Reklama

Dekanalne Pielgrzymki Chorych

2012-09-24 13:31

Ks. Mariusz Frukacz, Jowita Kostrzewska
Edycja częstochowska 38/2012

„Przyjmijcie tę ewangelię cierpienia. Przyjmijcie ją waszym sercem, waszym życiem, waszym sumieniem, każdym waszym bólem. Przyjmijcie ją, wyznajcie ją i wspierajcie kapłanów, biskupów i mnie również.”
(bł. Jan Paweł II, Słowo do chorych zgromadzonych przed katedrą częstochowską, 6 czerwca 1979 r.)

Tradycyjnie już we wrześniu z inicjatywy pierwszego metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka odbywają się w naszej archidiecezji Dekanalne Pielgrzymki Chorych i Starszych Wiekiem. W miesiącu tym, kiedy w kalendarzu liturgicznym obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego i wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, na nasze diecezjalne kalwarie i do maryjnych sanktuariów przybywają niosący swoje cierpienie. Przybywają, aby w spotkaniu z Ukrzyżowanym i Jego Matką nabrać nowych sił w dźwiganiu trudnej codzienności. Dekanalne Pielgrzymki Chorych we wrześniu to szlak duchowego pielgrzymowania, na który wyruszają chorzy i cierpiący. Tym spotkaniom przewodniczą częstochowscy biskupi: abp Wacław Depo, bp Antoni Długosz, bp Jan Wątroba.
Oczywiście Kościół obejmuje chorych i cierpiących swoją troską cały rok. Najpełniej ujawnia się to w parafiach, gdzie w każdy pierwszy piątek miesiąca kapłan odwiedza chorych, zapewniając im przystąpienie do sakramentu pokuty i Komunii św. Ksiądz odwiedza również chorych w parafii w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. Troskę o chorych zarówno w aspekcie duchowym, jak i materialnym wykazują wspólnoty działające w parafiach: Parafialne Koło Caritas, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i inne. W naszej archidiecezji posługują nadzwyczajni szafarze Eucharystii i coraz częściej to oni docierają z Panem Jezusem do chorych. Osoby chore, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w kościele, proszą o przybycie z Komunią św. o ściśle określonej godzinie, aby słuchając transmisji Mszy św. przez radio, mogły jak najlepiej przeżywać przyjęcie Pana Jezusa.
Początki Dekanalnych Pielgrzymek Chorych, w takim kształcie jak obecnie, sięgają roku 1993, według danych Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.
Jednym z miejsc, do którego pielgrzymowali chorzy i cierpiący, był kościół pw. św. Michała Archanioła w Blachowni k. Częstochowy. To tutaj 4 września br. odbył Dekanalny Dzień Chorych. Tegoroczna pielgrzymka do stóp Matki Bożej Blachowieńskiej odbyła się w 85. rocznicę konsekracji tutejszego kościoła, której dokonał pierwszy ordynariusz diecezji częstochowskiej bp Teodor Kubina.
We Mszy św., której przewodniczył bp Antoni Długosz, licznie wzięli udział chorzy oraz ich bliscy z całego dekanatu. - Jesteście drogocennymi skarbami, które dają świadectwo o Panu Jezusie w cierpieniu i w przykrych doświadczeniach życia - mówił w homilii bp Długosz. Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej podkreślił wielkość i ważność ludzkiego cierpienia i jego wymiar zbawczy. Po zakończonej Eucharystii chorzy uczestniczyli w krótkiej Adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie której Biskup udzielił im błogosławieństwa lourdzkiego.
W rozmowie z „Niedzielą” bp Długosz podkreślił, że „doświadczenie cierpienia i trwanie w wierności Panu Bogu w tym cierpieniu jest wyrazem największej miłości wobec Niego”. - Pragniemy uświadomić chorym w naszej archidiecezji, że są najcenniejszą cząstką Jezusowego Kościoła. Dlatego każdego roku poświęcamy im Dni Chorych, ale i prosimy o modlitwę, szczególnie w intencji chorych duchem, czyli grzeszników, a także by wspierali tych, którzy z powodu cierpienia załamali się i zerwali więź z Panem Bogiem - powiedział nam bp Antoni Długosz.
- Cieszę się, że tegoroczna Dekanalna Pielgrzymka Chorych do Matki Bożej Blachowieńskiej wypadła w 85. rocznicę uroczystego poświęcenia kościoła przez bp. Teodora Kubinę, także w 7. rocznicę poświęcenia i otworzenia Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu - dzielił się z „Niedzielą” ks. Andrzej Walaszczyk, proboszcz parafii św. Michała Archanioła. „Jednocześnie to dzień poświęcony Błogosławionym Siostrom Męczenniczkom z Nowogródka - Nazaretankom. W naszej parafii siostry Nazaretanki posługują już 51 lat, a więc ładnie się to wszystko zbiegło i poukładało. Niech Bóg będzie uwielbiony” - kontynuował w rozmowie z „Niedzielą” ks. Walaszczyk. - Chorzy mogą w Kościele umacniać się, by różne przeżycia związane z cierpieniem pokonać z ufnością w Panu Bogu. Ponieważ w Blachowni znajduje się piękna figura Matki Bożej Królowej Polski, dlatego miejsce Pielgrzymki Chorych dla Dekanatu Blachowieńkiego zostało ustanowione w naszej parafii - dodał Ksiądz Proboszcz.
Po Mszy św. chorzy wzięli udział w Agapie. - Dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim integracja ludzi chorych - powiedziała „Niedzieli” Barbara Herba, mieszkanka Konopisk. - Bardzo istotna jest atmosfera tego spotkania. Ofiara Mszy św., uczestnictwo w niej, przeżycie swojego cierpienia w połączeniu z cierpieniem Jezusa. Dlatego przyjeżdżamy tu od wielu lat. Kiedy byłyśmy młodsze, towarzyszyłyśmy osobom, które miały trudności z chodzeniem i z poruszaniem się. Dziś nam przybyło lat i chorób też, dlatego przyjeżdżamy nadal - dodała pani Barbara.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda dziękuje wyborcom za wysoką frekwencję

2019-10-13 22:09

niedziela.pl

Prezydent Polski Andrzej Duda podziękował na Twitterze rodakom za liczne wzięcie udziału w wyborach, a także pogratulował wszystkim Posłom i Senatorom.

Grzegorz Jakubowski/KPRP

Prezentujemy całość treści prezydenckiego twitta:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Słuchająca słów Jana Pawła II

2019-10-14 16:21

AKW

„Tu bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki” – te głębokie słowa Jana Pawła II zaczerpnięte z jego nauczania na Jasnej Górze w 1979 r. podczas I pielgrzymki do Ojczyzny były tematem V spotkania z cyklu „Wieczory Maryjne – Katechezy z Janem Pawłem II w 40. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego na Jasną Górę”. Spotkanie odbyło się w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze i poprzedzone było Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Anna Wyszyńska/Niedziela

Duchowy i teologiczny sens tych słów przybliżyli słuchaczom wybitny mariolog dr Wincenty Łaszewski i o. Wojciech Dec, paulin. Uczestników spotkania przywitał o. Mariusz Tabulski – definitor generalny zakonu Paulinów.

Pierwsza refleksja dr. Wincentego Łaszewskiego dotyczyła roli teologii. Przywołując słowa Benedykta XVI dr Łaszewski przypomniał, że „prawdziwa teologia jest jak płomień, to znaczy ma dwie funkcje. Po pierwsze, tak jak płomień oświeca, rozjaśnia, ukazuje prawdę… Dzięki teologii, zaczynamy widzieć… I po drugie, teologia, tak jak płomień, ogrzewa. Ogrzewa nasze serca”.

Anna Wyszyńska/Niedziela

Słowa Papieża „oświecają i ogrzewają, odwołują się nie tylko do rozumu, ale także i może przede wszystkim do serca. Bo teologia papieska dzisiejszego fragmentu nauczania Jana Pawła II ogrzewa nas, budzi w nas miłość, rodzi tęsknotę, sprawia, że marzy się nam zjednoczenie naszych serc z Sercem Najświętszej Maryi”.

W cytowanej wypowiedzi czterokrotnie pojawiło się „serce”. Wykładowca wyjaśnił co oznaczają i jak rozumieć stwierdzenia: „bije serce Kościoła”, „bije serce Ojczyzny” i „bije Serce Maryi, Serce Matki”.

Słowo serce należy do słów, które wyrażają tajemnicę całego naszego życia, które pomagają nam poznać samych siebie i wyrazić prawdę o sobie samym. Dlatego mówi się, że serce to „zasada życia”, która definiuje, czym i kim naprawdę jesteśmy. I że z definicji powinno być czyste. Wówczas widać w człowieku obraz Boga i Jego podobieństwo. W naszym sercu została zapisana także nasza rola i misja, którą Bóg powierzył tylko mnie. Dla zrozumienia tych słów Jan Paweł II przytaczał słowa bł. Johna Henry’ego Newmana: „Bóg stworzył mnie, abym wykonał dla Niego jakieś określone zadanie. Powierzył mi jakieś dzieło, którego nie powierzył innym. Mam do wypełnienia własną misję”. A więc „serce” to miejsce, w którym poznajemy wezwanie Boga. Kiedy Papież wspomina o sercu Kościoła, zaprasza nas do poznania prawdziwej misji Kościoła i jego prawdziwej tożsamości. Jak mówił dalej dr Łaszewski: – Papież poleca umieścić je w szczególnym środowisku – takim, które pozwoli usłyszeć, co dziś mówi do tego serca Bóg. Zaprasza, by umieścić serce Kościoła w sercu Maryi. Oznacza to, że Kościół – my wszyscy, jako poszczególni ludzie i jako wspólnota – musi być „jak Maryja”. Mamy być – jak głosi hymn św. Pawła – „święci i niepokalani przed obliczem Boga”, aby przygotować miejsce na przyjście Chrystusa, tak jak to uczyniła Maryja przy pierwszym przyjściu Jezusa.

Kolejne pytanie rodzi się, gdy Papież mówi nam, że mamy słuchać, jak w Sercu Matki bije serce narodu. Jan Paweł II wyjaśnia, że „można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci”, że „można je interpretować wedle wielorakiego klucza”. Tak, wiemy, że istnieją najróżniejsze klucze, za pomocą, których interpretuje się historię tak, by wysunąć z niej wnioski pasujące do przyjętej ideologii. Ale kiedy pytamy o „historię obiektywną”, czyli historię widzianą z nieba, trzeba pytać o serca Polaków: posłuchać, jakimi tonami biją. A – dodaje Papież – możemy to usłyszeć tylko tu: przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.

– Zaproponowany przez Papieża jasnogórski klucz interpretacji dziejów pozwala zrozumieć naszą przeszłość, ale przede wszystkim pomaga nam kształtować historię dziś! Nasze wsłuchanie się w głos Matki – wysłuchanie sercem – nasze usłyszenie Jej wołania i podjęcie Jej apelu w naszym życiu pcha polską historię w stronę „nowego, lepszego świata”, o którym Ojciec Święty będzie w wielokrotnie wspominał w późniejszym okresie swego pontyfikatu. Bo „nowy, lepszy świat” nie jest utopią. Może być historią. Więcej, Jan Paweł II pokazał, jak może on stać się wśród nas rzeczywistością. Klucz znajduje się tu, na Jasnej Górze – podkreślił dr Wincenty Łaszewski.

Spotkania z cyklu „Wieczory Maryjne – Katechezy z Janem Pawłem II” organizowane są przez Instytut Maryjny na Jasnej Górze i są otwarte dla wszystkich. Kolejne odbędą się 10 listopada i 8 grudnia br. Treści katechez można wysłuchać na stronie internetowej Instytutu Maryjnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem