2011 r. nie doprowadziły do poprawy kondycji finansowej spółki. Przy spadających wciąż wpływach z abonamentu TVP może nie poradzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej - wynika z raportu NIK.

Reklama

Warszawska radna nie zna prawa? Religijne odniesienia w szkole są zgodne z Konstytucją RP

2019-06-25 16:22

Ordo Iuris

Szkolna gazetka na temat Wielkanocy była prawdopodobnie przyczyną zapytania przez warszawską radną Agatę Diduszko-Zyglewską dyrektora jednej ze szkół podstawowych o przestrzeganie „zasady neutralności religijnej publicznej jednostki edukacyjnej”. Tymczasem konstytucyjna zasada bezstronności nie wyklucza religijnych odniesień w szkołach. Dyrektor placówki zwrócił się o pomoc w tej sprawie do Instytutu Ordo Iuris, który przygotował analizę wykazującą bezzasadność postulatów radnej Diduszko-Zyglewskiej.

Kzenon/Fotolia.com
Zdaniem ks. prof. Krzysztofa Pawliny, współczesna młodzież bardziej „koncentruje się na własnym życiu, a mniej zajmuje się przyszłością swojego kraju”

Do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Warszawie wpłynęło zapytanie od radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej, przewodniczącej Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady Warszawy, o to, czy szkoła przestrzega „zasady neutralności religijnej publicznej jednostki edukacyjnej”. Prawdopodobnie powodem interpelacji radnej była znajdująca się na szkolnym korytarzu gazetka poświęcona Wielkanocy. Dyrektor zwrócił się do Instytutu Ordo Iuris o pomoc, czego owocem jest przygotowana przez ekspertów analiza.

Zasady wspomnianej przez radną Diduszko-Zyglewską, ani innej, zbliżonej treściowo, nie zawiera żaden przepis polskiego prawa. Co więcej, zasada ta stoi w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Prawo oświatowe jednoznacznie zobowiązuje szkoły do respektowania chrześcijańskiego systemu wartości oraz rozwijania wśród uczniów poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Z kolei Konstytucja RP przypomina, że polska kultura jest zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. Obowiązkiem szkoły jest zatem uczyć o polskiej kulturze, a nie ją redefiniować. Ponadto, przepisy prawa oświatowego zobowiązują szkołę, aby umożliwiała uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest informowanie o zwyczajach, tradycjach i znaczeniu Świąt Wielkanocnych.

Zwolennicy tzw. świeckiej szkoły bardzo często powołują się na zasadę „neutralności światopoglądowej” państwa, która rzekomo miałaby być zapisana w art. 25 ust. 2 Konstytucji. Tymczasem przepis ten brzmi: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. W tym kontekście „bezstronność” oznacza jednak coś zupełnie innego niż „neutralność” i nie przypadkiem w trakcie prac legislacyjnych nad projektem konstytucji w Zgromadzeniu Narodowym nastąpiła zamiana tych słów. Bardzo trafnie te różnicę uchwycił Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który w jednym z wyroków stwierdził, że bezstronność światopoglądowa oznacza „życzliwe zainteresowanie” i „życzliwe podejście” do religijności. Rozwinięciem tej konstytucyjnej zasady są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające, że w szkole może znajdować się krzyż, jak i może być odmawiana modlitwa.

„Trzeba wyraźnie podkreślić, że Konstytucja RP oraz przepisy prawa oświatowego nie tylko nie zakazują obecności symboli religijnych ani nie rugują religijności z przestrzeni szkolnej, lecz potwierdzają, że szkoła jest miejscem otwartym na ekspresję religijną uczniów oraz zobowiązują do edukacji o polskiej kulturze zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. Świeckość szkoły była standardem w PRL, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł w 1991 r., że jest sprzeczna z zasadą demokratycznego państwa prawnego, która nadal obowiązuje. Dlatego werdykt Trybunału pozostaje aktualny do dziś” – tłumaczy dr Marcin Olszówka, ekspert Instytut Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Milewski: nie ma zgody na antychrześcijańskie działania

2019-06-25 21:15

eg / Garlino (KAI)

Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na antychrześcijańskie akty i działania – powiedział bp Mirosław Milewski w Garlinie w diecezji płockiej. Przewodniczył tam rocznicowej Eucharystii w 25. rocznicę zbudowania kaplicy w tej miejscowości.

episkopat.pl

Bp Mirosław Milewski w kazaniu powiedział, że każdy jubileusz, to czas spojrzenia wstecz, czas podsumowań, ale też potrzeba dziękczynienia i obietnica, że w kolejnych latach wierni będą w tej wspólnocie podtrzymywać swoją wiarę. Bo Jezus chce, aby iść Jego śladami. Dla kogoś, który na poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, to jedyna możliwa droga.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej zwrócił też uwagę na potrzebę opamiętania w codziennym życiu. Dlatego w kościołach całej Polski śpiewano w niedzielę suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”, żeby przeprosić za zło: za znieważanie Najświętszego Sakramentu, kpiny z katolickiej Mszy św., za „tęczowe” aureole wokół Matki Bożej z Dzieciątkiem, za niszczenie krzyży i ołtarzy w kościołach, za przemoc fizyczną wobec księży.

- Te haniebne akty są coraz częstsze. Wydaje się, że ich celem jest zepchnięcie przestraszonych katolików do katakumb. Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na takie antychrześcijańskie akty i działania. Nigdy nie możemy godzić się na to, aby barbarzyńcy szargali nasze święte obrzędy i przedmioty. Módlmy się o opamiętanie za tych, których zdławiło zło, ale także w miarę naszych możliwości, protestujmy przeciwko aktom profanacji – zaapelował bp Milewski.

Parafia Grudusk prawdopodobnie powstała w XI wieku. Nosi wezwanie św. Apostołów Piotra i Pawła. Jej proboszczem jest ks. kan. Tadeusz Wołowiec. Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Garlinie zbudowana została w tej parafii w latach 1990-1994.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem