Reklama

Z Polski

Nominacja papieska

Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim

Papież Franciszek 10 maja br. mianował 64-letniego bp. Jacka Jezierskiego nowym biskupem elbląskim. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Urodził się on 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. W latach 1967-74 studiował w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. W 1968 r., wraz z innymi kolegami z roku, został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974 r.

Bp Jacek Jezierski jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Opublikował wiele artykułów, wyjaśniając kwestie teologiczne w perspektywie dialogu ekumenicznego. Jest znawcą osoby i myśli sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza – biskupa warmińskiego.

Wykładał teologię dogmatyczną w Warmińskim Instytucie Teologicznym Olsztynie (1983-99), na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (1999-2013) oraz w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie (1993-2003). W latach 1998-99 reprezentował archidiecezję warmińską w Zespole MEN ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie.

Reklama

19 lutego 1994 r. otrzymał nominację biskupią od papieża Jana Pawła II. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 r. w konkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie.

Z inicjatywy bp. Jacka Jezierskiego odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej.

Nasz komentarz

Polacy skazani na pracę aż do śmierci?

Ostatnio w gazetach już od tytułów pojawiły się niepokojące informacje, że Polacy będą pracować aż do śmierci. To reakcja na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, który zajmował się kontrowersyjną nowelizacją przepisów emerytalnych, podnoszącą wiek emerytalny do 67. roku życia. Na dodatek informację tę spotykamy na czarnej apli, co podkreśla charakter grozy decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Ten niesprawiedliwy wyrok zapadł 7 maja 2014 r.

Reklama

Wraz z orzeczeniem TK znikła ostatnia deska ratunku przed samowolą rządzących, którzy podejmują decyzję bez konsultacji społecznych i bez zasięgnięcia opinii związków zawodowych, co podkreślił jeden z sędziów – Zbigniew Cieślak, mówiąc, że cała nowelizacja jest niezgodna z konstytucją. Aż 6 z 15 sędziów TK orzekających w tej sprawie zgłosiło zdania odrębne. Jedna z nich – Teresa Liszcz stwierdziła np., że wraz z tą decyzją została złamana zasada zaufania obywateli do państwa.

Sędziowie, którzy orzekli zgodność nowelizacji z konstytucją, podkreślali z kolei, że nowe prawo uchwalono w momencie kryzysu systemu zabezpieczeń i że obowiązkiem rządu jest dbanie o jego efektywność. Można się jednak zdziwić sędziowską oceną rządowego kroku, który, zdaniem sędzi sprawozdawcy Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz, może przynieść tylko doraźne oszczędności.

Decyzja TK jest na rękę rządzącym. Sędziowie przyjęli wszystkie ich argumenty, pomijając zupełnie prawa rządzonych. Ich nawet nie trzeba pytać, co o tym sądzą. Mają po prostu siedzieć cicho. Czy jest jakaś broń na łudzących obietnicami w czasie kampanii wyborczej polityków? Jedyną, którą mamy, jest pamięć. Trzeba po prostu pamiętać co, kto, kiedy i dlaczego. Okazji, aby w najbliższych kilkunastu miesiącach skorzystać z zasobów naszej pamięci, będziemy mieli kilka. Są nimi każde wybory. (pr)

Cudzysłów

Z woli Chrystusa Maryja jest niejako do naszego rozporządzenia. Mamy prawo wołać do Niej: Matko! W Kościele jest Matka, Matka Chrystusa i Matka Kościoła, to znaczy Matka nas wszystkich. Oto tajemnica naszej rodzinności…
Stefan Kardynał Wyszyński

Krótko

Cudzoziemcy w ciągu ostatnich 5 lat nabyli w Polsce w sumie 1,8 mln metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowych. Obcokrajowcy kupują mieszkania przede wszystkim na terenie Warszawy.

Rząd wycofuje się z programu „Rok Rosji w Polsce”. – Zapowiedź zawieszenia programu jest zwycięstwem aktywnej opinii publicznej i kontroli parlamentarnej sprawowanej przez PiS – uważa Kazimierz Michał Ujazdowski.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zmiany w ustawie o wieku emerytalnym są zgodne z konstytucją.

Sejmowa komisja kultury opowiedziała się za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie uczczenia gen. Andrzeja Błasika. Posłowie PiS chcieli, by Sejm zwrócił się do prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych RP o podjęcie działań, które „pozwolą na przezwyciężenie kłamstwa utrwalonego w opinii światowej i przywrócenie honoru byłego dowódcy Sił Powietrznych RP”.

PiS złożył wniosek o referendum w sprawie Lasów Państwowych i obrotu ziemią przez cudzoziemców. Pod wnioskiem podpisało się 1,8 mln obywateli. Referendum miałoby się odbyć jednocześnie z wyborami samorządowymi.

Przeciw przyznaniu doktoratu h.c. José Manuelowi Barroso opowiedziała się Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Argumentowano, że przewodniczący KE to były maoista i zwolennik genderyzmu.

Polskie górnictwo znajduje się w trudnej sytuacji. Na zwałach leżą miliony ton węgla, na które brak kupców. W najtrudniejszej sytuacji jest Kompania Węglowa, która większość z 55 tys. swoich pracowników wysłała na przymusowe urlopy.

Ruch metra w Warszawie był sparaliżowany przez 2 dni. Pociągi wstrzymano ze względu na wyczuwany na kilku stacjach zapach podobny do gazu. Prawdopodobnie było to celowe działanie nieznanej grupy osób.

Strony informacyjne przygotowali Lidia Dudkiewicz i ks. Paweł Rozpiątkowski – na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego, KAI, BP KEP oraz RIRM.

2014-05-13 13:04

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Odpust Porcjunkuli

Niedziela łowicka 29/2002

[ TEMATY ]

święto

odpust

Ludmiła Pilecka/ pl.wikipedia.org

Porcjunkula

2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. W Kalendarzu Liturgicznym czytamy, iż tego dnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Za zgodą biskupa diecezjalnego odpust ten może być przeniesiony na niedzielę, która poprzedza 2 sierpnia lub po nim następuje.

Trochę historii

Dlaczego święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli? Otóż ma to związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Według podania, była to pierwotnie kapliczka ufundowana w VI w. (2 km na południe od Asyżu) przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta miała już nazwę Matki Bożej Anielskiej. Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też św. "Biedaczyna" z Asyżu w zimie 1207/1208 r. odbudował ją i tam zamieszkał. Wkrótce przyłączyli się do niego towarzysze. Nie jest wykluczone, że ona sam nadał jej nazwę Matki Bożej Anielskiej, bo jak głosi legenda, słyszano często nad kapliczką głosy anielskie. W tym czasie kapliczka wraz z przyległą posesją stanowiła jeszcze własność benedyktynów z pobliskiej góry Subasio, jednak wkrótce (1211 r.) odstąpili ją św. Franciszkowi i jego współbraciom, którzy wybudowali sobie tam ubogie szałasy - domy. W kilka lat później, dokładnie 2 sierpnia 1216 r., miało miejsce uroczyste poświęcenie (konsekracja) kapliczki-kościółka.

W tym też czasie funkcjonowała w stosunku do ww. kościółka druga nazwa - Porcjunkula, być może również wprowadzona przez św. Franciszka. Etymologicznie oznacza ona tyle, co kawałeczek, drobna część. Prawdopodobnie nawiązywała ona do bardzo małych rozmiarów kościółka i przyległego terenu. Tak więc Porcjunkula stała się macierzystym domem zakonu św. Franciszka.

Dwieście lat później - w roku 1415 św. Bernardyn ze Sieny osadził tu swoich synów duchowych - obserwantów, którzy wystawili tu spory klasztor wraz z okazałym kościołem. W latach 1569-1678 wybudowano świątynię, w środku której znajduje się w stanie surowym zachowany pierwotny kościółek-kapliczka Porcjunkula. Przy końcu bocznej nazwy jest cela, w której mieszkał i dokonał życia św. Franciszek. 11 kwietnia 1909 r. papież Pius X podniósł kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu do godności Bazyliki patriarchalnej i papieskiej.

Skąd odpust Porcjunkuli?

Łączy się on z legendą. Głosi ona, że pewnej nocy latem 1216 r. św. Franciszek usłyszał w swojej celi głos: "Franciszku, do kaplicy!" . Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła" . Franciszek upadł na twarz i rzekł: "Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów". Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny: "Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą". Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan powiedział: "Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi". Podanie głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał wówczas papież Honoriusz III, który faktycznie udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 sierpnia. Początkowo więc odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie 2 sierpnia.

Od XIV w. papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. Dostępować go mieli wszyscy ci wierni, którzy tego dnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich. W 1847 r. Papież Pius IX poszedł jeszcze dalej i przywilej odpustu rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne i inne, przy których jest III Zakon św. Franciszka. W 1910 r. papież Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, jeśli tylko biskup uzna to za stosowne. W rok później św. Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły.

By uzyskać wspomniany odpust, należy jednak spełnić następujące warunki, a więc:

- pobożnie nawiedzić kościół,

- odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary,

- przystąpić do spowiedzi świętej,

- przyjąć Komunię świętą,

- pomodlić się według intencji Ojca Świętego,

- wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Warto więc tego dnia skorzystać ze "skarbca Bożego Miłosierdzia" i uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.

CZYTAJ DALEJ

Bp Tomasik: domagają się tolerancji, a sami nie szanują postaw innych

2020-08-04 16:05

[ TEMATY ]

Bp Henryk Tomasik

episkopat.pl

Bp Henryk Tomasik

- Domagają się szacunku dla swoich postaw i poglądów są nietolerancyjne wobec innych – powiedział biskup radomski Henryk Tomasik, który nawiązał do profanacji figury Chrystusa Zbawiciela z Krakowskiego Przedmieścia przez aktywistki LGBT.

Bp Tomasik zwrócił uwagę na wartości takie jak Bóg, Najświętszy Sakrament, świątynie, obrazy, które należy szanować.

- One są dla nas znakami obecności Boga. Z naszej strony są zachętą do tego, by uszanować osobę Boga i Matki Bożej. Profanacje krzyży mają charakter już wtórny. Najważniejsze dla nas jest to, abyśmy nie zatracili świadomości, że osoba Boga jest święta. Profanacja to obraza Boga, Matki Bożej, niszczenie tego co najświętsze – powiedział bp Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

Drugim wymiarem profanacji według hierarchy jest „obraza wierzących, brak szacunku dla wierzących, których jest dużo w naszym kraju”.

- Kolejnym wymiarem profanacji to problem kultury. Osoby, które domagają się szacunku dla swoich postaw i poglądów są nietolerancyjne wobec innych. To jest ciekawe. Te osoby domagają się tolerancji a same nie szanują postaw innych ludzi. To pewna sprzeczność – zwrócił uwagę biskup radomski.

Bp Tomasik uważa, że przed wszystkimi jest wyzwanie wychowawcze, aby dzieci i młodzież uczyły się szacunku dla Boga i drugiego człowieka. - Czym innym jest dyskusja światopoglądowa a czym innym jest szacunek dla człowieka. Chrześcijanin przyjmuje postawę szacunku dla człowieka, choć może podjąć dyskusję z poglądami tego człowieka i musi się z tym zgadzać. Bolesne jest to, ze w Polsce są takie wydarzenia – mówił biskup w audycji „Kwadrans dla Pasterza”.

W dalszej części programu bp Tomasik przypomniał doniesienia francuskiej prasy, która przekazała informacje, że w ciągu roku doliczono się 1063 aktów antychrześcijańskich profanacji. - To zjawisko ogólnokulturowe. Tu potrzeba wołania o wzajemny szacunek. Im więcej ataków na księży czy Kościół, tym więcej aktów profanacji. Istnieje niebezpieczeństwo, że te akty będą eskalowały. Szczególnie bolą profanacje krzyży. Nie wyobrażam sobie profanacji symboli innych religii. Co by się wówczas działo? - zakończył bp Henryk Tomasik.

Audycja "Kwadrans dla Pasterza" na antenie Radia Plus Radom w każdą sobotę o godz. 8.05 i w niedzielę o godz. 14.05.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję