Reklama

Jak żyć Prawdą i Miłością?

Bożena Jarząbek
Niedziela w Chicago 1/2007

Wspólnota młodzieżowa „Jackowo” działa przy bazylice św. Jacka w Chicago od 2001 r., sięgając jednakże wcześniejszych tradycji. Opiekunem duchowym od chwili założenia wspólnoty do września 2006 r. był ks. Stanisław Jankowski, C.R. Obecnie pieczę nad wspólnotą sprawuje ks. Stanisław Lasota, C.R. Istnieją już statuty, określony został charakter grupy, jej cele i zadania. Sprecyzowane zostało równocześnie jej miejsce i rola w parafii i w lokalnym Kościele.

Charakter wspólnoty:

Wspólnota znajdując się pod opieką duchową Księży Zmartwychwstańców (Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa - C.R.) czerpie z bogactwa Zgromadzenie. Duchowość wspólnoty polega więc przede wszystkim na życiu duchem Zmartwychwstania, czyli odnawiania swojego życia. Celem jest dążenie do świętości osobistej oraz głoszenie swoim życiem, przez słowo i czyn, prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa
„Jackowo” jest grupą młodzieżową o charakterze apostolskim, tzn. pragnie brać udział w apostolskiej misji Kościoła. Przejawia się to przez świadectwo życia w miejscach nauki i pracy.
Wspólnota spotyka się systematycznie raz w tygodniu, w każdy piątek o godz. 8.30 wieczorem, realizując przedstawione na początku roku formacji wybrane propozycje tematów spotkań. Raz w miesiącu odbywa się wspólnotowa Msza św., Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Każdy też indywidualnie podejmuję pracę nad sobą. Słowa „Veritate et Caritate”, będące mottem określającym charakter grupy, przypominają, by żyć Prawdą i Miłością na co dzień.
Wspólnota jest otwarta na wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem, spędzić czas na modlitwie, biblijnej refleksji i śpiewie oraz porozmawiać na tematy, które nurtują młodych. Owocem tych spotkań, oprócz pogłębionego życia wiary, są przyjaźnie jakie zawiązują się wśród młodych ludzi.
Organizowane są też wyjazdy w ramach tzw. majówek czy wrześniówek albo na Thanksgiving. Jest to cenny czas, kiedy młodzież może odpocząć od codziennych obowiązków, zobaczyć nowe miejsca, spędzić czas w otoczeniu przyrody.

Działanie:

Wspólnota „Jackowo” włącza się w konkretne prace na rzecz parafii oraz wszelkie akcje młodzieżowe, dążąc do jedności i odnowy środowiska polonijnego.

„Kolonia w Chicago”

W sierpniu 2005 r. w Niemczech odbyło się spotkanie młodzieży z papieżem Benedyktem XVI. Z Chicago do Kolonii pojechało wtedy wielu młodych. Z różnych powodów znaczna ich część pozostała w Chicago. W związku z tym w bazylice św. Jacka zorganizowane zostało nocne czuwanie „Kolonia w Chicago”, połączone z retransmisją przyjazdu Papieża do Kolonii. Odczytany został także akt zawierzenia młodzieży polonijnej Jezusowi i Maryi. Było to wielkie wydarzenie dla młodych, w organizację którego włączyły się bratnie wspólnoty młodzieżowe z Chicago m.in. „Jakubowo” i „Jezus z Nami” z Trójcowa, ubogacające spotkanie śpiewem i muzyką. Pozostałe wspólnoty włączyły się we wspólnie odmawiany Różniec młodzieży. Mamy nadzieję, że takie spotkania staną się tradycją w naszej archidiecezji i w przyszłości zorgnizowane zostanie „Sydney w Chicago”.

Reklama

Dzień Wspólnoty Wspólnot

Na poczatku 2006 r. Wspólnota „Jackowo” świętowała pięciolecie swojego istnienia. Zorganizowane zostały wtedy warsztaty, na które zaproszono wszystkie wspólnoty młodzieżowe z Chicago, chcąc powrócić do dawnej tradycji „Dni Wspólnoty Wspólnot”. W lutym ub. r. na Jackowie spotkali się więc młodzi ze wspólnot: „Jakubowo”, „Laudamus”, „Jezus z Nami” oraz z grupy „Nikodem”. Po Mszy św. i warsztatach, kiedy był czas na prezentację każdej wspolnoty oraz na dzielenie się swoją pracą, odbyła się wspólna zabawa taneczna.

Duchowa Adopcja

Nazywając się pokoleniem Jana Pawła II i realizując Jego testament wspólnota podjęła się trudu walki o świętość życia, życia własnego a następnie walki o życie dziecka nienarodzonego. Przygotowany został specjalny projekt Duchowej Adopcji polegający na omadlaniu przez dziewięć miesięcy, dziecka poczętego i zagrożonego zabiciem w łonie matki, połączony z konkretną pomocą matkom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nawiązana została w związku z tym współpraca z Women’s Center. Do wydarzenia, jakim była Duchowa Adopcja, przygotowana była wcześniej cała parafia, aby ludzie świadomie podjęli się tego zobowiązania. W dniach 25 i 26 marca ub. r. w bazylice św. Jacka na wszystkich Mszach św., polskich i angielskich, do Duchowej Adopcji zobowiązało się ponad 1500 osób. Kolejnym miejscem, w którym zaproponowano Duchową Adopcję był kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Tam deklarację modlitwy podpisało 421 osób.

Spotkanie Młodzieży w Justice

„Młodzi z Jackowa” włączają się w prace i podejmują inicjatywy jakie wypływają z biura do spraw młodzieży Archiecezji Chicago. Ostatnią tego typu akcją było II Spotkanie Młodzieży w Justice, na które przybyło wielu młodych z Polskich Sobotnich Szkół.

Kawiarenka

Ostatnią z inicjatyw jakich podjęła się wspólnota jest projekt kawiarenki, która w swoim założeniu, służyć będzie całej młodzieży. Ma to być miejsce, gdzie można się będzie spotkać, porozmawiać i miło spędzić czas. Wydzielone jest miejsce na biblioteczkę z ciekawymi książkami i może internet. W planach są również wieczory filmowe oraz sportowe, gdyż w budynku znajduję się też sala gimnastycza. Propozycji jest wiele i mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane. Obecnie młodzi potrzebują pomocy w realizacji tego przecięwzięcia, które mamy nadzieje będzie służyć następnym pokoleniom.

Kontakt ze Wspólnotą:
Parafia św. Jacka,
3636 W. WOLFRAM,
CHICAGO, IL 60634,
www.mlodzizpolska.com

Młodzi o Wspólnocie:

Jarek: „Będąc w Polsce, w grupie Odnowy w Duchu Świętym, po przyjeździe do USA szukałem wspólnoty, gdzie mógłbym wzrastać. Tafiłem na grupę młodzieżową na Jackowie. Myślę, że większość tych rzeczy, których szukałem znalazłem tam. Na pewno spotkania te pomogły mi trwać przy Jezusie i rzadziej upadać. Moje życie towarzyskie też uległo ubogaceniu”.

Renatka: „Grupa na Jackowie, to dla mnie bycie z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą. Jest to też wezwanie do głębszej modlitwy. Poprzez podjętą akcję obrony życia dałam odpowiedź na głoszoną przez Jana Pawła II Ewangelię Życia. Poza tym jest to dobrze spędzony czas na rekolekcjach, wyjazdach weekendowych czy spotkaniach towarzyskich”.

Edytka: „Jestem członkiem grupy Jackowo już dwa lata i pierwsza myśl jaka mi przychodzi to to, że jesteśmy rodziną. Niesamowici ludzie!!! Przez tradycyjne spotkania piątkowe, nasze wyjazdy, a także wspólną pracę poznajemy miłość Chrystusa. Tą Miłością patrzymy na świat, patrzymy na siebie. Ciagłe na nowo odkrywam piękno i wartość życia, przede wszystkim przez tak bliskie mi dzieło Duchowej Adopcj”.

Romek: „Wspólnota na Jackowie? Kilka refleksji, jak ją odnalazłem. Wiążą się z tym osobiste wspomnienia z tamtego okresu mego życia. To była dziewczyna... Po czasie mogę stwierdzić, że Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy są w stanie zmienić zupełnie nasze życie. Pierwsze spotkanie. Zaczął się Wielki Post i w piątek w kościele była droga krzyżowa, po której ks. Stanisław Jankowski zapraszał młodych ludzi na spotkanie do salki pod plebanią. Zostałem wtedy i tak jest do dziś. Niedługo będzie już dwa lata.
Czym dla mnie jest wspólnota młodzieżowa na Jackowie? Pozwala mi na nowo poznawać i odkrywać Pana Boga w różny sposób: poprzez modlitwę, rozmowy, rekolekcje, świadectwa ludzi, których poznaje, działania podejmowane na terenie parafii i wyjazdy. Wspólnota młodzieżowa to dla mnie również grupa przyjaciół, z którymi często spędzam swój wolny czas”.

Franciszek: chrześcijanie mają ukazywać światu ogrom Bożej miłości

2018-05-27 12:32

st (KAI) / Watykan

Chrześcijanie mają ukazywać światu ogrom Bożej miłości – zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Papież skoncentrował się w nim na wyjaśnieniu sensu uroczystości Trójcy Świętej.

Grzegorz Gałązka
Papież Franciszek podczas cotygodniowej modlitwy „Anioł Pański”

Franciszek zaznaczył, że uroczystość Trójcy Świętej ma nam pomóc w kontemplowaniu i uwielbianiu tajemnicy Boga będącego jednością trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który jest Miłością, a który daje nam darmo swoje życie i prosi, abyśmy je szerzyli w świecie.

Papież wskazał, że wiara chrześcijańska jest wiarą „w Miłość, która stworzyła wszechświat i zrodziła lud, stała się ciałem, umarła i powstała z martwych dla nas, a jako Duch Święty wszystko przekształca i doprowadza do pełni”. Natomiast misją jaką powierza nam Bóg jest głoszenie i dawanie świadectwa wszystkim Jego Ewangelii i w ten sposób poszerzanie komunii z Nim i wypływającej z niej radości.

"Zatem uroczystość Trójcy Przenajświętszej każe nam kontemplować tajemnicę Boga, który bezustannie stwarza, odkupia i uświęca, zawsze z miłością i ze względu na miłość, i każdemu stworzeniu, które Go przyjmuje pozwala odzwierciedlać promień Jego piękna, dobroci i prawdy" - powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek wezwał: "Niech Najświętsza Maryja Panna, której od dzisiaj ponownie przyzywamy w modlitwie „Anioł Pański”, pomoże nam wypełnić z radością misję świadczenia światu, spragnionemu miłości, że sensem życia jest właśnie nieskończona i konkretna miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jubileuszowe pielgrzymowanie do Piekarskiej Pani

2018-05-27 21:16

Łukasz Krzysztofka

Dziesiątki tysięcy mężczyzn i młodzieńców pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Tegoroczna pielgrzymka była wyjątkowa ze względu na jubileusz 700-lecia konsekracji pierwszego, drewnianego kościoła w Piekarach.

Łukasz Krzysztofka

Przed Mszą św., która była kulminacyjnym punktem pielgrzymki, kard. Zenon Grocholewski, legat papieski, odczytał list od papieża Franciszka. "Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński słusznie mawiał, że bez sprawiedliwości nie ma prawdziwego pokoju ani miłości społecznej. Lecz chrześcijanie powinni zawsze pamiętać, iż dla wiecznego zbawienia konieczne jest praktykowanie miłosierdzia i udzielanie przebaczenia: obie te rzeczy stanowią bowiem dowód prawdziwej wiary chrześcijańskiej, jak sam Pan wielokrotnie nas pouczał. Dlatego też Najświętsza Maryja Dziewica zupełnie słusznie jest nazywana Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, a jednocześnie jest wzywana jako Matka Miłosierdzia" - napisał Ojciec św.

Słowo do zebranych na kalwaryjskim wzgórzu skierował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Odniósł się do katastrofy w kopalni „Zofiówka”, gdzie 5 maja 7 górników zostało uwięzionych prawie tysiąc metrów pod ziemią. - Dwóch z nich udało się uratować, ale Marcin, Piotr, Przemysław, Łukasz i Michał nie przeżyli wstrząsu, chociaż śpieszyło im z pomocą ponad 2,5 tys. ratowników - powiedział z bólem. Zapewnił o solidarności z rodzinami poszkodowanych. Podziękował Zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej i ratownikom górniczym z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. - Wasze działania to przykład bezgranicznej miłości bliźniego. Bóg zapłać wam. Dziękujemy! - powiedział metropolita katowicki.


Abp Skworc mówił też o zaangażowaniu w życiu społecznym, codziennej trosce o kulturę życia i nawróceniu ekologicznym. Podkreślił, że wolne od handlu niedziele, o które w ciągu wielu lat upominali się biskupi katowiccy to wielka radość, jednak mają miejsce także niepokojące i nieuczciwe praktyki. - Nie ulegniemy korporacjom sieci handlowych, które usiłują ominąć stanowione prawo. Polska nie może pozwalać na to, aby lekceważono państwo prawa. Setki tysięcy zatrudnionych, zwłaszcza kobiet, nie muszą w niedzielę pracować - mogą odpocząć i być dla rodziny; zauważamy, jak w dwie wolne od handlu niedziele zmienia się styl życia - wskazywał abp Skworc.

Wielu pątników przybyło do piekarskiego Sanktuarium pieszo lub rowerem, tak jak Henryk Gwintok z Siemianowic Śląskich. Mimo że skończył 80 lat zawsze w ostatnią niedzielę maja wsiada na rower i przyjeżdża do Matki Bożej Piekarskiej. To pielgrzymowanie jest już dla niego tradycją. U Matki Bożej jest rok rocznie od ponad trzydziestu lat. - Przyjeżdżam, aby pozdrowić Matkę i podziękować Jej za to, że jestem tu, gdzie jestem i jestem tym, kim jestem. Czuję Jej opiekę każdego dnia i dziękuję za nią w modlitwie codziennie rano - mówi.

Eryk Prochoń i Józef Jędrysek są sąsiadami i także nie wyobrażają sobie, aby z Mysłowic nie przybyć do Piekar. Mają w tym roku ku temu również szczególny powód.- Nie da się pominąć tej uroczystości i nie być na niej. A w tym roku obchodzimy 75. rocznicę urodzin i jesteśmy tu, aby podziękować Bogu przez ręce Maryi za wszystkie otrzymane łaski i prosić o zdrowie na dalsze lata życia. Pielgrzymujemy tu od naszego dzieciństwa - opowiadają.

W tym roku po raz drugi gościem w Piekarach był kard. Zenon Grocholewski z Watykanu, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Po południu odbyła się także Godzina Młodzieżowa i nabożeństwo majowe, po którym w procesji odprowadzono cudowny obraz do piekarskiej Bazyliki, gdzie odśpiewano uroczyste "Te Deum".

Mężczyźni po raz pierwszy pielgrzymowali do Piekar w 1947 roku. Zgodę na zorganizowanie pielgrzymki wyraził biskup katowicki Stanisław Adamski. U stóp Matki Bożej Piekarskiej modlili się później m.in. kardynałowie: Stefan Wyszyński, Józef Glemp, Franciszek Macharski.

Sanktuarium w Piekarach to szczególne miejsce, gdzie zawsze wybrzmiewał społeczny głos Kościoła. Były tu poruszane trudne tematy. Zwłaszcza w czasach komunizmu spotkania te były oazą wolności dla ludzi pracy ze Śląska. Przybywali tu przede wszystkim hutnicy i górnicy. W latach 1965-1978 - co roku podczas pielgrzymki mężczyzn - homilię na wzgórzu piekarskim głosił ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła. Warto również wspomnieć, że oryginalny obraz Matki Bożej Piekarskiej znajduje się w katedrze opolskiej, a w Piekarach odbiera cześć jego XVII-wieczna kopia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem