Reklama

Chiński mur dla chrześcijan

Ks. Waldemar Cisło
Niedziela Ogólnopolska 22/2012, str. 26


„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22)
Mal. Gary Thu Kai Kui/Archiwum: Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił Dzień Pamięci i Modlitwy za Kościół w Chinach, który obchodzony jest 24 maja

Chiny to kraj kontrastów. Szybko rozwijająca się gospodarka, duże zagraniczne inwestycje. Z kryzysu ekonomicznego (2008/2009), który dotknął również tę gospodarkę, Chiny wyszły najszybciej. Pomimo wzrostu gospodarczego i powolnego bogacenia się społeczeństwa, tym, co dotyka zwykłych obywateli, jest kontrola rządu nad ich życiem, szczególnie w sferze religijnej. Należący do partii komunistycznej mają zakaz uczestniczenia we wszelkich przejawach życia religijnego („Religia to opium ludu” - Karol Marks). Niektóre grupy religijne, takie jak Falun Gong, mają zakaz działania i poddawane są ostrym represjom. W niektórych rejonach, włączając Tybet czy rejon autonomiczny Xinjiang Uyghur, represje na tle religijnym wręcz się intensyfikują.

Represje wobec chrześcijan

Pomimo ciągłych prześladowań, w tym aresztowań odnotowuje się wzrost zainteresowania życiem religijnym wśród Chińczyków. Zgodnie z oficjalnymi danymi rządu z 2010 r., w Chinach jest 16 mln protestantów i ponad 5,3 mln katolików w Kościele akceptowanym przez państwo. Nieoficjalne statystyki podają jednak, że liczby te są o wiele większe i wskazują, że w Chinach jest 50-70 mln chrześcijan. Centrum Badawcze z Hongkongu podaje liczbę 12 mln katolików Kościoła podziemnego.

Reklama

„Katakumbowi chrześcijanie”

Jak trudna jest sytuacja chrześcijan w Chinach, podają szczegółowo raporty wydawane przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie („Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2009-2010”, s. 39-49). „Katakumbowi chrześcijanie” podejmują różne formy protestu przeciw więzieniu biskupów, kapłanów i wiernych. 3 maja 2011 r. postanowili odwołać się do Ogólnego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu, z żądaniem zaprzestania prześladowań, jak podaje „China Aid”. Sygnatariusze wskazują, że gwarancje wolności religijnej zapisane w konstytucji pozostają od 60 lat jedynie pustym zapisem. Proszą parlament o zbadanie polityki rządu w tej dziedzinie, która zezwala na działalność Kościołom przez siebie uznanym. W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że „rząd zapewnia obywatelom wolność religijną zgodnie z prawem”. Mając na swoim terenie ok. 70-milionową rzeszę wyznawców Chrystusa, spośród których zaledwie 20 mln to członkowie oficjalnych Kościołów, rząd obawia się rozlania „wiosny ludów”, tego, co się stało w krajach arabskich, np. w Egipcie, Libii czy Syrii. Pekin obawia się u siebie „jaśminowej rewolucji”. Faktem potwierdzającym te obawy jest nasilenie represji wobec nielegalnych wspólnot religijnych. W ostatnich tygodniach aresztowano setki osób z protestanckiej grupy Shouwang. 10 kwietnia aresztowano 169 osób, a 17 kwietnia - kolejnych 50. Aresztowania trwają nadal.
W podobnej sytuacji są katolicy. Szczególnie trudna sytuacja panuje w diecezji Suiyuan w Mongolii Wewnętrznej. Wspólnota, przez 20 lat pozostawiana w spokoju, od stycznia cierpi z powodu aresztowań księży i świeckich. 31 stycznia został aresztowany administrator diecezji ks. Gao Jiangping, a 30 kapłanów musi się ukrywać. Wierni przestali uczęszczać na nabożeństwa, aby w ten sposób chronić kapłanów przed aresztowaniem. Nie bez znaczenia dla zaostrzenia polityki represji wobec wiernych pozostaje ruch polegający na zrywaniu więzi z Komunistyczną Partią Chin. Według Globalnego Centrum do Występowania z Partii Komunistycznej Chin z siedzibą w Nowym Jorku, uczyniło to już 100 mln chińskich obywateli. Nie dziwi więc agresja władzy chcącej utrzymać swoje wpływy.
Sytuacja Kościoła katolickiego jest dramatyczna. Po nasileniu represji, według „UCA News”, ok. 30 księży pozostawało w areszcie. Aresztowania mają ich zmusić do przyłączenia się do Stowarzyszenia Patriotycznego. Dwaj biskupi - Jakob Su Zhimin z Baoding i Cosmo Shi Enxiang z Yixian - jeden po czternastu, drugi po dziesięciu latach po „zniknięciu” nie są na wolności. Dziesięciu innych biskupów pozostaje w areszcie domowym lub więzieniu.

Solidarność z Kościołem w Chinach

Papież Benedykt XVI w Liście do Kościoła w Chinach z 2007 r. ustanowił dzień 24 maja każdego roku jako Dzień Pamięci i Modlitwy za Kościół w Chinach. Pisze w nim: „Pragnę, aby ta data była dla was dniem modlitwy za Kościół w Chinach. W tymże dniu katolicy całego świata, szczególnie pochodzenia chińskiego, wyrażą swą braterską solidarność i troskę o was, upraszając u Pana historii dar wytrwania w świadectwie, pewni, że wasze minione i obecne cierpienia dla Świętego Imienia Jezus i wasza nieugięta lojalność wobec Jego Zastępcy na ziemi zostaną nagrodzone, nawet jeśli niekiedy wszystko mogłoby się wydawać gorzkim niepowodzeniem”.
Zechciejmy podjąć tę prośbę Ojca Świętego Benedykta XVI. Modlitwa może nie jest środkiem najbardziej spektakularnym, ale niezmiernie skutecznym. Już w wielu krajach wierni wybłagali wolność i pokój dla swoich sióstr i braci. Przypomnijmy choćby Indie czy Sudan. Nasze Stowarzyszenie podkreśla zawsze zasadę trzech kroków: informacja - modlitwa - pomoc materialna. Aby reagować na jakiś fakt, musimy o nim wiedzieć, stąd ważne jest z naszej strony wszelkie upominanie się o los chrześcijan w Chinach. Modlitwa to nasz obowiązek i każdy może go spełnić. Tych, którzy czują taką potrzebę serca, prosimy również o wsparcie materialne. W ubiegłym roku ofiarowaliśmy Kościołowi w Chinach kwotę ponad 4 mln zł.

Więcej informacji na: www.pkwp.org

Zasiej Słowo Boże w Chinach.
Twoje 10 zł to 3 egzemplarze Biblii w rękach chińskich dzieci:
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa,
konto: PKO BP 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Reklama

Mobilnie albo na telefon

2019-10-16 12:28

Jolanta Kobojek
Niedziela Ogólnopolska 42/2019, str. 38-39

O mobilnym konfesjonale usłyszała w „Teleexpressie”. Postanowiła, że jeśli zobaczy go na własne oczy, uzna, iż to znak, że ma wrócić do Boga. Zobaczyła i po 50 latach przystąpiła pierwszy raz do spowiedzi, i wróciła do Kościoła

Archiwum prywatne Valentiny Alazraki
Ks. Rafał Jarosiewicz w mobilnym konfesjonale

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. I ani słowa o tym, że odpuszczanie grzechów ma się odbywać wyłącznie w świątyni i w określonych godzinach. Z takiego założenia wychodzi wielu kapłanów. Ileż godzin przeznaczają na spowiedź księża posługujący podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę? Albo w iluż parafiach, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, odbywają się Noce Konfesjonałów? To wszystko jest wyjściem poza schematy. Określone czasy i określone warunki życia niejako wymuszają odpowiedź na realne potrzeby. Jeśli chodzi o sakrament pokuty i pojednania, w sytuacji, gdy wiele osób porzuca regularne praktyki religijne, papież Franciszek zachęca, żeby ksiądz nie był jak lekarz, który czeka, aż mu przyniosą pacjenta do szpitala, ale by sam wychodził opatrywać rannych tam, gdzie oni są.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

70. urodziny abp. Stanisława Gądeckiego

2019-10-19 16:33

ms / Poznań (KAI)

„Abp Gądecki jest też człowiekiem dialogu i kompromisu” – powiedział w rozmowie z KAI prof. Jan Węglarz. 19 października przypada 70. rocznica urodzin metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Artur Stelmasiak

Prof. Jan Węglarz, wybitny polski informatyk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w rozmowie z KAI podkreśla, że na abp. Gądeckiego patrzy z dwóch punktów widzenia – jako słuchacz głoszonych przez niego homilii i uczestnik posiedzeń Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

„Z jednej strony można w nim dostrzec zatroskanego pasterza, człowieka wiary, jego homilie są zawsze bardzo przemyślane, oparte na Piśmie Świętym, i to fascynuje. Abp Gądecki jest też człowiekiem dialogu i kompromisu, co dzisiaj jest bardzo ważne, potrafi pogodzić ludzi mających bardzo zróżnicowane poglądy” – zauważył prof. Węglarz.

Stanisław Gądecki urodził się w Strzelnie w środę, 19 października 1949 roku, z rodziców Leona i Zofii. Jego patronem od sakramentu chrztu św. jest św. Stanisław Kostka – chrzest przyjął 6 listopada 1949 roku w parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie. W Strzelnie ukończył Liceum Ogólnokształcące, a z jego absolwentami spotyka się do dziś każdego roku.

Pracę magisterską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym napisał pod kierunkiem ks. prof. Felicjana Kłonieckiego.

Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice archikatedralnej w Gnieźnie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 2020 r. zostanie beatyfikowany. Również ze swoimi kolegami kursowymi z roku święceń metropolita poznański spotyka się przynajmniej raz w roku.

Po święceniach ks. Stanisław Gądecki rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki w Rzymie i w Jerozolimie. Uwieńczył je doktoratem z teologii biblijnej.

Święty papież Jan Paweł II mianował go w 1992 r. – w wieku 42 lat – biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, a w 2002 r. – w wieku 52 lat – arcybiskupem metropolitą poznańskim.

W latach 1995-2008 był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami, a od 2014 r. jest członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Metropolita poznański uczestniczył w Synodzie Biskupów w Rzymie poświęconym głoszeniu słowa Bożego (2008), nowej ewangelizacji (2012), rodzinie (2014 i 2015) i młodzieży (2018).

Od 2014 r. abp Stanisław Gądecki jest Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, od 2016 r. Wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Do znaczących osiągnięć abp. Gądeckiego należy przeprowadzenie Synodu Archidiecezji Poznańskiej (2004-2008), przewodniczenie Komisji Duszpasterstwa KEP (2006-2016), zorganizowanie obchodów 1050-lecia chrztu Polski i biskupstwa poznańskiego. Z jego inicjatywy odbyło się w Poznaniu w 2009 r. Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez wspólnotę Taizé.

Abp Gądecki jest zaangażowany w działalność ekumeniczną, m.in. w powstanie Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, oraz międzyreligijną – jest inicjatorem ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, organizowanego również w Poznaniu. Przewodniczący Episkopatu Polski udał się także z pomocą humanitarną do Iraku, Syrii i Libanu. Bibliografia prac abp. Gądeckiego zawiera ponad tysiąc pozycji.

Zazwyczaj metropolita poznański rozpoczyna dzień przed godz. 7 rano od modlitwy i Eucharystii, w której uczestniczą siostry elżbietanki. Po śniadaniu odbywa się „odprawa” z udziałem księdza sekretarza oraz księdza kanclerza, podczas której abp Gądecki zapoznaje się z korespondencją i podejmuje decyzje dotyczące bieżących spraw.

Codzienna posługa metropolity poznańskiego to spotkania z ludźmi, celebracja wielu uroczystości i głoszenie homilii, troska o chorych, podejmowanie odpowiedzialności za duszpasterstwo w diecezji, decyzje personalne dotyczące kapłanów.

Cotygodniowe spotkania Rady Biskupiej umożliwiają organizowanie działalności duszpasterskiej w diecezji.

Szczególną uwagę metropolita poznański przykłada do treści przekazywanych przez środki komunikacji społecznej, takich jak diecezjalne media „Przewodnik Katolicki” i Radio Emaus, czy też Katolicka Agencja Informacyjna, w której przez wiele lat był członkiem Rady Programowej.

Abp Stanisław Gądecki na co dzień przebywa w Poznaniu, ale z racji obowiązków często odwiedza Warszawę, a także Rzym. W najbliższych dniach będzie przewodniczył uroczystościom 125-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Londynie.

Abp Gądecki zazwyczaj nie obchodzi urodzin, żartuje, że „nie mieszkamy już w państwie pruskim”. W tym roku zgodził się jednak na zorganizowanie przez domowników skromnej kolacji urodzinowej przy pizzy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem