Reklama

Niedziela Wrocławska

Głos chrześcijan ma znaczenie

Z abp. Józefem Kupnym, metropolitą wrocławskim, o Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów nt. Rodziny i obowiązkach chrześcijan w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych rozmawia Paweł Trawka

Niedziela wrocławska 40/2014, str. 6-7

[ TEMATY ]

rozmowa

Paweł Trawka

abp Józef Kupny

PAWEŁ TRAWKA: – Zbliżają się wybory samorządowe. Z jednej strony wybory samorządowe to głosowanie na ludzi, którzy najwięcej dla lokalnych społeczności mogą zrobić. Z drugiej strony są to wybory, które mają najniższą frekwencję w naszym kraju. Jakie są obowiązki katolików wobec naszych małych ojczyzn w kontekście zbliżających się wyborów?

ABP JÓZEF KUPNY: – Pierwszym obowiązkiem jest modlitwa za osoby sprawujące władzę. Zatem modlitwa o mądrość w podejmowaniu decyzji, o roztropność. To jest ten obowiązek, który ciąży na każdym wierzącym. Natomiast mamy również inne obowiązki aktywnego budowania dobra tej naszej małej ojczyzny. I oczywiście każdy buduje na miarę swoich możliwości, każdy buduje tę ojczyznę zgodnie z tym, co potrafi dać. Jedni będą musieli podejmować trud sprawowania władzy. Inni ograniczą się tylko do oddania swojego głosu, ale jedni i drudzy mają obowiązek troski o to właśnie miasto czy tę konkretną wioskę. Myślę, że frekwencja świadczy o tym, że może nie zawsze jesteśmy tego świadomi, iż to dobro wspólne, czyli to miejsce, w którym mieszkamy, domaga się większej troski z naszej strony i większego zaangażowania. I dlatego też bardzo zachęcam do udziału w tych wyborach, bo to jest nasz obowiązek. Często ludzie nie idą do wyborów z przekonania, że mój głos niczego nie zmieni. Musimy uwierzyć, że ten głos jednak ma znaczenie.

– Ludzie często mówią wprost: nie wiemy na kogo głosować, nie mamy na kogo głosować. Księże Arcybiskupie, na kogo głosować w wyborach samorządowych?

– To jest rzeczywiście problem, bo ci którzy startują do wyborów, którzy podejmują trud roztropnej troski o dobro wspólne, muszą odznaczać się pewnymi cechami. Myślę, że dobrym kandydatem jest ten, kto unika takich pokus, jak nieuczciwość, korupcja, kłamstwo, stosowanie nieetycznych środków dla zdobycia lub utrzymania władzy, traktowanie konkurentów politycznych jak wrogów, których należy zniszczyć. Na pewno nie jest dobrym kandydatem ktoś, kto stosuje język pełen agresji, pełen wulgaryzmów. Na takie osoby nie głosujemy. Nie głosujemy na osoby, które dla zbicia kapitału politycznego atakują Kościół, uderzają w wartości chrześcijańskie. To nie są dobrzy kandydaci do sprawowania władzy i to nie są kandydaci, na których głosuje chrześcijanin. My głosujemy na ludzi, którzy odznaczają się cnotą roztropności, kulturą osobistą i zależy im na dobru wspólnym, angażują się w osiąganie tego dobra. To są kryteria.

– Przejdźmy teraz do spraw Kościoła powszechnego. Już za kilkanaście dni rozpocznie się w Watykanie Synod. Hierarchowie będą zajmować się rodziną, jej kontekstami duszpasterskimi. To niezwykle ważne zadanie dla Kościoła. Papież Franciszek w swej adhortacji „Evangelii gaudium” mówi, że rodzina jest w kryzysie. Jakie jest zadanie Kościoła, również naszego lokalnego, w kontekście wspierania rodziny?

– Oczywiście to jest pewien program, który się nie zmienia. Kościół uważa rodzinę za podstawową komórkę życia społecznego, także podstawową wspólnotę. Nazywa rodzinę Kościołem domowym i zawsze rodzinie udzielał i udziela wsparcia. W rodzinie małe dziecko dowiaduje się o Panu Bogu, rodzice są pierwszymi, którzy katechizują i dlatego też rodzina jest szalenie ważna, także w przekazie wiary. Ziarno wiary zasiane dzieciom pomaga nawet wtedy, kiedy ich dorosłe życie jest pogmatwane. Jest do czego wracać i nieraz się dziwimy, że ktoś po latach oddalenia od Boga i Kościoła wraca. Wraca, bo to rodzice położyli pewien fundament. Rodzina powinna także oddziaływać na swoje otoczenie, w którym żyje. Ojciec Święty Franciszek mówi, że rodzina ma być głosicielką Ewangelii dla innych rodzin i dla otoczenia, w którym żyje. Będzie się to odbywało w czasie codziennych spotkań, wydarzeń, rozwiązywania problemów. A zatem to są zadania, które Kościół stawia przed rodziną. Ale chcę też powiedzieć, że także dekret, w którym zdecydowałem się na dopuszczenie dzieci do wczesnej Komunii Świętej, jest świadectwem tego, jak bardzo poważnie traktujemy rodziny. Jeśli rodzice deklarują większe zaangażowanie, że będą przekazywali wiarę, dbali o praktyki religijne dziecka, to my nie mamy nic przeciwko wcześniejszej Komunii Świętej. Rodzice ogrywają tutaj naprawdę pierwszorzędną rolę: nie przepisy, ale większe zaangażowanie rodziców.

– Mówiąc o zadaniach Kościoła nie możemy zapomnieć o bardzo konkretnych problemach, z którymi zmaga się polskie społeczeństwo. Myślę tutaj o rozwarstwieniu społecznym, o ubożeniu polskich rodzin. Jakie to rodzi zadania dla Kościoła?

– Papież Franciszek nawołuje nas do tego, abyśmy żyli jak Kościół samarytański. I dodaje, że misji ewangelizacyjnej ma towarzyszyć troska o człowieka i my dzisiaj nie jesteśmy z tej troski zwolnieni. Staramy się ludziom pomóc. Ciągle rozwijana jest także myśl, czym tak naprawdę jest miłość miłosierna pochylająca się nad ubóstwem człowieka, nad jego nędzą: i tą duchową i materialną. Trzeba by przypomnieć encyklikę Benedykta XVI „Bóg jest miłością”, która w drugiej części w całości poświęcona jest konieczności wprowadzania miłości w czyn. I my ten wysiłek ciągle podejmujemy. Zinstytucjonalizowaną formą pomocy jest właśnie Caritas, która wspiera rodziny. Wrocławska Caritas organizuje wypoczynek dla dzieci, przygotowuje wyprawki szkolne, pomaga w różnych trudnych sytuacjach losowych. Więc tutaj tej pomocy jest bardzo wiele. Także na poziomie parafii rozeznanie obszarów ubóstwa jest bardzo efektywne. Myślę, że Kościół wrocławski, i cały Kościół, ma ciągle przed oczyma obszary ubóstwa i stara się budować Kościół samarytański, czyli wrażliwy na każdego, kto przez swoją sytuację materialną może czuć się wykluczony ze społeczeństwa.

– Te dwa tematy – rodzina i pomoc bardzo mocno łączą się z V Diecezjalnym Zjazdem Szkolnych Kół Caritas, w którym Ksiądz Arcybiskup brał udział. Młodzi ludzie, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum, liceów, którzy właśnie tę ideę samarytańskiego życia, poświęcenia się, realizują na co dzień. To jest to zaszczepianie wiary i piękna miłości miłosiernej już od najmłodszych lat?

– Tak – to jest ten czas kiedy, kształtują się postawy i my mamy tego świadomość. Zresztą jeden z założycieli uniwersytetów rzymskich powiedział, że gdyby miał do wyboru prowadzić szkołę podstawową, średnią czy uniwersytet, to z punktu widzenia takiego oddziaływania oczywiście prowadziłby szkołę podstawową lub gimnazjum. Dlatego, że tam kształtuje się świadomość, tam człowiek uczy się wrażliwości, świata wartości. I bardzo się cieszę, że tylu uczniów obecnych było na tym spotkaniu, mogliśmy się policzyć, mogliśmy po prostu na siebie spojrzeć. To jest świadectwo tego, że Kościół uczy wrażliwości na biedę a z drugiej strony, że dziecięce serca i serca młodzieży są szalenie szlachetne. Jestem pełen podziwu i naprawdę się tym cieszę. I myślę, że to jest powód do radości dla całego Kościoła wrocławskiego.

– To, o czym Ksiądz Arcybiskup mówi, jest też elementem działania nauczycieli, katechetów w szkołach. Ich misja jest coraz częściej pokazywana jako niezwykle trudna, wręcz szalenie trudna. Mam na myśli szczególnie katechetów i duszpasterzy, którzy przekazują słowo Boże w szkołach. Jakie przed nimi stoją wyzwania?

– Nasi katecheci to są wspaniali ludzie i składam im wielkie słowa uznania, zarówno dla księży, dla sióstr zakonnych, jak i dla katechetów świeckich. Z tego miejsca pragnę im serdecznie podziękować za zaangażowanie. Oczywiście celem katechizacji jest doprowadzenie młodego człowieka do spotkania z Bogiem i ten cel się nie zmienia. To nie jest przekaz informacji. Ojciec Święty kiedyś powiedział, że można mieć parę doktoratów z teologii, ale to nie wszystko. W katechizacji nie chodzi tylko o to, by przekazywać wiedzę, ale chodzi o doprowadzenie wychowanka do Boga. Kierunek jest jeden – być świadkiem.

2014-10-01 14:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sarmackie Ateny – miasto z perspektywami

2020-03-18 11:00

Niedziela kielecka 12/2020, str. IV

[ TEMATY ]

perspektywy

rozmowa

rozwój

Pinczów

TD

Kościół św. Jana Ap. i Ewangelisty, obok Muzeum Regionalne tzw. Belweder, d. klasztor paulinów

Pińczów, perła Ponidzia to miasto pełne zabytków, nie bez przyczyny zwane Sarmackimi Atenami. Czy zabytki, w tym sakralne mogą stać się dźwignią promocji miasta – rozmowa z Włodzimierzem Badurakiem, burmistrzem Pińczowa.

Agnieszka Dziarmaga: Pińczów jest bogato wyposażony w strukturę zabytkową, posiada ogromny potencjał historyczny. Czy to plus, czy może czasami problem?

Włodzimierz Badurak: Oczywiście, że plus, jesteśmy dumni z naszej historii i zabytków, wykorzystując ten potencjał. Pińczów jest historycznym miastem (prawa miejskie otrzymał od Jagiełły), ale etap jego wspaniałego rozwoju przypada na czasy Oleśnickich, które stały się przyczynkiem do rozwoju Pińczowa, niegdyś stolicy potężnego latyfundium. To jest bardzo szeroki temat i nie sposób omówić go w kilku zdaniach, warto jednak zwrócić uwagę na pewien wyróżnik miasta z tamtego okresu, który też ma odniesienie do zabytkowej struktury. Mam na myśli słynny kamień pińczowski, dekoracyjny i łatwy w obróbce, powszechnie używany, dzięki czemu odegrał on znaczącą rolę w architekturze i sztuce Małopolski. Odnajdziemy go w gotyckich budowlach Krakowa, czy na Wawelu w sarkofagu Łokietka. Rozwój Pińczowa był mocno związany z koniunkturą na ten kamień. Oczywiście znalazł on ogromne zastosowanie w zabudowie Pińczowa, widocznej w średniowiecznym zabytkowym układzie miasta.

Które obiekty zabytkowe Pińczowa uznałby Pan za najcenniejsze? Spróbujmy wskazać co jest wizytówką – znakiem rozpoznawczym miasta?


Myślę, że górująca nad miastem kaplica św. Anny, bodaj największa w Europie z wolno stojących kaplic, zaprojektowana i wybudowana przez Santi Gucciego, któremu Pińczów dużo zawdzięcza (miał warsztat w pobliskich Włochach), zbudowana ze wspominanego przeze mnie kamienia pińczowskiego. To unikat, jest obecna na naszych materiałach promocyjnych, wizerunkowych. Można powiedzieć, że kaplica promuje Pińczów. Była ona fundacją margrabiego Zygmunta Gonzagi Myszkowskiego, upamiętniającą jubileusz roku 1600. Choć to unikat, jednak dostępność kaplicy była mocno ograniczona, np. tylko podczas odpustu św. Anny czy nabożeństw majowych współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
Teraz, staraniem ks. prał. Jana Staworzyńskiego, dziekana i proboszcza par. św. Jana Ap. i Ewangelisty, przechodzi bardzo gruntowną renowację. Remont rozpoczęty w lipcu 2019 r. potrwa ok. 3 lat. Upływ czasu zrobił swoje, szczególnie woda, która podchodziła pod mury, choć kaplica jest położona na wzgórzu. Planowane i wykonywane już prace obejmują m.in. zabezpieczenie obiektu przed wilgocią, kompleksowy remont elewacji oraz wnętrza, zainstalowanie monitoringu. Inwestycja przewiduje również zagospodarowanie terenu wokół kaplicy, ze stworzeniem małej infrastruktury turystycznej i renowacją stojących w pobliżu obiektu figur św. Pawła, św. Tekli oraz Michała Archanioła.

Kaplica to nie jedyny zabytek…


Oczywiście, Pińczów słynie z zabytków, m.in. z racji tego, że był miastem kultur i religii. Mamy jedną z najstarszych synagog w kraju, Synagogę Starą z zachowaną unikatową malaturą. Zbudowana została w l. 1594-1609 za zezwoleniem Zygmunta Gonzagi Myszkowskiego, być może wg projektu Gucciego. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi oraz zniszczyli całe ruchome wyposażenie. Wówczas przepadł zbiór około 100 zwojów Tory, gromadzony przez wieki. W latach 70. XX w. awaryjnie zabezpieczono synagogę, wykonano jej dokumentację, otoczono murem, w którym od 1990 r. umieszczane są pozostałości starych macew.
Ciekawy jest też tzw. Dom Wójta czyli Drukarnia Ariańska – renesansowa kaplica na Mirowie, z bardzo ładnym frontem w typie florenckiego Palazzo Strozzi, co przypomina o zamieszkaniu Włochów w tej części miasta. Zamierzamy obiekt włączyć w struktury Muzeum Regionalnego w Pińczowie, z częścią prezentującą dzieje reformacji, czy osobę Jana Łaskiego, pochowanego w kościele w Pińczowie. Niestety, kamienica nie ma szczęścia do rozstrzygnięć projektowych, ostatni z nich opiewa na kwotę 2 mln zł, łącznie z otoczeniem obiektu.
No i nasze wspaniałe kościoły. Gotycko-renesansowy kościół św. Jana Ap. i Ewangelisty, z barokową monumentalną dzwonnicą, pięknie odrestaurowany, nad czym czuwa ksiądz proboszcz, z dziewięcioma ołtarzami bocznymi, ciekawym wnętrzem. Kościołem niegdyś zarządzali paulini. Z kolei późnorenesansowy kościół reformatów z kościołem nawiedzenia NMP posiada cudowny obraz Matki Bożej i wiele innych skarbów. Gdy wyliczamy zabytki, nie sposób pominąć dawnego klasztoru paulińskiego (gdzie przeorem był o. Kordecki, obecnie to siedziba Muzeum Regionalnego), klasycystycznego pałacu Wielopolskich czy naszych nekropolii, w tym cmentarza wojennego. Te wszystkie obiekty służą ludziom, turystom, sporo się wokół niech dzieje.

Uzupełniają je atrakcje techniki, walory przyrodnicze okolicy, propozycje wydarzeń organizowanych w oparciu o zasoby miasta. Wszystkie te elementy służą wizerunkowi Pińczowa, turystom i poprawie jakości życia mieszkańców.


Naszą rozpoznawalną atrakcję – Ciuchcię-Ponidzie (obecnie w zarządzie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach) czeka remont, inwestycji wymaga budynek stacji wąskotorowej (koszt ok. 1 mln zł), przed nami wizualizacja wzgórza zamkowego (ok. 7 mln zł), z odbudową fundamentów, wykonaniem tarasów widokowych, parkingu. Jest pomysł, a raczej realny projekt na park miniatur, który powstanie jako prezentacja najpiękniejszych budowli wykonanych z kamienia pińczowskiego. Ważną, od dawna zamierzoną inwestycją jest budowa ścieżki rowerowej do Wiślicy z udziałem gminy Złota, po torze byłej kolejki wąskotorowej. Bogactwo krajobrazowe to pieczołowicie chroniony obszar doliny meandrującej Nidy oraz rezerwaty przyrody. Atrakcją Nidy jest np. pływający, wciąż działający młyn, który na Festiwalu Obiektów Pływających we Francji uzyskał pierwszą lokatę. Ośrodek Sportu i Rekreacji po gruntownej modernizacji służy turystyce aktywnej. Dzięki temu rozwija się tak wspierany przez samorząd ten właśnie rodzaj turystyki – to wręcz specjalność Pińczowa, m.in. aeroklub regionalny, klub wodny Kon -Tiki; w ten trend wpisują się m.in. po raz trzeci organizowana olimpiada ogólnopolska dla młodzieży w sportach wędkarskich, czy międzynarodowe łowy sokolników. W tym roku planujemy regaty ponidziańskie, podczas inauguracji festiwalu „Na Ponidziu wiosna trwa” organizowanego przez Urząd Miejski wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz Wiślicą , który odbędzie się 1-3 maja i na który już teraz serdecznie zapraszam.
Dodam, że podejmowane są działania w kierunku dobrej promocji gminy, czemu służą m.in. umowy partnerskie z pięcioma miastami europejskimi, szereg wydarzeń kulturalnych, wydawnictwa, czy uczestnictwo w zewnętrznych projektach.

CZYTAJ DALEJ

Ponad 100 tys. osób codziennie modli się różańcem on-line na „TeoBańkologii”

2020-04-06 09:07

[ TEMATY ]

różaniec

youtube.com

Statystyki wieczornych modlitw różańcowych na facebookowym profilu i kanale YouTube „TeoBańkologia” wskazują, że wierni coraz mocniej angażują się w nabożeństwa on-line. W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II różaniec z ks. Teodorem Sawielewiczem z Oleśnicy zgromadził blisko 200 tys. osób.

Duchowny, który działa na portalach społecznościowych, m.in. prowadząc na profilu facebookowym „TeoBańkologia” modlitwy on-line czy zamieszczając grafiki z codziennym błogosławieństwem kapłańskim, ocenia, że to widoczny znak czasu. - Ludzie, którym pandemia ograniczyła realną możliwość pójścia do kościoła, zaczynają szukać innych przestrzeni rozwoju duchowego. Taką amboną staje się Internet, w którym wierni zyskują mocne poczucie wspólnoty - podkreśla ks. Sawielewicz.

Kapłan od kilku tygodni prowadzi na facebookowym i youtubowym profilu „TeoBańkologia” różaniec w intencji ustania trwającej epidemii koronawirusa, czy to formie odmawianej, czy to śpiewanej. Codziennie dołącza do niego około 2-3 tysiące nowych osób, które włączają się w modlitwę podczas trwania transmisji.

- Kolejne tysiące oglądają re-transmisję. Swoisty rekord padł w ostatni czwartek, kiedy w rocznicę śmierci papieża Polaka na „TeoBańkologii”, jak i innych kanałach YouTube, do których wysyłany jest sygnał transmisji modlitwy, czyli „Serce z nieba”, „Ku Bogu” i „EWTN Polska” zebrało się blisko 200 tys. osób! To wyraźnie pokazuje, że w sytuacji kryzysu modlitwa rodzinna prowadzona on-line zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę - opisuje kapłan.

Potwierdzają to także uczestnicy modlitw. - Praktycznie codziennie odmawiamy on-line z różaniec i przeżywamy to bardzo mocno. Czuję, że to zbliża do siebie jeszcze bardziej całą rodzinę. Słowa księdza jakby dotyczyły bezpośrednio życia mojego i moich bliskich - brzmi jedno ze świadectw nadesłanych do ks. Sawielewicza.

Ks. Sawielewicz zaprasza serdecznie do wspólnej modlitwy na youtube oraz facebook. Zazwyczaj na „TeoBańkologii” odmawiany jest różaniec, ale w środę zebrani proszą o łaski za przyczyną św. Rity, a w piątki odprawiają Drogę Krzyżową.

Kapłan z Oleśnicy w diecezji wrocławskiej prowadzi także akcję „Zalewamy Facebooka błogosławieństwem!” na fanpejdżuZobacz. Przygotował dla księży specjalne grafiki, które mogą oni udostępniać na profilach, które prowadzą w mediach społecznościowych. Duchowny prowadzi również Internetowe Rekolekcje Nieparafialne pod wymownym tytułem „Pozbądź się wirusa…”.

CZYTAJ DALEJ

Abp Pizzaballa: koronawirus nie może zabić naszej wiary w Jezusa

2020-04-09 15:07

[ TEMATY ]

koronawirus

Adobe. stock.pl

„Opustoszałe miejsca święte zdają się cierpieć razem z ludźmi, którzy nie mogą ich odwiedzać. Koronawirus nie może jednak zabić naszej wiary w Jezusa, a wprowadzone obostrzenia powstrzymać szczerej modlitwy w naszych domach”. Tak o Triduum Sacrum w Ziemi Świętej mówi administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Abp Pierbattista Pizzaballa dodaje, że obchodom towarzyszyć będzie konkretny wyraz solidarności, ponieważ z powodu braku pielgrzymów tysiące ludzi zostało bez pracy.

W Izraelu i Autonomii Palestyńskiej odnotowano już 10 tys. przypadków zakażeń. W całym kraju zamknięte są synagogi, meczety i kościoły. „Paradoksalnie ta tragedia ma pewien aspekt pozytywny, ponieważ Izraelczycy i Palestyńczycy, którzy od lat ze sobą nie rozmawiali, teraz ściśle współpracują, by wypracować skuteczną strategię walki z tym wspólnym wrogiem, jakim jest koronawirus” – mówi Radiu Watykańskiemu abp Pizzaballa.

Bazylika Grobu Bożego jest zamknięta dla wiernych, ale liturgie są w niej sprawowane zgodnie z obowiązującym status quo. Patriarcha podkreśla, że „będzie to Triduum odarte ze wszystkiego co zewnętrzne i skoncentrowane na wierze w Jezusa i w moc Jego zmartwychwstania”. Pomagać w tym będą m.in. transmisje on-line organizowane przez łaciński patriarchat Jerozolimy.

„Wszyscy doświadczają tych samych ograniczeń i restrykcji, tak w Izraelu, jak i Autonomii Palestyńskiej. Życie zamarło zarówno w Jerozolimie, jak Betlejem. Zamknięcie miejsc świętych budzi nie tylko tęsknotę duchową, ale i duży niepokój ze strony ekonomicznej, bo ludzie tracą pracę i wkrótce nie będą mieli z czego żyć. Ostatni raz tak wyludnione miejsca święte widziałem w 2002 r. w czasie drugiej intifady, ale nawet wtedy był jakiś minimalny ruch. Dziś te miejsca totalnie opustoszały, zdają się cierpieć razem z ludźmi, którzy nie mogą ich odwiedzać – mówi papieskiej rozgłośni abp Pizzaballa. – Jednak właśnie w takich sytuacjach musimy dać wyraz naszej wiary. Pozwoli nam to też odkryć trochę zapomniany wymiar naszej wiary, jakim jest wspólna modlitwa w rodzinach. Nasza przyszłość opiera się na Zmartwychwstaniu Chrystusa, na niezwyciężonej mocy tej chwili, która jest początkiem nowej historii świata. Z tragedii i pustki, którą przeżywamy może narodzić się nowe bogactwo dla naszego życia”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję