Reklama

Z życia Archidiecezji

Białośliwie

16 października br., w 24. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, dzieci należące do Ogniska Misyjnego w Białośliwiu zaprezentowały w kościele przedstawienie pt. Dzieci u Ojca Świętego. Celem inscenizacji było wskazanie na konieczność modlitwy w Papieskich Intencjach Misyjnych, którą codziennie zanoszą do Boga dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego.

Karol Ramusiewicz

Bydgoszcz

Przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy powołano Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców. W skład Stowarzyszenia wchodzi 20 parafian przedsiębiorców, którzy podjęli uchwałę o utworzeniu tejże organizacji oraz uchwalili Statut Stowarzyszenia. Wynika z tego, że Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców-pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność zarobkową. Stowarzyszenie reprezentuje ich interesy wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji samorządu terytorialnego. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest propagowanie idei katolickiej nauki społecznej, jej pogłębianie i rozpowszechnianie. Stowarzyszenie ma służyć swoim członkom pomocą w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, udzielając fachowego doradztwa w zakresie zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych i innych, jak też wskazywać na możliwości współpracy z wiarygodnymi partnerami w kraju i za granicą. Będzie podejmowało obronę praw swoich członków oraz zadania o charakterze charytatywnym na rzecz parafian.
Realizację celów Stowarzyszenia widzi się w stworzeniu właściwej bazy ekspertów i specjalistów, którzy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, pomagać będą w rozwiązywaniu przedstawionych przez przedsiębiorców problemów. Obejmować one będą sprawy dotyczące produkcji, technologii, dystrybucji, marketingu, finansów i administracji w różnych fazach rozwoju działalności gospodarczej.
Jako główny cel swego działania Stowarzyszenie przyjmuje integrację i zrzeszanie przedsiębiorców-pracodawców czynnych we wszystkich sektorach gospodarki, stosując w swej działalności zasady katolickiej nauki społecznej, głoszącej właściwą człowiekowi podmiotowość, godność i wynikające z nich wzajemne relacje pracodawców i pracobiorców. Przyjmujący te zasady przedsiębiorcy, uznający w swej działalności pierwszeństwo pracy nad kapitałem, zobowiązują się do przestrzegania obydwu kluczowych zasad moralności i etyki społecznej: godziwego zysku dla przedsiębiorców i sprawiedliwej zapłaty za wykonaną pracę oraz do stosowania systemu pracy, w którym uszanowane są uprawnienia i naturalne wymogi osoby i formy jej życia oraz uznawany jest sprawczy udział w procesie produkcji, bez względu na charakter wykonywanych zadań.
Stowarzyszenie, uznając bezrobocie za wielkie zło godzące w powołanie do pracy i jego prawo do niej, deklaruje wspólnie z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi i innymi instytucjami działania dla utrzymania oraz pomnażania miejsc pracy poprzez doskonalenie zarządzania swymi przedsiębiorcami oraz przeznaczanie znaczących dochodów na ich rozwój i konkurencyjność.

Igor Zduński

W Bydgoszczy odbyła się III Konferencja Młodzieżowego Wolontariatu pod hasłem "Wolontariusza świat nadziei - spotkaj mistrza". Gościem specjalnym był ks. Andrzej Tuszyński - bliski współpracownik bp. Jana Chrapka - "mistrza pomocy drugiemu człowiekowi", który jest opiekunem młodzieżowego wolontariatu w Radomiu. Ksiądz Andrzej próbował uświadomić licznie zgromadzonej młodzieży, że wolontariat jest dziś czymś tak potrzebnym do prawdziwego życia, jak chleb czy powietrze. Przyznał, że myśl o propagowaniu idei wolontariatu zrodziła się w nim podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie, gdzie obserwował pracę blisko 25 tys. wolontariuszy. Uderzyło go wówczas to, że młodzi ludzie - umęczeni wielogodzinną pracą i upałem - schodzili ze swojego "posterunku" ze śpiewem na ustach. Drugim czynnikiem była świadomość, że ludzie często boją się niepełnosprawnych czy chorych tylko dlatego, że nie wiedzą, jak im pomóc. Stąd wziął się pomysł na stworzenie profesjonalnego wolontariatu, opartego na specjalnym programie szkolenia? W Radomiu młodzi ludzie przechodzą 3-miesięczny kurs w formie warsztatów z pedagogiem, lekarzem, prawnikiem czy psychologiem. Dzięki temu nabywają wiedzę, która pozwala im lepiej służyć. Ksiądz Andrzej często powoływał się na swojego mistrza - bp. Chrapka, który mówił: "Mamy rozsiewać miłość, a wtedy będziemy zbierali miłość". W obecnych czasach panuje "moda" na wolontariat - ważne, by dobrze spożytkować zaangażowanie młodzieży i trwale związać ją z ideą pomocy bliźniemu. Takie działania na rzecz bezinteresownego poświęcenia drugiemu człowiekowi wspiera też kuratorium oświaty. W marcu przyszłego roku odbędzie się kolejna edycja konkursu młodzieżowego wolontariatu "Ośmiu Wspaniałych". W Bydgoszczy honorowy patronat nad nim objęli: prezydent miasta, wojewoda kujawsko-pomorski oraz abp Henryk Muszyński.

Katarzyna Mamys

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy znajdują się m.in. groby chrześcijan różnych wyznań: prawosławnych świeckich, jak i duchownych, żołnierzy rosyjskich z okresu I wojny światowej, groby wiernych Kościoła polskokatolickiego z ich biskupem i również stanowiącą większość osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego. 1 listopada br. na tym cmentarzu odbyła się po raz pierwszy modlitwa ekumeniczna za zmarłych. Udział w niej wzięli duchowni różnych wyznań chrześcijańskich. Z Kościoła prawosławnego modlił się ks. Jarosław Dmitriuk, z Kościoła polskokatolickiego ks. Tadeusz Urban, z Kościoła rzymskokatolickiego ks. Jarosław Ścieraszewski. Procesja, w której wzięli udział wierni, przeszła przez cmentarz, zatrzymując się przy poszczególnych kwaterach zmarłych chrześcijan różnych wyznań. Modlitwa ekumeniczna za zmarłych w dniu Wszystkich Świętych spotkała się z dużym zainteresowaniem wiernych. Wśród opinii osób będących na cmentarzu można było usłyszeć, że "wreszcie jest jedna wspólna modlitwa za zmarłych i nikt nikogo nie goni czasowo". Trzeba dodać, że dotychczas na tym cmentarzu były trzy oddzielne nabożeństwa w odstępach co godzinę. Czy ta ekumeniczna modlitwa za zmarłych wpisze się na stałe w historię tego cmentarza?

KJS

Od 3 lat w bydgoskiej parafii Bożego Ciała w każdą drugą niedzielę listopada odprawiana jest Msza św., wzbogacona o elementy myśliwskie - wystrój ołtarza i oprawę muzyczną autorstwa Reinholda Stiefa. W tym roku ta niezwykła liturgia przyciągnęła setki osób - zarówno z kół myśliwskich, działających w regionie, jak i zwyczajnie zainteresowanych Eucharystią sprawowaną przy wtórze rogów. Uroczystą celebrę ku czci patrona wszystkich myśliwych i jeźdźców poprowadził proboszcz ks. Ryszard Pruczkowski, honorowy prezes koła łowieckiego "Złoty Róg". Sygnaliści myśliwscy, choinki i imponujące trofea w prezbiterium, a do tego jeszcze głowa jelenia-byka, symbol św. Huberta, wprowadziły wiernych w niepowtarzalny nastrój mistycznego zjednoczenia z naturą, zachwytu dla bogactwa życia i konieczności jego zachowania w niezubożonej postaci. Nikt z taką pasją nie potrafi mówić o łowiectwie, jak ks. Ryszard Pruczkowski, który w 1998 r., z nominacji abp. Henryka Muszyńskiego, został diecezjalnym duszpasterzem myśliwych przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Bydgoszczy. W prawdziwie leśnej scenerii, przy dźwiękach muzyki, w której zaklęta jest poezja kniei, ks. Pruczkowski mówił o etyce, tradycji i zwyczajach łowieckich, o odpowiedzialności za ochronę przyrody i racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Wielokrotnie przywoływał postać św. Huberta - najpierw hulaki i myśliwego nie szanującego praw łowieckich, później biskupa i misjonarza. To właśnie jemu podczas polowania ukazał się dorodny jeleń-byk ze świetlistym krzyżem między rogami, który rozbudził gorącą wiarę u przyszłego Świętego. Huberta uważa się nie tylko za patrona myśliwych, ale także każdego przemienionego człowieka.

Katarzyna Mamys

Z Bydgoszczy wyruszył kolejny konwój z darami dla Polaków na Łotwie. Transport z pomocą charytatywną dla liceum ogólnokształcącego na Łotwie przygotował ksiądz senior Tadeusz Kielczewski, który od wielu lat zaangażowany jest w dzieło materialnego i duchowego wsparcia dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Kapłan zmobilizował też środowiska bydgoskie, które pomagają szkołom na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Estonii, zbierając odzież, środki czystości, podręczniki, a także uczestnicząc w różnych akcjach dyplomatycznych. Na Łotwę wyruszył samochód ze środkami czystości, dużą ilością książek oraz pomocami naukowymi niezbędnymi do prowadzenia lekcji z fizyki. Wyjątkowym darem jest sztandar dla szkoły, który został uszyty przez jedną z mieszkanek Bydgoszczy. Liczy się każda pomocna dłoń - tym bardziej ta, którą wyciągają rodacy. Pomoc materialna, którą zorganizował ks. Kielczewski, pokryje częściowe zapotrzebowanie. Nie mniej ważna jest posługa duchowa. Posługa duchowa i narodowa to ważny aspekt każdej wyprawy na Wschód. Mieszkający tam Polacy potrzebują moralnego wsparcia, zapewnienia o modlitwie i pamięci. Ks. Tadeusz Kielczewski przyczynił się do powstania w Rezekne na Łotwie Polskiej Średniej Szkoły Ogólnokształcącej. 2 września 2002 r. tamtejsze władze podniosły status szkoły - z podstawowej do średniej. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu odpowiedniego - naukowego wyposażenia tej placówki.

Marcin Jarzembowski

"Lednickie chwile" to tytuł wystawy fotograficznej, która została otwarta w jednej z bydgoskich herbaciarni. Prezentowane na wystawie fotografie są dokumentacją spotkań, jakie mają miejsce co roku na Polach Lednickich. Na wystawie można oglądać zdjęcia czarno-białe, jak również kolorowe. Pomysłodawcy niecodziennego spotkania ukazują przede wszystkim człowieka, który jest radosny, rozśpiewany, ale także osoby w stanie ciszy, skupienia, modlitwy. Pokaz ma także być zachętą do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach młodych ludzi. Autorami wystawy są Adam Juszkiewicz - uczeń Technikum Fototechnicznego w Bydgoszczy oraz Robert Sawicki, który jest zawodowym fotografem. Wystawa będzie otwarta przez najbliższe 3 tygodnie i jest pierwszą tego typu w regionie.

Marcin Jarzembowski

Jaktorowo

W parafii pw. św. Anny Dzień Papieski został połączony ze spotkaniem pielgrzymkowym grupy złotej z Archidiecezjalnej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Msza św. w intencji Ojca Świętego i o Boże łaski dla pielgrzymów została odprawiona w remontowanym, zabytkowym kościele parafialnym. Homilię wygłosił ks. Andrzej Kościukiewicz - misjonarz Świętej Rodziny. Mimo złej pogody przybyło 30 pielgrzymów z Damasławka, Chlebna, Dźwierszna, Łobżenicy, Wyrzyska i Jaktorowa. Po nabożeństwie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Ostoja - Jaktorowo" oraz parafianie zaprosili wszystkich na "pielgrzymi obiad" - wojskową grochówkę. Następnie w kościele parafialnym odbył się spektakl Spowiedź w drewnie. Jego wykonawcami byli aktorzy amatorzy ze Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego "Stacja Szamocin". Spotkanie zakończono nabożeństwem różańcowym w intencji Ojca Świętego. Ksiądz Przewodnik zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie grupy do Górki Klasztornej podczas zimowych ferii, co zebrani przyjęli z wielkim aplauzem i zapewnieniem, że przybędą.

Anna Spychalska

W Jaktorowie z okazji Dnia Zadusznego ks. Roman Siuchniński zaprosił starszych i młodszych na spotkanie w kawiarence muzycznej. Na jego wstępie tłumaczył swój pomysł: "Kiedy na II roku w seminarium uczyliśmy się grać na gitarze, nasz kolega Wojtek ciągle ćwiczył i śpiewał "... kiedy przyjdzie po mnie Zegarmistrz Światła Purpurowy" - piosenkę Tadeusza Woźniaka. Wojtek umarł półtora roku później na raka. Ile razy słyszę ten utwór, wierzę, że spotkał Światło Wiekuiste i modlę się za niego". W takiej wspominkowej atmosferze specjalnie zaproszony zespół "Arise" zagrał kilka utworów. W podsumowaniu spotkania pojawiła się oprócz zadumy odrobina nadziei i radości. Muzycy przecież tworzą również ku pokrzepieniu serc. Wspomniano więc zmarłego w tym roku Wojciecha Skowrońskiego i jego bluesy.

Anna Spychalska

Piechcin

Organizacją tegorocznego Dnia Papieskiego w Piechcinie zajęli się duszpasterze oraz członkowie Akcji Katolickiej. Została odprawiona Eucharystia w intencji Ojca Świętego, podczas której śpiewał chórek parafialny "Dobra Nowina". Atrakcje uświetniające Dzień Papieski odbyły się, ze względu na niesprzyjającą aurę, w salce, w dolnej części kościoła. Były konkursy i zabawy dla dzieci. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Dzieci wspaniale bawiły się pod opieką przedszkolanki z Szubina. Zebranym przygrywał zespół, do którego należy członek AK Marek Czerwiński. Obecna była także kapela z Szubina wraz z chórem "Kwiat Jesieni", który swym śpiewem uświetnił wieczorną Mszę św. Wszyscy uczestniczący w zabawie parafianie mogli skorzystać z kawiarenki oferującej ciepłe i zimne napoje oraz słodycze za symboliczne pieniądze, które przeznaczone zostały na edukację dzieci z biednych rodzin. Oprócz tego przed każdą Mszą św. datki na ten cel zbierała młodzież parafii. Dzień ten był okazją do modlitwy za Ojca Świętego, a także do udzielania pomocy biednym uzdolnionym uczniom, którym zebrane pieniądze pozwolą spełnić edukacyjne marzenia.

Anna Sibiga

Wągrowiec

Z okazji narodowego Święta Niepodległości w Wągrowcu miały miejsce wydarzenia o charakterze patriotycznym. Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła, której przewodniczył ks. Piotr Kalinowski. Homilię wygłosił ks. Arkadiusz Rosiński. Po uroczystościach eucharystycznych, w których uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacje i stowarzyszenia, udano się pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie złożono wieńce. Następnie odbył się spektakl plenerowy teatru ulicznego, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe. Uroczystości zakończono podsumowaniem Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej i Mistrzostw Powiatu w Szachach.

Jan Maćkowiak

Gniezno

3 listopada br. w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej dokonano otwarcia ekspozycji, poświęconej barokowemu pogrzebowi oraz sztuce złotniczej średniowiecznej i barokowej. "Pomysł zorganizowania tej wystawy zrodził się w bardzo prosty sposób - mówi ks. Jarosław Bogacz, dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. - Mamy w Muzeum bardzo duży, może nawet jeden z największych w Polsce, zbiór portretów trumiennych. Postanowiliśmy więc zbudować castrum doloris". Podstawę na wystawie stanowi katafalk, sporządzony samodzielnie w muzeum. Na nim stoi trumna z XVII w., będąca kopią trumny abp. Ignacego Potockiego. Spoczywa ona na srebrnych orłach. "Centralną częścią każdego castrum doloris budowanego dla szlachty w XVI i XVII w. był portret trumienny, na którym była namalowana postać nieboszczyka, spoglądającego na wszystkich zgromadzonych w kościele. Obok portretów stawiano herby" - mówił Ksiądz Dyrektor. Całość ekspozycji dopełniają portrety trumienne innych zmarłych szlachciców z XVII i XVIII w.
Wystawa czynna jest w sezonie codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 9.00-16.00, poza sezonem codziennie, oprócz niedziel i poniedziałków, w godz. 9.00-16.00. Bilety kosztują 2 i 3 zł. Dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób i wycieczek szkolnych wejście tylko 1 zł.

Agnieszka Kwaśnik

Powidz

W dniach 8-10 listopada br. w Domu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej zostało przeprowadzone szkolenie informacyjne dla młodzieży chcącej dowiedzieć się, co to jest KSM? Na czym polega jego działalność? Jak założyć oddział czy też koło stowarzyszenia? W szkoleniu brała udział młodzież z parafii w Nowej Wsi Wielkiej, Gniewkowa, Czerniejewa, Kiszkowa, Lubostronia, Orzechowa. Całość prowadziła Monika Piasecka - prezes KSM AG, Marta Drobienko - członek Zarządu oraz ks. Krzysztof Prus - asystent diecezjalny stowarzyszenia. Ksiądz Krzysztof przybliżył również samą strukturę organizacyjną stowarzyszenia, od krajowej poprzez diecezjalną, a kończąc na oddziałach parafialnych.
Podczas szkolenia nie zabrakło czasu na modlitwę, bez której Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nie może istnieć, a przez to służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Mamy nadzieję, że to szkolenie spełniło swoją funkcję i dzięki niemu powstaną nowe oddziały czy też koła szkolne na terenie naszej archidiecezji.

Joanna Dolna

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

PRENUMERATA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

CZYTAJ DALEJ

Basia – dziewczyna z „rybią łuską”, która zaraża radością

2021-06-12 07:25

[ TEMATY ]

życie

świadectwo

świadectwa

Fundacja Grupa Pro Elio

Barbara Kędzior

Barbara Kędzior

Basia Kędzior urodziła się z rybią łuską - genetyczną wadą skóry. Miała żyć tylko osiem dni. Gdy już było wiadomo, że przeżyje dłużej, lekarz chciał amputować jej palce. Dzisiaj ma 22 lata i jest radosną dziewczyną, która swoimi palcami zapisała całe mnóstwo zeszytów.

Kształci się w śpiewie. Ma cudowny głos. Daje świadectwo radosnego życia niezależnie od trudności. W sytuacji, w której wielu dzieciom, u których diagnozuje się przeróżne wady genetyczne, odbiera się prawo do życia, Basia jest żywym dowodem na to, że namawianie rodziców na aborcję z powodu podejrzenia choroby jest wielkim nieporozumieniem.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: w Eucharystii i w Sercu Pana Jezusa jest żywe działanie Ducha Świętego!

2021-06-12 16:17

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

- W Eucharystii i w Sercu Pana Jezusa jest żywe działanie Ducha Świętego. To Duch Święty pomaga nam dostrzec całe bogactwo jakie kryje się w znaku przebitego boku Chrystusa, z którego narodził się Kościół. – mówił ks. dr Zbigniew Tracz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję