Reklama

Świętowanie „Niedzieli”

21 września odbyła się 17. Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół „Niedzieli” na Jasną Górę pod hasłem: „Głosić Chrystusa wszystkim”. Po Mszy św. w czasie spotkania w auli redakcji w Częstochowie wręczono także medale „Mater Verbi”. Wśród nagrodzonych był m.in. Ryszard Ziembiński z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu

Spotkanie nawiązywało do postawy papieża Franciszka, który całym swoim życiem oraz pontyfikatem przypomina, że Chrystus powinien być głoszony wszystkim i wszędzie. Przebiegało więc w łączności z Ojcem Świętym, Kościołem oraz pielgrzymami przybywającymi w tym dniu na Jasną Górę. W czasie pielgrzymki ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny podkreślił, że „Niedziela” powstała, aby być wikarym dla proboszcza i sufraganem dla ordynariusza. Pomaga zatem w duszpasterstwie, przekazuje informacje z życia Kościoła powszechnego i lokalnego, poszerza wiedzę religijną oraz doradza.

Na chwałę Maryi

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej Antoniego Długosza w Bazylice Jasnogórskiej. W imieniu Jasnej Góry pielgrzymów powitał o. Albert Szustak OSPPE, który zwrócił uwagę, że redaktorzy „Niedzieli” swoją pracą i służbą głoszą chwałę Maryi. Dlatego przychodzą do Pierwszej Redaktorki z wielkim wołaniem o modlitwę. Eucharystię koncelebrowali m.in.: redaktor naczelny ks. inf. Ireneusz Skubiś, kapłani redaktorzy redakcji lokalnych, wśród nich był również ks. Paweł Borowski - redaktor „Głosu z Torunia”.

W homilii bp Antoni Długosz zachęcił, by każdy zadał sobie pytanie: Jakie daję świadectwo o Panu Jezusie? To jest ważne, ponieważ każdy człowiek jest powołany przez Boga nie tylko do pracy zawodowej, lecz także głoszenia Jego słowa całym życiem. W tym duchu apelował do redaktorów i dziennikarzy, by byli świadkami Chrystusa, a nie tylko nauczycielami. „Niedziela” wówczas staje się świadkiem Jezusa, gdy czytelnicy starają się nie tylko pogłębiać wiarę pod względem intelektualnym, lecz także żyć nią na co dzień. Bez Chrystusa człowiek nie zrozumie swojego życia - podkreślił bp Długosz i dodał: - Każdy z nas swoim życiem pisze Ewangelię o Jezusie.

Reklama

W czasie Eucharystii ks. inf. Ireneusz Skubiś odnowił Akt Oddania Matce Bożej wspólnoty i dzieła „Niedzieli”.

Medalista z Torunia

Druga część spotkania miała miejsce w auli redakcji, gdzie wręczano nagrody laureatom konkursu literackiego „Niedzieli” pt. „List w Roku Wiary”, dyplomy i medale „Mater Verbi” oraz statuetki „Sursum Corda”, najwyższe odznaczenie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Wśród nagrodzonych medalem „Mater Verbi” znalazł się m.in. Ryszard Ziembiński z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, który zajmuje się rozprowadzaniem „Niedzieli” w swojej parafii. Pytany, jak zaczęła się ta działalność, wraca pamięcią do dnia, w którym ponad 20 lat temu proboszcz ks. prał. Józef Nowakowski zaproponował mu objęcie kolportażu prasy katolickiej w sklepiku parafialnym. I tak już od wielu lat dba o to, by każdy, kto chce nabyć tygodnik, mógł to zrobić. Szuka również nowych czytelników i osób, które pomogą propagować czasopismo. Nie zniechęca się ogólnym spadkiem czytelnictwa. Zauważa, że „Głos z Torunia” opisuje wydarzenia z diecezji, a ponieważ ludzie chcą wiedzieć, co dzieje się w ich regionie, kupują pismo. Gorliwie, wytrwale i z uśmiechem przekonuje, że czytać warto. Sam dużo czyta, także „Niedzielę”, a potem proponuje ciekawy artykuł w tygodniku. Nawet jeszcze kilka dni po dacie ukazania się danego numeru potrafi zachęcić do kupna czasopisma, bo u pana Ryszarda „Niedziela” jest przez cały tydzień. Ponadto ks. prał. Józef Nowakowski jest kapelanem 2 szpitali - zakaźnego i psychiatrycznego; wspólnie dbają, aby „Niedziela” trafiła do personelu i chorych.

- Jestem zaskoczony. Cieszę się, że redakcja „Głosu z Torunia” zauważyła moje zaangażowanie, regularne opłaty, to, że ponad 20 lat bezinteresownie służę - wyznaje nagrodzony.

Reklama

Rozmowa z panem Ryszardem zwróciła uwagę na ważny problem: Jak zachęcić do czytania drukowanej prasy katolickiej czy książek przede wszystkim dzieci i młodzież oraz dorosłych, także tych, którzy już to robią, by czytali więcej? Nasz medalista przypomina, że czytanie rozwija wyobraźnię, i uważa, że można to czynić na własnym przykładzie. - Gdy córka czy wnuki widzą, że czytam, pytają: Co tam ciekawego? Wtedy proponuję: Weź i przeczytaj. Taką metodę stosuje we własnej rodzinie, trudniej jest dotrzeć do obcych, którzy często mówią, że na lekturę nie mają czasu.

Radość i troska

Spotkanie redaktorów i dziennikarzy z całej Polski, ludzi kultury i życia społecznego oraz przyjaciół i czytelników, to znaczy tych, którzy tworzą pismo, i tych, którzy je czytają, przebiegało w radosnej atmosferze. Było także wyrazem troski o pogłębienie wiary, losy ojczyzny i Kościoła. W tym kontekście zebrani wysłuchali konferencji Grzegorza Biereckiego, przewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych na temat: „Miejsce i rola kas kredytowych wśród instytucji finansowych”. Następnie redaktor naczelny zaakcentował, że działalność redakcji lokalnych jest ważną posługą na rzecz Kościoła w Polsce i poszczególnych diecezji, tym bardziej że po kilkunastu latach często nie pamięta się niektórych wydarzeń, a dzięki tym publikacjom zostają one zapisane i uratowane od zapomnienia.

2013-10-02 09:18

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Oświadczenie ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim

2020-06-01 15:24

BP KEP

Prezentujemy treść oświadczenia ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim.

W odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji „Niedzieli” w sprawie wywiadu, który przeprowadziłam z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, oświadczam, że publikacja, która ukazała się na stronie internetowej edycji wrocławskiej, została zamieszczona bez wiedzy Redaktora Naczelnego Tygodnika „Niedziela”.
Agnieszka Bugała

Wywiad Agnieszki Bugały z ks. Tadeuszem Isakowiczem–Zaleskim

CZYTAJ DALEJ

PKW informuje o możliwości głosowania korespondencyjnego

2020-06-04 07:03

[ TEMATY ]

wybory 2020

Adobe.Stock.pl

W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała informację o możliwości skorzystania z tego prawa.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego: W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie (po 23 czerwca), może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca.

PKW przypomina, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnej II tury wyborów. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą, może zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów, najpóźniej do 29 czerwca. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało tych wymogów, urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju w zgłoszeniu może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego), adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało tych wymogów, konsul wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Doręczenie pakietu wyborczego: Wyborca głosujący w kraju nie później niż do 23 czerwca otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 26 czerwca.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Skład pakietu wyborczego: W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego. Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie: Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub osobiście albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do 22 czerwca wysyła pakiet wyborczy (do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą), na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej.

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego, bądź są one w znacznym stopniu ograniczone, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną wyborca przesyła, na własny koszt, do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Wyborca może najpóźniej do 26 czerwca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula. Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej bądź taka możliwość jest w znacznym stopniu ograniczona, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy: umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu, umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.

Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się także we wskazanych przez ministra spraw zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania w takiej formie. Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej właściwego konsula.(PAP)

reb/ par/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję