Reklama

Jak żyć Prawdą i Miłością?

Bożena Jarząbek
Niedziela w Chicago 1/2007

Wspólnota młodzieżowa „Jackowo” działa przy bazylice św. Jacka w Chicago od 2001 r., sięgając jednakże wcześniejszych tradycji. Opiekunem duchowym od chwili założenia wspólnoty do września 2006 r. był ks. Stanisław Jankowski, C.R. Obecnie pieczę nad wspólnotą sprawuje ks. Stanisław Lasota, C.R. Istnieją już statuty, określony został charakter grupy, jej cele i zadania. Sprecyzowane zostało równocześnie jej miejsce i rola w parafii i w lokalnym Kościele.

Charakter wspólnoty:

Wspólnota znajdując się pod opieką duchową Księży Zmartwychwstańców (Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa - C.R.) czerpie z bogactwa Zgromadzenie. Duchowość wspólnoty polega więc przede wszystkim na życiu duchem Zmartwychwstania, czyli odnawiania swojego życia. Celem jest dążenie do świętości osobistej oraz głoszenie swoim życiem, przez słowo i czyn, prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa
„Jackowo” jest grupą młodzieżową o charakterze apostolskim, tzn. pragnie brać udział w apostolskiej misji Kościoła. Przejawia się to przez świadectwo życia w miejscach nauki i pracy.
Wspólnota spotyka się systematycznie raz w tygodniu, w każdy piątek o godz. 8.30 wieczorem, realizując przedstawione na początku roku formacji wybrane propozycje tematów spotkań. Raz w miesiącu odbywa się wspólnotowa Msza św., Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Każdy też indywidualnie podejmuję pracę nad sobą. Słowa „Veritate et Caritate”, będące mottem określającym charakter grupy, przypominają, by żyć Prawdą i Miłością na co dzień.
Wspólnota jest otwarta na wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem, spędzić czas na modlitwie, biblijnej refleksji i śpiewie oraz porozmawiać na tematy, które nurtują młodych. Owocem tych spotkań, oprócz pogłębionego życia wiary, są przyjaźnie jakie zawiązują się wśród młodych ludzi.
Organizowane są też wyjazdy w ramach tzw. majówek czy wrześniówek albo na Thanksgiving. Jest to cenny czas, kiedy młodzież może odpocząć od codziennych obowiązków, zobaczyć nowe miejsca, spędzić czas w otoczeniu przyrody.

Działanie:

Wspólnota „Jackowo” włącza się w konkretne prace na rzecz parafii oraz wszelkie akcje młodzieżowe, dążąc do jedności i odnowy środowiska polonijnego.

„Kolonia w Chicago”

W sierpniu 2005 r. w Niemczech odbyło się spotkanie młodzieży z papieżem Benedyktem XVI. Z Chicago do Kolonii pojechało wtedy wielu młodych. Z różnych powodów znaczna ich część pozostała w Chicago. W związku z tym w bazylice św. Jacka zorganizowane zostało nocne czuwanie „Kolonia w Chicago”, połączone z retransmisją przyjazdu Papieża do Kolonii. Odczytany został także akt zawierzenia młodzieży polonijnej Jezusowi i Maryi. Było to wielkie wydarzenie dla młodych, w organizację którego włączyły się bratnie wspólnoty młodzieżowe z Chicago m.in. „Jakubowo” i „Jezus z Nami” z Trójcowa, ubogacające spotkanie śpiewem i muzyką. Pozostałe wspólnoty włączyły się we wspólnie odmawiany Różniec młodzieży. Mamy nadzieję, że takie spotkania staną się tradycją w naszej archidiecezji i w przyszłości zorgnizowane zostanie „Sydney w Chicago”.

Reklama

Dzień Wspólnoty Wspólnot

Na poczatku 2006 r. Wspólnota „Jackowo” świętowała pięciolecie swojego istnienia. Zorganizowane zostały wtedy warsztaty, na które zaproszono wszystkie wspólnoty młodzieżowe z Chicago, chcąc powrócić do dawnej tradycji „Dni Wspólnoty Wspólnot”. W lutym ub. r. na Jackowie spotkali się więc młodzi ze wspólnot: „Jakubowo”, „Laudamus”, „Jezus z Nami” oraz z grupy „Nikodem”. Po Mszy św. i warsztatach, kiedy był czas na prezentację każdej wspolnoty oraz na dzielenie się swoją pracą, odbyła się wspólna zabawa taneczna.

Duchowa Adopcja

Nazywając się pokoleniem Jana Pawła II i realizując Jego testament wspólnota podjęła się trudu walki o świętość życia, życia własnego a następnie walki o życie dziecka nienarodzonego. Przygotowany został specjalny projekt Duchowej Adopcji polegający na omadlaniu przez dziewięć miesięcy, dziecka poczętego i zagrożonego zabiciem w łonie matki, połączony z konkretną pomocą matkom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nawiązana została w związku z tym współpraca z Women’s Center. Do wydarzenia, jakim była Duchowa Adopcja, przygotowana była wcześniej cała parafia, aby ludzie świadomie podjęli się tego zobowiązania. W dniach 25 i 26 marca ub. r. w bazylice św. Jacka na wszystkich Mszach św., polskich i angielskich, do Duchowej Adopcji zobowiązało się ponad 1500 osób. Kolejnym miejscem, w którym zaproponowano Duchową Adopcję był kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Tam deklarację modlitwy podpisało 421 osób.

Spotkanie Młodzieży w Justice

„Młodzi z Jackowa” włączają się w prace i podejmują inicjatywy jakie wypływają z biura do spraw młodzieży Archiecezji Chicago. Ostatnią tego typu akcją było II Spotkanie Młodzieży w Justice, na które przybyło wielu młodych z Polskich Sobotnich Szkół.

Kawiarenka

Ostatnią z inicjatyw jakich podjęła się wspólnota jest projekt kawiarenki, która w swoim założeniu, służyć będzie całej młodzieży. Ma to być miejsce, gdzie można się będzie spotkać, porozmawiać i miło spędzić czas. Wydzielone jest miejsce na biblioteczkę z ciekawymi książkami i może internet. W planach są również wieczory filmowe oraz sportowe, gdyż w budynku znajduję się też sala gimnastycza. Propozycji jest wiele i mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane. Obecnie młodzi potrzebują pomocy w realizacji tego przecięwzięcia, które mamy nadzieje będzie służyć następnym pokoleniom.

Kontakt ze Wspólnotą:
Parafia św. Jacka,
3636 W. WOLFRAM,
CHICAGO, IL 60634,
www.mlodzizpolska.com

Młodzi o Wspólnocie:

Jarek: „Będąc w Polsce, w grupie Odnowy w Duchu Świętym, po przyjeździe do USA szukałem wspólnoty, gdzie mógłbym wzrastać. Tafiłem na grupę młodzieżową na Jackowie. Myślę, że większość tych rzeczy, których szukałem znalazłem tam. Na pewno spotkania te pomogły mi trwać przy Jezusie i rzadziej upadać. Moje życie towarzyskie też uległo ubogaceniu”.

Renatka: „Grupa na Jackowie, to dla mnie bycie z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą. Jest to też wezwanie do głębszej modlitwy. Poprzez podjętą akcję obrony życia dałam odpowiedź na głoszoną przez Jana Pawła II Ewangelię Życia. Poza tym jest to dobrze spędzony czas na rekolekcjach, wyjazdach weekendowych czy spotkaniach towarzyskich”.

Edytka: „Jestem członkiem grupy Jackowo już dwa lata i pierwsza myśl jaka mi przychodzi to to, że jesteśmy rodziną. Niesamowici ludzie!!! Przez tradycyjne spotkania piątkowe, nasze wyjazdy, a także wspólną pracę poznajemy miłość Chrystusa. Tą Miłością patrzymy na świat, patrzymy na siebie. Ciagłe na nowo odkrywam piękno i wartość życia, przede wszystkim przez tak bliskie mi dzieło Duchowej Adopcj”.

Romek: „Wspólnota na Jackowie? Kilka refleksji, jak ją odnalazłem. Wiążą się z tym osobiste wspomnienia z tamtego okresu mego życia. To była dziewczyna... Po czasie mogę stwierdzić, że Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy są w stanie zmienić zupełnie nasze życie. Pierwsze spotkanie. Zaczął się Wielki Post i w piątek w kościele była droga krzyżowa, po której ks. Stanisław Jankowski zapraszał młodych ludzi na spotkanie do salki pod plebanią. Zostałem wtedy i tak jest do dziś. Niedługo będzie już dwa lata.
Czym dla mnie jest wspólnota młodzieżowa na Jackowie? Pozwala mi na nowo poznawać i odkrywać Pana Boga w różny sposób: poprzez modlitwę, rozmowy, rekolekcje, świadectwa ludzi, których poznaje, działania podejmowane na terenie parafii i wyjazdy. Wspólnota młodzieżowa to dla mnie również grupa przyjaciół, z którymi często spędzam swój wolny czas”.

Przeciszów: kard. Dziwisz ochrzcił szesnaste dziecko rodziny Nelców

2018-03-17 19:17

md / Przeciszów (KAI)

Kard. Stanisław Dziwisz ochrzcił w sobotę w Przeciszowie Zuzannę Marię, szesnaste dziecko w rodzinie Nelców. W uroczystościach uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. „Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro rodziny” – mówił w homilii hierarcha.

Ks. Czesława Bogdała

W kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w małopolskim Przeciszowie obecni byli rodzice i rodzina ochrzczonej dziewczynki, a także Prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

W homilii kard. Dziwisz podkreślał, że obecność głowy państwa na uroczystości rodziny Nelców, w której wychowuje się szesnaścioro dzieci, jest „wymownym gestem, który można odczytać jako znak troski o rodzinę”. Przypomniał, że przyjęcie chrztu świętego to wielka łaska i jednocześnie odpowiedzialność, której wyrazem jest miłość, nadzieja i jedność – „dojrzały owoc prawdziwie chrześcijańskiego życia”. Podkreślił również, że nie jest to łatwa droga.

Ks. Czesława Bogdała

„Świadczą o tym najlepiej napięcia i spory, jakich jesteśmy świadkami w życiu każdej społeczności, nawet w tej najmniejszej, jaką jest rodzina” – zauważył hierarcha. Dodał, że wprawdzie małe dziecko nie jest tego wszystkiego świadome w chwili swego chrztu, ale sakrament ten jest udzielany, biorąc pod uwagę wiarę jego rodziców, jego rodziców chrzestnych, i całej społeczności, w której będzie dorastało do chrześcijańskiego życia.

„Szczególne okoliczności dzisiejszego chrztu stanowią zachętę do refleksji nad naszą wspólną odpowiedzialnością za los i dobro polskich rodzin” – kontynuował kaznodzieja. Jak ocenił, wiele już uczyniono w ostatnim czasie z myślą o rodzinach. „Prawdziwym błogosławieństwem” nazwał Program 500 plus, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych i dla wszystkich rodzin wychowujących dzieci i borykających się z codziennymi trudnościami. Duchowny przypomniał, że społeczeństwo przyjęło ten program z wielkim uznaniem. Według niego, Program 500 plus to konkretny wyraz solidarności całego społeczeństwa, dla którego dzieci są i powinny być największym skarbem i nadzieją.

„Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro rodziny, edukację dzieci i młodzieży, troskę o chorych, niepełnosprawnych i osoby w podeszłym wieku” – zachęcał krakowski metropolita senior i podkreślił, że jest to „najlepsza inwestycja”, bo jest to inwestycja w człowieka.

Na zakończenie kard. Dziwisz powierzył Bogu rodzinę Nelców i wszystkie rodziny, „aby były wspólnotami życia i miłości, wspólnotami przebaczenia, jedności i pokoju”. Modlił się o to za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – Papieża Rodzin.

Państwo Grażyna i Sławomir Nelec z Przeciszowa są rodzicami szesnaściorga dzieci. W ubiegłym roku rodzina Nelców spotkała się z Parą Prezydencką z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wizyta była realizacją zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, jakie rodzina otrzymała od Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas obchodów Jasnogórskich Dożynek w 2016 r.

Ks. Czesława Bogdała
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Ignacy Świrski w drodze na ołtarze

2018-03-21 12:00

ks. Mariusz Świder / Siedlce (KAI)

Sesja otwarcia długo oczekiwanego procesu beatyfikacyjnego biskupa Ignacego Świrskiego – wciąż żywego w pamięci wielu jako święty człowiek i „Ojciec ubogich” – odbędzie się w sobotę 24 marca o godz. 12.00 w katedrze siedleckiej.

Janusz J./pl.wikipedia.org
Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda podjął decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego w przeddzień 50. rocznicy śmierci swojego poprzednika bp. Ignacego Świrskiego (25 marca 1968 r.). Wydarzenie to wpisuje się ponadto w obchody Roku Jubileuszowego 200-lecia istnienia diecezji siedleckiej. Potwierdza jednocześnie, że żywotnością Kościoła lokalnego jest dążenie do świętości wszystkich jego członków.

Bp Ignacy Świrski, jako niezwykła postać charakteryzująca się głębokim życiem duchowym, bezkompromisowością na drodze realizacji rad ewangelicznych i ponadprzeciętną, wręcz heroiczną, wrażliwością serca na potrzeby biednych i pokrzywdzonych, zapisał się we wspomnieniach wielu jako prawdziwie święty człowiek. O jego świętości są przekonani, także dzisiaj, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

Na prośbę postulatora, ks. Mariusza Świdra, bp Kazimierz Gurda mianował dwóch niezależnych cenzorów teologów do zbadania poprawności teologicznej opublikowanych pism kandydata na ołtarze. Następnie powołał komisję historyczną, której celem było zbadanie dokumentów archiwalnych, kościelnych i państwowych, dotyczących biskupa Świrskiego.

W kolejnym kroku przygotowującym do otwarcia procesu biskup siedlecki zwrócił się do Konferencji Episkopatu Polski o opinię na temat słuszności sprawy. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi skierował zapytanie do Stolicy Apostolskiej czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny bp. Ignacego Świrskiego. Nihil obstat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych bp Gurda otrzymał 12 stycznia br.

Uroczystą pierwszą sesję procesu, która podobnie jak ostatnia może być przeprowadzona w obecności wiernych, poprzedzi celebracja Eucharystii w intencji beatyfikacji bp. Świrskiego. Następnie nastąpi zaprzysiężenie Trybunału, w skład którego wejdą: delegat biskupa – ks. prałat dr Mieczysław Głowacki, promotor sprawiedliwości – ks. dr Jarosław Ruciński, notariusz – ks. Andrzej Karwowski oraz notariusz pomocniczy – ks. Maciej Majek.

Przysięgę na księgę Ewangelii złożą także biskup siedlecki i postulator. Przysięga dotyczy wiernego wypełnienia powierzonego zadania i zachowania tajemnicy procesu. Podczas pierwszej sesji postulator przekaże członkom Trybunału listę świadków, którzy będą sukcesywnie przesłuchiwani. Od rozpoczęcia procesu bp. Ignacego Świrskiego formalnie można określać Sługą Bożym.

Specjalny edyktem bp Gurda poinformował o otwarciu procesu i zaprosił diecezjan do przekazywania informacji o kandydacie do chwały ołtarzy, do modlitwy o beatyfikację i do uczestnictwa w pierwszej sesji procesu. W sposób szczególny została zaproszona rodzina Sługi Bożego, księża wyświęceni okresie posługi pasterskiej biskupa Ignacego Świrskiego, a także świadkowie poproszeni o złożenie zeznań w procesie.

Wszelkie informacje o biskupie Świrskim oraz o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożego można kierować na adres: Biuro Postulacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce; lub pocztą internetową: postulatorsiedlce@gmail.com. Aktywna jest także strona internetowa poświęcona biskupowi Ignacemu: www.biskupswirski.pl

***

Bp Ignacy Świrski urodził się w Ellern w okolicach Dyneburga na Łotwie 20 września 1885 r. w rodzinie ziemiańskiej jako czwarte spośród sześciorga dzieci Emilii i Michała Świrskich. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego Archidiecezji Mohylowskiej w Petersburgu, gdzie szybko zauważono jego pobożność, pracowitość i nieprzeciętne zdolności. Po dwóch latach seminaryjnej formacji kleryk Ignacy Świrski zostaje wysłany na studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał podwójny doktorat – z filozofii w 1910 i teologii w 1914 r. W Wiecznym Mieście, 28 października 1913 r., przyjął święcenia kapłańskie.

Po powrocie z Rzymu został mianowany wykładowcą i wychowawcą seminaryjnym w Petersburgu. Następnie, po rozwiązaniu Akademii Duchownej w 1918 r. pracował w Dyneburgu jako dyrektor gimnazjum, a w latach 1919-21 służył jako kapelan w Wojsku Polskim. Ze wspomnień wiemy, że z otrzymanych gratyfikacji dobrowolnie kupował środki sanitarne dla rannych, a gdy ludzie umierali, z braku innych rąk do pracy, sam kopał groby na cmentarzu.

Od 1921 r., przez 18 lat, ks. Świrski był nauczycielem akademickim i kilkakrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Już wówczas – według świadków – oznaczał się niezwykle wrażliwym sercem i całą swoją pensję, a równała się ona uposażeniu posła, rozdawał biednym. Dnia 3 marca 1942 Niemcy aresztowali wszystkich profesorów uczelni. Uprzedzony o pułapce ks. Świrski do końca wojny ukrywał się w majątku państwa Ziemackich w Zacharyszkach Małych, w parafii Turgiele nieopodal Wilna, pracując jako ogrodnik.

Po wojnie został rektorem seminarium w Białymstoku. Funkcję tę piastował zaledwie kilkanaście miesięcy, gdyż 12 kwietnia 1946 r. Ojciec Święty Pius XII mianował go biskupem diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej. Sakry biskupiej udzielił mu Prymas Polski kard. August Hlond 30 czerwca 1946 r. w kościele farnym w Białymstoku. Uroczysty ingres do katedry w Siedlcach miał miejsce 4 lipca tegoż roku.

Lata ponad dwudziestoletniej posługi pasterskiej biskupa Ignacego (1946-1968) przypadają na okres powojenny – niezwykle trudny czas dla Kościoła katolickiego w Polsce. Spośród wielu priorytetów jego pasterzowania, troska o duchową formację kałanów i seminarzystów zajmuje wyjątkowe miejsce. W jednej z konferencji mówił, że „najskuteczniejszą dziś bronią w ręku kapłana w walce z bezbożnictwem jest jego osobista świętość”.

Ponadto wielokrotnie uwrażliwiał swoich kapłanów przed niebezpieczeństwem systemu komunistycznego. Będąc wielokrotnie inwigilowany, podsłuchiwany i przesłuchiwany – jak potwierdzają dokumenty ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej – bp Świrski w relacjach z rządzącymi wykazywał się roztropnością i służył zawsze dobru Kościoła. Teczka biskupa sporządzona przez urzędników Wydziału ds. Wyznań pokazuje walkę biskupa z władzami państwowymi w obronie wiary katolickiej. W jednej z notatek charakteryzujących biskupa, z 1954 roku, komuniści piszą o nim: „Ślepo posłuszny polityce Watykanu i Wyszyńskiego. Nie wierzy w zwycięstwo socjalizmu, nie interesuje się budownictwem Polski Ludowej”.

Jako roztropny pasterz diecezji, biskup Ignacy poświęcił się całkowicie Kościołowi siedleckiemu, troszcząc się przede wszystkim o odnowę życia duchowego swoich diecezjan. Organizował misje ewangelizacyjne i rekolekcje, którym niejednokrotnie sam przewodniczył. Szczególną uwagę zwracał na poziom moralny powierzonego mu ludu, m.in. mocno propagował ideę abstynencji alkoholowej. Wystosował do diecezjan ponad 60 listów pasterskich o różnej tematyce.

Jednak najbardziej rozpoznawalnym elementem jego posługi było nieustanne pochylanie się nad człowiekiem potrzebującym i praktyczna odpowiedź na jego biedę. „Nikogo nie pozostawił bez wsparcia, był zawsze gotowy do poświęcenia i ofiary” – potwierdza jednogłośnie wielu świadków dobroczynności biskupa Ignacego.

Regularnie rozdawał nie tylko pieniądze, ale także jedzenie i odzież. Jego szlachetna postawa niesienia pomocy materialnej i duchowej pokrzywdzonym upodobania biskupa Ignacego do Jezusa – Dobrego Samarytanina. Z jego inicjatywy powstała w Siedlcach kuchnia dla ubogich. Według wielu świadków biskup Ignacy zwykł mawiać z pełną świadomością: „wolałbym się pomylić i dać jałmużnę temu, komu nie powinienem, niż odesłać z niczym pozostającego w rzeczywistej potrzebie”. Niewątpliwie, ofiarna posługa ubogim była charakterystyczną cechą jego pasterzowania.

Bp Świrski zmarł w opinii świętości w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1968 r. w Siedlcach, w obecności biskupa Wacława Skomoruchy, swojego najbliższego współpracownika. W dniu pogrzebu, 28 marca, Prymas Wyszyński w następujący sposób wyraził się o biskupie Ignacym: „Szczególnie jednak pasuje mi do tej postaci miano: Homo Dei – Człowiek Boży. On żył Bogiem, był pełen Boga. Wszystkie kategorie jego myślenia i działania były przejawianiem Boga”.

Przykład naśladowania Chrystusa przez biskupa Ignacego Świrskiego poprzez jego ofiarną i bezinteresowną służbę potrzebującym, odpowiedzialność za drugiego człowieka i wyjątkowa wrażliwość na ludzką biedą, tak materialną, jak i duchową, może stać się inspiracją dla każdego chrześcijanina, jak w codzienności żyć zasadami Ewangelii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem