Reklama

Stypendyści Jana Pawła II

2012-10-17 07:13

Katarzyna Woynarowska, Iwona Bańka
Edycja sandomierska 42/2012, str. 4-5

Archiwum Fundacji
Sandomierscy stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i ks. Andrzej Barzycki, diecezjalny koordynator Fundacji

Od 12 lat, w niedzielę poprzedzającą 16 października, dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra, organizowany jest w całej Polsce Dzień Papieski. W tym roku przypada on 14 października i przebiegać będzie pod hasłem „Jan Paweł II - Papież rodzinnny”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, której wolontariusze zbierają tego dnia datki na fundusz stypendialny dla niezamożnych, a utalentowanych młodych ludzi. W każdej diecezji stypendyści Fundacji kwestują w swoich parafiach, a na ulice miast i miasteczek wychodzą wolontariusze z żółtymi puszkami, by zbierać pieniądze, ale także przypominać o misji Dzieła i nauczaniu Jana Pawła II.

Dwa święta w jednym dniu

14 października to także Dzień Nauczyciela, warto więc przy okazji podziękowań dla nauczycieli przypomnieć o specjalnym charakterze pracy nauczycieli religii - katechetów.
W szkołach diecezji sandomierskiej pracuje obecnie 680 katechetów świeckich i duchownych. Każdy katecheta świecki musi nie tylko skończyć odpowiednie teologiczne studia, które przygotują do zawodu, ale także otrzymać zgodę na nauczanie religii od biskupa miejsca. Zgoda ta nie bez przyczyny nazywana jest - misją. Nauczanie religii jest bowiem nie tylko przekazywaniem konkretnej wiedzy, ale także wpajanie pewnej postawy życiowej, zasad moralnych, światopoglądu, które mają kształtować charakter podopiecznych. Katechizowanie jest także uczeniem Kościoła, poznawaniem go nie tylko z perspektywy niedzielnej Mszy św., ale szansą na pokazanie Jego wielobarwności, wielu możliwości zaangażowania się we wspólnoty, a także bliższego poznania ciekawych ludzi Kościoła.

Szkoły noszące imię Jana Pawła II

W związku z Dniem Papieskim i Dniem Nauczyciela wypada także przypomniec, że w diecezji sandomierskiej działa - i to jedna z najprężniejszych w kraju - Rodzina Szkół im. bł. Jana Pawła II.
Pomysł zjednoczenia się szkół, których patronem jest Jan Paweł II, narodził się w Radomiu w 1998 r. w szkole podstawowej nr 41. Nadawano jej właśnie imię Papieża Polaka, gdy jeden z rodziców, Zbigniew Gumiński, zaproponował dyrekcji poszukanie w Polsce placówek oświatowych, które już takiego patrona mają i stworzenia czegoś w rodzaju ogólnopolskiego stowarzyszenia. Rozesłano listy do wszystkich kurii diecezjalnych z pytaniem o adresy takich szkół. Okazało się, że w ojczyźnie Jana Pawła II działa ich już kilka. Było to zjawisko dość nietypowe, bo w Polsce patronami instytucji nie czyniło się ludzi żyjących. Chyba że w grę wchodziła osoba takiego formatu, jak Jan Paweł II. Wcześniej podobne zjawisko dotyczyło np. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Na pierwsze spotkanie w listopadzie 1998 r. przyjechali przedstawiciele 15 szkół. Dziś do Rodziny Szkół należą ich setki. Podkarpacie zalicza się do ściślej czołówki - w naszym regionie działa 110 placówek noszacych imię Papieża Polaka. W diecezji sandomierskiej ponad 40.
Dniem specjalnym w kalendarzu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, obok pielgrzymki ogólnopolskiej na Jasną Górę, jest wspominany już Dzień Papieski. W szkołach diecezji sandomierskiej oraz w kościołach parafialnych z racji tego Dnia organizowane są liczne konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, odbywają się apele, wieczornice i czuwania. Np. w szkole w Cyganach przygotowano też wystawę prac osób biorących udział w konkursie plastycznym na znaczek XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

Reklama

Żywy pomnik

Dzień Papieski kojarzy się z imprezami, które przypominają osobę i nauczanie Jana Pawła II wraz z kwestą na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Fundacja ta powstała na wyraźne życzenie Jana Pawła II, który apelował, by wspierać kształcenie utalentowanych, ale niezamożnych młodych ludzi. Jan Paweł II sam był kiedyś takim młodym człowiekiem, apel ten odczytano więc także jako świadectwo. Realny kształt nadano tej prośbie w 2000 r., powołując do życia ww. Fundację. Od początku chodziło nie tylko o zdobycie środków na stypendia. Istotne było też znalezienie sposobów na promowanie nauczania Jana Pawła II, przybliżania jego życia, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
Kwesta na ulicach to jedna inicjatywa, drugą jest coraz popularniejsza akcja SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłanie SMS-a użytkownicy telefonów także mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji.

Kto może zostać stypendystą?

Całkowity dochód z kwesty i akcji SMS-owej przeznaczany jest na fundusz stypendialny. Fundusz ten dodatkowo jest wspomagany przez darowizny i odpis 1 proc. od podatku. Dzięki takiej konstrukcji budżetowej możliwe jest wspieranie kształcenia ok. 2, 5 tys. stypendystów Fundacji. Są to uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci z miasteczek i wiosek, ludzie pochodzący z niezamożnych rodzin. Bez stypendium z Fundacji nie mieliby szans na kontynuowanie kształcenia.
Stypendium jest pomyślane w ten sposób, że ma ono wspierać młodego człowieka przez cały czas trwania edukacji. Oczywiście, jeśli przez ten okres uczeń czy student utrzymuje wymagany przez Fundację poziom. A stawia ona swoim stypendystom wysokie wymagania.
Osoba ubiegająca się o stypendium musi dobrze się uczyć, oznacza to średnią ocen minimum 4, 8. Musi pochodzić z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców). Istotna jest też sytuacja finansowa rodziny - największe szanse na stypendium mają dzieci z rodzin o najniższym dochodzie. Stypendium podzielone jest na dwa pakiety: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, itp.
Rysem, którzy wyróżnia Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia jest jego wspólnotowość. Stypendyści uczestniczą w obozach wakacyjnych i językowych. Regularnie spotykają się na rekolekcjach i dniach skupienia. W miastach, gdzie się uczą tworzą więc automatycznie wspólnoty osób, które wzajemnie się wspierają. Od podopiecznych Fundacji wymaga się także angażowania się w wolontariat. Stypendyści odwiedzają więc domy dziecka, domy starców i placówki pomocy społecznej. Aktywni są również w rodzinnych parafiach, gdzie m.in. udzielają korepetycji gorzej uczącym się kolegom.

Diecezjalni koordynatorzy

Nad formacją duchową stypendystów czuwają księża koordynatorzy Fundacji. I to do nich należy się zgłaszać. Ksiądz koordynator dysponuje formularzami wniosków o stypendium i poprowadzi przez wszystkie formalności. W diecezji sandomierskiej funkcje koordynatora pełni ks. Andrzej Barzycki, który wyjaśnia: - Zaczynamy przyznawanie stypendiów od młodzieży gimnazjalnej, a potem kontynuujemy wsparcie, jeżeli stypendysta spełnia cały czas nasze kryteria. A dotyczą one także zaangażowania we wspólnoty parafialne i wolontariat, podejmowania formacji duchowej wg. nauczania Jana Pawła II. Nie może to być tylko pomoc socjalna - chodzi także o formację intelektualno-duchową.
- W naszej diecezji sandomierskiej jest około 40 stypendystów: 20. to studenci, pozostali to licealiści i gimnazjaliści. - wylicza ks. Barzycki. - W ciągu roku w diecezji przygotowujemy spotkania naszych stypendystów, są też rekolekcje wielkopostne.
W tegorocznym Dniu Papieskim sandomierscy stypendyści Fundacji zaangażują się w wolontariat i zbiórkę pieniędzy przy własnej parafii.

Tagi:
Jan Paweł II Dzień Papieski

Reklama

Jan Paweł II w Japonii

2019-11-19 14:59

Dotota Hałasa (KAI Tokio) / Tokio

Przy okazji zbliżającej się duszpasterskiej wizyty papieża Franciszka w Japonii media przypominają mającą miejsce 38 lat temu pielgrzymkę św. Jana Pawła II. Papież Polak był pierwszym biskupem Rzymu, który odwiedził w dniach 23-26 lutego 1981 r. Tokio, Nagasaki i Hiroszimę. Była to wówczas jego najdłuższa pielgrzymka i do niej odwołują się przed drugą wizytą papieską media katolickie i niekatolickie, wierni oraz sami organizatorzy wizyty papieża Franciszka.

Adam Bujak/Arturo Mari/ Biały Kruk

Odpowiedzialni za przygotowanie wizyty Franciszka prezentują filmy z wizyty Jana Pawła II. Katolickie portale internetowe, w tym portal diecezji Nagasaki, najbardziej katolickiej części Japonii, zamieszczają artykuły i filmy z wizyty papieża Polaka.

Jan Paweł II był w Japonii długo oczekiwanym Następcą św. Piotra. Zaskarbił sobie sympatię Japończyków przede wszystkim tym, że mówił płynnie po japońsku. Celebrował Msze św. oraz wygłosił po japońsku 13 homilii i przemówień. Przybył do Japonii głównie po to, aby przed planowaną kanonizacją, osobiście poznać misyjne dzieło św. Maksymiliana Marii Kolbe, misjonarza, który w 1931 roku wybudował w Nagasaki japoński Niepokalanów. Ojciec Święty chciał poznać kraj, w którym o. Maksymilian pracował i chciał złożyć hołd dziesiątkom tysięcy męczenników, którzy oddali życie za wiarę.

Nauka japońskiego

Choć katolicy stanowią zaledwie 0,3 procent Jan Paweł II postanowił nauczyć się mówić po japońsku. 3 grudnia 1980 roku, czyli we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, który w 1549 r. dotarł z nauką Chrystusa do Japonii, papież wezwał do siebie w Watykanie japońskiego franciszkanina konwentualnego o. Fidelisa Tatsuya Nishiyamę. O. Fidelis pracował w japońskiej sekcji Radia Watykańskiego i był wychowankiem franciszkańskiego seminarium założonego w Nagasaki przez o. Maksymiliana M. Kolbe.

O. Fidelis wspominał, że ze względu na wiele zajęć Jan Paweł II mógł się uczyć japońskiego tylko podczas kolacji. Po tygodniu nauki postanowił, że będzie po japońsku odprawiał prywatne Msze św.

13 stycznia 1981 roku celebrował w Watykanie Mszę po japońsku, na którą zaprosił osoby duchowne i świeckich z Japonii oraz osoby, które kiedyś w Japonii mieszkały.

Pielgrzym pokoju

W przemówieniu powitalnym w Tokio 23 lutego 1981 r. Jan Paweł II powiedział: „Przybywam do Japonii jako pielgrzym pokoju, przynosząc wam przesłanie przyjaźni i szacunku. Chciałbym każdemu mieszkańcowi tego kraju przekazać płynące z serca wyrazy uznania i miłości.” Papież pobłogosławił Japonię słowami: „Niech Pan Bóg hojnie obdarzy Japonię szczególnym błogosławieństwem.”

Program pielgrzymki Papieża był bardzo napięty. W dniu przyjazdu Jan Paweł II spotkał się z duchownymi w katedrze pw. Najświętszej Maryi Panny w Tokio, a potem w centrum katolickim z bratem Zenonem Żebrowskim, który przybył do Nagasaki 24. kwietnia 1930 r. z o. Kolbe i całe życie spędził jako misjonarz w Japonii. Br. Zeno przeżył w Nagasaki wybuch bomby atomowej. Później w całej Japonii, w tym w Tokio, zajmował się pomocą najbardziej potrzebującym, szczególnie sierotom i dzieciom ulicy.

Spotkanie z br. Zenonem, zwanym w Japonii „Zeno”, (od japońskiego słowa wszechmocny) było szczególnym życzeniem Jana Pawła II. Papież powiedział, że gdyby schorowany, 87-letni wówczas, zakonnik nie mógł przybyć na spotkanie z nim, jest gotowy sam odwiedzić go w szpitalu w mieście Kiyose w aglomeracji Tokio.

Ojciec Święty pochylił się nad siedzącym na wózku inwalidzkim br. Zenonem i głaszcząc jego rękę powiedział: „Jestem papieżem, papieżem z Polski”. „Kiedy przyjechałeś do Japonii?” - pytał. „Przyjechałeś z o. Maksymilainem Kolbe?” Br. Zenon, który nosił długą siwą brodę, symbol misjonarza, był tak wzruszony spotkaniem z polskim Papieżem, że płakał jak dziecko i powtarzał tylko: „Papież, papież” i nie mógł nic więcej powiedzieć. Br. Zenon zmarł w Tokio w następnym roku 24. kwietnia, w rocznicę swojego przybycia do Japonii z o. Kolbe. Przeżył w Japonii jako misjonarz 52 lata.

Spotkanie z młodymi

Na stadionie Budokan w Tokio, Jan Paweł II spotkał się 24 lutego młodzieżą i z ludźmi niepełnosprawnymi. Papież podszedł do każdego z siedzących na wózku inwalidzkim i przywitał uściskiem. Mówił młodym o celu życia, o miłości, pokoju, nadziei i o przyszłości. „Moi kochani, żyjecie w świecie wspaniałego postępu technicznego. Jesteście otoczeni rzeczami, które czynią wasze życie wesołym, ciekawym i łatwiejszym. Jednak postęp nie wypełnia ludzkich potrzeb tylko w taki sposób. Nie przyniesie pokoju waszym sercom. Istnieje wręcz niebezpieczeństwo, że towarzyszący współczesnemu postępowi materializm, wygodnictwo i egoistystyczny styl życia w pewnym momencie wejdą na dobre do życia codziennego i zniszczą te wartości duchowe i moralne, które przynoszą prawdziwe zadowolenie i spełnienie. Kochana młodzieży japońska, z całego serca apeluję do was, abyście nie ulegali pokusie egoizmu! Otwórzcie szeroko serca na życie duchowe i na świat! Weźcie za ręce młodzież z innych krajów świata i budujcie świat jutra! Tak, kochani młodzi Japończycy! Z Bożą pomocą, przyszłość leży w waszych rękach. Przyszłość należy do was” - mówił Jan Paweł II.

W każdym miejscu, które odwiedził papież w Tokio, w Hiroszimie i w Nagasaki wygrawerowane są słowa, które Jan Paweł II w tym miejscu wypowiedział. Przed katedrą w Hiroszimie oraz w każdym miejscu, które odwiedził w Nagasaki, stoi popiersie lub tablica pamiątkowa poświęcona papieżowi z Polski.

Dorota Hałasa

(Tłumaczenie z japońskiego fragmentów przemówień i homilii Jana Pawła II oraz innych tekstów japońskich - Dorota Hałasa)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Żywy Bóg na Dworcu Głównym

2019-11-13 11:47

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 46/2019, str. 1

Delikatna, szklana monstrancja z wizerunkiem Maryi tulącej i całującej Syna – w otwartych ramionach Matki kustodium z białą Hostią: Jezus eucharystyczny – to będzie centrum kaplicy na Dworcu Głównym we Wrocławiu, której otwarcie zaplanowano na koniec roku

Archiwum
Projekt kaplicy na wrocławskim Dworcu Głównym

Kaplica zostanie wpisana do prowadzonej przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” modlitwy o pokój na świecie.

Autorem projektu kaplicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest biuro projektowe inż. Andrzeja Gacka. Monstrancję wymyślił i wykona gdański artysta Mariusz Drapikowski – znany na całym świecie autor „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Dworcowa kaplica funkcjonowała do stycznia 2010 r., wtedy odprawiono w niej ostatnią Mszę św. Po rewitalizacji dworca, w miejscu po niej urządzono komisariat policji. Starania o powrót kaplicy na dworzec trwały od 2012 r. Ks. Jan Kleszcz, proboszcz parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu-Brochowie i duszpasterz kolejarzy archidiecezji wrocławskiej, od siedmiu lat, krok po kroku, nie ustaje w zbudowaniu na dworcu miejsca modlitwy – dla kolejarzy i podróżnych. Dzięki porozumieniu zawartemu w 2016 r. między PKP SA a Kurią Metropolitalną Wrocławską prace na dworcu wreszcie mogły się rozpocząć. – Pomysł jest prosty: wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w nowej kaplicy i konfesjonał z dyżurującymi kapłanami – mówi ks. Jan Kleszcz.

Prace w miejscu przeznaczonym na kaplicę już trwają, a w pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięcia włączyło się wiele osób. Aktywnie kwestują młodzi z brochowskiej parafii pod opieką ks. Arkadiusza Krzeszowca.

Chętni do włączenia się w budowę kaplicy mogą kupić cegiełki albo dokonywać wpłat na konto. Inicjatywa jest tak ważna, że warto mieć w niej swój udział, nawet, gdybyśmy swoją wpłatą przyczynili się do sfinansowania choćby kawałka podłogi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Życzenia bp. Gregera dla muzyków kościelnych

2019-11-22 12:33

episkopat.pl /BP KEP

Życzę, aby wstawiennictwo Świętej Patronki było inspiracją, dawało nowe pomysły, ciekawe inicjatywy i siły do ich realizowania – powiedział bp Piotr Greger, przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej z okazji wspomnienia św. Cecylii. Obchodzimy je 22 listopada.

PB

Bp Greger podziękował wszystkim muzykom kościelnym za ich posługę. Przypomniał, że muzyka kościelna jest integralną częścią Liturgii.

Św. Cecylia, dziewica i męczennica, z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości i nawróciła swojego narzeczonego Waleriana, którego wybrali dla niej rodzice. Oboje rozdali swój majątek ubogim. Zginęła ścięta mieczem podczas prześladowań chrześcijan. Jest patronką muzyków, organistów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem