Reklama

Honorowe obywatelstwo Ropczyc
dla bp. Kazimierza Górnego

2012-11-30 12:14

Ks. Wiesław Matyskiewicz
Edycja rzeszowska 49/2012, str. 6

Ks. Wiesław Matyskiewicz
Jeszcze przed otrzymaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ropczyc, bp Kazimierz Górny poświęcił pomnik i złożył hołd ks. dr. Janowi Zwierzowi

Miasto Ropczyce w obecnym roku przeżywało jubileusz 650-lecia Nadania Praw Miejskich przez Króla Kazimierza Wielkiego i erygowania parafii. 16 listopada br. Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej oficjalnie zakończyły obchody jubileuszowe.

Uroczystość rozpoczęła się na rynku, gdzie odsłonięto i poświęcono pomnik ks. dr. Jana Zwierza - kapłana, społecznika, nazwanego przez mieszczan „dobrodziejem ropczyckiej ziemi”. Pomnik wykonał ropczyczanin, artysta Kazimierz Malski, natomiast odsłonięcia dokonali przedstawiciele władz duchowych i świeckich miasta Ropczyc. Następnie Ksiądz Biskup poświęcił pomnik, a mieszkańcy Ropczyc i goście w długim pochodzie składali róże w hołdzie ks. Janowi Zwierzowi. Uczyniono to w obecności rodziny ks. Jana Zwierza, a szczególnie jego siostry, Bogumiły Serwatki. Oprawę muzyczną prowadziła Miejska Orkiestra CK i OSP w Ropczycach. W przemówieniach artysty - Kazimierza Malskiego i historyka - Józefa Słodyczko, oprócz rysu biograficznego kapłana społecznika, pojawiło się wiele osobistych wątków ze spotkań z tym niezwykłym Kapłanem. Ksiądz Biskup przypomniał miłość ks. Jana do Matki Bożej Ropczyckiej, o której koronację bardzo zabiegał. Nieprzypadkowo nazywają ks. Jana społecznikiem, bo on troszczył się o rozwój miasta w szerokim tego słowa znaczeniu, a zwłaszcza poprzez tworzenie nowych szkół i zakładów pracy.

Następnym punktem uroczystości była XXIX Sesja Rady Miejskiej zwieńczająca rok jubileuszowy, która zgromadziła przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych wszystkich szczebli, służb mundurowych, dyrektorów i kierowników różnych instytucji, liczne przybyłe duchowieństwo, na czele z bp. Kazimierzem Górnym oraz gości z Ukrainy i Słowacji, a przede wszystkim Radę Miasta Ropczyce z przewodniczącym Józefem Misiurą i burmistrzem Bolesławem Bujakiem. W tej części po powitaniu gości przez Przewodniczącego Rady Miasta nastąpił wykład ks. prof. dr. hab. Michała Hellera - Honorowego Obywatela Ropczyc, który zaprezentował temat: „Georges Lemaitre - ksiądz i kosmolog”. W wykładzie Ksiądz Profesor ukazał postać jezuity o. Georga - „ojca koncepcji wielkiego wybuchu”, który z jednej strony był wielkim naukowcem, wpisującym się w naukę obok Einsteina i innych, a zarazem pokornego człowieka. Ten wielki naukowiec - kapłan ukazał, że istnieje powiązanie wiary i rozumu.

Reklama

Centralnym punktem uroczystości było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ropczyc dla bp. Kazimierza Górnego, który, jak sam zaznaczył, „przyjął ten zaszczytny tytuł”. W laudacji zaprezentowanej przez wiceprzewodniczącą Rady Miasta Teresę Rachwał podkreślono zasługi Księdza Biskupa dla Ropczyc: organizacja duszpasterska naszego dekanatu ropczyckiego, rozwój sieci parafialnej, troska o budownictwo sakralne. Owocem tych działań było powstanie w dekanacie ropczyckim trzech nowych parafii - św. Barbary na Osiedlu św. Barbary, św. Urszuli Ledóchowskiej w Granicach i Świętej Rodziny na Czekaju. Ksiądz Biskup troszczy się o rozwój kultu maryjnego. Owocem tych działań była koronacja w 2001 r., łaskami słynącej figury Matki Bożej, w ropczyckim sanktuarium. Ksiądz Biskup jest również pionierem współpracy z ropczyckim samorządem w dziele budowania instytucji charytatywnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej i pierwszej w diecezji rzeszowskiej Stacji Opieki Caritas, które są wielkim dobrodziejstwem dla osób najsłabszych, chorych i niepełnosprawnych. Duchowy kształt naszej małej Ojczyźnie nadaje Ksiądz Biskup przez osobisty kontakt z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. Przytoczony w dużym skrócie życiorys i lata posługi bp. Kazimierza Górnego świadczą o jego niezwykłej osobowości, zapisują się złotymi zgłoskami w wielowiekowej historii miasta i parafii, przynoszą splendor królewskim Ropczycom, przyczyniają się do duchowego i materialnego wzrostu naszego miasta i parafii i zasługują na szczególne uhonorowanie.

Ksiądz Biskup podziękował za to wyróżnienie, które traktuje jako szersze podziękowanie za pracę kapłanów na tej ziemi, a szczególnie za ks. Jana Zwierza, jeszcze raz wspomnianego w tym miejscu. Wiele dzieł dokonanych przez ręce ks. Jana Delekty, byłego proboszcza, który wespół z ks. Stanisławem Słowikiem stworzyli centrum Caritas. Do tych dzieł należy dodać troskę o kościoły w mieście, a przede wszystkim koronacja figury Matki Bożej Królowej Rodzin. Jeszcze jedno podkreślił Ksiądz Biskup, a mianowicie przywrócenie dawnego blasku kościołowi w dalekiej Hucie Polańskiej i utworzeni tam ośrodka „Betania” oraz odnowienie w ostatnim czasie kapliczki. To wszystko jest wyrazem przywiązania do wiary i dziedzictwa naszych Ojców, którzy miłowali Ojczyznę i wyznawali wiarę w Boga.

Następnym punktem uroczystości były odznaczenia od Prezydenta Rzeczypospolitej, które wręczyła wicewojewoda Alicja Wosik. Podsumowania uroczystości i roku jubileuszowego dokonał burmistrz Bolesław Bujak, który podziękował wszystkim za ogrom pracy włożony przez wielu ludzi i instytucje, aby ten rok jubileuszowy był godnie przeżyty.

W obchody jubileuszowe wpisuje się również okolicznościowa książka prof. dr. hab. Włodzimierza Bonusiaka pt. „Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej”. Uczestnicy uroczystości mogli również zobaczyć wystawę zdjęć „Z lotu ptaka”, ukazującą piękno Ropczyc. Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć spektakl muzyczny w reżyserii Marioli Łabno-Flaumenhaft pt. „Jaskółka uwięziona” oraz spotykać się przy wspólnym stole.

Wszystkim uczestnikom uroczystości zadedykowane zostały słowa ks. dr. Jana Zwierza: „kochajcie swoje miasto”.

Tagi:
Ropczyce bp Kaziemierz Górny

Mały... Gdańsk na Podkarpaciu

2017-07-19 15:20

Arkadiusz Bednarczyk
Edycja rzeszowska 30/2017, str. 4-5

Pierwsza wzmianka o Ropczycach znalazła się w dokumencie wydanym przez księcia Bolesława Wstydliwego w trzynastym stuleciu. Mowa w nim była o dostawach soli z Ropczyc dla klasztorów cysterskich... Już w zamierzchłych czasach w Ropczycach istniało kilka kościołów

Arkadiusz Bednarczyk
Fara w Ropczycach

Prawa miejskie Ropczycom nadał król Kazimierz Wielki; miało to miejsce 3 lipca 1362. Miasto odwiedzane było przez wielu królów polskich: m.in. Władysława Jagiełłę i Kazimierza Jagiellończyka. Dokonywano tutaj wiele operacji handlowych z innymi miastami w Polsce, a Ropczyce nazywano nawet „Małym Gdańskiem”.

Ołtarz pełen łask

Ropczyce od początku swego istnienia były starostwem. W XVII wieku starostą ropczyckim był Mikołaj Spytek Ligęza. W 1652 r. wybuchła straszliwa zaraza, panował głód, a klęski te spowodowały wiele zgonów w mieście.

Główna świątynia w Ropczycach – średniowieczny kościół pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiony został około 1368 r. i pierwotnie nosił wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. W ciągu wieków świątynia przechodziła różne, zmienne koleje losu. W głównym ołtarzu fary ropczyckiej umieszczony był obraz „Przemienienie Pańskie”, który otoczony był czcią, a krakowski biskup Kazimierz Łubieński nadał nawet w osiemnastym stuleciu odpust tym, którzy nawiedzą znajdujący się tutaj ołtarz – stąd licznie przybywano do ropczyckiej fary. Warto także wspomnieć, że przy kościele istniała w średniowieczu szkoła parafialna.

Pobożny mieszczanin dołożył... trzy grosze

Drewniana, gotycka figurka Marii z Dzieciątkiem, która obecnie znajduje się w głównym ołtarzu kościoła pw. Imienia Maryi w północno-wschodniej części Ropczyc, zwanym kościółkiem, pochodzi prawdopodobnie z I połowy piętnastego stulecia i zaliczana jest do tzw. typu Pięknych Madonn. Początkowo ropczycka figurka przebywała przez około 200 lat w drewnianej kapliczce, opodal innego ropczyckiego kościółka – pw. św. Barbary. Tę kapliczkę, w której czczono ropczycką Madonnę (jedną z najstarszych zachowanych średniowiecznych kapliczek w Polsce), przechowuje się jako cenną relikwię. W czasach reformacji miał tu mieć miejsce spektakularny cud: młoda dziewczyna kosząc trawę u luteranki, która zmuszała dziewczynę do pracy w niedzielę, ucięła sobie palec. Po gorących modlitwach zanoszonych do ropczyckiej Pani, dziewczyna odzyskała palec ręki, a jej chlebodawczyni nawróciła się na katolicyzm. Wówczas to próbowano przenieść figurę do kościoła parafialnego. Ale po jednej nocy Matka Boża „zapłakała”. Kiedy cudowną figurkę na powrót umieszczono w kapliczce, łzy Maryi zniknęły, a na Matczynej twarzy pojawił się uśmiech. Następnie postanowiono przenieść figurkę do drewnianego kościółka Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ten drewniany kościółek istniał już w szesnastym stuleciu. A kiedy świątynię farną użytkowali protestanci, był dla parafian głównym kościołem. Z czasem zadecydowano wybudować obecny kościół. W czasach zaboru austriackiego zdecydowano o likwidacji kościołów filialnych. Podobno jednemu z mieszczan ropczyckich cudowna Madonna przyśniła się pewnej nocy i nakazała pojechać na licytację kościoła do pobliskiego Tarnowa, wypowiadając słowa: kupisz mnie tam za trzy grosze. Kiedy ów człowiek opowiedział wszystko następnego dnia swoim znajomym, ci postanowili zebrać sporą kwotę na uratowanie kościółka. Pobożny mieszczanin miał ponoć dołożyć trzy grosze do całej kwoty. W dowód uznania licznych łask otrzymanych przez mieszkańców ziemi ropczyckiej za przyczyną cudownej figury została ona ukoronowana.

Studzienka św. Barbary

Tu, gdzie dzisiaj istnieje studzienka św. Barbary w Ropczycach, w szesnastym stuleciu istniał kościół pod wezwaniem tej świętej. Kościółek był budowlą drewnianą, posiadał jeden drewniany ołtarz oraz ambonę, a przy nim mieszkał kapelan.

Jeden z bogatych obywateli miasta odnowił kościół w siedemnastym stuleciu. Na jego rzecz przekazał fundusze, wybudował też domek dla kapelana, który odprawiał Msze za fundatora. Później rodzina fundatora nakazała odprawiać jeszcze dodatkowe Msze w każdy piątek. Zaborcy austriaccy przenieśli kościółek do Nagoszyna. Niestety, nie zachował się do naszych czasów, spłonął bowiem w pożarze. Po miejscu, na którym stał kościół św. Barbary, pozostał trwały ślad w postaci studzienki z cudowną wodą. Źródełko – według legendy – zostało zlokalizowane za sprawą św. Barbary, która jednemu z mieszczan objawiła we śnie miejsce, gdzie należy kopać studnię. Dodajmy, że cała rodzina nieszczęśnika – żona i dwie córki zmarły na zarazę, a właściciel ogrodu pogrążony w rozpaczy także szykował się na odejście z tego świata. Został, dzięki wstawiennictwu św. Barbary, ocalony od śmierci, no i postawił kapliczkę św. Barbary.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Muniek Staszczyk trafił do szpitala

2019-07-18 14:41

Muniek Staszczyk, pochodzący z Częstochowy lider zespołu T.Love podczas krótkiego pobytu w Londynie z powodu nagłej choroby trafił do miejscowego szpitala, gdzie jest poddawany leczeniu.

- Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podał na FB Paweł Walicki z ART2 Music Management.

"Jednak z uwagi na stan zdrowia artysty jesteśmy zmuszeni do odwołania najbliższych koncertów" - dodał Walicki.

Zobacz także:
Przeczytaj także: Muniek Staszczyk: czuję, że Bóg mnie kocha
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem