Reklama

Krucjata przeciw SKOK-om

2014-09-02 14:46

Czesław Ryszka
Niedziela Ogólnopolska 36/2014, str. 38

Artur Stelmasiak

Tego chyba nikt się nie spodziewał: Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia prezesów kolejnych siedmiu SKOK-ów – dodam: prezesów będących założycielami największych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, którzy z powodzeniem przez 20 lat je rozwijali, a przy okazji prowadzili działalność społeczną, walczyli z wykluczeniem finansowym niezamożnych Polaków przez obce banki. Niezatwierdzeni prezesi to: Mariusz Gazda – SKOK w Wołominie, Jacek Gębala – SKOK Jaworzno, Bogumił Krzyszczak – SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, Jan Kubik – SKOK Jowisz, Ryszard Prus – SKOK im. Unii Lubelskiej, Andrzej Sosnowski – SKOK im. Franciszka Stefczyka oraz Leszek Wójcik – SKOK Kujawiak.

Jako powód niezatwierdzenia prezesów Komisja podała: brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą, co rzekomo łamie jeden z wymogów zapisanych w ustawie o Kasach. Dlaczego KNF zamiast sformułować konkretne zarzuty (jeśli takie są) wobec poszczególnych prezesów, oparła się jedynie na bliżej nieokreślonych przewidywaniach wobec wszystkich? (Artykuł ustawy, który stał się podstawą wydania negatywnej opinii, mówi o kompetencji i doświadczeniu wymaganym od prezesów, a do tych Komisja nie zgłosiła swoich uwag). Oznacza to, że niezatwierdzeni prezesi spełniali przesłanki ustawowe, wymagane na tym stanowisku. Dobitnym przykładem stronniczości KNF jest wyeliminowanie prezesa Kasy Stefczyka – Andrzeja Sosnowskiego: w minionym półroczu Kasa ta uzyskała 15 mln zł zysku. Co więcej, wśród 100 największych płatników podatku CIT w Polsce na 22. miejscu, z kwotą ponad 81 mln zł, znajduje się właśnie SKOK Stefczyka. Bodaj z tego wynika, że Kasa radzi sobie bardzo dobrze, mimo że rządzący nieustannie rzucają przysłowiowe kłody pod działalność SKOK-ów.

Należy prosto i jasno napisać, że decyzja Komisji to kolejna realizacja politycznego scenariusza, aby z rynku finansowego w Polsce wyeliminować rodzimy kapitał i oddać go w ręce banków zagranicznych. Od początku – takie przekonanie podziela wielu – Komisja Nadzoru Finansowego, mając niemal nieograniczoną władzę nad spółdzielczymi Kasami, zamiast merytorycznych ocen, kieruje się uznaniowością. Taką opinię potwierdza nie tylko odmowa zatwierdzenia najbardziej zasłużonych prezesów, ale wiele działań KNF, które wpisują się w polityczny scenariusz zdyskredytowania niewątpliwego sukcesu SKOK-ów na rynku usług finansowych w Polsce.

Reklama

Przypomnę, że gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej i ekonomicznej większości Kas zanotowano w wyniku wdrożenia, niemal z dnia na dzień, przepisów prawnych, nierzadko bardziej restrykcyjnych od wymagań zastosowanych wobec banków. W nowej ustawie o SKOK-ach – nad którą pracowało kilku posłów PO, dodam: urlopowanych pracowników banków zagranicznych – umocowano państwowy nadzór finansowy nad SKOK-ami o praktycznie nieograniczonej decyzyjności w zakresie ich funkcjonowania. Do tego doszły nowe, restrykcyjne przepisy ministra finansów Jacka Rostowskiego – działające niejednokrotnie kilka lat wstecz, powodujące korekty osiąganych dodatnich wyników finansowych o milionowe wartości na minus, co spowodowało gwałtowne pomniejszenie kapitałów własnych. Ponadto poprzez wprowadzenie obowiązku wdrożenia w trybie niezwłocznym nowych norm ryzyka we wszystkich możliwych obszarach działalności, a także poprzez zwielokrotnienie sprawozdawczości i raportowania utrudniano na wszelkie sposoby zarządom SKOK-ów prowadzenie efektywnej bieżącej działalności.

To prawda, że nie wszystkie SKOK-i podołały nowym rygorom, jednak większość Kas dokonała gruntownej reorganizacji, wprowadziła program naprawczy i znajduje się dziś w lepszej sytuacji aniżeli rok wcześniej. Tak jest np. w Kasie Jowisz, która przez wszystkie miesiące bieżącego roku ma dodatni wynik na działalności podstawowej, posiada wskaźnik wypłacalności przekraczający ustawowe normy, uzyskała wsparcie z Funduszu Stabilizacyjnego Kasy Krajowej i z powodzeniem realizuje program naprawczy. Dlaczego więc Jan Kubik, założyciel Kasy Jowisz, od 20 lat nieprzerwanie jej prezes, nie zyskał uznania w oczach KNF?

Odmowa zatwierdzenia prezesów SKOK-ów nie będzie miała bezpośredniego wpływu na bieżącą działalność Kas, ich członkowie z całą pewnością nie odczują skutków decyzji KNF, trudno jednak nie dostrzec w tym kolejnej próby zdestabilizowania sytuacji w Kasach, wpisania się państwowego urzędu, podlegającego premierowi, w swoistą krucjatę przeciw SKOK-om.

Osobiście powyższe decyzje odbieram jako swego rodzaju restrykcje rządzących za wspieranie przez SKOK-i akcji patriotycznych, katolickich, za pomaganie w remontach kościołów, za troskę o zabytki, jednym słowem – za bycie mecenasem polskiej, narodowej kultury. Dlatego wśród wielu innych afer trzeba będzie wyjaśnić i tę: kto i dlaczego postanowił wyeliminować z polskiego rynku finansowego ostatnie obok banków spółdzielczych polskie podmioty finansowe, jakimi są rodzime SKOK-i.

Reklama

Oświadczenie w sprawie o. Pelanowskiego

2019-11-30 18:46

Ojcowie Paulini

Poniżej zamieszczamy oficjalne oświadczenie Kurii Generalnej Zakonu Paulinów w sprawie o. Augustyna Pelanowskiego:

Agnieszka Bugała

W związku z propagowanymi przez o. Augustyna Pelanowskiego poglądami stojącymi w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi, Zakon św. Pawła I Pustelnika (Paulini) oświadcza, iż zdecydowanie odcina się od prywatnych poglądów wyżej wymienionego kapłana.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż o. Augustyn łamie śluby zakonne, zarówno poprzez publikacje, na które nie otrzymał zgody, jak również przez trwającą ponad 11 miesięcy samowolną nieobecność w klasztorze.

Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zamętu i zgorszenia, jakie w dusze wiernych wprowadzić może indywidualna działalność o. Pelanowskiego. Jednocześnie informujemy, że już wcześniej podjęte zostały kroki przewidziane przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

W duchu braterstwa trwamy w modlitwie za o. Augustyna.

o. Paweł Przygodzki

Sekretarz Generalny Zakonu Paulinów

Częstochowa – Jasna Góra, 30 listopada 2019 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: kard. L. A. Tagle – nowy prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów

2019-12-08 19:43

kg (KAI) / Watykan

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało 8 grudnia, że papież Franciszek mianował arcybiskupa Manili kard. Luisa Antonio Taglego nowym prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Piastujący dotychczas ten urząd kard. Fernando Filoni został wielkim mistrzem Rycerskiego Zakonu Grobu Pańskiego, zastępując na tym stanowisku Amerykanina kard. Edwina Fredericka O’Briena, który 8 kwietnia br. skończył 80 lat. Kard. Tagle jest drugim purpuratem z Azji, stojącym na czele tego urzędu, po kard. Ivanie Diasie z Indii (1936-2017), który pełnił to stanowisko w latach 2006-11.

Paweł Kęska/facebook.com

Kard. L. Tagle jest jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci Kościoła nie tylko w swej ojczyźnie, ale w całej Azji i na świecie. Gdy 24 listopada 2012 na ostatnim, jak się później okazało, konsystorzu Benedykta XVI odbierał z rąk obecnego papieża-seniora oznaki godności kardynalskiej, miał 55 lat i był wówczas najmłodszym członkiem Kolegium Kardynalskiego, wyglądał zresztą jeszcze młodziej. Potwierdzeniem tego był anegdotyczny fakt z okresu przed konklawe w marcu 2013, które wybrało nowego Ojca Świętego: otóż ówczesny kard. Jorge M. Bergoglio, czyli obecny Franciszek, spotkawszy młodego purpurata w windzie Domu św. Marty, zapytał go, ile ma lat, sądził bowiem, że jest to jakiś młody ksiądz, pracujący w Kurii Rzymskiej.

Luis Antonio Gokim Tagle, zwany przez najbliższych „Chito”, urodził się 21 czerwca 1957 w Manili, ale jego rodzina pochodzi z miasta Imus na południe od stolicy. Tam też ukończył szkołę katolicką, a następnie wstąpił do stołecznego seminarium duchownego św. Józefa, po którego ukończeniu 27 lutego 1982 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Imus. Przez 3 lata był potem wikariuszem jednej z parafii w tym mieście i ojcem duchowym w tamtejszym seminarium, którego w 1983 został rektorem. Wykładał także filozofię i teologię w 3 różnych seminariach i kolegiach duchownych.

W latach 1985-91 uzupełniał studia z zakresu teologii systematycznej na Uniwersytecie Katolickim Ameryki w Waszyngtonie, uzyskując tam doktorat z teologii nt. kolegialności biskupiej w nauczaniu i praktyce Pawła VI. Potem przez rok kształcił się także w Rzymie. Do 2011 był związany z diecezją Imus, pełniąc w niej różne stanowiska kurialne oraz proboszcza miejscowej katedry (w której wcześniej został ochrzczony 21 lipca 1957), głosił konferencje, rekolekcje, organizował kursy doszkalające dla księży, osób zakonnych i świeckich także w innych częściach Filipin i za granicą. Brał też udział w pracach swego episkopatu i Federacji Konferencji Biskupich Azji (FABC), wyróżniając się tam jako ceniony mówca.

Zdolności i wielostronna aktywność ks. Taglego zwróciły nań uwagę także w Watykanie i św. Jan Paweł II mianował go członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej na lata 1997-2003. Ponadto przyszły kardynał był 15 lat członkiem mieszczącej się w Bolonii rady wydawniczej wielotomowej serii „Historia Soboru Watykańskiego II”. W 1998 był jednym z ekspertów zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów dla Azji.

22 października 2001 Ojciec Święty mianował 44-letniego wówczas kapłana biskupem diecezji Imus; sakry udzielił mu 12 grudnia tegoż roku ówczesny arcybiskup Manili kard. Jaime Sin. Pełniąc ten urząd Tagle wcielał w życie wskazówki i wytyczne, wypracowane na diecezjalnym zgromadzeniu duszpasterskim w 1999. Szczególną uwagę zwracał na sprawy młodzieży, do której kierował co tydzień komentarze liturgiczne za pośrednictwem interentu. W 2009 z jego inicjatywy odbyło się właśnie w tej diecezji pierwsze spotkanie młodych katolików z Azji – kontynentalny odpowiednik Światowych Dni Młodzieży. Piastował też różne stanowiska w łonie episkopatu Filipin i w FABC, był jednym z przedstawicieli Kościoła swego kraju na kilku zgromadzeniach Synodu Biskupów itp.

13 października 2011 Benedykt XVI przeniósł bp. Taglego w czasie, gdy przygotowywał on obchody 50-lecia swej diecezji, na stanowisko arcybiskupa Manili, a w rok później, 24 listopada 2012, na swym ostatnim, jak wspomniano, konsystorzu włączył 55-letniego wówczas hierarchę w skład Kolegium Kardynalskiego. Tagle – siódmy kardynał w dziejach Kościoła filipińskiego – był wówczas najmłodszym członkiem Kolegium. W tym charakterze wziął udział w dniach 12-13 marca 2013 w konklawe, które wybrało Franciszka. Wielu watykanistów właśnie w filipińskim purpuracie upatrywało jednego z najpoważniejszych kandydatów na nowego następcę św. Piotra.

Jako kardynał był i jest członkiem kilku kongregacji i papieskich rad, wielokrotnie uczestniczył w obradach Synodu Biskupów, m.in. był jednym z 3 przewodniczących-delegatów na Synodzie w 2014 nt. rodziny i jednym z 4 na następnym zgromadzeniu w 2015. 14 maja 2015 wybrano go na przewodniczącego Caritas Internationalis i urząd ten pełni on do dziś.

Nowy prefekt watykańskiego urzędu misyjnego przywiązuje dużą wagę do środków przekazu, zwłaszcza do tych najnowszych. Od 2008 co tydzień w telewizji ogólnokrajowej głosi rozważania do czytań niedzielnych, zatytułowane „The Word Exposed”.

Zna języki angielski, filipiński (tagalski) i włoski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem